021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی
your-alt
your-alt

دانلود تست آرایش الکترونی شیمی دهم

دانلود تست آرایش الکترونی شیمی دهم ، رفتار و ویژگیهای هر اتم را می توان از روی آرایش الکترونی آن توضیح داد ؛ بنابراین یافتن آرایش درست الکترون ها در هر اتم از اهمیت بسیاری برخوردار است . مطابق مدل کوانتومی برای به دست آوردن آرایش الکترونی اتم ها باید الکترونهای اتم هر عنصر در زیرلایه ها با نظم و ترتیب معینی توزیع شود .

بیشتر بخوانید : تست جرم میانگین ایزوتوپ ها

ترتیب پر شدن زیرلایه­ ها در آرایش الکترونی 

هنگام پرشدن اتم از الكترون ، نخست زیرلایه ­ی 1s و سپس زیرلایه ­های 2s و 2p از الكترون پر می­ شود ؛ با این توصیف باید در اتم عنصرهای دوره سوم زیرلایه­ های 3s، 3p و 3d پر شود . از این رو انتظار می­رود كه این دوره شامل 18 عنصر باشد ؛ اما دوره سوم دارای 8 عنصر است . در واقع در این اتم ­ها تنها دو زیرلایه  3s و  3p در حال پرشدن است و زیرلایه  3d در دوره بعد شروع به پر شدن می­كند .

این روند نشان می­ دهد كه پر شدن زیرلایه­ ها تنها به عدد كوانتومی اصلی ( n ) وابسته نیست بلكه از یك قاعده كلی به نام قاعده آفبا پیروی می­كند. پس در حل تست های آرایش الکترونی شیمی دهم در نظر گرفتن قاعده آفبا یک اصل مهم می باشد.

آفبا واژه ای آلمانی به معنای ساختن یا افزایش گام به گام است . بر طبقه این قاعده الکترون­ ها تمایل دارند ابتدا زیرلای­ هایی را پر کنند که به هسته نزدیک­تر و دارای انرژی پایین­ تری هستند . از این رو ترتیب پرشدن زیرلایه­ ها به صورت زیر خواهد بود .

سطح انرژی : 1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<5s<4d<5p<6s<4f<5d<6p<7s<5f<6d<7p

هر چه مجموع دو عدد کوانتومی اصلی و فرعی (n+l) برای زیرلایه ه­ای کوچکتر باشد ، آن زیرلایه انرژی کمتر دارد و زودتر الکترون می­ پذیرد .

اگر (n+l) دو زیرلایه یکسان باشد ، زیرلایه ­ای که n آن کوچک­تر است ، انرژی کم­تری دارد زودتر الکترون می­ پذیرد و پر می­ شود .

دانلود تست آرایش الکترونی شیمی دهم موسسه یک شو

 

آرایش الكترونی اتم 

دانلود تست آرایش الکترونی الکترون­ های موجود در اتم با نظم و ترتیب معینی پیرامون هسته چیده می­شوند به این توزیع الکترون­ ها ، آرایش الكترونی اتم می­گویند . برای نوشتن آرایش الكترونی یک اتم قبل از هرکاری ! باید بدانیم که تعداد الکترون­ ها در یک زیرلایه چگونه نمایش داده می­شود . تعداد الکترون­ ها در هر زیرلایه به صورت توان و بعد از نماد زیر لایه قرار می گیرد ، به طور مثال اگر زیرلایه 2p در اتمی شامل ۵ الکترون باشد ، آن را به صورت 2p5 نشان می­دهیم و به صورت دو پی پنج می خوانیم

قاعده آفبا آرایش الکترونی اتم اغلب عنصرها را پیش بینی می­ کند ؛ اما برای اتم برخی عنصرهای جدول ، نارسایی دارد و از این قاعده پیروی نمی­کند . امروزه به کمک روش­ های طیف سنجی پیشرفته ، آرایش الکترونی چنین اتم­ هایی را با دقت تعیین می­کنند . به عنوان مثال کروم و مس از این قاعده پیروی نمی کنند و به 4s1 ختم می شود که این مبحث در تست های آرایش الکترونی شیمی دهم بسیار حائز اهمیت می باشد .

دانلود تست آرایش الکترونی شیمی دهم

مجموعه تست آرایش الکترونی شیمی دهم برای آن دسته از دانش آموزانی که برای آزمون های تستی در سال دهم و کنکور آماده می شوند در قالب تست و پاسخ تشریحی به صورت رایگان در سایت یک شو قرار داده شده است که می توانید با حل تست های مربوطه به آمادگی مطلوب برسید

تست آرایش الکترونی شیمی دهم

آرایش الكترونی فشرده 

دانلود تست آرایش الکترونی / حقیقت امر اینه که آرایش الکترونی گسترده که نماد تک تک زیرلایه­ ها را در آن بنویسیم خیلی وقت گیر ، حوصله سر بر و آدم رو ترغیب می­کنه به مطالعه جغرافیا مخصوصاً برای اتم عنصرهای با عدد اتمی بالا ، ولی نگران نباشید برای شما آدم ­های خسته روشی برای نمایش آرایش الکترونی اتم وجود دارد که به آن آرایش الکترونی فشرده می­گویند .

در این روش بخشی از آرایش الکترونی اتم که همانند آرایش الکترونی گاز نجیب قبل از این عنصر است را خیلی شیک و مجلسی بیخیال شده و فقط نماد شیمیایی گاز نجیب مورد نظر را درون یک کروشه ( [ ] ) قرارداده و در ادامه بقیه آرایش الکترونی عنصر را می­ نویسیم .

لایه ظرفیت اتم 

دانلود تست آرایش الکترونی اهمیت آرایش الکترونی فشرده به دلیل نمایش آرایش الكترون­ها در بیرونی­ترین لایه به نام لایه ظرفیت اتم است .

لایه ظرفیت یک اتم ، لایه­ای است که الکترون­های آن ، رفتار شیمیایی اتم را تعیین می­کند . به الکترون­های این لایه ، الکترون­های ظرفیت اتم می­گویند .

برای تعیین ساده تعداد الکترون­ها ظرفیت داریم :

۱ ) اگر آرایش الکترونی به زیرلایه s ختم شده باشد : در این حالت تعداد الکترون­ های ظرفیت برابر مجموع توان آخرین زیرلایه s و توان زیر لایه  d قبل از آن است . بدیهی است که اگر قبل از زیر لایه s زیرلایه d نداشته باشیم ، تعداد الکترون­های ظرفیت ، فقط برابر توان آخرین زیرلایه s خواهد بود .

۲ ) اگر آرایش الکترونی به زیرلایه  ختم شده باشد : تعداد الکترون­های ظرفیت برابر مجموع توان زیرلایه p و s است .