021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک کنکور 99

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک کنکور 99

رشته ی مهندسی مکانیک به دلیل تنوع در گرایش های مختلفی که دارد جزو پر طرفدارترین رشته ی مهندسی در تمام دنیا است که دانشجویان زیادی را به سمت خود کشانده است و به همین دلیل باید گفت که رشته ی مهندسی مکانیک جامعترین رشته ی مهندسی است .

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک کنکور 99

مهندسی مکانیک , این رشته که خود شاخه ای از مهندسی است با طراحی و ساخت و راه اندازی دستگاه ها و ماشین آلات کوچک و بزرگ سروکار دارد.

مهندسی مکانیک , شما عزیزان در سایت موسسه یک شو می توانید تمام رتبه قبولی های رشته مهندسی مکانیک کنکور سراسری ، دانشگاه آزاد ، پردیس خود گردان ، مراکز غیر انتفاعی و پیام نور که همگی مربوط به آمار قبولی های سال 98 می باشند ، مشاهده نمایید. 

موسسه یک شو در ادامه به منظور آشنایی و همراهی شما در زمینه انتخاب رشته کنکور 98-99 ، کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دولتی ، آزاد ، پردیس خودگردان ، پیام نور و مراکز غیر انتفاعی را برایتان فراهم نموده اند.

درصدهای لازم برای قبولی در رشته مهندسی مکانیک کنکور سراسری:

  میانگین 15 درصد عمومی = قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه دولتی روزانه
  میانگین 5 درصد اختصاصی = قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه دولتی روزانه 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف – تهران
ظرفیت رشته : 90
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 108
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 99
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 25

نام دانشگاه : دانشگاه تهران
ظرفیت رشته : 120
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 328
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 242
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 95

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
ظرفیت رشته : 74
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 549
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 285
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 138

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران ساخت و توليد
ظرفیت رشته : 37
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 720
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 485
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 208

نام دانشگاه : دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
ظرفیت رشته : 90
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 874
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 617
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 274

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان خراسان رضوي
ظرفیت رشته : 4
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1228
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
ظرفیت رشته : 110
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1437
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 873
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 472

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی اصفهان
ظرفیت رشته : 120
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1822
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1132
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 263

نام دانشگاه : دانشگاه شهید بهشتی – تهران
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1753
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1122
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه شیراز
ظرفیت رشته : 70
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 2025
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1357
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 546

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز
ظرفیت رشته :42
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3065
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1894
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 300

نام دانشگاه : دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل كرج)
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 2329
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1364
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد
ظرفیت رشته : 90
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 2637
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1724
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 594

نام دانشگاه : دانشگاه اصفهان
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 2581
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1640
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3684
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 2317
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) ساخت و توليد–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3607
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز ساخت و توليد
ظرفیت رشته : 24
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4446
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 2774
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز)
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1530
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 477

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد شبانه
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3329
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 2317
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه الزهرا(س) – تهران
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 2902
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1832
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان اصفهان
ظرفیت رشته : 8
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3991
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

انتخاب رشته کنکور 1400

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) شبانه
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3248
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز شبانه
ظرفیت رشته : 28
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5066
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 3389
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) ساخت و توليد–بومي استان آذربايجان شرقي
ظرفیت رشته : 3
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :-

نام دانشگاه : دانشگاه بوعلی سینا – همدان
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4787
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 3750
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 990

نام دانشگاه : دانشگاه یزد
ظرفیت رشته : 90
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5149
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 3482
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل
ظرفیت رشته : 55
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4930
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 3110
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 773

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی قم
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5910
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4092
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه گیلان – رشت
ظرفیت رشته : 90
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6681
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4321
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1569

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5129
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6943
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4067

نام دانشگاه : دانشگاه بوعلی سینا – همدان شبانه
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7827
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4729
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – كرمان
ظرفیت رشته : 55
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6494
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4440
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1719

نام دانشگاه : دانشگاه اراک
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6912
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 5610
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل ساخت و توليد
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6401
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 5319
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1293

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان همدان
ظرفیت رشته : 4
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه تهران (محل تحصیل رضوانشهر گیلان)
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6022
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 5518
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2255

نام دانشگاه : دانشگاه شهید چمران اهواز
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5847
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4827
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1240

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان آذربايجان غربي
ظرفیت رشته : 6
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1547

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سهند – تبریز
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7833
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 5230
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1504

نام دانشگاه : دانشگاه قم
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6905
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4542
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان فارس
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 3442
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز ساخت و توليد–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 16
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7729
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 5539
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8069
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 5983
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1592

نام دانشگاه : دانشگاه كاشان
ظرفیت رشته : 149
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6340
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4584
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2173

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – كرمان شبانه
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7263
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2320

نام دانشگاه : دانشگاه زنجان
ظرفیت رشته : 70
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9421
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6390
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2195

نام دانشگاه : دانشگاه خلیج فارس – بوشهر
ظرفیت رشته : 44
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8025
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 5509
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1873

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل شبانه
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9342
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7353
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف – تهران پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3810
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11740
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3824

نام دانشگاه : دانشگاه شهید چمران اهواز شبانه
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6081
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1980

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومي استان چهارمحال وبختياري
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4223
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه اراک ساخت و توليد–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12670
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9986
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران ساخت و توليد–پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7505
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 17372
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه رازی کرمانشاه
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6525
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1828

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9100
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6998
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2032

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سهند – تبریز شبانه
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10075
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8582
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه ارومیه
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12249
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8422
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2718

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود
ظرفیت رشته : 70
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8538
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 5761
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2099

نام دانشگاه : دانشگاه شهرکرد
ظرفیت رشته : 59
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8109
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6915
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3872

نام دانشگاه : دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان شبانه
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11556
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر شبانه
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9216
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه كاشان شبانه
ظرفیت رشته : 26
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9342
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7046
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل ساخت و توليد–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12371
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8637
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز

نام دانشگاه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11699
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8806
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2799

نام دانشگاه : دانشگاه كردستان – سنندج
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 10507
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3733

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی اراك
ظرفیت رشته : 75
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10480
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7467
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2346

نام دانشگاه : دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10266
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7444
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه هرمزگان – بندرعباس
ظرفیت رشته : 22
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9317
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2421

نام دانشگاه : دانشگاه گلستان – گرگان
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12183
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9147
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان ساخت و توليد
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11144
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8465
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3039

نام دانشگاه : دانشگاه گلستان – گرگان شبانه
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول
ظرفیت رشته : 75
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9992
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3415

نام دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8094
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3604

نام دانشگاه : دانشگاه اراک شبانه
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8509
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5372
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15231
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی اراك ساخت و توليد
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11404
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9199
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2774

نام دانشگاه : دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11455
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4911

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز (محل تحصیل میانه)
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 14549
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13215
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه اردکان
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8745
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : دانشگاه بیرجند
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10085
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9280
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3277

نام دانشگاه : دانشگاه تفرش
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12415
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9947
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه یاسوج
ظرفیت رشته : 70
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12123
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9804
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6794

نام دانشگاه : مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13833
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12549
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء – بهبهان
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11817
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه دامغان
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13924
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11329
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4111

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان ساخت و توليد–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 14254
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل شبانه
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13882
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی كرمانشاه
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11613
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4530

نام دانشگاه : دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12376
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4202

نام دانشگاه : دانشگاه اراک ساخت و توليد
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10377
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8591
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3468

نام دانشگاه : دانشگاه فسا
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12499
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9116
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه اردکان شبانه
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7520
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه رازی کرمانشاه بومي استان كرمانشاه –مناطق محروم
ظرفیت رشته : 4
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7055
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان شبانه
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13399
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 21331
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3532

نام دانشگاه : دانشگاه ایلام
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12799
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 5682

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی ارومیه
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12929
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11217
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4341

نام دانشگاه : دانشگاه تفرش شبانه
ظرفیت رشته : 7
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :-
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه حكیم سبزواری – سبزوار
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10708
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9919
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3576

نام دانشگاه : دانشگاه ملایر
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13781
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 5112

نام دانشگاه : دانشگاه یاسوج شبانه
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 14409
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی ارومیه شبانه
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13063
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بیرجند
ظرفیت رشته : 70
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 17887
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16748
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6559

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء – بهبهان شبانه
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6466

نام دانشگاه : دانشگاه حكیم سبزواری – سبزوار شبانه
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :

آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 14444
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : مركز آموزش عالی شهید مدرس – شهرضا
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 14566
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12645
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه هرمزگان – بندرعباس شبانه
ظرفیت رشته : 8
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 14760
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6512

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – تهران شمال
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 16710
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان شبانه
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 16013
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه بجنورد
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 16331
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15492
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 5671

نام دانشگاه : دانشگاه جهرم
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 14247
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه دامغان شبانه
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 17813
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 11321

نام دانشگاه : مركز اموزش عالی فیروزاباد
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 16278
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7177

نام دانشگاه : دانشگاه بناب
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 17757
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6042

نام دانشگاه : مركز اموزش عالی محلات
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 14788
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15231
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : مرکز آموزش عالی لار
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 19456
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 8648

نام دانشگاه : مركز اموزش عالی محلات شبانه
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 19270
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22656
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی هویزه – سوسنگرد
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 19456
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7998

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز (محل تحصیل میانه) –نوبت دوم
ظرفیت رشته : 21
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 18453
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 14523
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 8174

نام دانشگاه : دانشگاه ملایر شبانه
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16357
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان
ظرفیت رشته : 120
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 16553
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16278
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7571

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 54123
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا شبانه
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 18321
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 23458
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9418

نام دانشگاه : دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد شبانه
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16654
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 19482
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 19031
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7850

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 17887
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 26195

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود شبانه
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13575
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 26299
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4657

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – مرکز مشهد
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 39170
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بیرجند شبانه
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 27821
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 14110

نام دانشگاه : دانشگاه ارومیه (محل تحصیل خوی)
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 17699
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7320

نام دانشگاه : دانشگاه بزگمهر قاینات
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 25390
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9163

نام دانشگاه : دانشگاه بیرجند شبانه
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22815
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 11346

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی بم شبانه
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز ارومیه
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 40997
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور گلستان – مرکز گرگان
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 33505

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ایوانکی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 22114
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 47873
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 23267

نام دانشگاه : مركز آموزش عالی شهید مدرس – شهرضا شبانه
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 18554
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15537
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز اصفهان
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 22730
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 27283
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی گناباد
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 12015

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 31875
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 40783
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد
ظرفیت رشته : 55
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 20576
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18090
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6347

نام دانشگاه : دانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جام
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 11907

نام دانشگاه : دانشگاه فسا شبانه
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 16545
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه :دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان شبانه
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 21073
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (محل تحصیل بندر ماهشهر) –غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه تربت حیدریه
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 20543
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7984

نام دانشگاه : دانشگاه تربت حیدریه شبانه
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 30909
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 13707

نام دانشگاه : دانشگاه زابل شبانه
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 12279

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور البرز – مرکز كرج
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 20395
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 43389
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 20518
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7934

نام دانشگاه : دانشگاه ولایت – ایرانشهر
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 16559

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا – قزوین
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 32282
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 40803
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور گیلان – مرکز رشت
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 21463

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 32860
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : دانشگاه ولایت – ایرانشهر شبانه
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 22884

نام دانشگاه : دانشگاه بزگمهر قاینات شبانه
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 42286
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراك
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 42668
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان شبانه
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 27349
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10901

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 31194
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 34845
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه جیرفت
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18854
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7665

نام دانشگاه : دانشگاه جیرفت شبانه
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 18930

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری – مشهد
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 36194
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی بم
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 21992
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10622

نام دانشگاه : دانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جام شبانه
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 38898
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 33842
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اوج – آبیك
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 37300
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 34229
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان شبانه
ظرفیت رشته : 80
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 24380
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 25377
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 14032

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف – تهران (محل تحصیل كیش) پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 27133
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 38413
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 24229

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین شبانه
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 35099
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 20387

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 31918
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 37863
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 22726

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 36398
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 35535
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه زابل
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 24750
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 11799

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی – اصفهان
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 36045
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 38993
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 27436
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 12063

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی انرژی – ساوه
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 51059
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 67095
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور قزوین – مرکز قزوین
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی احرار – رشت
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 41920
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 41835
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 26180

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنكابن
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 28474

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 35279
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی پارسیان – قزوین بیدستان
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 43487
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 47348
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 35064
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 46426
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 28923

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور هرمزگان – مرکز بندرعباس
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 56546
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی فرزانگان – اصفهان
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 43499
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز اهواز
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 35289
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 65843
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 17664

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو – اصفهان
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 39460
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 53167
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اروندان – خرمشهر
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 32499

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری – مرکز شهركرد
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 41854
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 22024

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 42369
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 46591
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور ایلام – مرکز ایلام
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 22236

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور لرستان – مرکز خرم آباد
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 44037
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی كرمان – كرمان
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 53703
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 32890

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور بوشهر – مرکز بوشهر
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 28951
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 25757

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی – كرمانشاه
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 62903
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی جامی – نجف آباد
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص ) – تبریز
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 51461
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 45729
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 17640

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد -فولاد شهراصفهان
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 42026
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 64267
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل ساخت و توليد
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 51614
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان – اصفهان
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 51174
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 26595

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور فارس – مرکز جهرم
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :