رتبه لازم برای قبولی رشته فیزیوتراپی کنکور ۹۷-۹۸

رتبه لازم برای قبولی رشته فیزیوتراپی کنکور ۹۷-۹۸

فیزوتراپی تخصصی از رشته های توانبخشی است و توانبخشی هم به مجموعه اقداماتی که برای یک فرد مصدوم و یا معلول انجام می شود تا فرد بتواند قوای جسمی و روانی خود را جهت باز گشت به فعالیت ها و کارهای روزمره بازیابد .

فارغ التحصیل فیزیوتراپی با استفاده از عوامل درمانی مختلف مثل گرما ، نور ، الکتریسیته و ورزش ، درمان را بروی فرد بیمار انجام می دهد . توجه داشته باشید که انتخاب رشته فیزیوتراپی بجز کنکور سراسری در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری و نیز تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نیز امکان پذیر است لذا داوطلبانی که در انتخاب رشته سراسری موفق به کسب نتیجه نشده اند باز هم شانس قبولی در رشته فیزیوتراپی را دارند.

فیزوتراپی , همچنین توصیه می شود جهت انتخاب رشته ای مطمئن و برای قبولی در رشته ی فیزیوتراپی حتما از کارشناسی آگاه و نیز با تجربه در زمینه ی انتخاب رشته و نیز مسلط به رتبه قبولی و حد نصاب قبولی های رشته های علوم پزشکی سال های گذشته جهت اطمینان از قبولی در رشته ی مورد علاقه ی خود بهره ببرید.

برای مشاوره حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی روزانه در کنکور ۹۸ – ۹۷
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱۲۲۶۰۱۰۶۰

انتخاب رشته کنکور 1400

میانگین درصدهای لازم جهت قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه سراسری:

میانگین ۷۰ درصد عمومی = قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی روزانه
میانگین ۳۴ درصد اختصاصی = قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی روزانه

رتبه لازم برای قبولی رشته فیزیوتراپی

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت رشته : ۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۹۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۱۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۶۴

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی – تهران پردیس خودگردان
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۶۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۵۵۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۷۰۷

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ظرفیت رشته : ۲۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۰۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۲۱۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۳۲۲

نام دانشگاه : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۶۹۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۸۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۶۶۳

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ایران
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۵۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۷۱۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۴۲۴

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
ظرفیت رشته : ۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۷۸۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۶۱۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۳۰۲

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ظرفیت رشته : ۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۹۱۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۷۹۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۵۷۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ظرفیت رشته : ۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۹۱۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۱۰۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۰۵۵

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بابل
ظرفیت رشته : ۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۱۸۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۶۳۷

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ظرفیت رشته : ۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۶۶۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی

سراسری ۹۷ – ۹۶ با مشاورین مرکز یک شو  از طریق ۰۲۱۲۲۶۰۱۰۶۰

 

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی سمنان
ظرفیت رشته : ۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۳۱۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۳۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز پردیس خودگردان
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۶۷۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۳۷۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۹۳۶

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۵۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۵۶۶

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۴۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۳۷۵

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۳۹۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۱۵۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۷۴۰

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

برخی از خدمات مشاوره ای و برنامه ریزی تلفنی مرکز یک شو  :

برنامه ریزی و مشاوره تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۰

و مشاوره های تلفنی بهمن تا کنکور طرحی برای مراجعین جدید مشاوره

نگران وقت از دست رفته نباش، کافیه خودتو باور داشته باشی

با برنامه ی منظم و تحت کنترل به دور از استرس میتونی به هدفت برسی

میتونی تو فرصت باقی مونده همه ی درسها رو جمع و جور کنی

به راحتی میتونی خودتو به رقیب هات برسونی