رتبه لازم برای قبولی رشته دبیری زیست شناسی کنکور ۹۹-۹۸

دبیری زیست شناسی , برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه و تراز قبولی رشته دبیری زیست شناسی و ارائه نمونه کارنامه قبولی این رشته و همچنین درباره بازار کار در ایران با مشاورین مرکز یک شو تماس حاصل نمایید –

 

دبیری زیست شناسی

میانگین درصدهای لازم جهت قبولی در رشته دبیری زیست شناسی

میانگین ۳۵ درصد عمومی = قبولی در رشته زیست شناسی دانشگاه دولتی روزانه
میانگین ۱۰ درصد اختصاصی = قبولی در رشته زیست شناسی دانشگاه دولتی روزانه

انتخاب رشته کنکور 1400

رتبه لازم برای قبولی رشته دبیری زیست شناسی

نام دانشگاه : پردیس شهید چمران – تهران بومی استان تهران
ظرفیت رشته : ۱۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۹۶۶۷

نام دانشگاه : پردیس شهید بهشتی – مشهد بومی استان خراسان شمالی
ظرفیت رشته : ۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۲۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

دبیری زیست شناسی

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته زیست شناسی دانشگاه دولتی کنکور   ۹۶ در منطقه ۱

رتبه کشوری :۱۱۹۵۰۰
رتبه در منطقه ۱ :۲۶۷۸۰
شهر محل سکونت :اصفهان
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه دامغان
ادبیات فارسی :۳۶%
عربی :۱۹%
دین و زندگی :۳۹%
زبان انگلیسی :۳۹%
زمین شناسی :۳%
ریاضی:۷%
زیست شناسی :۷%
فیزیک :۰%
شیمی :۵%

رتبه کشوری :۱۰۸۷۴۱
رتبه در منطقه ۱ :۲۴۸۰۸
شهر محل سکونت :مشهد
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار
ادبیات فارسی :۴۳%
عربی :۴۰%
دین و زندگی :۴۰%
زبان انگلیسی :۳۵%
زمین شناسی :۰%
ریاضی:۱۲%
زیست شناسی :۱۳%
فیزیک :۴%
شیمی :۳%

رتبه کشوری :۱۰۴۳۲۱
رتبه در منطقه ۱ :۲۳۹۸۳
شهر محل سکونت : تهران
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه دامغان
ادبیات فارسی :۲۰%
عربی :۲۳%
دین و زندگی :۸۷%
زبان انگلیسی :۲-%
زمین شناسی :۰%
ریاضی:۱۳%
زیست شناسی :۴%
فیزیک :۹%
شیمی :۴%

دبیری زیست شناسی 

رتبه لازم برای قبولی رشته دبیری زیست شناسی کنکور ۹۹-۹۸

رتبه کشوری :۹۷۱۷۰
رتبه در منطقه ۱ :۲۲۷۱۵
شهر محل سکونت :شیراز
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا( ص ) – بهبهان
ادبیات فارسی :۲۳%
عربی :۱۹%
دین و زندگی :۳۵%
زبان انگلیسی :۸%
زمین شناسی :۰%
ریاضی:۳%
زیست شناسی :۲۶%
فیزیک :۶%
شیمی :۱۳%

رتبه کشوری :۹۱۰۹۵
رتبه در منطقه ۱ :۲۱۵۶۹
شهر محل سکونت :شیراز
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
ادبیات فارسی :۳۶%
عربی :۲۰%
دین و زندگی :۱۰%
زبان انگلیسی :۷۹%
زمین شناسی :۰%
ریاضی:۲۷%
زیست شناسی :۹%
فیزیک :۸%
شیمی :۶%

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته زیست شناسی دانشگاه دولتی کنکور ۹۸ – ۹۷ در منطقه ۲

رتبه کشوری :۱۴۳۹۶۳
رتبه در منطقه ۲ :۶۱۳۶۸
شهر محل سکونت :زاهدان
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه زابل
ادبیات فارسی :۳۰%
عربی :۱۹%
دین و زندگی :۴۰%
زبان انگلیسی :۰%
زمین شناسی :۶-%
ریاضی:۱۰%
زیست شناسی :۴%
فیزیک :۰%
شیمی :۱۳%

رتبه کشوری :۱۴۰۲۷۳
رتبه در منطقه ۲ :۵۹۸۹۷
شهر محل سکونت :شیراز
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه زابل
ادبیات فارسی :۴۲%
عربی :۱۱%
دین و زندگی :۲۷%
زبان انگلیسی :۲۰%
زمین شناسی :۰%
ریاضی:۲-%
زیست شناسی :۱۵%
فیزیک :۱۳%
شیمی :۶%

رتبه کشوری :۵۷۹۳۰
رتبه در منطقه ۲ :۲۶۷۸۰
شهر محل سکونت :سمنان
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه دامغان
ادبیات فارسی :۲۴%
عربی :۲۳%
دین و زندگی :۳۹%
زبان انگلیسی :۱۵%
زمین شناسی :-۲%
ریاضی:۱۷%
زیست شناسی :۱۵%
فیزیک :۰%
شیمی :۰%

دبیری زیست شناسی

انتخاب رشته کنکور 1400

رتبه لازم برای قبولی رشته دبیری زیست شناسی کنکور ۹۹-۹۸

رتبه کشوری :۱۳۲۳۸۲
رتبه در منطقه ۲ :۵۶۶۷۲
شهر محل سکونت :رشت
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه گنبد
ادبیات فارسی :۵۱ %
عربی :۲۰%
دین و زندگی :۵۸%
زبان انگلیسی :۲%
زمین شناسی :۰%
ریاضی:۰%
زیست شناسی :۱۱%
فیزیک :۱۲%
شیمی :۳%

رتبه کشوری :۱۲۹۲۵۹
رتبه در منطقه ۲ :۵۵۴۳۰
شهر محل سکونت :اسلامشهر
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه دامغان
ادبیات فارسی :۲۲%
عربی :۸%
دین و زندگی :۴۲%
زبان انگلیسی :۲۴%
زمین شناسی :۰%
ریاضی:۶%
زیست شناسی :۲۲%
فیزیک :۴%
شیمی :۳%

مشاوره تلفنی ویژه کنکور تجربی توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی ، مهندسی و تربیت معلم
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید

زیست

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته زیست شناسی دانشگاه دولتی کنکور ۹۹ – ۹۸ در منطقه ۳

رتبه کشوری :۱۵۴۷۹۱
رتبه در منطقه ۳ :۵۱۸۶۹
شهر محل سکونت :آزادشهر
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه دامغان
ادبیات فارسی :۴۶%
عربی :۴%
دین و زندگی :۵۵%
زبان انگلیسی :۱۲%
زمین شناسی :۲-%
ریاضی:۰%
زیست شناسی :۱۸%
فیزیک :-۲%
شیمی :۵%

رتبه کشوری :۱۵۴۴۲۱
رتبه در منطقه ۳ :۵۱۷۰۸
شهر محل سکونت :سیاهکل
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه دامغان
ادبیات فارسی :۲۶%
عربی :۲۷%
دین و زندگی :۱۹%
زبان انگلیسی :۷%
زمین شناسی :۰%
ریاضی:۰%
زیست شناسی :۷%
فیزیک :۵%
شیمی :۷%

رتبه کشوری :۱۳۶۵۳۴
رتبه در منطقه ۳ :۴۴۶۰۴
شهر محل سکونت :سرباز راسک
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
ادبیات فارسی :۲۶%
عربی :۱۹%
دین و زندگی :۲۲%
زبان انگلیسی :۲۲%
زمین شناسی :۳-%
ریاضی:۰%
زیست شناسی :۲۴%
فیزیک :۳%
شیمی :۸%

رتبه کشوری :۱۳۲۸۹۷
رتبه در منطقه ۳ :۴۳۱۸۵
شهر محل سکونت :شوش دانیال
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه دامغان
ادبیات فارسی :۳۸%
عربی :۳۸%
دین و زندگی :۵۴%
زبان انگلیسی :۰%
زمین شناسی :۰%
ریاضی:-۳%
زیست شناسی :۱۸%
فیزیک :۱۵%
شیمی :۵%

رتبه کشوری :۱۲۸۰۶۰
رتبه در منطقه ۳ :۴۱۲۸۳
شهر محل سکونت :سمنان
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه دامغان
ادبیات فارسی :۳۱%
عربی :۱۶%
دین و زندگی :۴۲%
زبان انگلیسی :۳%
زمین شناسی :۰%
ریاضی:۰%
زیست شناسی :۱۸%
فیزیک :۸%
شیمی :۰%

برای اطلاع از آخرین اخبار و سهمیه های جدید تربیت معلم عضو کانال تلگرام یک شو شوید

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته زیست شناسی دانشگاه آزاد ۹۹ – ۹۸ (واحد پسران)

رشته :زیست شناسی – دبیری
نام دانشگاه :مشهد
حداقل رتبه کشوری :۱۷۱۰۳

رشته :زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک
نام دانشگاه :پزشکی تهران
حداقل رتبه کشوری :۳۲۱۹۴

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :پزشکی تهران
حداقل رتبه کشوری :۵۹۰۴۶

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی
نام دانشگاه :پزشکی تهران
حداقل رتبه کشوری :۱۲۲۴۳۳

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :علوم دارویی
حداقل رتبه کشوری :۹۵۳۳۴

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :مشهد
حداقل رتبه کشوری :۱۲۴۵۹۶

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی
نام دانشگاه :پزشکی تهران
حداقل رتبه کشوری :۱۱۱۷۵۲

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :تهران شمال
حداقل رتبه کشوری :۱۱۵۲۳۷

رتبه لازم برای قبولی رشته دبیری زیست شناسی کنکور ۹۹-۹۸

رشته :زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک
نام دانشگاه :ورامین
حداقل رتبه کشوری :۱۱۵۹۴۳

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :همدان
حداقل رتبه کشوری :۲۱۱۸۲

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :کرج
حداقل رتبه کشوری :۱۳۲۴۷۵

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :تهران شرق
حداقل رتبه کشوری :۱۵۱۲۰۰

رشته :زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک
نام دانشگاه :فلاورجان
حداقل رتبه کشوری :۱۵۵۳۲

رشته :زیست شناسی – دبیری
نام دانشگاه :تهران شمال
حداقل رتبه کشوری :۱۵۹۴۴۱

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی
نام دانشگاه :مشهد
حداقل رتبه کشوری :۱۶۲۹۳۲

رشته :زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک
نام دانشگاه :رشت
حداقل رتبه کشوری :۱۷۱۲۱

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی
نام دانشگاه :علوم دارویی
حداقل رتبه کشوری :۱۸۸۳۲۳

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :ارومیه
حداقل رتبه کشوری :۱۹۴۹۵۱

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی
نام دانشگاه :شهرقدس
حداقل رتبه کشوری :۲۸۴۸۸۶

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی
نام دانشگاه :تهران مرکزی
حداقل رتبه کشوری :۱۹۵۹۸۱

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :کرمان
حداقل رتبه کشوری :۱۹۹۸۳۹

رشته :زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک
نام دانشگاه :تنکابن
حداقل رتبه کشوری :۲۰۵۱۹۱

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :شهرقدس
حداقل رتبه کشوری :۲۱۲۵۵۶

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :اسلامشهر
حداقل رتبه کشوری :۱۲۱۷۳۶

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :اراک
حداقل رتبه کشوری :۲۳۲۵۱۰

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی
نام دانشگاه :پرند
حداقل رتبه کشوری :۳۱۲۳۷۰

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :اردبیل
حداقل رتبه کشوری :۲۳۷۵۲۳

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :رشت
حداقل رتبه کشوری :۲۳۸۲۲

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی
نام دانشگاه :اسلامشهر
حداقل رتبه کشوری :۲۸۸۴۴۴

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی
نام دانشگاه :فلاورجان
حداقل رتبه کشوری :۳۱۱۳۵۲

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :تنکابن
حداقل رتبه کشوری :۳۱۱۶۰۳

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :فلاورجان
حداقل رتبه کشوری :۲۲۵۵۳۲

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :لاهیجان
حداقل رتبه کشوری :۳۱۵۸۱۲

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست فناوری
نام دانشگاه :ارومیه
حداقل رتبه کشوری :۳۳۴۸۸۹

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :ورامین
حداقل رتبه کشوری :۲۵۲۲۹

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست فناوری
نام دانشگاه :فلاورجان
حداقل رتبه کشوری :۳۸۴۴۹۹

با عضویت در کانال تلگرام مشاور یک شو  از آخرین اخبار و مقالات مشاوره و برنامه ریزی با خبر شوید.

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته زیست شناسی دانشگاه آزاد ۹۹ – ۹۸ (واحد دختران)

رشته :زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک
نام دانشگاه :پزشکی تهران
حداقل رتبه کشوری :۳۲۱۹۵

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :پزشکی تهران
حداقل رتبه کشوری :۵۹۰۴۵

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :علوم دارویی
حداقل رتبه کشوری :۹۵۳۳۵

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی
نام دانشگاه :پزشکی تهران
حداقل رتبه کشوری :۱۱۱۷۵۳

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :اراک
حداقل رتبه کشوری :۲۳۲۵۱۱

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :تهران شمال
حداقل رتبه کشوری :۱۱۵۲۳۸

رشته :زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک
نام دانشگاه :ورامین
حداقل رتبه کشوری :۱۱۵۹۴۴

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :لاهیجان
حداقل رتبه کشوری :۳۱۵۸۱۳

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی
نام دانشگاه :پزشکی تهران
حداقل رتبه کشوری :۱۲۲۴۳۴

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :مشهد
حداقل رتبه کشوری :۱۲۴۵۹۷

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :کرج
حداقل رتبه کشوری :۱۳۲۴۷۶

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :تهران شرق
حداقل رتبه کشوری :۱۵۱۲۰۱

رشته :زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک
نام دانشگاه :فلاورجان
حداقل رتبه کشوری :۱۵۵۳۳

رشته :زیست شناسی – دبیری
نام دانشگاه :تهران شمال
حداقل رتبه کشوری :۱۵۹۴۴۲

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی
نام دانشگاه :مشهد
حداقل رتبه کشوری :۱۶۲۹۳۳

رشته :زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک
نام دانشگاه :رشت
حداقل رتبه کشوری :۱۷۱۲۲

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی
نام دانشگاه :علوم دارویی
حداقل رتبه کشوری :۱۸۸۳۲۴

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :ارومیه
حداقل رتبه کشوری :۱۹۴۹۵۲

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی
نام دانشگاه :تهران مرکزی
حداقل رتبه کشوری :۱۹۵۹۸۲

رشته :زیست شناسی – دبیری
نام دانشگاه :مشهد
حداقل رتبه کشوری :۱۷۱۰۴

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :کرمان
حداقل رتبه کشوری :۱۹۹۸۳۸

رشته :زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک
نام دانشگاه :تنکابن
حداقل رتبه کشوری :۲۰۵۱۹۲

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :همدان
حداقل رتبه کشوری :۲۱۱۸۳

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :شهرقدس
حداقل رتبه کشوری :۲۱۲۵۵۷

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :اسلامشهر
حداقل رتبه کشوری :۱۲۱۷۳۷

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :فلاورجان
حداقل رتبه کشوری :۳۲۲۵۵۳۲

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :اردبیل
حداقل رتبه کشوری :۲۳۷۵۲۴

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :رشت
حداقل رتبه کشوری :۲۳۸۲۳

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :ورامین
حداقل رتبه کشوری :۲۵۲۲۸

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی
نام دانشگاه :اسلامشهر
حداقل رتبه کشوری :۲۸۸۴۴۵

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی
نام دانشگاه :فلاورجان
حداقل رتبه کشوری :۳۱۱۳۵۳

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی
نام دانشگاه :تنکابن
حداقل رتبه کشوری :۳۱۱۶۰۴

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی
نام دانشگاه :پرند
حداقل رتبه کشوری :۳۱۲۳۷۱

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست فناوری
نام دانشگاه :ارومیه
حداقل رتبه کشوری :۳۳۴۸۸۸

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست فناوری
نام دانشگاه :فلاورجان
حداقل رتبه کشوری :۳۸۴۴۹۸

رشته :زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی
نام دانشگاه :شهرقدس
حداقل رتبه کشوری :۲۸۴۸۸۷

برای مشاوره حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته زیست شناسی دانشگاه دولتی روزانه در کنکور ۹۹ – ۹۸

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید

۲۲۶۰۱۰۶۰

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

چند مورد از مهمترین مواردی که درجلسات مشاوره تلفنی برای شما عزیزان انجام میشود:

معرفی منابع کنکوری مناسب
آموزش طریقه صحیح مطالعه مخصوص هر درس و افزایش کیفیت مطالعه
بررسی و تحلیل آزمونهای آزمایشی
برنامه ریزی بر اساس شخصیت شما و روش غالب یادگیری شما
ارسال جدول برنامه ریزی روزانه و هفتگی
بررسی ماهیانه وضعیت تحصیلی
آموزش غلبه بر استرس و مدیریت آن
آموزش تکنیکهای افزایش قدرت ذهن
آموزش روشهای مرور مطالب
آموزش تکنیکهای افزایش اعتماد به نفس
آموزش تکنیک های نکته برداری مانند:
نقشه ذهنی،خورشید حافظه،درخت حافظه

برنامه ریزی و مشاوره تخصصی کنکور تجربی۱۴۰۰

و مشاوره های تلفنی   تا کنکور طرحی برای مراجعین جدید مشاوره

نگران وقت از دست رفته نباش، کافیه خودتو باور داشته باشی

با برنامه ی منظم و تحت کنترل به دور از استرس میتونی به هدفت برسی

میتونی تو فرصت باقی مونده همه ی درسها رو جمع و جور کنی

به راحتی میتونی خودتو به رقیب هات برسونی

رتبه لازم برای قبولی رشته دبیری زیست شناسی کنکور ۹۹-۹۸

برای مشاوره حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دبیری زیست شناسی  دانشگاه دولتی روزانه در کنکور ۹۸ – ۹۹ از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید