رتبه لازم برای قبولی رشته حسابداری + بازار کار موجود

رتبه لازم برای قبولی رشته حسابداری + بازار کار موجود

رشته حسابداری : با وجود اینکه در اکثر دانشگاه ها اعم از دولتی ، آزاد و غیر انتفاعی در رشته حسابداری دانشجویان زیادی تحصیل می کنند ، ولی در بازار کار رشته حسابداری نسبت به سایر رشته ها تعداد فارغ التحصیلان رشته حسابداری بیکار کمتر است چرا که …

رشته حسابداری ، با وجود اینکه در اکثر دانشگاه ها اعم از دولتی ، آزاد و غیر انتفاعی در رشته حسابداری دانشجویان زیادی تحصیل می کنند ، ولی در بازار کار رشته حسابداری نسبت به سایر رشته ها تعداد فارغ التحصیلان رشته حسابداری بیکار کمتر است چرا که از یک موسسه کوچک تا بزرگترین کارخانه ها حداقل برای تهیه صورت مالی و اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیاز دارند و به نظر می رسد فارغ التحصیلان دوره های تکمیلی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور پختگی و آمادگی بیشتری برای حضور در بازار کار رشته حسابداری دارند.

رشته حسابداری

رشته حسابداری

فارغ التحصیلان به راحتی برای ورود به برنامه بازار کار رشته حسابداری می توانند در شاخه های زیر مشغول به کار شوند :

رشته حسابداری ،

حسابداری بانکها : در شعبه ها و سرپرستی بانکها
حسابداری بیمه : در موسسات بیمه
حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی
حسابداری دولتی : به عنوان حسابدار یا عامل ذی حساب در کلیه سازمان ها و ادارات دولتی
حسابداری صنعتی : در شرکت های تولیدی و صنعتی
حسابداری مالی : موسسات تجاری و غیر انتفاعی

انتخاب رشته حسابداری

رشته حسابداری ، برای انتخاب رشته حسابداری ، اولین اولویت داشتن علاقه به این رشته است. مرحله دیگر اکتساب رتبه مورد نیاز برای قبولی در این رشته با توجه به دانشگاه و شهر محل تحصیل دانشجو می باشد. برای اطلاع دقیق از وضعیت قبولی رشته حسابداری با توجه به گروه های آزمایشی علوم ریاضی ، علوم تجربی و علوم انسانی ، می توانید با مشاوران مرکز  تماس بگیرید.

 در اینجا آمار قبولی داوطلبان کنکور ۹۸ در انتخاب رشته حسابداری با توجه به رتبه کنکور و دانشگاه  ذکر شده است .

انتخاب رشته کنکور 1400

رتبه لازم برای قبولی رشته حسابداری

رشته حسابداری ،

نام دانشگاه : دانشگاه الزهرا(س) – تهران
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۹۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :۱۳۲۵

نام دانشگاه : دانشگاه خوارزمی تهران حسابرسی
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۶۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :۸۵۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۳۷

نام دانشگاه : دانشگاه اصفهان
ظرفیت رشته : ۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۷۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :۶۱۲

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر
ظرفیت رشته : ۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :۱۶۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۵۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۴۳

نام دانشگاه : دانشگاه یزد
ظرفیت رشته : ۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :۲۱۵۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۰۴۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۹۹

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :۱۱۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۲۸

نام دانشگاه : دانشگاه خوارزمی تهران مالیاتی
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۱۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :۱۳۶۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۶۷۹

نام دانشگاه : دانشگاه خوارزمی تهران دولتی
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۳۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :۱۰۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۲۱۱

نام دانشگاه : دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین
ظرفیت رشته : ۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۷۴۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :۲۲۵۷

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۳۶۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۰۹۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :۵۳۲۱

نام دانشگاه : دانشگاه بوعلی سینا – همدان
ظرفیت رشته : ۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۷۶۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۰۶۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۸۹

نام دانشگاه : دانشگاه ارومیه
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۹۸۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۳۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۹۳۹

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۶۰۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۹۹۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۶۱۳

نام دانشگاه : دانشگاه رازی کرمانشاه
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۸۳۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۹۵۷

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران حسابرسی
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۱۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۳۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۹۷۳

نام دانشگاه : دانشگاه بجنورد
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۸۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۷۰۰

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران
ظرفیت رشته : ۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۷۰۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۰۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه کردستان – سنندج
ظرفیت رشته : ۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۶۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۴۷۲

نام دانشگاه : دانشگاه شهید چمران اهواز شبانه
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۶۳۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۰۵۵

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران)
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۶۵۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۵۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۲۸۳۳

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۱۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۵۹۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل دماوند)
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۲۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۰۸۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – کرمان (محل تحصیل بافت) –نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۸۷۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۴۸۵۱

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ایوانکی
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۷۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۱۱۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۱۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۴۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۰۵۵۸

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر – قم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۹۱۰۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۲۱۰۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی حکمت – قم
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۷۲۳۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۸۳۸۹

نام دانشگاه : موسسه غیر انتفاعی مجازی فاران – تهران دوره مجازی
ظرفیت رشته : ۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۴۶۴۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۹۹۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۵۴۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۷۹۴۴

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز دزفول
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۱۶۰۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۶۷۹۵

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی – قزوین
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۱۶۶۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۰۷۷۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی – خوزستان
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۹۳۲۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۰۵۷۳

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۹۵۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۲۳۵۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۹۵۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۲۳۵۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۹۴۵۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۵۶۹۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۱۱۱۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۸۲۶۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :