حداقل رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی کنکور ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی کنکور ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی کنکور ۱۴۰۰ / رشته فیزیوتراپی، به عنوان یک رشته بالینی به معنی درمان بیماری های بدن انسان توسط عوامل فیزیکی از قبیل جریان های الکتریکی، آب درمانی، تمرین درمانی و درمان های دستی می باشد. در این مقاله بررسی می کنیم آخرین نفراتی که در این رشته در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای رو به دست آوردند و آخرین رتبه قبولی دانشگاه های برتر برای رشته فیزیوتراپی چه رتبه ای بوده

حداقل رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی کنکور ۱۴۰۰ / فیزیوتراپی ، یکی از رشته های توانبخشی است که توسط حرکات فیزیکی ، به درمان بیماران و بهبود معلولین تا حد ممکن ، می پردازد. فیزیوتراپی را با عنوان طب فیزیکی نیز می شناسند. زیرا این روش درمان ، بدون استفاده از هیچ گونه دارو و مواد شیمیایی صورت می گیرد.

هدف از ارائه این رشته در دانشگاه ها ، تربیت متخصصانی است که بتوانند طبق دستورات پزشک ، به درمان فیزیکی بیماران بپردازند. از جمله صدماتی که توسط طب فیزیکی قابل درمان هستند عبارتند از : بیماری های مفصلی ، روماتیسمی ، ضایعات ورزشی و … .

علاقه مندان به این رشته می توانند تا مقطع دکتری به ادامه تحصیل بپردازند. لازم به ذکر است که مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی فاقد هرگونه گرایش بوده و فارغ التحصیلان ، می توانند از مقطع ارشد تا دکتری ، گرایش مورد علاقه خود را انتخاب نمایند. طول دوره کارشناسی پیوسته برای این رشته ، ۴ سال و به طور میانگین شامل ۱۳۵ واحد درسی و ۲۴ واحد کارآموزی می باشد.

انتخاب رشته کنکور 1400

حداقل رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی کنکور ۱۴۰۰ / 

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۸۲۴ ۱۷۳۴

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۰۲۴ ۲۹۰۰ ۲۲۰۰

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۸۰۰ ۴۲۲۸ ۲۵۴۱

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی پردیس کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۳۰۰ ۳۵۰۰ ۲۴۱۲

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۱۶۸ ۳۳۰۰ ۱۹۰۰

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۵۰۰ ۳۶۰۰ ۱۸۰۰

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۶۰۰ ۳۶۰۰ ۲۳۹۰

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۹۰۰ ۴۰۰۰ ۲۳۶۱

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۴۰۰ ۳۷۰۰ ۲۳۰۰

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۸۰۰ ۴۲۰۰ ۲۵۲۰

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۹۰۰ ۴۰۰۰ ۲۳۰۰