رتبه قبولی فیزیوتراپی و بینایی سنجی ۹۸ | رتبه آخرین قبولی های فیزیوتراپی و بینایی سنجی سراسری ۹۸

 

رتبه قبولی فیزیوتراپی و بینایی سنجی ۹۸  : رشته بینایی سنجی از رشته های محبوب پیراپزشکی در بین داوطلبان تجربی است . رشته بینایی سنجی علاوه بر اینکه به مشکلات دید و تصحیح آن با عینک و … پرداخته ، به موضوعات علم فیزیک نظیر نور هم توجه می شود .چرا که یک بینای سنج برای کار خود نیاز به نور دارد ، بنابراین علاقه و مهارت در فیزیک لازمه ی این رشته محبوب است .

زمان اعلام نتایج کنکور ۱۳۹۹

انتخاب رشته ۱۳۹۹

در ادامه با دروس تخصصی رشته بینایی سنجی آشنا شوید …

رتبه قبولی فیزیوتراپی و بینایی سنجی ۹۸ »  دروس تخصصی و اصلی رشته بینایی سنجی شامل دروس فیزیک نور ، تشریح عمومی و اعصاب ، اورژانس های چشمی ، روانشناسی عمومی و رشد ، داروشناسی ، اپتیک هندسی و فیزیکی ۱ و۲ ، عدسی های تماسی ، آسیب شناسی چشم ، درمان آنومالیهای چشمی و … است . بینایی سنجی از زیر گروه اول علوم تجربی قرار دارد .

دانشگاه های دولتی روزانه پذیرنده رشته بینایی سنجی

رتبه قبولی فیزیوتراپی و بینایی سنجی ۹۸ »   یکی از اصلی ترین مواردی که علاقه مندان رشته پزشکی در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری مورد بررسی قرار می دهند، دانشگاه های سراسری پذیرنده این رشته در کنکور است. رشته بینایی سنجی​ در دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) پردیس خودگردان (بین الملل) دانشجو می پذیرد که در ادامه نام برخی از دانشگاه های سراسری معروف که در رشته بینایی سنجی​ پذیرش دانشجو دارند را آورده ایم :

دانشگاه علوم پزشکی شهید – بهشتی

علوم پزشکی ایران

علوم پزشکی زاهدان

علوم پزشکی مشهد

انتخاب رشته کنکور 1400

 

کارنامه آخرین قبولی های رشته فیزیوتراپی و بینایی سنجی سراسری ۹۸ در منطقه ۳

رتبه های نوشته شده مربوط به زیرگروه یک است
پذیرش رشته فیزیوتراپی به صورت قطبی است.رتبه های زیر فقط برای افراد غیربومی صدق می کند.
 
فیزیوتراپی روزانه:
تهران:۸۰۰-۱۰۰۰
شهید بهشتی:۸۰۰-۱۰۰۰
ایران:۸۰۰-۱۰۰۰
مشهد:۱۰۰۰-۱۵۰۰
شیراز:۱۰۰۰-۱۵۰۰
اصفهان:۱۰۰۰-۱۵۰۰
تبریز:۱۰۰۰-۱۵۰۰
توانبخشی تهران:۱۰۰۰-۱۵۰۰
رشت:۱۰۰۰-۱۵۰۰
بابل:۱۰۰۰-۱۵۰۰
همدان:۱۰۰۰-۱۵۰۰
سمنان:۱۰۰۰-۱۵۰۰
کرمان:۱۰۰۰-۱۵۰۰
اهواز:۱۰۰۰-۱۵۰۰
زاهدان:۱۵۰۰-۱۷۰۰
 
فیزیوتراپی پردیس(پذیرش کشوری است)
بهشتی:۱۰۰۰-۱۵۰۰
اصفهان:۱۵۰۰-۲۰۰۰
تبریز:۱۵۰۰-۲۰۰۰
مشهد:۱۵۰۰-۲۰۰۰
رشت:۱۵۰۰-۲۰۰۰
همدان:۱۵۰۰-۲۰۰۰
کرمان:۱۵۰۰-۲۰۰۰
جندی شاپور اهواز:۱۵۰۰-۲۰۰۰
بابل:۲۰۰۰-۲۳۵۰
تهران:۲۰۰۰-۲۳۵۰
زاهدان:۲۰۰۰-۲۳۵۰
 
 
بینایی سنجی روزانه
بهشتی:۱۵۰۰-۲۰۰۰
ایران:۱۵۰۰-۲۰۰۰
مشهد:۱۵۰۰-۲۰۰۰
زاهدان:۱۵۰۰-۲۰۰۰
 
بینایی سنجی پردیس
بهشتی:۱۵۰۰-۲۰۰۰
مشهد:۱۵۰۰-۲۰۰۰
زاهدان:۲۰۰۰-

 

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه دولتی

روزانه کنکور ۹۸   در سهمیه منطقه ۱

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸  در سهمیه منطقه ۱
ادبیات فارسی ۸۰ ۴۰ ۶۰ ۶۰ ۸۰
عربی ۴۰ ۴۰ ۷۰ ۴۰ ۶۰
دین و زندگی ۸۰ ۶۰ ۷۰ ۶۰ ۸۰
زبان انگلیسی ۶۰ ۷۰ ۶۰ ۲۰ ۹۰
زمین شناسی  ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
ریاضی ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰
زیست شناسی ۵۰ ۶۰ ۶۰ ۷۰ ۶۰
فیزیک  ۳۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۵۰
شیمی ۵۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۲۰
رتبه در منطقه ۱ ۲۴۴۴ ۲۰۵۲ ۱۹۰۵ ۱۸۸۴ ۱۸۶۴
رتبه کشوری ۸۹۵۵ ۷۳۶۵ ۶۷۳۲ ۶۶۵۴ ۶۵۲۸
شهر محل سکونت  مشهد مشهد رودهن مشهد تهران
رشته محل قبولی ( روزانه ) بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه دولتی

روزانه کنکور  ۹۸ در سهمیه منطقه ۲

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸ در سهمیه منطقه ۲
ادبیات فارسی ۷۰ ۵۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰
عربی ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۷۰ ۷۰
دین و زندگی ۸۰ ۷۰ ۸۰ ۵۰ ۷۰
زبان انگلیسی ۸۰ ۶۰ ۷۰ ۴۰ ۸۰
زمین شناسی  ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰
ریاضی ۵۰ ۵۰ ۳۰ ۸۰ ۶۰
زیست شناسی ۵۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۴۰
فیزیک  ۳۰ ۵۰ ۳۰ ۶۰ ۵۰
شیمی ۶۰ ۵۰ ۶۰ ۴۰ ۵۰
رتبه در منطقه ۲ ۳۷۵۸ ۳۲۹۰ ۳۲۵۱ ۳۲۰۷ ۳۱۵۴
رتبه کشوری ۹۰۶۶ ۷۹۲۳ ۷۸۱۶ ۷۷۱۴ ۷۵۸۵
شهر محل سکونت  گناباد مرودشت قزوین خوی یزد
رشته محل قبولی ( روزانه ) بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد  بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد  بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد  بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸  در سهمیه منطقه ۳
ادبیات فارسی ۶۰ ۶۰ ۷۰ ۷۰ ۶۰
عربی ۵۰ ۳۰ ۵۰ ۶۰ ۵۰
دین و زندگی ۷۰ ۷۰ ۸۰ ۷۰ ۵۰
زبان انگلیسی ۵۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۵۰
زمین شناسی  ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
ریاضی ۵۰ ۴۰ ۱۰ ۶۰ ۷۰
زیست شناسی ۶۰ ۸۰ ۶۰ ۶۰ ۵۰
فیزیک  ۴۰ ۳۰ ۵۰ ۲۰ ۶۰
شیمی ۵۰ ۴۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰
رتبه در منطقه ۳ ۱۶۴۱ ۱۵۱۸ ۱۴۳۳ ۱۴۲۸ ۱۳۸۱
رتبه کشوری ۱۰۰۳۶ ۹۲۸۷ ۸۷۹۷ ۸۷۴۸ ۸۴۹۴
شهر محل سکونت  لامرد کوهدشت بشرویه تکاب مریوان
رشته محل قبولی ( روزانه ) بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

برنامه ریزی کنکور برای قبولی رشته فیزیوتراپی یا بینایی سنجی ۱۴۰۰ دانشگاه دولتی

رتبه قبولی فیزیوتراپی و بینایی سنجی ۹۸ »  با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمی‌توانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیم‌گیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال های قبل است و فقط می‌تواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود می‌توانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشد.رتبه قبولی فیزیوتراپی و بینایی سنجی ۹۸