حداقل رتبه لازم قبولی رشته پزشکی کنکور ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم قبولی رشته پزشکی کنکور ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم قبولی رشته پزشکی کنکور ۱۴۰۰ / در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی پزشکی ۹۹ می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته پزشکی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

حداقل رتبه لازم قبولی رشته پزشکی کنکور ۱۴۰۰

یکی از مهمترین و محبوب ترین رشته های گروه تجربی، رشته پزشکی است. این رشته هر سال، داوطلبان بسیار زیادی دارد و از پرطرفدارترین رشته ها بین دانش آموزان به حساب می آید. اکثر دانش آموزان تجربی، آرزوی قبولی در این رشته دشوار را دارند.

 

قبولی در این رشته کار به نظر دشواری به حساب می آید اما امکانپذیر است. یکی از مهمترین نکاتی که قبل از انتخاب رشته باید به آن توجه کرد، بررسی اطلاعات کامل درباره ی رشته تحصیلی است. شما با داشتن اطلاعات کامل در مورد مراحل تحصیل می توانید به اهداف خود برسید.

 

رشته پزشکی دانشی است که هدف آن حفظ و ارتقاء سلامتی، درمان بیماری‌ ها و بازتوانی آسیب‌ دیدگان است. این اهداف با شناخت بیماری ها، تشخیص، درمان و پیشگیری از بروز آنها به انجام می رسد. فارغ التحصیلان رشته پزشکی روزانه با افراد زیادی از گروه های مختلف جنسی، اجتماعی و سنی مواجه می شوند که این گروه ها هر چند با وجود تفاوت هایی همگی نام مشترک بیمار را نزد پزشک یدک می کشند.

حداقل رتبه لازم قبولی رشته پزشکی کنکور ۱۴۰۰

بیماران می دانند که برای سلامتی و تندرستی باید به پزشک برای درمان اعتماد کنند و در نتیجه این اعتماد تصمیم گیری در مورد سلامتی شان را به پزشک می سپارند.

 

تقریباً در سراسر تاریخ ثبت شده و در ھر بخشی از جھان، پزشک بودن معنی خاصی را داشته است و مردم برای کمک گرفتن در مورد فوری ترین نیازھای خود، تسکین از درد و رنج و بازگرداندن سلامتی به نزد پزشکان مراجعه می کنند. آنھا به پزشکان اجازه دیدن، لمس کردن و دست زدن به ھر قسمتی از بدنشان، حتی محرمانه ترین قـسمت ھا را هم می دھند. انجام می دھند چون که ایمان دارند پزشک شان به نفع آنھا کار خواھد کرد.

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه تهران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۸۳ ۱۸۷ ۳۶۲

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۴۰ ۳۰۷ ۵۴۸

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۲۰ ۴۶۲ ۹۵۶

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی پردیس کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی پردیس

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۷۹۳ ۱۹۱۲ ۱۴۴۹

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران پردیس کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه ایران پردیس

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۰۴۰ ۲۱۹۰ ۱۵۰۰

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مشهد کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه مشهد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۳۰۰ ۳۵۰۰ ۱۴۰۰

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه البرز کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه البرز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۴۴۴ ۲۵۰۰ ۱۷۶۰

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه شیراز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۷۰۰ ۲۹۰۰

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شاهد کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه شاهد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۲۵۰ ۶۴۵ ۸

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۹۰۰ ۳۹۹۱ ۳۳۰۰

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه قزوین کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه قزوین

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۹۰۰ ۳۴۰۰ ۱۹۰۲

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تبریز کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه تبریز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۱۴۰ ۳۱۰۰ ۱۴۳۶

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه زنجان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه زنجان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۲۰۰ ۵۱۰۰ ۲۸۰۲

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه یزد کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه یزد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۸۷۲ ۱۲۰۰ ۱۱۰۰

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ساری کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه ساری

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۸۹۰ ۱۲۰۰ ۲۰۰۰

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شاهرود کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه شاهرود

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۴۰۰ ۳۵۰۰ ۲۲۰۰

 

دوره های تحصیلی رشته پزشکی

علوم پایه

در این دوره به علت آشنا نبودن دانشجویان ، به مباحث پایه علوم بالینی پرداخته می‌ شود. طول این دوره ، ۲ سال است و دانشجویان پس از این ۲ سال، به منظور ورود به دوره بعدی، در آزمونی جامع، شرکت می‌ کنند.

حداقل رتبه لازم قبولی رشته پزشکی کنکور ۱۴۰۰

دروس علوم پایه

بیوشیمی، بافت‌شناسی،، تشریح (نظری- عملی)، تشریح (آناتومی) (نظری ـ عملی)، فیزیولوژی(نظری ـ عملی)، ایمونولوژی (نظری)،اپیدمیولوژی، روانشناسی، جنین‌شناسی، تغذیه، ژنتیک، زبان تخصصی، آسیب شناسی عمومی، انگل‌شناسی، میکروب شناسی دوره فیزیوپاتولوژی این دوره شامل ۳۱ واحد درسی است که دو ترم تحصیلی طول خواهد کشید. در پایان این دوره معدل دانشجو از دروس فیزیوپاتولوژی، باید دست‌کم ۱۲ باشد، در غیر این صورت دانشجو باید درس‌هایی را که در آنها نمره کمتر از ۱۲ آورده است،‌ مجدداً بخواند.

 

حداقل رتبه لازم قبولی رشته پزشکی کنکور ۱۴۰۰ / حداکثر مدت مجاز،‌ در مراحل اول و دوم (علوم پایه و فیزیوپاتولوژی) ۵ سال است. در پایان این دو دوره دانشجویانی که همه‌ی واحدها را با موفقیت بگذرانند، به دوره‌ی کارآموزی بالینی راه می‌یابند. باید توجه داشت که ملاک قبولی در امتحانات این مرحله، کسب حداقل نمره ۱۲ از ۲۰ است؛ در حالی که در دروس پایه، ملاک کسب نمره ۱۰ از ۲۰ می‌باشد.

 

نشانه‌ شناسی و فیزیوپاتولوژی

طول این دوره ۶ ماه بوده و در این دوره دانشجویان به فراگیری مطالبی همچون آگاهی از مبانی فیزیولوژیک، شناخت ساز و کار بیماریها و عوامل مؤثر در آن‌ ها، تشخیص انواع بیماری‌ ها، نشانه ها و راه های درمان آن ها، می‌ پردازند.

 

دروس فیزیوپاتولوژی

حداقل رتبه لازم قبولی رشته پزشکی کنکور ۱۴۰۰ / آسیب شناسی اختصاصی، فارماکولوژی، سیمیولوژی، دوره های فیزیوپاتولوژی ارگان‌ها .دوره ‌کارآموزی بالینی دانشجویان پزشکی در این مرحله قادر هستند تا آموخته های خود را از دروس مختلف با یافته های بالینی از بیماران بستری در بیمارستان ها تطبیق داده و با بهره گیری مناسب از روش های تشخیص آزمایشگاهی، بیماری را تشخیص دهند و اقدامات مناسب درمانی را برای بیمار انجام دهند. این دوره شامل ۹۷ واحد درسی است که در چهار بخش اصلی ارائه می گردد و عمدتاً مسائل رایج در رشته پزشکی عمومی را شامل می شود که عبارتند از داخلی، جراحی، زنان و کودکان.

 

در سایر بخش ها که بخش های فرعی محسوب می شوند نیز بیماری های شایع در آنها آموزش داده می شود. با توجه به این مطلب، چهار رشته اصلی جراحی، داخلی، زنان و کودکان زمان بیشتری را به خود اختصاص می دهند.

 

در دوره کارآموزی، دانشجویان باید روش برخورد با بیمار، تهیه شرح حال بیمار و نحوه تشخیص و درمان را فرا بگیرند تا در دوره‌ بعدی – کارورزی- که خود تصمیم گیرنده خواهند بود، بتوانند به کمک بیماران بشتابند و تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.

 

در دوره کارآموزی نمره قبولی در دروس عملی و نظری ۱۲ است و معدل کل دوره کارآموزی باید بالای ۱۴ باشد و چنانچه کمتر از ۱۴ باشد، باید واحدهای با نمره کمتر از ۱۴ تکرار شود تا معدل کل به ۱۴ برسد.

 

در پایان این دوره، دانشجویان قبل از ورود به دوره کارورزی در امتحانی به نام امتحان جامع کارورزی شرکت می کنند و بعد از قبولی به دوره کارورزی وارد می شوند. چنانچه دانشجویی در امتحان مربوط قبول نشود، حداکثر ۴ مرتبه می تواند در این امتحان شرکت کند.

 

کارآموزی بالینی

طول این دوره ۲۰ ماه می‌ باشد و دانشجویان به شناخت بیماری ها و علائم و راه های درمان آن، از لحاظ بالینی و آزمایشگاهی می پردازند تا بتوانند در زمان مواجهه با بیمار، به بهترین نحو ممکن، به پیش گیری و درمان کمک کنند.

حداقل رتبه لازم قبولی رشته پزشکی کنکور ۱۴۰۰

دروس کارآموزی بالینی

بیماریهای اعصاب، بیماریهای عفونی، کارآموزی داخلی، بیماریهای جراحی، بیماریهای ارتوپدی، بیماریهای عفونی، کارآموزی جراحی، تاریخ و اخلاق پزشکی، بیماریهای کودکان، پزشکی قانونی و مسمومیت ها، فارماکولوژی بالینی،‌ کارآموزی چشم،‌ کارآموزی پوست، کارآموزی بهداشت، کارآموزی بخش کودکان،‌ بهداشت، کارآموزی گوش و حلق و بینی، کارآموزی ارتوپدی. بیماری های زنان و زایمان، کارآموزی رادیولوژی، بیماریهای روانی، کارآموزی روانپزشکی.

 

دوره کارورزی بالینی این دوره آخرین مرحله آموزش پزشکی است و آن را دوره انترنی نیز می گویند. این دوره ۶۴ واحد درسی است و ۱۸ ماه به طول می انجامد. در دوره کارورزی،‌ دانشجویان مسئولیت معاینه‌ی بیماران و تشخیص و اقدامات درمانی را در بیمارستان بر عهده خواهند داشت و آموخته های خود را در دوره های قبل به طور عملی انجام خواهند داد تا آماده پذیرش شغل پزشکی در جامعه شوند و بتوانند به طور مستقل به درمان بیماران بپردازند. در پایان این دوره و قبل از فراغت از تحصیل، کارورزان باید درس پایان نامه را که ۶ واحد درسی است، آغاز کنند.