021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی

حداقل رتبه لازم قبولی رشته مهندسی پزشکی کنکور 1400

حداقل رتبه لازم قبولی رشته مهندسی پزشکی کنکور 1400 / در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی 1400 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

حداقل رتبه لازم قبولی رشته مهندسی پزشکی کنکور 1400 / امروزه دانشمندان مهندسی پزشکی به کمک متخصصان دیگر می کوشند که چشم مصنوعی، کلیه مصنوعی یا رگ مصنوعی را اختراع کنند. علم مهندسی پزشکی به ساخت اعضای مصنوعی مکانیکی یا الکتریکی محدود نیست و حیطه این علم گسترده‌تر و متنوع‌تر است. در کشورهای غربی،‌ مهندسی پزشکی علمی حیاتی است و بدون آن در علم پزشکی نمی‌تواند کاری انجام داد. مثلا یک پزشک جراح بدون تجهیزات اتاق عمل واقعاً فلج است. یا خیلی از معاینات پزشکی بدون استفاده از تجهیزات پزشکی ممکن نیست. در ضمن باید توجه داشت که هدف مهندسی پزشکی تنها تجهیزات پزشکی نیست بلکه ابعاد این رشته بسیار وسیع‌تر است. در این میان می‌توان به نقش این علم به عنوان پل ارتباطی بین مهندسی و پزشکی اشاره کرد؛ این علم تلاش می‌کند تا مهندسین بتوانند از ایده‌های پزشکی استفاده کنند چون خیلی از روش‌هایی که در مهندسی جا افتاده است مثل شبکه عصبی یا سیستم فازی با الگو برداری از سیستم‌های بیولوژیکی ایجاد شده است.

انتخاب رشته کنکور 1400

معرفی رشته مهندسی پزشکی

حداقل رتبه لازم قبولی رشته مهندسی پزشکی کنکور 1400 / این رشته ترکیبی از دو گروه ریاضی و تجربی است. مهندسی و پزشکی همکاری خوبی در کمک به بیماران و پزشکان داشته است و در این راه گام های مفیدی برداشته شده که بسیاری از خبرهای آن را در رسانه های شنیده اید. بخاطر گسترش روز افزون سیستم های مهندسی در حیطه بهداشتی و پزشکی، تربیت و وجود نیروی انسانی متخصص و متبحر که آشنا به وسایل و تجهیزات پزشکی امری ضروریست.  حداقل و حداکثر مجاز طول دوره کارشناسی مهندسی پزشکی در سه گرایش مطابق آئین نامه های دوره کارشناسی شورایعالی برنامه ریزی است.

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر کنکور 1400

رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

آخرین رتبه قبولی منطقه 1 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 آخرین رتبه قبولی منطقه 3
1060 2618 608

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر پردیس کنکور 1400

رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر پردیس

آخرین رتبه قبولی منطقه 1 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 آخرین رتبه قبولی منطقه 3
3287 4789 2399

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی کنکور 1400

رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

آخرین رتبه قبولی منطقه 1 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 آخرین رتبه قبولی منطقه 3
1174 1057 908

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد کنکور 1400

رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد

آخرین رتبه قبولی منطقه 1 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 آخرین رتبه قبولی منطقه 3
3220 2082

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان کنکور 1400

رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 آخرین رتبه قبولی منطقه 3
5138 3684 2792

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز کنکور 1400

رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز

آخرین رتبه قبولی منطقه 1 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 آخرین رتبه قبولی منطقه 3
8847 4552 1662

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه شاهرود کنکور 1400

رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه شاهرود

آخرین رتبه قبولی منطقه 1 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 آخرین رتبه قبولی منطقه 3
8888 6006 9578

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه همدان کنکور 1400

رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه همدان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 آخرین رتبه قبولی منطقه 3
9332 8443 3339