حداقل رتبه و درصدهای لازم برای قبولی اتاق عمل روزانه سراسری ۹۸

حداقل رتبه و درصدهای لازم برای قبولی اتاق عمل روزانه سراسری ۹۸

 

رتبه قبولی لازم اتاق عمل ۹۸ : رشته اتاق عمل از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته اتاق عمل در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .

درصد لازم برای قبولی در اتاق عمل

دانشگاه های دولتی روزانه پذیرنده رشته اتاق عمل در کنکور سراسری ۹۸ – ۹۷

 
مشاهده کارنامه های کنکور ۹۹ 

رتبه قبولی لازم اتاق عمل ۹۸  »  دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته اتاق عمل پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند
مشاهده کارنامه های کنکور ۹۹ 

  به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته ۱۴۰۰ دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند .

انتخاب رشته کنکور 1400

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۶ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۱

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۱
نام درس  نمره از صد نمره از صد نمره از صد نمره از صد
ادبیات فارسی ۱۰ ۴۰ ۵۰ ۵۰
عربی ۱۰ ۴۰ ۳۰ ۳۰
دین و زندگی ۳۰ ۴۰ ۴۰ ۶۰
زبان انگلیسی ۱۰ ۵۰ ۲۰ ۵۰
زمین شناسی  ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
ریاضی ۲۰ ۴۰ ۲۰ ۳۰
زیست شناسی ۴۰ ۳۰ ۵۰ ۲۰
فیزیک  ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
شیمی ۲۰ ۱۰ ۳۰ ۴۰
رتبه در منطقه ۱ ۱۶۶۸۵ ۱۴۳۰۷ ۱۱۰۱۳ ۱۰۷۲۹
رتبه کشوری ۷۶۸۵۷ ۶۴۳۶۱ ۴۷۳۹۴ ۴۵۹۴۱
شهر محل سکونت  تهران مشهد شیراز شیراز
رشته محل قبولی ( روزانه ) اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی بیرجند  اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی نیشابور  اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی زاهدان  اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی بم 

 

 

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۲

 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۲
نام درس نمره از صد نمره از صد نمره از صد نمره از صد نمره از صد
ادبیات فارسی ۲۰ ۴۰ ۴۰ ۳۰ ۷۰
عربی ۳۰ ۲۰ ۳۰ ۲۰ ۳۰
دین و زندگی ۴۰ ۲۰ ۵۰ ۵۰ ۴۰
زبان انگلیسی ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۶۰ ۶۰
زمین شناسی  ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
ریاضی ۱۰ ۴۰ ۱۰ ۲۰ ۱۰
زیست شناسی ۲۰ ۱۰ ۳۰ ۴۰ ۲۰
فیزیک  ۱۰ ۳۰ ۲۰ ۴ ۱۰
شیمی ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰
رتبه در منطقه ۲ ۴۰۶۶۹ ۲۹۴۰۴ ۲۵۰۹۴ ۲۴۳۶۴ ۲۳۵۴۴
رتبه کشوری ۱۰۵۲۳۱ ۷۵۲۲۴ ۶۳۹۳۸ ۶۲۰۳۴ ۵۹۹۴۹
شهر محل سکونت  فریدون کنار قم سمنان اراک سنندج
رشته محل قبولی ( روزانه ) اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی بابل  اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی قم  اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی شاهرود  اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی خمین  اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی کردستان-سنندج 

 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۳

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۳
نام درس نمره از صد نمره از صد نمره از صد
ادبیات فارسی ۳۰ ۴۰ ۴۰
عربی ۲۰ ۳۰ ۲۰
دین و زندگی ۳۰ ۷۰ ۵۰
زبان انگلیسی ۱۰ ۳۰ ۱۰
زمین شناسی  ۱۰ ۱۰ ۱۰
ریاضی ۲۰ ۱۰ ۲۰
زیست شناسی ۲۰ ۲۰ ۲۰
فیزیک  ۵۰ ۱۰ ۱۰
شیمی ۱۰ ۲۰ ۱۰
رتبه در منطقه ۳ ۱۹۶۰۵ ۱۷۴۹۸ ۱۷۰۴۳
رتبه کشوری ۷۷۱۹۳ ۷۰۰۳۹ ۶۸۵۸۳
شهر محل سکونت  سراوان سمنان زابل
رشته محل قبولی ( روزانه ) اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی سمنان اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی زابل

 

  انتخاب رشته کنکور 1400

در صورت تمایل به ارتباط با مشاورین موسسه یک شو اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید


مشاهده کارنامه های کنکور ۹۹