حداقل رتبه لازم برای قبولی پزشکی پردیس خودگردان بین الملل ۹۹

رتبه لازم قبولی پزشکی ۹۹  : رشته پزشکی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته پزشکی در دانشگاه پردیس خودگردان صورت می گیرد .

دانشگاه های پذیرنده رشته پزشکی در کنکور سراسری ۹۹ – ۹۸

رتبه لازم قبولی پزشکی ۹۹ : رشته پزشکی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته پزشکی در دانشگاه پردیس خودگردان صورت می گیرد . دانشگاه های سراسری معروف که در رشته پزشکی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان ، علوم پزشکی البرز ( کرج ) ، علوم پزشکی ایران ، علوم پزشکی بقیه اله ( عج ) ( تهران ) ، علوم پزشکی تبریز ، علوم پزشکی تهران ، علوم پزشکی شهید بهشتی ( تهران ) ، علوم پزشکی شیراز و … می باشند .

به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ پذیرش دارند را مشاهده کنند.

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه دولتی پردیس خودگردان کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۱

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۱
رتبه در سهمیه  ۲۴۳۵ ۲۴۳۰ ۲۳۵۴ ۲۲۷۹
محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان ) پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – پردیس خودگردان

 

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۲ 

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۲
رتبه در سهمیه  ۳۷۲۸ ۳۷۲۵ ۳۵۷۰
محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان ) پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – پردیس خودگردان

 

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه دولتی پردیس خودگردان کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۳

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۳
رتبه در سهمیه  ۲۲۶۶ ۲۱۵۵ ۲۰۸۷ ۲۰۸۲
محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان ) پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان(آران وبیدگل) پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان – پردیس خودگردان

 

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه ۵ درصدی ایثارگران

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه ۵ درصدی ایثارگران
رتبه در سهمیه  ۱۸۱۴ ۱۷۲۵ ۱۶۷۳ ۱۵۶۲ ۱۵۵۳
محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان ) پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی یزد – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بابل – پردیس خودگردان

 

 

در صورت تمایل به ارتباط با مشاورین موسسه یک شو اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید