حداقل رتبه لازم برای قبولی پزشکی پردیس خودگردان بین الملل ۹۹

رتبه لازم قبولی پزشکی ۹۹  : رشته پزشکی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته پزشکی در دانشگاه پردیس خودگردان صورت می گیرد .

دانشگاه های پذیرنده رشته پزشکی در کنکور سراسری ۹۹ – ۹۸

رتبه لازم قبولی پزشکی ۹۹ : رشته پزشکی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته پزشکی در دانشگاه پردیس خودگردان صورت می گیرد . دانشگاه های سراسری معروف که در رشته پزشکی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان ، علوم پزشکی البرز ( کرج ) ، علوم پزشکی ایران ، علوم پزشکی بقیه اله ( عج ) ( تهران ) ، علوم پزشکی تبریز ، علوم پزشکی تهران ، علوم پزشکی شهید بهشتی ( تهران ) ، علوم پزشکی شیراز و … می باشند .
مشاهده کارنامه های کنکور ۹۹ 
به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ پذیرش دارند را مشاهده کنند.

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه دولتی پردیس خودگردان کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۱

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۱
رتبه در سهمیه  ۲۴۳۵ ۲۴۳۰ ۲۳۵۴ ۲۲۷۹
محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان ) پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – پردیس خودگردان

 

انتخاب رشته کنکور 1400

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۲ 

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۲
رتبه در سهمیه  ۳۷۲۸ ۳۷۲۵ ۳۵۷۰
محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان ) پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – پردیس خودگردان

 

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه دولتی پردیس خودگردان کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۳

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۳
رتبه در سهمیه  ۲۲۶۶ ۲۱۵۵ ۲۰۸۷ ۲۰۸۲
محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان ) پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان(آران وبیدگل) پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان – پردیس خودگردان

 

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه ۵ درصدی ایثارگران

رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه ۵ درصدی ایثارگران
رتبه در سهمیه  ۱۸۱۴ ۱۷۲۵ ۱۶۷۳ ۱۵۶۲ ۱۵۵۳
محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان ) پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی یزد – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان – پردیس خودگردان پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بابل – پردیس خودگردان

 

انتخاب رشته کنکور 1400

در صورت تمایل به ارتباط با مشاورین موسسه یک شو اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید

مشاهده کارنامه های کنکور ۹۹