021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه دهم ❤ + پاسخ تشریحی

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه دهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه دهم / سال دهم دبیرستان یکی از مهم ترین مقاطع دوران تحصیلی یک دانش آموز می باشد و همیشه بخش مهم هر پایه تحصیلی امتحانات آن مقطع می باشد با توجه به رشته دانش آموزان دروس امتحانی متفاوت می باشد در این مقاله از سایت یک شو برای تمام دروس امکان دانلود نمونه سوالات امتحانی تمام دروس قرار داده شده است برای دروس عمومی مشترک رشته های انسانی و ریاضی و تجربی نمونه سوالات امتحان دین و زندگی دهم ، نمونه سوالات امتحان عربی دهم ، نمونه سوالات امتحان ادبیات دهم و نمونه سوالات امتحان زبان دهم می باشد و همچنین برای رشته تجربی نمونه سوالات امتحان زیست دهم ، رشته تجربی نمونه سوالات امتحان ریاضی تجربی دهم ،و همچنین برای رشته ریاضی نمونه سوالات امتحان حسابان دهم ، نمونه سوالات امتحان هندسه دهم و مشترک هر دو رشته نمونه سوالات امتحان شیمی دهم و نمونه سوالات امتحان فیزیک دهم قرار داده شده است  و همچنین برای دروس اختصاصی رشته انسانی نمونه سوالات امتحان فلسفه دهم ، نمونه سوالات امتحان منطق دهم ، نمونه سوالات امتحان روانشناسی دهم ، نمونه سوالات امتحان جامعه شناسی دهم ، نمونه سوالات امتحان تاریخ دهم ، نمونه سوالات امتحان جغرافیا دهم ، نمونه سوالات امتحان علوم فنون دهم ، نمونه سوالات امتحان عربی اختصاصی دهم قرار داده شده است.

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه دهم / دانش آموزان باید در نظر داشته باشند که برای کسب نمره مناسب در امتحانات باید ابتدا آموزش مناسب را ببینند و سپس با حل نمونه سوالات امتحانی به تثبیت آموخته ها بپردازند در این مجموعه به همت موسسه یک شو بهترین منابع سوالات برای امتحانات دانش آموزان پایه دهم فراهم شده است

دانلود نمونه سوال امتحانی دهم متوسطه دوم موسسه یک شو

دانلود نمونه سوالات امتحانی ادبیات دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی ادبیات دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته ریاضی ، رشته تجربی و رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال ادبیات دهم

 دانلود نمونه سوالات امتحانی عربی دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی عربی دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته ریاضی ، رشته تجربی و رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال عربی دهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته ریاضی ، رشته تجربی و رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال دین و زندگی دهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی زبان دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی زبان دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته ریاضی ، رشته تجربی و رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال زبان دهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی زیست دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی زیست دهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی رشته تجربی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال زیست دهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی تجربی دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی تجربی دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته تجربی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال ریاضی تجربی دهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی حسابان دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی حسابان دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته ریاضی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال حسابان دهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته ریاضی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال هندسه دهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی شیمی دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی شیمی دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته ریاضی ، رشته تجربی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال شیمی دهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته ریاضی ، رشته تجربی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال فیزیک دهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی منطق دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی منطق دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال منطق دهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی جغرافیا دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی جغرافیا دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال جغرافیا دهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی تاریخ دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی تاریخ دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال تاریخ دهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار انسانی دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال ریاضی و آمار دهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی اقتصاد دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی اقتصاد دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال اقتصاد دهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم و فنون ادبی دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم و فنون ادبی دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال علوم و فنون ادبی دهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی جامعه شناسی دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی جامعه شناسی دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال جامعه شناسی دهم

 

دانلود نمونه سوالات امتحانی روان شناسی دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی روان شناسی دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال روان شناسی دهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی عربی اختصاصی دهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی عربی اختصاصی دهم به همراه پاسخ تشریحی رشته رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال عربی اختصاصی دهم