021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه یازدهم ❤ + پاسخ تشریحی

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه یازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه یازدهم / سال یازدهم دبیرستان یکی از مهم ترین مقاطع دوران تحصیلی یک دانش آموز می باشد و همیشه بخش مهم هر پایه تحصیلی امتحانات آن مقطع می باشد با توجه به رشته دانش آموزان دروس امتحانی متفاوت می باشد در این مقاله از سایت یک شو برای تمام دروس امکان دانلود نمونه سوالات امتحانی تمام دروس قرار داده شده است برای دروس عمومی مشترک رشته های انسانی و ریاضی و تجربی نمونه سوالات امتحان دین و زندگی یازدهم ، نمونه سوالات امتحان عربی یازدهم ، نمونه سوالات امتحان ادبیات یازدهم و نمونه سوالات امتحان زبان یازدهم می باشد و همچنین برای رشته تجربی نمونه سوالات امتحان زیست یازدهم ، رشته تجربی نمونه سوالات امتحان ریاضی تجربی یازدهم ،و همچنین برای رشته ریاضی نمونه سوالات امتحان حسابان یازدهم ، نمونه سوالات امتحان هندسه یازدهم و مشترک هر دو رشته نمونه سوالات امتحان شیمی یازدهم و نمونه سوالات امتحان فیزیک یازدهم قرار داده شده است  و همچنین برای دروس اختصاصی رشته انسانی نمونه سوالات امتحان فلسفه یازدهم ، نمونه سوالات امتحان منطق یازدهم ، نمونه سوالات امتحان روانشناسی یازدهم ، نمونه سوالات امتحان جامعه شناسی یازدهم ، نمونه سوالات امتحان تاریخ یازدهم ، نمونه سوالات امتحان جغرافیا یازدهم ، نمونه سوالات امتحان علوم فنون یازدهم ، نمونه سوالات امتحان عربی اختصاصی یازدهم قرار داده شده است.

دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه یازدهم / دانش آموزان باید در نظر داشته باشند که برای کسب نمره مناسب در امتحانات باید ابتدا آموزش مناسب را ببینند و سپس با حل نمونه سوالات امتحانی به تثبیت آموخته ها بپردازند در این مجموعه به همت موسسه یک شو بهترین منابع سوالات برای امتحانات دانش آموزان پایه یازدهم فراهم شده است

دانلود نمونه سوال امتحانی یازدهم موسسه یک شو

دانلود نمونه سوالات امتحانی ادبیات یازدهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی ادبیات یازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته ریاضی ، رشته تجربی و رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال ادبیات یازدهم

 دانلود نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی عربی یازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته ریاضی ، رشته تجربی و رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال عربی یازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی یازدهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی یازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته ریاضی ، رشته تجربی و رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال دین و زندگی یازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی زبان یازدهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی زبان یازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته ریاضی ، رشته تجربی و رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال زبان یازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی زیست یازدهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی زیست یازدهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی رشته تجربی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال زیست یازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی تجربی یازدهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی تجربی یازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته تجربی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال ریاضی تجربی یازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته ریاضی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال حسابان یازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته ریاضی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال هندسه یازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی شیمی یازدهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی شیمی یازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته ریاضی ، رشته تجربی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال شیمی یازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته ریاضی ، رشته تجربی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال فیزیک یازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی جغرافیا یازدهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی جغرافیا یازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال جغرافیا یازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال تاریخ یازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال ریاضی و آمار یازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم و فنون ادبی یازدهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی علوم و فنون ادبی یازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال علوم و فنون ادبی یازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی جامعه شناسی یازدهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی جامعه شناسی یازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال جامعه شناسی یازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی فلسفه یازدهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی فلسفه یازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال فلسفه یازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی روان شناسی یازدهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی روان شناسی یازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال روان شناسی یازدهم

دانلود نمونه سوالات امتحانی عربی اختصاصی یازدهم

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی عربی اختصاصی یازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته رشته انسانی روی لینک زیر کلیک نمایید.

نمونه سوال عربی اختصاصی یازدهم