حداقل رتبه لازم قبولی شنوایی سنجی کنکور ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم قبولی شنوایی سنجی کنکور ۱۴۰۰

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی ۹۹ می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته شنوایی سنجی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

حداقل رتبه لازم قبولی شنوایی سنجی کنکور ۱۴۰۰

یکی از رشته های گروه علوم پزشکی که مرتبط با علم شناخت و مطالعه شنوایی و اختلالات آن می باشد “رشته شنوایی شناسی” است.شنوایی شناسی  از رشته های نوینی است که در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ارایه می شود و در حال حاضر امکان تحصیل در این رشته در مقطع دکتری وجود ندارد.طول دوره تحصیل در این رشته ۴ سال است و تسلط به زبان انگلیسی نیز از عوامل پیشرفت دانشجویان در این رشته می باشد.ضمن اینکه رشته شنوایی شناسی در مقطع کارشناسی شامل ۱۳۰ واحد درسی است که ۲۲ واحد مربوط به دروس عمومی،۲۴ واحد دروس پایه،۶۲ واحد دروس اختصاصی و ۲۲ واحد نیز به دروس کار آموزی در عرصه اختصاص دارد که در ادامه مطلب عنوان دروس را ارائه داده ایم.یکی از سوالاتی که توسط داوطلبانی که قصد تحصیل در این رشته را دارند مطرح می شود،آگاهی از تفاوت شنوایی سنجی و شنوایی شناسی است.توجه داشته باشید که  “شنوایی سنجی” در حیقت بخشی از “شنوایی شناسی” محسوب می شود.اما رشته شنوایی‌شناسی سه شاخه اصلی دارد که به شرح زیر می باشد:

  • شنوایی‌ شناسی تشخیصی : این شاخه از رشته شنوایی شناسی به ارزیابی سیستم شنوایی و تعادل و تشخیص ضایعات آن می پردازد و سپس نتیجه را به پزشک گزارش می دهد.
  • شنوایی‌ شناسی توانبخشی :در این شاخه فارغ اتحصیلان می توانند به تعیین و تجویز و همچنین ارزیابی مشخصات الکترو آکوستیکی و نوع سمعک و قالب مورد نیاز هر فردی که مشکل شنوایی دارد بپردازند و لب‌خوانی و گفتار خوانی را به افراد کم شنوا یا ناشنوایان آموزش دهند.
  • شنوایی‌ شناسی حفاظت و پیشگیری :در این شاتخه به منظور به حداقل رساندن خسارت های ناشی از آلودگی صوتی با استفاده از آزمون غربالگری و نیزمشاوره و اجرای برنامه‌های حفاظت شنوایی آلودگی‌ های صوتی کارخانجات و مراکز پر سر و صدا را مورد بررسی قرار می دهند.

فرصت های شغلی و بازار کار رشته شنوایی شناسی

همانطور که در ابتدای مطلب اشاره کردیم رشته شنوایی شناسی رشته جدیدی است اما با این حال از بازار کار و آینده شغلی مناسبی به خصوص در شهر های کوچک برخوردار است و فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مراکز درمانی، بیمارستان ها، درمانگاه ها، مدارس ناشنوایان، مراکز نگهداری سالمندان، معلولین و کودکان، کارخانه ها و مراکز صنعتی ،خانه‌های بهداشت،مراکز مشاوره وابسته به سازمان بهزیستی و نظایر آن مشغول به کار شوند و همچنین امکان تحصیل در زمینه‌های آموزشی در دانشگاه ها و مراکز تربیت معلم ،زمینه‌های تحقیقاتی در مؤسسات مربوطه نیز وجود دارد.از دیگر مواردی که لازم است در رابطه با فرصت های شغلی این رشته بدانید این است که امکان تاسیس مراکز خصوصی شنوایی شناسی در صورت داشتن شرایط ( از جمله داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر، داشتن سابقه ۶ ساله برای تاسیس دفتر در تهران و ۴ ساله برای سایر شهرستان ها) وجود دارد.ضممن اینکه استخدام شنوایی شناس هایی که مدرک تحصیلات تکمیلی در این حوزه دارند، در دانشگاه ها و مراکز آموزشی نیز امکان پذیر است.

حداقل رتبه لازم قبولی شنوایی سنجی کنکور ۱۴۰۰

آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه تهران کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شنوایی سنجی دانشگاه تهران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۴۲۹ ۵۰۳۸ ۲۷۰۰

آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه شهید بهشتی کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شنوایی سنجی دانشگاه شهید بهشتی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۵۸۶ ۵۳۷۰ ۲۷۶۸

آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه ایران کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شنوایی سنجی دانشگاه ایران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۷۴۵ ۵۵۶۰ ۳۰۱۰

 

آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه اصفهان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شنوایی سنجی دانشگاه اصفهان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۹۳۸ ۵۸۱۳ ۲۲۴۸

آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه شیراز کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شنوایی سنجی دانشگاه شیراز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۴۰۰ ۵۷۲۷ ۳۱۴۳

آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه بابل کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شنوایی سنجی دانشگاه بابل

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۱۵۰ ۶۰۷۸ ۳۴۹۹

آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه اراک کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شنوایی سنجی دانشگاه اراک

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۰۶۸ ۶۱۴۸ ۲۲۴۸

 

حداقل رتبه لازم قبولی شنوایی سنجی کنکور ۱۴۰۰