رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک کنکور ۹۹

رشته ی مهندسی مکانیک به دلیل تنوع در گرایش های مختلفی که دارد جزو پر طرفدارترین رشته ی مهندسی در تمام دنیا است که دانشجویان زیادی را به سمت خود کشانده است و به همین دلیل باید گفت که رشته ی مهندسی مکانیک جامعترین رشته ی مهندسی است .

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک کنکور ۹۹

مهندسی مکانیک , این رشته که خود شاخه ای از مهندسی است با طراحی و ساخت و راه اندازی دستگاه ها و ماشین آلات کوچک و بزرگ سروکار دارد.

مهندسی مکانیک , شما عزیزان در سایت موسسه یک شو می توانید تمام رتبه قبولی های رشته مهندسی مکانیک کنکور سراسری ، دانشگاه آزاد ، پردیس خود گردان ، مراکز غیر انتفاعی و پیام نور که همگی مربوط به آمار قبولی های سال ۹۸ می باشند ، مشاهده نمایید. 

موسسه یک شو در ادامه به منظور آشنایی و همراهی شما در زمینه انتخاب رشته کنکور ۹۸-۹۹ ، کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دولتی ، آزاد ، پردیس خودگردان ، پیام نور و مراکز غیر انتفاعی را برایتان فراهم نموده اند.

درصدهای لازم برای قبولی در رشته مهندسی مکانیک کنکور سراسری:

  میانگین ۱۵ درصد عمومی = قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه دولتی روزانه
  میانگین ۵ درصد اختصاصی = قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه دولتی روزانه 

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف – تهران
ظرفیت رشته : ۹۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۵

نام دانشگاه : دانشگاه تهران
ظرفیت رشته : ۱۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۲۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۴۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۵

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
ظرفیت رشته : ۷۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۳۸

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران ساخت و تولید
ظرفیت رشته : ۳۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۰۸

نام دانشگاه : دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
ظرفیت رشته : ۹۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۷۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۷۴

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومی استان خراسان رضوی
ظرفیت رشته : ۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۲۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
ظرفیت رشته : ۱۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۳۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۷۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۷۲

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی اصفهان
ظرفیت رشته : ۱۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۸۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۶۳

نام دانشگاه : دانشگاه شهید بهشتی – تهران
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۷۵۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه شیراز
ظرفیت رشته : ۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۰۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۵۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۴۶

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز
ظرفیت رشته :۴۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۰۶۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۹۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۰۰

نام دانشگاه : دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج)
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۳۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۶۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد
ظرفیت رشته : ۹۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۶۳۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۷۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۹۴

نام دانشگاه : دانشگاه اصفهان
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۵۸۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۶۸۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۳۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) ساخت و تولید–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۶۰۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز ساخت و تولید
ظرفیت رشته : ۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۴۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۷۷۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز)
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۷۷

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد شبانه
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۳۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۳۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه الزهرا(س) – تهران
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۹۰۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومی استان اصفهان
ظرفیت رشته : ۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۹۹۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

انتخاب رشته کنکور 1400

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) شبانه
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۲۴۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز شبانه
ظرفیت رشته : ۲۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۰۶۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۳۸۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) ساخت و تولید–بومی استان آذربایجان شرقی
ظرفیت رشته : ۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :-

نام دانشگاه : دانشگاه بوعلی سینا – همدان
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۷۸۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۷۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۹۰

نام دانشگاه : دانشگاه یزد
ظرفیت رشته : ۹۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۱۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۴۸۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل
ظرفیت رشته : ۵۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۹۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۱۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۷۳

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی قم
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۹۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۰۹۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه گیلان – رشت
ظرفیت رشته : ۹۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۶۸۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۳۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۵۶۹

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۱۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۹۴۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۰۶۷

نام دانشگاه : دانشگاه بوعلی سینا – همدان شبانه
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۸۲۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۷۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – کرمان
ظرفیت رشته : ۵۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۴۹۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۴۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۷۱۹

نام دانشگاه : دانشگاه اراک
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۹۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۶۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل ساخت و تولید
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۴۰۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۳۱۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۲۹۳

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومی استان همدان
ظرفیت رشته : ۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه تهران (محل تحصیل رضوانشهر گیلان)
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۰۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۵۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۲۵۵

نام دانشگاه : دانشگاه شهید چمران اهواز
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۸۴۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۸۲۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۲۴۰

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومی استان آذربایجان غربی
ظرفیت رشته : ۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۵۴۷

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سهند – تبریز
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۸۳۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۲۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۵۰۴

نام دانشگاه : دانشگاه قم
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۹۰۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۵۴۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومی استان فارس
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۴۴۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز ساخت و تولید–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۷۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۵۳۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۰۶۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۹۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۵۹۲

نام دانشگاه : دانشگاه کاشان
ظرفیت رشته : ۱۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۳۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۵۸۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۱۷۳

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – کرمان شبانه
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۲۶۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۳۲۰

نام دانشگاه : دانشگاه زنجان
ظرفیت رشته : ۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۴۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۳۹۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۱۹۵

نام دانشگاه : دانشگاه خلیج فارس – بوشهر
ظرفیت رشته : ۴۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۰۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۵۰۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۸۷۳

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل شبانه
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۳۴۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۳۵۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف – تهران پردیس خودگردان
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۸۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۷۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۸۲۴

نام دانشگاه : دانشگاه شهید چمران اهواز شبانه
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۰۸۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۹۸۰

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومی استان چهارمحال وبختیاری
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۲۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه اراک ساخت و تولید–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۶۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۹۸۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران ساخت و تولید–پردیس خودگردان
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۵۰۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۷۳۷۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه رازی کرمانشاه
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۵۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۸۲۸

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۱۰۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۹۹۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۰۳۲

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سهند – تبریز شبانه
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۰۷۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۵۸۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه ارومیه
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۲۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۴۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۷۱۸

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود
ظرفیت رشته : ۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۵۳۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۷۶۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۰۹۹

نام دانشگاه : دانشگاه شهرکرد
ظرفیت رشته : ۵۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۱۰۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۹۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۸۷۲

نام دانشگاه : دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان شبانه
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۱۵۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر شبانه
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۲۱۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه کاشان شبانه
ظرفیت رشته : ۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۳۴۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۰۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل ساخت و تولید–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۳۷۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۶۳۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز

نام دانشگاه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۱۶۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۸۰۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۷۹۹

نام دانشگاه : دانشگاه کردستان – سنندج
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۵۰۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۷۳۳

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی اراک
ظرفیت رشته : ۷۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۴۸۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۴۶۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۳۴۶

نام دانشگاه : دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۲۶۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۴۴۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه هرمزگان – بندرعباس
ظرفیت رشته : ۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۳۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۴۲۱

نام دانشگاه : دانشگاه گلستان – گرگان
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۱۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۱۴۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان ساخت و تولید
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۱۱۴۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۴۶۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۰۳۹

نام دانشگاه : دانشگاه گلستان – گرگان شبانه
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول
ظرفیت رشته : ۷۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۹۹۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۴۱۵

نام دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۰۹۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۶۰۴

نام دانشگاه : دانشگاه اراک شبانه
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۵۰۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران پردیس خودگردان
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۳۷۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۲۳۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی اراک ساخت و تولید
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۱۴۰۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۱۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۷۷۴

نام دانشگاه : دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۴۵۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۹۱۱

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز (محل تحصیل میانه)
ظرفیت رشته : ۳۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۵۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۲۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه اردکان
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۷۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : دانشگاه بیرجند
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۰۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۲۸۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۲۷۷

نام دانشگاه : دانشگاه تفرش
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۴۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۹۴۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه یاسوج
ظرفیت رشته : ۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۱۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۸۰۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۷۹۴

نام دانشگاه : مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۸۳۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۵۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء – بهبهان
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۸۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه دامغان
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۹۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۳۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۱۱۱

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان ساخت و تولید–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۲۵۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل شبانه
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۸۸۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی کرمانشاه
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۶۱۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۵۳۰

نام دانشگاه : دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۳۷۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۲۰۲

نام دانشگاه : دانشگاه اراک ساخت و تولید
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۳۷۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۵۹۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۴۶۸

نام دانشگاه : دانشگاه فسا
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۴۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۱۱۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه اردکان شبانه
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۵۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه رازی کرمانشاه بومی استان کرمانشاه –مناطق محروم
ظرفیت رشته : ۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۰۵۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان شبانه
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۳۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۱۳۳۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۵۳۲

نام دانشگاه : دانشگاه ایلام
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۷۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۶۸۲

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی ارومیه
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۹۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۲۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۳۴۱

نام دانشگاه : دانشگاه تفرش شبانه
ظرفیت رشته : ۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :-
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۷۰۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۹۱۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۵۷۶

نام دانشگاه : دانشگاه ملایر
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۷۸۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۱۱۲

نام دانشگاه : دانشگاه یاسوج شبانه
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۴۰۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی ارومیه شبانه
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۰۶۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بیرجند
ظرفیت رشته : ۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۷۸۸۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۷۴۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۵۵۹

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء – بهبهان شبانه
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۴۶۶

نام دانشگاه : دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار شبانه
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :

آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۴۴۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : مرکز آموزش عالی شهید مدرس – شهرضا
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۵۶۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۶۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه هرمزگان – بندرعباس شبانه
ظرفیت رشته : ۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۷۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۵۱۲

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – تهران شمال
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۶۷۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان شبانه
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۶۰۱۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه بجنورد
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۶۳۳۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۴۹۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۶۷۱

نام دانشگاه : دانشگاه جهرم
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۲۴۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه دامغان شبانه
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۷۸۱۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۱۳۲۱

نام دانشگاه : مرکز اموزش عالی فیروزاباد
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۶۲۷۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۱۷۷

نام دانشگاه : دانشگاه بناب
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۷۷۵۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۰۴۲

نام دانشگاه : مرکز اموزش عالی محلات
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۷۸۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۲۳۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : مرکز آموزش عالی لار
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۹۴۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۶۴۸

نام دانشگاه : مرکز اموزش عالی محلات شبانه
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۹۲۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۲۶۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی هویزه – سوسنگرد
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۹۴۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۹۹۸

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز (محل تحصیل میانه) –نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۸۴۵۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۵۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۱۷۴

نام دانشگاه : دانشگاه ملایر شبانه
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۳۵۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان
ظرفیت رشته : ۱۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۶۵۵۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۲۷۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۵۷۱

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۴۱۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا شبانه
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۸۳۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۳۴۵۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۴۱۸

نام دانشگاه : دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد شبانه
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۶۵۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۹۴۸۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۹۰۳۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۸۵۰

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۷۸۸۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۶۱۹۵

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود شبانه
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۵۷۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۶۲۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۶۵۷

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – مرکز مشهد
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۹۱۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بیرجند شبانه
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۷۸۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۴۱۱۰

نام دانشگاه : دانشگاه ارومیه (محل تحصیل خوی)
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۷۶۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۳۲۰

نام دانشگاه : دانشگاه بزگمهر قاینات
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۵۳۹۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۱۶۳

نام دانشگاه : دانشگاه بیرجند شبانه
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۲۸۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۱۳۴۶

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی بم شبانه
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز ارومیه
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۰۹۹۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور گلستان – مرکز گرگان
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۳۵۰۵

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ایوانکی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۲۱۱۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۷۸۷۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۳۲۶۷

نام دانشگاه : مرکز آموزش عالی شهید مدرس – شهرضا شبانه
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۸۵۵۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۵۳۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز اصفهان
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۲۷۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۷۲۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی گناباد
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۲۰۱۵

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۱۸۷۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۰۷۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد
ظرفیت رشته : ۵۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۰۵۷۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۰۹۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۳۴۷

نام دانشگاه : دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۱۹۰۷

نام دانشگاه : دانشگاه فسا شبانه
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۶۵۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه :دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان شبانه
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۱۰۷۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (محل تحصیل بندر ماهشهر) –غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه تربت حیدریه
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۰۵۴۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۹۸۴

نام دانشگاه : دانشگاه تربت حیدریه شبانه
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۰۹۰۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۳۷۰۷

نام دانشگاه : دانشگاه زابل شبانه
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۲۲۷۹

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور البرز – مرکز کرج
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۰۳۹۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۳۳۸۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۰۵۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۹۳۴

نام دانشگاه : دانشگاه ولایت – ایرانشهر
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۶۵۵۹

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا – قزوین
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۲۲۸۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۰۸۰۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور گیلان – مرکز رشت
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۱۴۶۳

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۲۸۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : دانشگاه ولایت – ایرانشهر شبانه
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۲۸۸۴

نام دانشگاه : دانشگاه بزگمهر قاینات شبانه
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۲۲۸۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۲۶۶۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان شبانه
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۷۳۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۰۹۰۱

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۱۱۹۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۴۸۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه جیرفت
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۸۵۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۶۶۵

نام دانشگاه : دانشگاه جیرفت شبانه
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۸۹۳۰

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری – مشهد
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۶۱۹۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی بم
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۱۹۹۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۰۶۲۲

نام دانشگاه : دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام شبانه
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۸۸۹۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۳۸۴۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اوج – آبیک
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۷۳۰۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۴۲۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان شبانه
ظرفیت رشته : ۸۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۴۳۸۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۵۳۷۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۴۰۳۲

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف – تهران (محل تحصیل کیش) پردیس خودگردان
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۷۱۳۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۸۴۱۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۴۲۲۹

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین شبانه
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۵۰۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۰۳۸۷

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۱۹۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۷۸۶۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۲۷۲۶

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۶۳۹۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۵۵۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه زابل
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۴۷۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۱۷۹۹

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی – اصفهان
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۶۰۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۸۹۹۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۷۴۳۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۲۰۶۳

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی انرژی – ساوه
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۱۰۵۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۷۰۹۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور قزوین – مرکز قزوین
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی احرار – رشت
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۱۹۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۱۸۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۶۱۸۰

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۸۴۷۴

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۵۲۷۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی پارسیان – قزوین بیدستان
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۳۴۸۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۷۳۴۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۵۰۶۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۶۴۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۸۹۲۳

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور هرمزگان – مرکز بندرعباس
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۶۵۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی فرزانگان – اصفهان
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۳۴۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز اهواز
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۵۲۸۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۵۸۴۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۷۶۶۴

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو – اصفهان
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۹۴۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۳۱۶۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اروندان – خرمشهر
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۲۴۹۹

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری – مرکز شهرکرد
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۱۸۵۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۲۰۲۴

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۲۳۶۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۶۵۹۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور ایلام – مرکز ایلام
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۲۲۳۶

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور لرستان – مرکز خرم آباد
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۴۰۳۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

مهندسی مکانیک

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی کرمان – کرمان
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۳۷۰۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۲۸۹۰

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور بوشهر – مرکز بوشهر
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۸۹۵۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۵۷۵۷

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی – کرمانشاه
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۲۹۰۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی جامی – نجف آباد
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص ) – تبریز
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۱۴۶۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۵۷۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۷۶۴۰

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد -فولاد شهراصفهان
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۲۰۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۴۲۶۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل ساخت و تولید
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۱۶۱۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان – اصفهان
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۱۱۷۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۶۵۹۵

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور فارس – مرکز جهرم
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :