021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی
your-alt
your-alt

دانلود تست شیمی استوکیومتری دهم

دانلود تست شیمی استوکیومتری شامل سوالات کنکور و تالیفی برای حل تمرین و آمادگی در امتحانات تستی قلم چی و گزینه دو ، استوکیومتری یکی از اصلی ترین مباحث در شیمی دبیرستان می باشد و برای حل مسائل و مباحث مختلف از جمله محلول ها ، درصدخلوص و بازده  ، آلکان ها ، ترموشیمی ، سینتیک ، پلیمر ها ، اسید و باز و اصل لوشاتلیه تسلط بر تست شیمی استوکیومتری بسیار حیاتی می باشد . در این مطلب با توجه به نیاز اساسی دانش آموزان کمی آموزش استوکیومتری شیمی دهم و علاوه بر آن چند تست مهم و آموزشی برای دانش آموزانی که علاقه مند به حل سوالات بیشتر می باشند قرار داده شده است.

استوکیومتری واکنش ها شیمی دهم 

برای محاسبه مقادیر مواد در واکنش و تبدیل آن ها به یکدیگر از استوکیومتری استفاده می شود . استوکیومتری تبدیل واحد ها به یکدیگر می باشد مقادیری که در شیمی دبیرستان برای اندازه گیری مواد استفاده می شود شامل تعداد ذرات ، مول ، جرم ، حجم و آنتالپی می باشد که با استفاده از کسر های تبدیل و کسر های پیش ساخته می توان این تبدیل ها را انجام داد

استوکیومتری و ضرایب تبدیل

در محاسبات استوکیومتری فقط از معادله موازنه شده واکنش استفاده می­کنیم ، زیرا در یک معادله موازنه شده است که رابطه کمی بین تعداد ذره­های واکنش­دهنده­ها و فرآورده­ها مشخص می­گردد . به هریک از ضرایب مواد شرکت کننده در یک معادله موازنه شده ، ضرایب استوکیومتری می­گویند .

در بعضی از مسائل تست شیمی استوکیومتری به ما تعداد ذره (اتم ، مولکول یا یون) یک ماده موجود در واکنش را می­دهند و از ما تعداد ذره یا مول ماده دیگری را ما خواهند ، 

در این گونه مسائل ابتدا باید با استفاده از عدد آووگادرو ، تعداد ماده داده شده را به تعداد مول آن تبدیل کنیم . در مرحله بعد اگه زنده موندیم!!! با توجه به ضرایب استوکیومتری موجود در معادله موازنه شده واکنش ، تعداد مول ماده داده شده را به تعداد مول ماده خواسته شده تبدیل می­کنیم . منطقناً دیگه نباید جونی مونده باشه ولی اگر سؤال به جای تعداد مول ، تعداد ماده را از ما بخواهد باز هم با استفاده از عدد آووگادرو ، تعداد ذره ­های ماده خواسته شده را بدست می ­آوریم.

دانلود تست استوکیومتری شیمی دهم موسسه یک شو

 

روابط مولی – جرمی در محاسبه­ های استوکیومتری

در برخی دیگر از مسائل تست شیمی استوکیومتری هم جرم یک ماده موجود در واکنش را به ما می­دهند و جرم یا مول ماده دیگری را می­خواهند

در این حالت نیز ابتدا جرم را با کمک جرم مولی ماده به مول آن تبدیل می­ نماییم سپس با استفاده از ضرایب استوکیومتری موجود در معادله موازنه شده واکنش ، تعداد مول ماده داده شده را به تعداد مول ماده خواسته شده تبدیل می­کنیم . حال اگر جرم ماده مورد سؤال بود کسر تبدیل مول به جرم ماده را می­نویسم .

استفاده از روابط مولی – حجمی گازها در محاسبه ­های استوکیومتری

در بعضی از مسائل تست شیمی استوکیومتری هم به ما تعداد مول یا جرم ماده ­ای را می ­دهند و حجم یک گاز موجود در واکنش را می­خواهند ، این مسائل به دو صورت عنوان می­شود :

در شرایط استاندارد stp : در این حالت ما ابتدا به کمک ضرایب استوکیومتری مقدار مول گاز مورد سؤال (ماده ) را بدست می­آوریم ، سپس با توجه به این که می­دانیم حجم یک مول از همه گازها در شرایط برابر 22.4 لیتر می­باشد ، با کمک کسر تبدیل  حجم گاز مورد نظر را بدست می ­آوریم .

در شرایط غیر استاندارد : در این حالت قطعاً به ما چگالی ماده مورد نظر  را می­دهند . پس ابتدا با استفاده از ضرایب استوکیومتری مقدار مول گاز مورد سؤال (B) را بدست می­آوریم ، سپس با کمک جرم مولی گاز ، جرم گاز مورد سؤال (B) را بدست آورده و بعد با استفاده از کسر تبدیل و مقدار چگالی گاز ، از جرم گاز ، حجم آن را بدست می ­آوریم .

دانلود تست استوکیومتری شیمی دهم

در ادامه 20 عدد تست به همراه پاسخ تشریحی به صورت کاملا رایگان برای دانش آموزان عزیز در نظر گرفته ایم که می توانید از طریق دکمه زیر دانلود کنید.

دانلود سوالات استوکیومتری شیمی