حداقل رتبه لازم قبولی رشته مهندسی معماری کنکور ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم قبولی رشته مهندسی معماری کنکور ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم قبولی رشته مهندسی معماری کنکور ۱۴۰۰ / در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری ۹۹ می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی معماری در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

حداقل رتبه لازم قبولی رشته مهندسی معماری کنکور ۱۴۰۰

 

یکی از رشته های جذاب گروه ریاضی که بسیاری از افراد علاقمند به تحصیل در این رشته هستند، مهندسی معماری است. زیرا معماری یک هنر است و مباحث درسی این رشته ترکیبی از فن و هنر است. مواردی که برای تبدیل فرد به یک معمار خوب نیاز است شامل کمی ذوق هنری، قدرت خلق یک اثر نو، تخیل قوی و روحیه کار گروهی می باشد. مهندس در لغت به معنای هندسه دان است و به فردی می گویند که با هندسه و مباحث هندسی سر و کار دارد و معمار هنرمندی ست که به کمک مباحث هندسی بنایی می سازد که گاه تا هزاران سال باقی ست و گاها حتی هویت یک جامعه می شود.

حداقل رتبه لازم قبولی رشته مهندسی معماری کنکور ۱۴۰۰

صنعت و بازار کار مهندسی معماری

فارغ‌التحصیلان رشته معماری در زمینه‌های زیر می توانند مشغول به کار شوند:

۱- طراحی (تک بنا یا مجموعه زیستی کوچک)، از طراح های اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی اجزا عناصر تشکیل دهنده بنا.

۲- رهبری و سرپرستی دفاتر مشاور معماری (مهندسی مشاور)

۳- نظارت عمومی و عالی بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمانی (مهندسی ناظر)

۴- مدیریت و هماهنگی اجرایی پروژه‌های معماری (مدیریت پروژه)

۵- تأسیس و سرپرستی مؤسسات پیمانکاری و احداث ساختمان.

۶- همکاری با کلیه متخصصینی که کارشان با ساماندهی فضای زیست مرتبط است، مانند اکولوژیست‌ها، جغرافی دانان، اقلیم شناسان، برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی و. . . .

۷- طراحی پارک‌ها و میادین شهری و محوطه سازی.

۸- مشارکت در پروژه‌های برنامه ریزی و طراحی شهری و شهرسازی.

۹- طراحی تک بناها در مقیاس کوچک و انجام دکوراسیون داخلی.

۱۰- انجام کارهای پژوهشی و آموزشی در زمینه طراحی فضای زیست.

حداقل رتبه لازم قبولی رشته مهندسی معماری کنکور ۱۴۰۰

بازار کار در ایران‌ مهندسی معماری

در مقطع کارشناسی‌ به‌ جنبه‌های‌ فنی‌ معماری‌ بیشتر توجه می شود و فارغ‌التحصیلان این‌ رشته‌ می‌توانند به‌ ساختمان‌ سازی‌ (طراحی‌ فنی‌ ساختمان‌های‌ مختلف‌) مشغول شوند. ولی فارغ‌التحصیل‌ کارشناسی‌ ارشد بیشتر به جنبه‌های‌ هنری‌ معماری‌ می پردازند. مهندس‌ معمار در کنار طراحی‌ بناها به‌ طراحی‌ و ساخت‌ ماکت‌ و طراحی‌ معماری‌ داخلی‌ هم میتواند مشغول باشد. فارغ‌التحصیل‌ معماری‌ آمادگی‌ کار در رشته‌های‌ مرتبط‌ با معماری‌ مثل‌ طراحی‌ صحنه‌ یا طراحی‌ صنعتی‌ را هم دارد. کسانی که از دانشکده معماری فارغ التحصیل می شوند پروانه نظام مهندسی نمی گیرند و نمی توانند یک دفتر مهندسی راه اندازی کنند. ولی با توجه به پیشرفت ساخت و سازهای مسکونی، تجاری، فرهنگی و غیره بازار کار خوبی منتظر فارغ التحصیلان است.

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه تهران کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی معماری دانشگاه تهران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۰۸۷ ۸۲۹ ۶۲۰

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۳۰۱ ۹۵۸ ۲۹۷

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی معماری دانشگاه علم وصنعت

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۸۱۱ ۱۵۱۹

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه هنر کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی معماری دانشگاه هنر

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۴۰۰ ۱۶۶۳ ۸۲۱

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه رجایی کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی معماری دانشگاه رجایی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۰۰۰ ۶۸۰۰ ۱۱۰۷

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۷۰۰ ۲۶۸۰

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه مشهد کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی معماری دانشگاه مشهد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۶۰۰ ۱۷۸۰

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه یزد کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی معماری دانشگاه یزد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۹۵۰ ۳۳۲۸

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه شیراز کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی معماری دانشگاه شیراز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۳۷۳ ۱۵۰۶ ۹۷۲

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه بابل کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی معماری دانشگاه بابل

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۵۰۰

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه خوارزمی کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی معماری دانشگاه خوارزمی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۵۳۴

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه تبریز کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی معماری دانشگاه تبریز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۷۳۰۰ ۷۳۳۹ ۱۶۰۰

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه قزوین کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی معماری دانشگاه قزوین

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۵۴۰۰ ۲۱۹۱