021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی
your-alt
your-alt

دانلود سنجش 13 آبان 1401 به همراه پاسخ تشریحی

دانلود سوالات 13 آبان سنجش 1401 به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون 13 آبان   1401 سنجش

دانلود سنجش 13 آبان 1401 (نوبت چهارم جامع )

دانلود سنجش 13 آبان ماه 1401

دانلود سنجش  13 آبان   1401 در سایت گروه آموزشی یکشو 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون دانلود سنجش 13 آبان   1401  ❤❤

دانلود سنجش 13 آبان 1401

لینک دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون دانلود 13 آبان ماه سنجش 1401 برای تمامی مقاطع و رشته ها در این مقاله بیان شده است. آزمون های آزمایشی سنجش شامل آزمونهای مرحله ای و جامع (مطابق با کنکور سراسری) می باشد. آزمون های جامع سنجش برای دانش آموزان پایه دوازدهم (کنکوری) دارای 4 مرحله، برای دانش آموزان پایه یازدهم و دهم دارای 2 مرحله می باشد. داوطلبان کنکور 1400 به منظور آمادگی برای کنکور می توانند در آزمون های جامع سنجش شرکت نمایند و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی نمایند.

در این آزمون حدودا بیش از 200 هزار نفر از جامعه کنکوری در سه رشته تجربی ، ریاضی ، انسانی از کل کشور شرکت خواهند کرد . با توجه به نزدیکی سوالات آزمون های تعاونی سنجش به کنکور سراسری و رقابت نزدیک در آزمون های تعاونی سنجش به شما عزیزان حتما پیشنهاد می شود در این آزمون از طریق سایت sanjeshserv.ir ثبت نام کرده و در صورتی که توانایی شرکت در این آزمون را به صورت حضوری ندارید از بستر سایت گروه آموزشی یکشو استفاده کرده و بلافاصله بعد از پایان آزمون سوالات سنجش و پاسخنامه آزمون های  سنجش را دانلود کرده و خود را محکی جدی بزنید، امید است سایت گروه آموزشی یک شو کمکی کوچک در راه سخت شما عزیزان کنکوری کرده باشد.

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون دانلود سنجش13 آبان ماه  1401 ، در این مطلب قصد داریم لینک دانلود آزمون 13 آبان ماه سنجش 1401 سنجش را برای  بازدیدکنندگان همیشگی سایت یک شو  و داوطلبان عزیز آزمون سراسری، به صورت کاملا رایگان قرار دهیم. آزمون های سنجش یکی از پرمخاطب ترین آزمونهای آزمایشی کشور می باشد که از استانداردهای نسبی ای نیز برخوردار میباشد.

 
 

امتحان نهایی موسسه یک شو

نحوه برگزاري آزمونهاي آزمايشي سنجش دوازدهم 1401-1402

اين آزمونها در ٣ فاز كلي«تابستانه، مرحلهاي و جامع» و در ١٤ نوبت، آزمونهاي تابستانه فقط به صورت غيرحضوري و آزمونهاي مرحلهاي و جامع به دو صورت حضوري و غيرحضوري (آنلاين) برگزار ميشوند.
فاز اول، آزمونهاي تابستانه است كه در دو نوبت و در ماههاي مرداد و شهريور ١٤٠١ به صورت غيرحضوري (آنلاين) برگـزار گرديـد. هـدف اصلي آزمونهاي تابستانه، ارزيابي مطالعات تابستاني داوطلبان بوده است.
توجه: آزمونهاي تابستانه فقط براي سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني برگزار گرديد.
فاز دوم، آزمونهاي مرحلهاي است كه در هشت نوبت از ابتداي سال تحصيلي تا پايان اسفند ١٤٠١ براساس انتخاب دانش آموزش به صـورت حضوري و يا غيرحضوري (آنلاين) برگزار خواهند شد. آزمونهاي مرحلهاي بر اساس تقسيم بندي منابع درسي برگزار ميشود؛ به طوريكـه در هر مرحله از آزمون، طبق تقسيم بنديهاي انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل ميآيد؛ علاوه بر اين، در آزمـون هـر مرحلـه، از قسـمت يـا قسمتهاي مربوط به مراحل قبل نيز امتحان گرفته ميشود؛ ليكن در هر مرحله، سؤالات امتحاني با تأكيد بر منابع مربوط بـه همـان مرحلـه طراحي ميشود (براي مثال، در مرحله سوم آزمون قسمتهاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شـده اسـت؛ بـا ايـن تأكيـد كـه بيشـتر سؤالات از قسمت سوم خواهد بود).
هدف كلي اين آزمونها، بررسي و نگاه دقيق تر به مطالب كتابهاي درسي پاية دوازدهم و ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در طـول سال تحصيلي است. در اين ميان، آزمون ويژهاي (آزمون مرحلة ٥ (در نظـر گرفتـه شـده اسـت كـه در پايـان امتحانـات نوبـت اول، در تـاريخ ٢٣/١٠/١٤٠١ برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندي مطالب نوبت اول است كه پس از امتحانات تشريحي نوبت اول برگـزار خواهـد شـد و طبق آن، آمادگي دانش آموزان بر اساس پرسشهاي چهارگزينه اي استاندارد مرتبط با مطالب اين نوبت تحصيلي مورد سنجش و ارزيـابي قـرار
خواهد گرفت.

دریافت کارنامه نهایی آزمون سنجش 13 آبان ماه 

دانلود سنجش 13 آبان ماه  1401

داوطلبان هر یک از مقاطع تحصیلی، که در آزمون های آزمایشی سنجش ثبت نام و شرکت کرده اند، در بعد از ظهر برگزاری آزمون، می توانند برایدریافت کارنامه آزمون سنجش ، به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش، به نشانی اینترنتی sanjeshserv.ir مراجعه نموده و کارنامه خود را دریافت نمایند. نحوه دریافت کارنامه به شرح زیر است. لینک دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون 13 آبان ماه سنجش 1401 سنجش در ادامه مقاله ارائه داده شده است.

 1. مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آزموزشی سازمان سنجش به آدرس sanjeshserv.ir
 2. مراجعه به قسمت پیوند های آزمون های مرحله ای و جامع
 3. انتخاب کارنامه آزمون سنجش براساس تاریخ برگزاری آزمون

برای مشاهده کارنامه خود می توانيد از يکی از سه روش زير استفاده کنيد: ( برای جستجوی نام خانوادگی قسمتی از نام خانوادگی کافی می باشد.)

 • جستجو بر اساس مشخصات فردی:  نام خانوادگی، شماره شناسنامه، سال تولد
 • جستجو بر اساس شماره پرونده – شماره شناسنامه – سال تولد
 • جستجو بر اساس شماره داوطلبی – شماره شناسنامه – سال تولد

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون دانلود سنجش 13 آبان ماه  1401

دانلود سنجش 13 آبان ماه 1401

آزمـون هـای جـامع سنجش در 4 نوبت و از ابتدای سال 1401 تا قبل از برگزاری کنکور سراسری 1401 برگـزار خواهنـد شـد. هـدف آزمـون جـامع نوبت سوم مرور کامل کتاب های پایه های دهم و یازدهم برای سومين بار است. پس از آن، 3 نوبت آزمون جامع، مطابق با کنکور سراسری سال 1401 برگزار خواهد شد کـه در هـر آزمـون، شـاهد پرسـش هـای چهارگزینه ای استاندارد، مفهومی و تلفيقی خواهيم بود. حتما در آزمون های تعاونی سنجش ثبت نام کنید که بتوانید از شرایط این آزمون حضوری و باکیفیت استفاده کنید و در همان روز کارنامه کشوری خود را دریافت کنید که می تواند کمک شایانی به شما داوطلبان کنکور خواهد کرد .

 

دانلود سنجش 13 آبان   1401
دفترچه عمومی  دانلود سوالات عمومی کلیه رشته ها 13 آبان ماه  1401
دوازدهم تجربی سوالات آزمون سنجش 13 آبان ماه   1401(دفترچه 2)

سوالات آزمون سنجش 13 آبان ماه   1401(دفترچه3)

پاسخنامه آزمون سنجش 13 آبان ماه   1401

دوازدهم ریاضی  سوالات آزمون سنجش 13 آبان ماه   1401(دفترچه 2)

سوالات آزمون سنجش 13 آبان ماه  1401(دفترچه 3)

 پاسخنامه آزمون سنجش 13 آبان ماه   1401

دوازدهم انسانی سوالات  عمومی انسانی آزمون سنجش 13 آبان ماه   1401

سوالات آزمون سنجش 13 آبان ماه   1401(دفترچه 2)

سوالات آزمون سنجش 13 آبان ماه   1401(دفترچه 3)

پاسخنامه آزمون سنجش 13 آبان ماه   1401

فقط در کانال تلگرام قرار داده می شود

برای دانلود سوالات سنجش از لینک زیر وارد کانال تلگرام شوید

ورود به کانال تلگرام

 

آیدی تلگرام konkor1shoo@

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون 13 آبان ماه ماه 1401

آزمون های جامع بوده سنجش یازدهم در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشت برگزار خواهد شد. هدف این آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان با پرسش های چهار گزینه ای و مرتبط با سوالات امتحانات خرداد 1400 می باشد. لینک دانلود سوالات بهمراه پاسخنامه آزمون 13 آبان ماه ماه 1401 سنجش یازدهم در جدول زیر ارائه داده شده است:

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون 13 آبان ماه  1401 سنجش یازدهم
رشته تحصیلی لینک دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون 13 آبان ماه  1401
یازدهم تجربی سوالات و پاسخنامه آزمون سنجش 13 آبان ماه   1401
(به محض برگزاری آزمون، لینک فوق فعال می شود.)
یازدهم ریاضی سوالات و پاسخنامه آزمون سنجش 13 آبان ماه  1401
(به محض برگزاری آزمون، لینک فوق فعال می شود.)
یازدهم انسانی سوالات و پاسخنامه آزمون سنجش 13 آبان ماه 1401
(به محض برگزاری آزمون، لینک فوق فعال می شود.)

بدين وسيله به اطلاع دانش آموزان عزيز پايه دوازدهم مي رساند كه آزمون هاي آزمايشي سنجشِ١٤٠١ از سوي شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور به منظور
 ١) آشنائي داوطلبان با شيوه برگزاري كنكور سراسري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي سال ١٤٠٢ )
٢) ارزيابي معلومات مكتسبه داوطلبان در زمينه دروس اختصاصي در مقاطع زماني مختلف؛ )
٣) تعيين و تشخيص ميزان پيشرفت تحصيلي داوطلب در زمينه دروس اختصاصي؛ )
٤) فراهم آوردن زمينه هاي لازم به منظور مقايسه نمرات مكتسبه در زمينه دروس اختصاصي هر داوطلب با داوطلبان شهرستان و استان )
محل تحصيل و هم چنين داوطلبان سراسر كشور؛
 ٥) آشنائي و آماده سازي داوطلب براي حضور در جلسات آزمون و كاهش اضطراب حضور در جلسة برگزاري آزمون سراسري سال ١٤٠٢ )
٦) كمك به واحدهاي آموزشي با توجه به نتيجه آزمون، برگزار مي گردد. )
مي توان به موارد زير اشاره كرد: ،« آزمون هاي آزمايشي سنجشِ دوازدهم » از مزيت هاي
آشنايي كامل با شيوة درست مطالعة كتاب هاي درسي؛ 
عميق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب كتاب هاي درسي هر پايه؛ 
آشنايي با پرسش هاي چهارگزينه اي استاندارد و مفهومي در هر درس؛ 
ممارست و تمرين در مديريت زمان؛ 
كاهش تدريجي استرس و هيجانات ناشي از آزمون؛

دانلود سنجش جامع 13 آبان 1401 تعاونی سنجش

آزمون های جامع سنجش دهم در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشت برگزار خواهد شد. هدف این آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان با پرسش های چهار گزینه ای و مرتبط با سوالات امتحانات خرداد 1402 و به نوعی، مقدمه آمادگی برای کنکور سراسری 1402 می باشد. لینک دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون سیزدهم آبان ماه  1401 سنجش در جدول زیر ارائه داده شده است:

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون 13 آبان ماه 1401 سنجش دهم
رشته تحصیلی لینک دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون 13 آبان ماه  1401
دهم تجربی سوالات و پاسخنامه آزمون سنجش 13 آبان ماه  1401
(به محض برگزاری آزمون، لینک فوق فعال می شود.)
دهم ریاضی سوالات و پاسخنامه آزمون سنجش 13 آبان ماه  1401
(به محض برگزاری آزمون، لینک فوق فعال می شود.)
دهم انسانی سوالات و پاسخنامه آزمون سنجش 13 آبان ماه  1401
(به محض برگزاری آزمون، لینک فوق فعال می شود.)

 

آزمون های جامع سنجش

آزمون های آزمایشی سنجش شامل آزمون های مرحله ای و جامع می باشد. تمامی دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم برای آشنایی با سوالات تستی کنکور سراسری، آمادگی برای کنکور 1401 و 1402 و همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف خود و نحوه مدیریت زمان، می توانند در آزمون های سنجش ثبت نام و شرکت نمایند. از مزیت های آزمون های آزمایشی سنجش، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • آشنایی کامل با شیوه درست مطالعه کتاب های درسی
 • آشنایی با پرسش های چهارگزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس
 • دریافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پایه های مختلف
 • کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون
 • آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی
 • و تیزمکس موسسه هوش برتر کشور

سوالات متداول داوطلبان

آزمون های جامع سنجش دارای چند مرحله است؟

آزمون های جامع سنجش برای داوطلبان پایه دوازدهم دارای 4 مرحله و برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دارای 2 مرحله می باشد.

هزینه ثبت نام آزمون های جامع سنجش چقدر است؟

هزینه ثبت نام آزمونهای جامع سنجش  از مبلغ 60 هزار تومان تا 130 هزار تومان  می باشد.

شهريه آزمونهاي آزمايشي سنجش دوازدهم:
 مبلغ هر آزمون تابستانه يا مرحله اي :حضوری 85 هزار تومان -آنلاین 60 هزار تومان

مبلغ هرآزمون جامع: حضوری 130 هزار تومان غیر حضوری 90 هزار تومان

داوطلبان برای دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون 13 آبان ماه 1401 سنجش به چه سایتی می توانند مراجعه نمایند؟

لینک دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون نوبت اول کنکور  1402 ، از طریق این مقاله قابل دریافت است.

مهلت ثبت نام تا  1401/07/26 يكشنبه تمدید شد.