حداقل رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۰ / در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی ۹۹ می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

حداقل رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۰

رشته علوم آزمایشگاهی از پرطرفدارترین رشته های گروه علوم تجربی است که جزو شاخه های علوم پزشکی به حساب می آید که تاثیر زیادی در بهداشت و کاهش هزینه‌های درمان داشته است. این رشته برای تشخیص و درمان و همچنین پیشگیری و پیگیری بیماری‌های مختلف علوم پزشکی کمک بسیاری کرده است. زمینه فعالیت این رشته بیشتر در ارتباط با آنالیز آزمایشگاهی خون و مایعات بافتهای بدن است.

افرادی که تحصیل می کنند با آزمایش های بیوشیمیایی و هماتولوژی می توانند پزشک در تشخیص بیماری یاری کنند. قبل از انقلاب این رشته هم به صورت کارشناسی دایر بود و بعد از آن در مقطع کاردانی و همچنین دکترای حرفه ای نیز دانشجو می پذیرد..

حداقل رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۰

بازار کار رشته علوم آزمایشگاهی

رشته علوم آزمایشگاهی نیز مانند بیشتر رشته های گروه علوم پزشکی بازار کار مناسبی دارد و فردی که در این رشته تحصیل می کند می تواند به شاغل شدن در بیمارستانها آزمایشگاهها و مراکز درمانی امیدوار باشد. مراکزی که میتوانند مشغول به کار شوند:

  • آزمایشگاه‌های بالینی بیمارستان های دولتی و خصوصی
  • آزمایشگاه‌های مراکز بهداشتی درمانی
  • آزمایشگاه‌های تشخیص طبی خصوصی و غیر خصوصی
  • انستیتوها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی
  • کارخانه‌های تولید وسایل و مواد آزمایشگاهی
  • شرکت های پخش فراورده‌های بیولوژیکی و آزمایشگاهی
  • پزشکی قانونی
  • سازمان انتقال خون

هم اکنون جهت راه اندازی دوباره دوره دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی تلاش زیادی می شود.

حداقل رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی کنکور ۱۴۰۰

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱  آخرین رتبه قبولی منطقه ۲  آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۲۲۰ ۵۹۳۰ ۵۶۶۰

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۹۴۲ ۶۱۵۵ ۶۷۳۲

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه البرز کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه البرز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۵۶۲۰ ۱۰۳۳۱ ۹۲۵۱

 

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه اصفهان کنکور ۹۹

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۸۰۹ ۸۶۰۳ ۶۵۷۳

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه یزد کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه یزد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۴۴۴۶ ۸۹۰۹

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه مشهد کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه مشهد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۵۰۵۴ ۷۸۸۶ ۳۹۵۱

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه قزوین کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه قزوین

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۷۲۸۰ ۱۴۴۵۰ ۱۶۲۹۳

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شیراز کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شیراز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۵۱۹۱ ۷۶۹۴ ۶۵۹۳

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تبریز کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تبریز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۶۲۴۹ ۸۹۵۰ ۷۴۲۴