حداقل رتبه لازم قبولی رشته مهندسی پزشکی کنکور ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم قبولی رشته مهندسی پزشکی کنکور ۱۴۰۰ / در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی ۱۴۰۰ می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

حداقل رتبه لازم قبولی رشته مهندسی پزشکی کنکور ۱۴۰۰ / امروزه دانشمندان مهندسی پزشکی به کمک متخصصان دیگر می کوشند که چشم مصنوعی، کلیه مصنوعی یا رگ مصنوعی را اختراع کنند. علم مهندسی پزشکی به ساخت اعضای مصنوعی مکانیکی یا الکتریکی محدود نیست و حیطه این علم گسترده‌تر و متنوع‌تر است. در کشورهای غربی،‌ مهندسی پزشکی علمی حیاتی است و بدون آن در علم پزشکی نمی‌تواند کاری انجام داد. مثلا یک پزشک جراح بدون تجهیزات اتاق عمل واقعاً فلج است. یا خیلی از معاینات پزشکی بدون استفاده از تجهیزات پزشکی ممکن نیست. در ضمن باید توجه داشت که هدف مهندسی پزشکی تنها تجهیزات پزشکی نیست بلکه ابعاد این رشته بسیار وسیع‌تر است. در این میان می‌توان به نقش این علم به عنوان پل ارتباطی بین مهندسی و پزشکی اشاره کرد؛ این علم تلاش می‌کند تا مهندسین بتوانند از ایده‌های پزشکی استفاده کنند چون خیلی از روش‌هایی که در مهندسی جا افتاده است مثل شبکه عصبی یا سیستم فازی با الگو برداری از سیستم‌های بیولوژیکی ایجاد شده است.

انتخاب رشته کنکور 1400

معرفی رشته مهندسی پزشکی

حداقل رتبه لازم قبولی رشته مهندسی پزشکی کنکور ۱۴۰۰ / این رشته ترکیبی از دو گروه ریاضی و تجربی است. مهندسی و پزشکی همکاری خوبی در کمک به بیماران و پزشکان داشته است و در این راه گام های مفیدی برداشته شده که بسیاری از خبرهای آن را در رسانه های شنیده اید. بخاطر گسترش روز افزون سیستم های مهندسی در حیطه بهداشتی و پزشکی، تربیت و وجود نیروی انسانی متخصص و متبحر که آشنا به وسایل و تجهیزات پزشکی امری ضروریست.  حداقل و حداکثر مجاز طول دوره کارشناسی مهندسی پزشکی در سه گرایش مطابق آئین نامه های دوره کارشناسی شورایعالی برنامه ریزی است.

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۰۶۰ ۲۶۱۸ ۶۰۸

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر پردیس کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر پردیس

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۲۸۷ ۴۷۸۹ ۲۳۹۹

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۱۷۴ ۱۰۵۷ ۹۰۸

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۲۲۰ ۲۰۸۲

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۵۱۳۸ ۳۶۸۴ ۲۷۹۲

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۸۸۴۷ ۴۵۵۲ ۱۶۶۲

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه شاهرود کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه شاهرود

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۸۸۸۸ ۶۰۰۶ ۹۵۷۸

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه همدان کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه همدان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۹۳۳۲ ۸۴۴۳ ۳۳۳۹