حداقل رتبه و درصدهای لازم برای قبولی دندانپزشکی روزانه سراسری ۹۸

رتبه قبولی لازم دندانپزشکی سراسری ۹۸ : رشته دندانپزشکی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته دندانپزشکی در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .

 

رتبه قبولی لازم دندانپزشکی سراسری ۹۹  »  دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته دندانپزشکی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند .رتبه قبولی لازم دندانپزشکی سراسری ۹۹ /
رتبه قبولی لازم دندانپزشکی سراسری ۹۸  »  به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته ۹۸ دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند .رتبه قبولی لازم دندانپزشکی سراسری ۹۸ /

انتخاب رشته کنکور 1400

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۹ – ۹۸ در سهمیه منطقه ۱

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۹ – ۹۸  در منطقه ۱
ادبیات فارسی ۷۰ ۸۰ ۷۰ ۸۰ ۶۰
عربی ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۷۰
دین و زندگی ۴۰ ۸۰ ۷۰ ۶۰ ۸۰
زبان انگلیسی ۵۰ ۶۰ ۴۰ ۷۰ ۶۰
زمین شناسی  ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
ریاضی ۳۰ ۷۰ ۴۰ ۶۰ ۷۰
زیست شناسی ۴۰ ۶۰ ۶۰ ۷۰ ۷۰
فیزیک  ۳۰ ۴۰ ۶۰ ۴۰ ۴۰
شیمی ۴۰ ۵۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰
رتبه در منطقه ۱ ۵۹۸۴ ۱۳۳۱ ۱۲۳۰ ۱۲۱۱ ۱۲۰۷
رتبه کشوری ۲۳۸۷۰ ۴۴۷۳ ۴۱۲۷ ۴۰۶۴ ۴۰۴۷
شهر محل سکونت  شیراز شیراز مشهد تبریز تهران
رشته محل قبولی ( روزانه ) دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز  دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز  دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز 

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۹ – ۹۸ در سهمیه منطقه ۲

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۹ – ۹۸  در منطقه ۲
ادبیات فارسی ۵۰ ۷۰ * ۴۰ ۵۰
عربی ۴۰ ۷۰ * ۸۰ ۶۰
دین و زندگی ۶۰ ۵۰ * ۷۰ ۶۰
زبان انگلیسی ۳۰ ۱۰ * ۵۰ ۵۰
زمین شناسی  ۱۰ ۱۰ * ۱۰ ۱۰
ریاضی ۵۰ ۸۰ * ۶۰ ۴۰
زیست شناسی ۵۰ ۵۰ * ۷۰ ۸۰
فیزیک  ۴۰ ۷۰ * ۴۰ ۴۰
شیمی ۴۰ ۶۰ * ۶۰ ۵۰
رتبه در منطقه ۲ ۷۷۷۵ ۲۲۷۳ ۲۰۶۴ ۱۹۴۹ ۱۹۲۷
رتبه کشوری ۱۹۱۰۴ ۵۳۷۳ ۴۸۵۷ ۴۶۰۴ ۴۵۵۹
شهر محل سکونت  زاهدان اهواز داراب تهران اهواز
رشته محل قبولی ( روزانه ) دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد  دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ایلام  دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد  دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ایلام

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۹ – ۹۸ در منطقه ۳

ادبیات فارسی ۶۰ ۷۰ ۵۰ ۴۰ ۷۰
عربی ۸۰ ۹۰ ۶۰ ۶۰ ۷۰
دین و زندگی ۷۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰
زبان انگلیسی ۲۰ ۳۰ ۳۰ ۲۰ ۳۰
زمین شناسی  ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
ریاضی ۷۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۶۰
زیست شناسی ۵۰ ۷۰ ۷۰ ۶۰ ۷۰
فیزیک  ۴۰ ۳۰ ۲۰ ۵۰ ۵۰
شیمی ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۵۰
رتبه در منطقه ۳ ۱۰۲۱ ۹۲۲ ۹۰۹ ۸۸۳ ۸۶۶
رتبه کشوری ۶۶۴۵ ۶۱۷۹ ۶۰۹۷ ۵۹۵۰ ۵۸۶۳
شهر محل سکونت  بندرامام خمینی گرگان اسلام‌شهر تاکستان رضوانشهر
رشته محل قبولی ( روزانه ) دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد  دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان  دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اراک  دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان