دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ سنجش (جامع نوبت چهارم)

لینک دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سنجش (آزمون جامع نوبت چهارم) 

تاریخ آزمون سنجش از ۲۸ ام به ۳۱ ام خرداد تغییر یافت

لینک دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ سنجش (آزمون جامع نوبت چهارم) برای تمامی مقاطع و رشته ها در این مقاله بیان شده است. آزمون های آزمایشی سنجش شامل آزمونهای مرحله ای و جامع (مطابق با کنکور سراسری) می باشد. آزمون های جامع سنجش برای دانش آموزان پایه دوازدهم (کنکوری) دارای ۴ مرحله، برای دانش آموزان پایه یازدهم و دهم دارای ۲ مرحله می باشد. داوطلبان کنکور ۱۴۰۰ به منظور آمادگی برای کنکور می توانند در آزمون های جامع سنجش شرکت نمایند و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی نمایند.

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سنجش (جامع نوبت چهارم)

تاریخ آزمون سنجش از ۲۸ ام به ۳۱ ام خرداد تغییر یافت

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ سنجش (جامع نوبت چهارم) در این مطلب قصد داریم لینک دانلود آزمون ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سنجش را برای شما بازدیدکنندگان همیشگی سایت یک شو  و داوطلبان عزیز آزمون سراسری، به صورت کاملا رایگان قرار دهیم. آزمون های سنجش یکی از پرمخاطب ترین آزمونهای آزمایشی کشور می باشد که از استانداردهای نسبی ای نیز برخوردار میباشد.

دریافت کارنامه نهایی آزمون سنجش 

داوطلبان هر یک از مقاطع تحصیلی، که در آزمون های آزمایشی سنجش ثبت نام و شرکت کرده اند، در بعد از ظهر برگزاری آزمون، می توانند برای دریافت کارنامه آزمون سنجش ، به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش، به نشانی اینترنتی sanjeshserv.ir مراجعه نموده و کارنامه خود را دریافت نمایند. نحوه دریافت کارنامه به شرح زیر است. لینک دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سنجش در ادامه مقاله ارائه داده شده است.

 1. مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آزموزشی سازمان سنجش به آدرس sanjeshserv.ir
 2. مراجعه به قسمت پیوند های آزمون های مرحله ای و جامع
 3. انتخاب کارنامه آزمون سنجش براساس ناریخ برگزاری آزمون

برای مشاهده کارنامه خود می توانید از یکی از سه روش زیر استفاده کنید: ( برای جستجوی نام خانوادگی قسمتی از نام خانوادگی کافی می باشد.)

 • جستجو بر اساس مشخصات فردی:  نام خانوادگی، شماره شناسنامه، سال تولد
 • جستجو بر اساس شماره پرونده – شماره شناسنامه – سال تولد
 • جستجو بر اساس شماره داوطلبی – شماره شناسنامه – سال تولد

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سنجش

تاریخ آزمون سنجش از ۲۸ ام به ۳۱ ام خرداد تغییر یافت

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ سنجش

آزمـون هـای جـامع سنجش در ۴ نوبت و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا قبل از برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۰ برگـزار خواهنـد شـد. هـدف آزمـون جـامع نوبت چهارم مرور کامل کتاب های پایه های دهم و یازدهم برای چهارمین بار است. پس از آن، ۳ نوبت آزمون جامع، مطابق با کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد کـه در هـر آزمـون، شـاهد پرسـش هـای چهارگزینه ای استاندارد، مفهومی و تلفیقی خواهیم بود. لینک دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سنجش در جدول زیر قرار داده شده است:

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ سنجش دوازدهم
رشته تحصیلی لینک دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
دوازدهم تجربی سوالات آزمون سنجش ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

پاسخنامه آزمون سنجش ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

دوازدهم ریاضی سوالات آزمون سنجش ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

 پاسخنامه آزمون سنجش ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

دوازدهم انسانی سوالات  آزمون سنجش ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

پاسخنامه آزمون سنجش ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

زبان  سوالات  آزمون سنجش ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

پاسخنامه آزمون سنجش ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

برای مشاهده نمونه کارنامه های کنکور قبولی ۱۴۰۰ کلیک کنید

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سنجش

تاریخ آزمون از ۲۸ ام به ۳۱ ام خرداد تغییر یافت

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ سنجش

آزمون های جامع بوده سنجش یازدهم در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشت برگزار خواهد شد. هدف این آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان با پرسش های چهار گزینه ای و مرتبط با سوالات امتحانات خرداد ۱۴۰۰ می باشد. لینک دانلود سوالات بهمراه پاسخنامه آزمون ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سنجش یازدهم در جدول زیر ارائه داده شده است:

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ سنجش یازدهم
رشته تحصیلی لینک دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
یازدهم تجربی سوالات و پاسخنامه آزمون سنجش ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
(به محض برگزاری آزمون، لینک فوق فعال می شود.)
یازدهم ریاضی سوالات و پاسخنامه آزمون سنجش ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
(به محض برگزاری آزمون، لینک فوق فعال می شود.)
یازدهم انسانی سوالات و پاسخنامه آزمون سنجش ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
(به محض برگزاری آزمون، لینک فوق فعال می شود.)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سنجش

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ سنجش

آزمون های جامع سنجش دهم در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشت برگزار خواهد شد. هدف این آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان با پرسش های چهار گزینه ای و مرتبط با سوالات امتحانات خرداد ۱۴۰۰ و به نوعی، مقدمه آمادگی برای کنکور سراسری ۱۴۰۱ می باشد. لینک دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ سنجش در جدول زیر ارائه داده شده است:

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ سنجش دهم
رشته تحصیلی لینک دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
دهم تجربی سوالات و پاسخنامه آزمون سنجش ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
(به محض برگزاری آزمون، لینک فوق فعال می شود.)
دهم ریاضی سوالات و پاسخنامه آزمون سنجش ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
(به محض برگزاری آزمون، لینک فوق فعال می شود.)
دهم انسانی سوالات و پاسخنامه آزمون سنجش ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
(به محض برگزاری آزمون، لینک فوق فعال می شود.)

آزمون های جامع سنجش

آزمون های آزمایشی سنجش شامل آزمون های مرحله ای و جامع می باشد. تمامی دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم برای آشنایی با سوالات تستی کنکور سراسری، آمادگی برای کنکور ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف خود و نحوه مدیریت زمان، می توانند در آزمون های سنجش ثبت نام و شرکت نمایند. از مزیت های آزمون های آزمایشی سنجش، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • آشنایی کامل با شیوه درست مطالعه کتاب های درسی
 • آشنایی با پرسش های چهارگزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس
 • دریافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پایه های مختلف
 • کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون
 • آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی
 • و …

سوالات متدچهارم داوطلبان

آزمون های جامع سنجش دارای چند مرحله است؟

آزمون های جامع سنجش برای داوطلبان پایه دوازدهم دارای ۴ مرحله و برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دارای ۲ مرحله می باشد.

هزینه ثبت نام آزمون های جامع سنجش چقدر است؟

هزینه ثبت نام آزمونهای جامع سنجش مبلغ ۶۹ هزار تومان می باشد.

داوطلبان برای دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سنجش به چه سایتی می توانند مراجعه نمایند؟

لینک دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع نوبت چهارم سنجش، از طریق این مقاله قابل دریافت است.