021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی

رتبه لازم برای قبولی رشته حسابداری + بازار کار موجود

رتبه لازم برای قبولی رشته حسابداری + بازار کار موجود

رشته حسابداري : با وجود اینکه در اکثر دانشگاه ها اعم از دولتی ، آزاد و غیر انتفاعی در رشته حسابداری دانشجویان زیادی تحصیل می کنند ، ولی در بازار کار رشته حسابداری نسبت به سایر رشته ها تعداد فارغ التحصیلان رشته حسابداری بیکار کمتر است چرا که …

رشته حسابداري ، با وجود اینکه در اکثر دانشگاه ها اعم از دولتی ، آزاد و غیر انتفاعی در رشته حسابداری دانشجویان زیادی تحصیل می کنند ، ولی در بازار کار رشته حسابداری نسبت به سایر رشته ها تعداد فارغ التحصیلان رشته حسابداری بیکار کمتر است چرا که از یک موسسه کوچک تا بزرگترین کارخانه ها حداقل برای تهیه صورت مالی و اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیاز دارند و به نظر می رسد فارغ التحصیلان دوره های تکمیلی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور پختگی و آمادگی بیشتری برای حضور در بازار کار رشته حسابداری دارند.

رشته حسابداری

رشته حسابداری

فارغ التحصیلان به راحتی برای ورود به برنامه بازار کار رشته حسابداری می توانند در شاخه های زیر مشغول به کار شوند :

رشته حسابداري ،

حسابداری بانکها : در شعبه ها و سرپرستی بانکها
حسابداری بیمه : در موسسات بیمه
حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی
حسابداری دولتی : به عنوان حسابدار یا عامل ذی حساب در کلیه سازمان ها و ادارات دولتی
حسابداری صنعتی : در شرکت های تولیدی و صنعتی
حسابداری مالی : موسسات تجاری و غیر انتفاعی

انتخاب رشته حسابداری

رشته حسابداري ، برای انتخاب رشته حسابداری ، اولین اولویت داشتن علاقه به این رشته است. مرحله دیگر اکتساب رتبه مورد نیاز برای قبولی در این رشته با توجه به دانشگاه و شهر محل تحصیل دانشجو می باشد. برای اطلاع دقیق از وضعیت قبولی رشته حسابداری با توجه به گروه های آزمایشی علوم ریاضی ، علوم تجربی و علوم انسانی ، می توانید با مشاوران مرکز  تماس بگیرید.

 در اینجا آمار قبولی داوطلبان کنکور 98 در انتخاب رشته حسابداری با توجه به رتبه کنکور و دانشگاه  ذکر شده است .

انتخاب رشته کنکور 1400

رتبه لازم برای قبولی رشته حسابداری

رشته حسابداري ،

نام دانشگاه : دانشگاه الزهرا(س) – تهران
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1094
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1129
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :1325

نام دانشگاه : دانشگاه خوارزمی تهران حسابرسي
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 969
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :852
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 737

نام دانشگاه : دانشگاه اصفهان
ظرفیت رشته : 6
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1371
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 735
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :612

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر
ظرفیت رشته : 6
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :1650
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1458
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 843

نام دانشگاه : دانشگاه یزد
ظرفیت رشته : 9
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :2153
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 2047
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 399

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1318
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :1120
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 828

نام دانشگاه : دانشگاه خوارزمی تهران مالياتي
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1118
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :1365
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1679

نام دانشگاه : دانشگاه خوارزمی تهران دولتي
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 839
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :1035
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1211

نام دانشگاه : دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین
ظرفیت رشته : 7
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1747
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1812
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :2257

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3364
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4091
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :5321

نام دانشگاه : دانشگاه بوعلی سینا – همدان
ظرفیت رشته : 7
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3765
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 3062
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 989

نام دانشگاه : دانشگاه ارومیه
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4982
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4324
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2939

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 2600
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 5997
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 5613

نام دانشگاه : دانشگاه رازی کرمانشاه
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 3836
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2957

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران حسابرسي
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3199
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7332
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7973

نام دانشگاه : دانشگاه بجنورد
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4820
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2700

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران
ظرفیت رشته : 6
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3706
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9017
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه كردستان – سنندج
ظرفیت رشته : 8
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4624
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3472

نام دانشگاه : دانشگاه شهید چمران اهواز شبانه
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6637
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 5055

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران)
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4654
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8529
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 12833

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6117
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13596
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل دماوند)
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8230
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 20840
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – كرمان (محل تحصیل بافت) –نوبت دوم
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9878
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 14851

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ایوانکی
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12783
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 21140
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 14124
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18440
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 20558

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر – قم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 19101
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 42106
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی حكمت – قم
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 17237
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 18389

نام دانشگاه : موسسه غیر انتفاعی مجازی فاران – تهران دوره مجازي
ظرفیت رشته : 24
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 24642
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18997
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 35450
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 27944

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز دزفول
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 21608
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 26795

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی – قزوین
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 21664
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 40778
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی – خوزستان
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 19327
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 30573

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8953
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22359
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8953
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22359
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 19452
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 35698
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 21114
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 38268
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :