رتبه لازم برای قبولی پزشکی و دندانپزشکی ۹۹ در منطقه ۲

رتبه لازم برای قبولی پزشکی ۹۹ : رشته پزشکی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته پزشکی در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .

 

رتبه لازم برای قبولی پزشکی ۹۹   »  هر چه به زمان های نزدیک به کنکور می رسیم اطلاع از درصدهای دروس بخصوص در رشته های پر طرفدار اهمیت بیشتری می یابد تا داوطلب بتواند با ترسیم و شمای کلی از مسیری که باید با تلاش بیشتری به سرانجام برساند ، تلاش خود را به کار گیرد.

رتبه لازم برای قبولی پزشکی ۹۹   »  با توجه به این که اطلاع از کارنامه آخرین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس دانشگاه دولتی روزانه برای قبولی در رشته پزشکی می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور ۹۸ یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد .

انتخاب رشته کنکور 1400

 

برای تخمین آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری ، آزاد ، با سهمیه های مختلف با تیم مشاوره ای تخصصی یک شو  همراه باشید.

رتبه لازم برای قبولی پزشکی ۹۸   »  تیم دانشجویان و فارغ التحصیلان مرکز یک شو  با دسترسی ، بررسی و آنالیز آمار زیادی از نتایج و قبولی های کنکور هر سال ، تخمین رتبه ، تراز و درصد را با دقت و وسواس زیادی انجام می دهند تا شما داوطلب عزیز با تکیه بر این آمارهای معتبر بتوانید استراتژی درست و شفافی برای مطالعه و هدفگذاری هر مبحث در کنکور داشته باشید.رتبه لازم برای قبولی پزشکی ۹۸/

دانشگاه های دولتی روزانه پذیرنده رشته پزشکی در کنکور سراسری ۹۹ – ۹۸

رتبه لازم برای قبولی پزشکی ۹۹   »  دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته پزشکی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند .
رتبه لازم برای قبولی پزشکی ۹۹   »  به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته ۹۹ دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند .

مشاوره تخصصی تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه سراسری و آزاد:

رتبه لازم برای قبولی پزشکی ۹۹   »  چنانچه مایل به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه هستید ، با مشاورین مرکز یک شو  تماس حاصل نمایید.
براساس تجربه بدست آمده در مدت این چند سال فعالیت ، مشاورین مرکز یک شو  توانسته اند برآورد تراز و رتبه و نیز بررسی های دقیقی از کنکور ها و آزمون های ازمایشی برگزار شده داشته باشند و داوطلبان را مطلع از آخرین تراز و رتبه قبولی برای رشته های پزشکی دانشگاههای سراسری و آزاد کنند.

  همچنین جهت دریافت مشاوره تحصیلی تلفنی و صحبت مستقیم با دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته ی دندانپزشکی می توانید از طریق شماره زیر تماس بگیرید.

 

رتبه در سهمیه سهمیه ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیک شیمی رشته قبولی دانشگاه قبولی
۱۰۲ منطقه ۲ ۸ ۱۰ ۷ ۹ ۱ ۸ ۸ ۸ ۷ پزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۰۴ منطقه ۲ ۹ ۹ ۸ ۵ ۱ ۸ ۸ ۸ ۷ پزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۰۵ منطقه ۲ ۷ ۱۰ ۹ ۹ ۱ ۷ ۹ ۷ ۴ پزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۰۶ منطقه ۲ ۷ ۹ ۷ ۶ ۱ ۶ ۹ ۷ ۶ پزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۰۸ منطقه ۲ ۶ ۷ ۷ ۷ ۲ ۷ ۹ ۹ ۷ پزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۱۰ منطقه ۲ ۷ ۹ ۷ ۸ ۲ ۸ ۸ ۹ ۸ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۱۱ منطقه ۲ ۶ ۱۰ ۷ ۹ ۱ ۹ ۸ ۸ ۸ پزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۱۲ منطقه ۲ ۹ ۱۰ ۸ ۹ ۱ ۶ ۸ ۸ ۷ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۱۳ منطقه ۲ ۸ ۹ ۵ ۹ ۲ ۷ ۸ ۸ ۷ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۱۴ منطقه ۲ ۸ ۹ ۸ ۶ ۱ ۸ ۸ ۷ ۷ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۱۶ منطقه ۲ ۸ ۹ ۹ ۷ ۱ ۸ ۸ ۸ ۶ دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۱۸ منطقه ۲ ۸ ۹ ۷ ۵ ۱ ۸ ۸ ۹ ۸ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۱۹ منطقه ۲ ۷ ۸ ۷ ۶ ۱ ۸ ۸ ۱۰ ۷ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۲۰ منطقه ۲ ۸ ۹ ۷ ۹ ۱ ۷ ۸ ۷ ۸ پزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۲۲ منطقه ۲ ۷ ۹ ۸ ۸ ۲ ۹ ۷ ۹ ۷ دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۲۳ منطقه ۲ ۷ ۹ ۷ ۶ ۱ ۷ ۹ ۹ ۵ دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۲۴ منطقه ۲ ۸ ۱۰ ۸ ۸ ۱ ۸ ۸ ۹ ۶ دندانپزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۲۵ منطقه ۲ ۸ ۹ ۷ ۱۰ ۱ ۸ ۸ ۸ ۶ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۲۶ منطقه ۲ ۷ ۸ ۸ ۶ ۴ ۹ ۸ ۹ ۶ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۲۷ منطقه ۲ ۶ ۹ ۸ ۹ ۱ ۸ ۸ ۷ ۶ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۲۸ منطقه ۲ ۸ ۸ ۷ ۸ ۱ ۸ ۸ ۸ ۷ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۲۹ منطقه ۲ ۹ ۷ ۹ ۱۰ ۱ ۸ ۸ ۵ ۷ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۳۰ منطقه ۲ ۸ ۱۰ ۸ ۸ ۱ ۹ ۷ ۷ ۷ پزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۳۰ منطقه ۲ ۷ ۹ ۸ ۹ ۱ ۷ ۸ ۸ ۷ پزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۳۳ منطقه ۲ ۹ ۹ ۶ ۸ ۱ ۸ ۸ ۸ ۷ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۳۵ منطقه ۲ ۷ ۱۰ ۷ ۹ ۱ ۶ ۸ ۷ ۸ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۳۵ منطقه ۲ ۸ ۹ ۷ ۸ ۱ ۷ ۸ ۷ ۷ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۳۷ منطقه ۲ ۷ ۸ ۷ ۷ ۱ ۶ ۸ ۱۰ ۷ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۳۸ منطقه ۲ ۸ ۱۰ ۸ ۹ ۲ ۸ ۷ ۸ ۷ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۳۹ منطقه ۲ ۹ ۹ ۸ ۹ ۱ ۸ ۷ ۸ ۷ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۴۱ منطقه ۲ ۸ ۹ ۶ ۷ ۱ ۷ ۷ ۸ ۹ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۴۲ منطقه ۲ ۸ ۷ ۷ ۸ ۱ ۸ ۸ ۹ ۷ دندانپزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۴۳ منطقه ۲ ۸ ۹ ۸ ۹ ۱ ۹ ۷ ۸ ۷ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۴۴ منطقه ۲ ۸ ۹ ۶ ۵ ۱ ۳ ۹ ۸ ۸ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۴۵ منطقه ۲ ۹ ۸ ۸ ۴ ۱ ۷ ۸ ۸ ۶ دندانپزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۴۷ منطقه ۲ ۷ ۹ ۷ ۱۰ ۱ ۷ ۸ ۷ ۷ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۴۷ منطقه ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱ ۷ ۸ ۷ ۶ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۴۹ منطقه ۲ ۷ ۹ ۵ ۴ ۱ ۶ ۸ ۹ ۸ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۵۰ منطقه ۲ ۸ ۱۰ ۹ ۱۰ ۱ ۷ ۸ ۷ ۶ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۵۲ منطقه ۲ ۷ ۹ ۶ ۹ ۱ ۹ ۸ ۸ ۷ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۵۳ منطقه ۲ ۷ ۱۰ ۷ ۷ ۱ ۹ ۷ ۸ ۷ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۵۴ منطقه ۲ ۸ ۹ ۷ ۷ ۱ ۷ ۸ ۷ ۷ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۵۵ منطقه ۲ ۷ ۸ ۷ ۵ ۱ ۸ ۸ ۹ ۸ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۵۶ منطقه ۲ ۷ ۷ ۴ ۴ ۱ ۸ ۸ ۹ ۸ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۵۸ منطقه ۲ ۷ ۸ ۷ ۴ ۱ ۸ ۸ ۸ ۸ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۵۹ منطقه ۲ ۷ ۹ ۸ ۷ ۱ ۹ ۸ ۷ ۷ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۶۰ منطقه ۲ ۸ ۱۰ ۶ ۷ ۱ ۷ ۸ ۹ ۸ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۶۳ منطقه ۲ ۷ ۹ ۸ ۱۰ ۴ ۷ ۸ ۶ ۷ دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۶۵ منطقه ۲ ۹ ۹ ۷ ۸ ۱ ۸ ۸ ۸ ۵ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۶۵ منطقه ۲ ۶ ۸ ۷ ۸ ۱ ۸ ۸ ۹ ۷ پزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۶۷ منطقه ۲ ۸ ۱۰ ۷ ۷ ۲ ۸ ۸ ۷ ۷ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۶۹ منطقه ۲ ۸ ۹ ۷ ۹ ۱ ۷ ۸ ۹ ۶ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۷۰ منطقه ۲ ۷ ۹ ۷ ۹ ۱ ۷ ۸ ۹ ۷ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۷۲ منطقه ۲ ۷ ۹ ۸ ۹ ۱ ۸ ۷ ۹ ۷ پزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۷۳ منطقه ۲ ۷ ۱۰ ۹ ۹ ۱ ۸ ۸ ۸ ۶ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۷۴ منطقه ۲ ۷ ۹ ۸ ۷ ۱ ۸ ۸ ۵ ۸ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۷۵ منطقه ۲ ۷ ۸ ۶ ۹ ۱ ۹ ۸ ۸ ۸ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۷۶ منطقه ۲ ۸ ۹ ۸ ۹ ۱ ۶ ۸ ۷ ۶ دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۷۷ منطقه ۲ ۶ ۹ ۷ ۶ ۱ ۸ ۹ ۷ ۷ پزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج
۱۷۷ منطقه ۲ ۷ ۸ ۵ ۹ ۱ ۸ ۸ ۷ ۷ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۷۹ منطقه ۲ ۶ ۷ ۷ ۶ ۱ ۹ ۸ ۱۰ ۶ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۸۰ منطقه ۲ ۸ ۹ ۸ ۹ ۱ ۷ ۸ ۸ ۶ پزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۸۱ منطقه ۲ ۸ ۸ ۷ ۷ ۱ ۸ ۸ ۸ ۷ دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۸۲ منطقه ۲ ۸ ۹ ۷ ۸ ۱ ۷ ۷ ۹ ۸ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۸۳ منطقه ۲ ۸ ۹ ۸ ۹ ۱ ۸ ۸ ۸ ۶ پزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۸۴ منطقه ۲ ۷ ۱۰ ۷ ۸ ۱ ۸ ۸ ۷ ۶ پزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۸۶ منطقه ۲ ۸ ۹ ۷ ۱۰ ۱ ۹ ۸ ۸ ۵ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۸۷ منطقه ۲ ۸ ۱۰ ۷ ۹ ۱ ۸ ۸ ۷ ۶ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۸۷ منطقه ۲ ۸ ۸ ۷ ۹ ۱ ۷ ۸ ۸ ۷ دندانپزشکی – نیمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۱۸۹ منطقه ۲ ۷ ۷ ۸ ۸ ۱ ۸ ۸ ۸ ۷ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۹۰ منطقه ۲ ۸ ۸ ۷ ۶ ۱ ۷ ۸ ۶ ۷ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۹۱ منطقه ۲ ۸ ۹ ۶ ۹ ۱ ۹ ۷ ۶ ۸ پزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۹۲ منطقه ۲ ۷ ۹ ۷ ۹ ۱ ۸ ۸ ۸ ۷ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۹۴ منطقه ۲ ۸ ۱۰ ۷ ۸ ۱ ۷ ۷ ۱۰ ۷ پزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۹۶ منطقه ۲ ۷ ۹ ۷ ۸ ۱ ۶ ۹ ۸ ۶ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۹۷ منطقه ۲ ۷ ۸ ۷ ۵ ۱ ۷ ۸ ۹ ۸ دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۹۸ منطقه ۲ ۷ ۹ ۶ ۸ ۱ ۶ ۹ ۸ ۶ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۹۹ منطقه ۲ ۹ ۱۰ ۷ ۹ ۱ ۸ ۷ ۶ ۸ دندانپزشکی – نیمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
۲۰۰ منطقه ۲ ۷ ۹ ۸ ۸ ۳ ۷ ۷ ۹ ۷ پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

انتخاب رشته کنکور 1400

برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۰ برای قبولی رشته پزشکی یا دندانپزشکی  دانشگاه دولتی

رتبه لازم برای قبولی پزشکی ۹۹   »  با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمی‌توانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیم‌گیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال ۹۸ است و فقط می‌تواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود می‌توانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشد .رتبه لازم برای قبولی پزشکی ۱۴۰۰