کارنامه آخرین قبولی داروسازی سراسری ۹۸  » 

کارنامه آخرین قبولی داروسازی سراسری ۹۸  » 

در واقع داروسازی به نحوه عملکرد مواد دارو در بدن موجودات زنده می پردازد. هدف رشته داروسازی، شناخت مواد موثر بر بیمار و بیماری یا موارد آرایشی و بهداشتی و نحوه فرموله کردن این ماده به صورت داروی قرص، شربت، پماد یا تزریق و … است. و در ضمن بررسی تاثیرات داروها بر موجودات زنده جزو اهداف رشته داروسازی است. داروسازی به دروس فیزیک و شیمی و زیست شناسی بسیار وابسته است. درس های رشته داروسازی جنبه تحلیلی زیادی دارند.کارنامه آخرین قبولی داروسازی سراسری ۹۷  

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری و آزاد، درصد و رتبه لازم برای قبولی داروسازی
تراز و رتبه لازم قبولی رشته داروسازی کنکور سراسری، تراز و رتبه لازم قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد
مشاوره و برنامه ریزی دقیق کنکور برای کسب درصدهای لازم جهت قبولی رشته داروسازی
مشاوره تلفنی و برنامه ریزی کنکور پیرامون تمامی سؤالات شما

انتخاب رشته کنکور 1400

کارنامه آخرین قبولی داروسازی سراسری ۹۸  »  رشته ی داروسازی از جمله رشته های پر طرفدار کنکور سراسری و آزاد رشته ی داروسازی می باشد، اما همان طور که می دانید، قبولی در این رشته نیازمند کسب برنامه ریزی صحیح و دقیق می باشد. برنامه ریزی در کنکور ۱۴۰۰ را باید طوری انجام دهید که در کنکور، رتبه ی لازم برای قبولی در دانشگاه را کسب نمائید. با یک برنامه ریزی دقیق و منسجم می توان قبولی در رشته ی دارو سازی را تضمین نمود. به شرطی که با یک خودباوری و پشتکار قوی برای رسیدن به آن چیزی که می خواهیم تلاش کنیم.کارنامه آخرین قبولی داروسازی سراسری ۹۸   

 داروسازی

رتبه لازم برای قبولی رشته داروسازی دانشگاه دولتی ۹۸

کارنامه آخرین قبولی داروسازی سراسری ۹۸  » با چه رتبه ای، داروسازی شهر تهران قبول می شوم؟ رتبه آخرین فرد قبول شده در داروسازی شهید بهشتی چیست؟ آخرین رتبه های کنکور پذیرفته شده در دانشگاه های علوم پزشکی چند است؟ برای دریافت پاسخ این سوالات و بیشتر، می توانید از حدود حداکثر رتبه افراد قبول شده در رشته داروسازی کنکور تجربی با بررسی فهرست زیر مطلع شوید.کارنامه آخرین قبولی داروسازی سراسری ۹۸

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۹۸

(رتبه در سهمیه – رتبه کشوری) :

داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه (۹۳۶-۳۰۵۴) قبولی منطقه ۱ کنکور تجربی
داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه (۱۱۱۹-۲۶۲۸) قبولی منطقه ۲ کنکور تجربی
داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه (۱۲۲۸-۷۷۲۵) قبولی منطقه ۳ کنکور تجربی
مشاهده کارنامه های کنکور ۹۹ 

 

انتخاب رشته کنکور 1400

برنامه ریزی حرفه ای برای قبولی دارسازی سراسری ۱۴۰۰

خیلی از داوطلبان در سال های گذشته در همین زمان باقی مانده با یک برنامه ریزی دقیق و راهنمایی مشاوران تحصیلی کنکور توانستند در رشته ی داروسازی پذیرفته شوند و آینده ی تحصیلی خود را بسازند. هم چنین با اطلاع از درصد دروس و آخرین رتبه ی فرد قبول شده، دید واقع بینانه تر و هوشمندانه تری نسبت به انتخاب رشته ی خود داشته باشید.

آنچه که واضح است، نمی شود بصورت صد در صدی و با اتکا به این موضوع امید به قبولی در رشته ی پرطرفداری مثل داروسازی را داشت. اما با یک برنامه ریزی و بررسی می تواند کنکور را به راحتی اب خوردن قورت داد.

رتبه ، تراز و درصدهای آخرین قبولی های رشته داروسازی سراسری ۹۸ در منطقه ۲

رتبه زیرگروه دو:۴۷۳
قبولی:داروسازی دانشگاه تهران-روزانه
ادبیات:۸۴ عربی:۸۷ معارف:۷۲ زبان خارجه:۱۰۰ زمین شناسی:۰
ریاضیات:۵۷ زیست شناسی:۶۹ فیزیک:۵۱ شیمی:۷۷

رتبه زیرگروه دو:۹۲۹
قبولی:داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران-روزانه
ادبیات:۶۳ عربی:۷۶ معارف:۶۴ زبان خارجه:۷۶ زمین شناسی:۰
ریاضیات:۸۲ زیست شناسی:۶۳ فیزیک:۶۹ شیمی :۶۲

رتبه زیرگروه دو:۱۲۷۰
قبولی:داروسازی دانشگاه تهران-روزانه
ادبیات:۵۶ عربی:۸۷ معارف:۵۵ زبان خارجه:۵۰ زمین شناسی:۳۰
ریاضیات:۶۹ زیست شناسی:۶۵ فیزیک:۳۸ شیمی:۶۱

رتبه زیرگروه دو:۱۵۴۶
قبولی:داروسازی علوم پزشکی تبریز-روزانه
ادبیات:۷۵ عربی:۹۱ معارف:۷۶ زبان خارجه:۳۳ زمین شناسی:۴
ریاضیات:۶۶ زیست شناسی:۵۹ فیزیک:۳۸ شیمی:۶۱

رتبه زیرگروه دو:۱۷۸۱
قبولی:داروسازی علوم پزشکی اصفهان-روزانه
ادبیات:۴۸ عربی:۹۰ معارف:۴۱ زبان خارجه:۸۶ زمین شناسی:۲۸
ریاضیات:۵۹ زیست شناسی:۶۱ فیزیک:۷۲ شیمی:۵۱

رتبه زیرگروه دو:۲۰۷۷
قبولی:داروسازی علوم پزشکی یزد-روزانه
ادبیات:۷۵ عربی:۷۶ معارف:۸۴ زبان خارجه:۶۱ زمین شناسی:۰
ریاضیات:۵۰ زیست شناسی:۶۱ فیزیک:۲۵ شیمی:۶۷

رتبه زیرگروه دو:۲۲۲۸
قبولی:داروسازی علوم پزشکی ساری-روزانه
ادبیات:۶۳ عربی:۸۰ معارف:۵۷ زبان خارجه:۵۳ زمین شناسی:۰
ریاضیات:۵۵ زیست شناسی:۵۹ فیزیک:۷۳ شیمی:۶۲

رتبه زیرگروه دو:۲۵۹۶
قبولی:داروسازی علوم پزشکی تبریز-پردیس خودگردان
ادبیات:۶۴ عربی:۲۰ معارف:۷۰ زبان خارجه:۵۵ زمین شناسی:۲۴
ریاضیات:۲۰ زیست شناسی:۷۴ فیزیک:۲۰ شیمی:۶۹

رتبه زیرگروه دو:۲۸۴۴
قبولی:داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران-پردیس خودگردان
ادبیات:۶۶ عربی:۹۶ معارف:۵۲ زبان خارجه:۶۳ زمین شناسی:۲۱
ریاضیات:۵۹ زیست شناسی:۵۵ فیزیک:۳۰ شیمی:۵۲

رتبه زیرگروه دو:۳۱۴۱
قبولی:داروسازی علوم پزشکی کرج-پردیس خودگردان
ادبیات:۶۳ عربی:۹۱ معارف:۶۷ زبان خارجه:۵۳ زمین شناسی:۸
ریاضیات:۴۹ زیست شناسی:۵۱ فیزیک:۷۳ شیمی:۴۱

رتبه زیرگروه دو:۳۴۱۷
قبولی:داروسازی علوم پزشگی اردبیل-پردیس خودگردان
ادبیات:۴۶ عربی:۷۶ معارف:۴۰ زبان خارجه:۳۵ زمین شناسی:۱۲
ریاضیات:۶۰ زیست شناسی:۵۹ فیزیک:۴۶ شیمی:۵۸
مشاهده کارنامه های کنکور ۹۹ 

رتبه زیرگروه دو:۳۶۴۴
قبولی:داروسازی علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-پردیس خودگردان
ادبیات:۶۵ عربی:۸۱ معارف:۷۰ زبان خارجه:۸۱ زمین شناسی:۴
ریاضیات:۵۲ زیست شناسی:۵۵ فیزیک:۵۳ شیمی:۴۵

 

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته داروسازی دولتی کنکور۹۹–  98 در منطقه ۱
ادبیات فارسی ۴۴% ۸۳% ۶۲% ۶۸% ۵۴%
عربی ۶۰% ۷۴% ۹۱% ۴۳% ۷۲%
دین و زندگی ۷۱% ۶۰% ۷۶% ۶۶% ۸۷%
زبان انگلیسی ۶۳% ۹۰% ۳۲% ۵۶% ۲۶%
زمین شناسی ۸% ۸% ۱۲% ۳% ۱۸%
ریاضی ۳۹% ۴۷% ۳۵% ۴۸% ۳۷%
زیست شناسی ۴۷% ۵۵% ۵۲% ۵۸% ۵۲%
فیزیک ۶۲% ۲۳% ۴۹% ۴۶% ۴۹%
شیمی ۶۲% ۴۱% ۵۵% ۴۸% ۵۸%
رتبه در منطقه ۱ ۲۱۶۷ ۲۰۵۹ ۱۹۷۶ ۱۹۵۵ ۱۹۲۱
رتبه کشوری ۶۶۴۸ ۶۲۳۶ ۵۹۴۷ ۵۸۸۵ ۵۷۹۵
شهر محل سکونت مشهد اصفهان مشهد تهرانسر مشهد
رشته محل قبولی( روزانه ) داروسازی کرمان داروسازی جندی شاپور-اهواز داروسازی یزد داروسازی لرستان-خرم آباد داروسازی گیلان-رشت

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته داروسازی دانشگاه دولتی کنکور ۹۹ – ۹۸  در منطقه ۲

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته داروسازی دولتی کنکور۹۸– ۹۷ در منطقه ۲
ادبیات فارسی ۶۳% ۶۷% ۵۵%         64% ۵۹%
عربی ۵۶% ۷۲% ۳۸% ۴۳% ۸۴%
دین و زندگی ۷۴% ۷۶% ۶۳% ۷۲% ۸۷%
زبان انگلیسی ۳۵% ۵۶% ۵۶% ۴۰% ۷۰%
زمین شناسی ۱۲% ۰% ۱۸% ۱۲% ۱۴%
ریاضی ۳۹% ۵۶% ۶۵% ۵۳% ۳۹%
زیست شناسی ۵۳% ۳۹% ۵۵% ۴۶% ۶۴%
فیزیک ۴۷% ۴۶% ۲۸% ۵۳% ۱۶%
شیمی ۵۵% ۵۳% ۴۵% ۴۶% ۴۲%
رتبه در منطقه ۲ ۳۱۹۹ ۳۱۲۶ ۳۱۲۱ ۳۱۱۲ ۳۰۸۶
رتبه کشوری ۶۷۰۷ ۶۵۶۹ ۶۵۵۷ ۶۵۳۵ ۶۴۹۲
شهر محل سکونت عجب شیر اهواز لاهیجان سبزوار ملایر
رشته محل قبولی( روزانه ) داروسازیاردبیل داروسازی لرستان-خرم آباد داروسازی کرمان داروسازی زابل داروسازی همدان

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته داروسازی دانشگاه دولتی کنکور ۹۹ – ۹۸ در منطقه ۳

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته داروسازی دولتی کنکور ۹۸ – ۹۷ در منطقه ۳
ادبیات فارسی ۴۳% ۳۴% ۴۰% ۵۹% ۷۶%
عربی ۳۰% ۳۰% ۵۸% ۴۶% ۷۰%
دین و زندگی ۴۷% ۵۴% ۸۷% ۵۲% ۷۵%
زبان انگلیسی ۵۱% ۴۴% ۳۵% ۴۳% ۷۲%
زمین شناسی ۰% ۰% ۳% ۰% ۴%
ریاضی ۴۳% ۵۷% ۳۸% ۵۴% ۷۵%
زیست شناسی ۴۱% ۵۲% ۶۳% ۴۹% ۶۲%
فیزیک ۵۲% ۵۳% ۵۰% ۴۲% ۳۰%
شیمی ۶۰% ۵۲% ۲۵% ۴۶% ۱۰%
رتبه در منطقه ۳ ۲۵۱۲ ۱۹۶۹ ۱۸۹۳ ۱۸۸۳ ۱۸۰۳
رتبه کشوری ۱۲۳۵۳ ۱۰۰۲۹ ۹۶۳۰ ۹۵۸۵ ۹۲۲۶
شهر محل سکونت خاتم شهرجدید هشتگرد بافت رباط کریم شهرری
رشته محل قبولی( روزانه ) داروسازی اصفهان داروسازی زنجان داروسازی کرمان داروسازی زنجان داروسازی البرز-کرج

انتخاب رشته برای قبولی داروسازی روزانه ۹۹

کارنامه آخرین قبولی داروسازی سراسری ۹۸  » داوطلبان کنکور تجربی سراسری سال ۹۹ پس از شرکت در آزمون، پس از کنکور که جهت انتخاب رشته محل ها و رقابت با دیگر شرکت کنندگان گروه آزمایشی خود می باشد، مدت یک ماه فرصت دارند تا با بررسی رشته های مختلف و مشابه در زیر گروه های علوم تجربی، با معیارهای مختلف شخصی و عمومی، رشته های مورد علاقه و محل های تحصیل مورد نظر خود را انتخاب نموده و در لیست انتخاب رشته تجربی در کنکور سراسری وارد نمایند. در این بین ، تخمین قبولی در رشته داروسازی که بر اساس رتبه و درصد های فرد در آزمون انجام می شود می تواند به یک لیست انتخاب رشته واقعی و پوشش دهنده تمام موارد مورد علاقه که احتمال قبولی در آنها وجود دارد منتهی بشود.کارنامه آخرین قبولی داروسازی سراسری ۹۸  

رتبه مورد نیاز برای قبولی داروسازی ۹۹

کارنامه آخرین قبولی داروسازی سراسری ۹۸  » رتبه هایی که در این مطلب آورده شده نزدیک به آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی است و برای سال ۹۹ به طور حدودی قابل ارزیابی هستند. در کل باید اشاره کرد که عملکرد داوطلبان در هر سال در یک سطح می باشد اما بخاطر تغییر برخی شرایط است که درصدها و رتبه ها اندکی با سال های قبل آن تفاوت دارد. در هر صورت، توجه به آخرین رتبه قبولی رشته محل ها مهم می باشد.در صورت هر گونه سوال در رابطه با انتخاب رشته کنکور با مشاوران گروه آموزشی یک شو تماس حاصل فرمایید.