حداقل رتبه و درصدهای لازم برای قبولی شنوایی سنجی روزانه سراسری ۹۸

رتبه قبولی لازم شنوایی سنجی ۹۸ : رشته شنوایی شناسی ( سنوایی سنجی ) از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته شنوایی شناسی ( سنوایی سنجی ) در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد . 

 

دانشگاه های دولتی روزانه پذیرنده رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) در کنکور سراسری ۹۹ – ۹۸

 رتبه قبولی لازم شنوایی سنجی ۹۸  »   دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند . رتبه قبولی لازم شنوایی سنجی ۹۸  » /

 رتبه قبولی لازم شنوایی سنجی ۹۸  »   به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸  را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته ۹۹ دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند . رتبه قبولی لازم شنوایی سنجی ۹۸ /

زمان اعلام نتایج کنکور ۱۳۹۹

sanjesh.org

سایت سازمان سنجش

انتخاب رشته کنکور 1400

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۹ – ۹۸ در سهمیه منطقه ۱

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۹ – ۹۸ در سهمیه منطقه ۱
ادبیات فارسی ۵۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰
عربی ۶۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰
دین و زندگی ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰
زبان انگلیسی ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۵۰
زمین شناسی  ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
ریاضی ۴۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰
زیست شناسی ۷۰ ۵۰ ۵۰ ۶۰
فیزیک  ۱۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰
شیمی ۶۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰
رتبه در منطقه ۱ ۳۱۲۲ ۳۰۲۶ ۳۰۰۵ ۲۹۳۲ ۲۷۵۳
رتبه کشوری ۱۱۷۰۹ ۱۱۳۱۴ ۱۱۲۰۹ ۱۰۸۴۳ ۱۰۱۶۹
شهر محل سکونت  شیراز تهران شیراز تبریز تهران
رشته محل قبولی ( روزانه ) شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۹ – ۹۸ در سهمیه منطقه ۲

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۹ – ۹۸ در سهمیه منطقه ۲
ادبیات فارسی ۶۰ ۴۰ ۷۰
عربی ۴ ۴۰ ۷۰
دین و زندگی ۵۰ ۴۰ ۷۰
زبان انگلیسی ۱۰ ۵۰ ۶۰
زمین شناسی  ۱۰ ۱۰ ۱۰
ریاضی ۳۰ ۵۰ ۶۰
زیست شناسی ۷۰ ۶۰ ۵۰
فیزیک  ۲۰ ۵۰ ۴۰
شیمی ۵۰ ۵۰ ۳۰
رتبه در منطقه ۲ ۶۵۸۱ ۵۲۲۶ ۵۱۳۸ ۵۱۲۸ ۵۱۲۲
رتبه کشوری ۱۵۹۷۲ ۱۲۵۹۳ ۱۲۳۵۳ ۱۲۳۲۰ ۱۲۳۰۶
شهر محل سکونت  کرج مرودشت بهشهر سبزوار ساری
رشته محل قبولی ( روزانه ) شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی بابل

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته شنوایی شناسی ( شنوایی سنجی ) دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۹ – ۹۸ در سهمیه منطقه ۳

ادبیات فارسی ۴۰ ۶۰ ۷۰
عربی ۶۰ ۶۰ ۵۰
دین و زندگی ۵۰ ۵۰ ۶۰
زبان انگلیسی ۶۰ ۴۰ ۶۰
زمین شناسی  ۱۰ ۱۰ ۱۰
ریاضی ۶۰ ۵۰ ۶۰
زیست شناسی ۵۰ ۵۰ ۵۰
فیزیک  ۳۰ ۳۰ ۴۰
شیمی ۴۰ ۵۰ ۴۰
رتبه در منطقه ۳ ۲۷۸۹ ۲۷۴۷ ۲۴۷۴ ۲۴۶۸ ۲۳۱۵
رتبه کشوری ۱۵۵۶۰ ۱۵۴۰۳ ۱۴۲۰۳ ۱۴۱۸۴ ۱۳۴۶۱
شهر محل سکونت  الشتر شهربابک مشکین شهر آمل اسلام‌شهر
رشته محل قبولی ( روزانه ) شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی بابل شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی بابل شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی ایران