حداقل رتبه لازم قبولی رشته دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم قبولی رشته دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم قبولی رشته دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۰ / در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی ۹۹ می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته دندانپزشکی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

 

حداقل رتبه لازم قبولی رشته دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۰

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه تهران کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه تهران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۰۲۴ ۱۴۷۰ ۱۸۲۰

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۴۰۰ ۱۹۰۰ ۱۳۶۳

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی پردیس کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی پردیس

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۰۱۴ ۲۲۹۳ ۲۷۳۴

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه بقیه الله کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه بقیه الله

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۶۲۰

 

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی دانشگاه شاهد کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه شاهد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۳۲

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه اصفهان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه اصفهان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۸۰۰ ۲۸۰۰ ۱۳۵۰

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه مشهد کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه مشهد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۵۴۱ ۲۱۰۰ ۱۰۷۰

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه تبریز کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه تبریز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۴۰۰ ۳۰۴۸ ۱۷۱۴

 

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه یزد کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه یزد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۸۰۰ ۳۴۴۸ ۱۸۰۰

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه شیراز کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه شیراز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۸۰۵ ۳۰۴۸

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سمنان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه سمنان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۲۰۲ ۱۹۰۰ ۶۹۳

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه کاشان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه کاشان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۹۸۹ ۱۵۰۰

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه زنجان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه زنجان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۰۹۳ ۱۶۵۲ ۱۷۹۹

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه قم کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه قم

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۱۹۱ ۱۷۲۸ ۱۰۰۲

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه ساری کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه ساری

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۸۸۸ ۱۱۳۰ ۴۹۳

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه ارومیه کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه ارومیه

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۵۶۰ ۳۴۰۰ ۱۵۷۹

 

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه اردبیل کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه اردبیل

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۵۲۲ ۳۷۰۰ ۱۵۹۵

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه البرز کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی دانشگاه البرز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۵۸۶ ۲۴۹۰ ۱۹۷۵

 

حداقل رتبه لازم قبولی رشته دندانپزشکی کنکور ۱۴۰۰

سپهر قاسمی دانشجوی مقطع عمومی رشته‌ی داندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

۱٫ رشته ی دندانپزشکی را در چند سطر معرفی کنید.

رشته دندان پزشکی تلفیقی از علم پزشکی، هنر و ابتکار است یعنی شما صرفا اگر فردی باهوش هستید برای دندان پزشک شدن کافی نیست بلکه باید فردی باهوش، با ابتکار به عمل بالا و هنردوست باشید. برای مثال برای قوی شدن در کار عملی در درس‌هایی مانند مورفولوژی دهان و دندان و پروتز دانشجویان با گچ کار می‌کنند.

۲٫ برای موفقیت در این رشته، علاقه‌مندی به کدام یک از دروس دبیرستان لازم است؟

دروس تخصصی این رشته با دروس دوره‌ی دبیرستان بسیار متفاوت هستند اما میتوان گفت باید به درس زیست شناسی علاقه‌مند باشید.

۳٫ آیا موفقیت در این رشته نیاز به روحیه و توانمندی‌های خاصی دارد؟

یک دندانپزشک باید فردی آرام، خونسرد، خلاق، دارای سرعت عمل بالا و صبور باشد. همچنین باید دستانی قدرتمند و در عین حال با قدرت مانور بالا و توانمند در انجام کارهای ظریف داشته باشد. دقت بالایی داشته باشد تا بتواند کارهای سخت را در یک فضای کوچک به نام حفره دهان انجام دهد. از لحاظ جسمی و روحی سالم باشید چون این رشته اصطلاک بدنی بالایی دارد و بیماری‌هایی مانند ارتروز و دیسک کمر و … را به دنبال دارد. ارتباط اجتماعی بالایی داشته باشد؛ زیرا همه ما یک ترس پنهان از دندان درد و دندانپزشک داریم، بنابراین برای یک دندانپزشک ماهر توانایی برقراری ارتباط با بیمار و ایجاد حس اعتماد در بیمار یک اصل فراموش نشدنی به‌خصوص در رشته تخصصی اطفال است. لازم است دندانپزشکان بتوانند موقعیت‌ها را تجزیه و تحلیل کرده و راه‌حل مناسب برای نیازهای هر بیمار را محاسبه کنند. مهارت‌های عالی شناختی به دندانپزشک این امکان را می‌دهد که تصمیمات محکمی در کار اتخاذ کنند. یکی دیگر از عواملی که ممکن است عموما مورد توجه قرار نگیرد، این است که یک فرد در زمینه دندانپزشکی باید مهارت‌های مدیریتی داشته باشد. البته در صورت وجود بودجه کافی، دندانپزشک می‌تواند یک مدیر دفتر برای نظارت بر کار روزانه مطب استخدام کند. با این حال، دندانپزشک باید آگاه باشد که داشتن مهارت‌های مدیریتی، به اداره کلی امور کاری کمک خواهد کرد. مهارت مدیریتی نیز از جمله کلیدی‌ترین مهارت‌های دندانپزشک است.

رتبه لازم قبولی رشته دندانپزشکی

۴٫ واحدهای درسی این رشته در دانشگاه چیست؟

واحد های اختصاصی این رشته به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ی اول در دو سال ابتدایی تحصیل قبل از امتحان جامع علوم پایه ارائه می‌شوند که شامل دروس پایه‌ی پزشکی مانند فیزیولوژی عمومی، آناتومی عمومی، باکتری شناسی، بیوشیمی، ژنتیک و … هستند. دسته دیگر دروس اختصاصی در طول چهار سال انتهایی که بعد از قبولی در آزمون جامع علوم پایه ارائه می‌شود که شامل دروس جراحی، پریودونتیکس، اندودونتیکس، پاتولوژی دهان، ترمیمی، پروتزهای دندانی و … می‌باشند.

۵٫ آیا امکان ادامه تحصیل در این رشته در خارج از کشور وجود دارد؟ چگونه؟

بله، به عنوان مثال امکان تحصیل در دانشگاه‌های آلمان، آمریکا و کانادا وجود دارد که از لحاظ تراز علمی در سطح دانشگاه‌های شهید بهشتی و تهران هستند ولی از نظر امکانات و تجهیزات بسیار پیشرفته‌تر می‌باشند. به طور کلی دندانپزشکی در تمام کشورها از لحاظ موقعیت شغلی جزو ۵ شغل برتر محسوب می‌شود.

۶٫ویژگی های دانشگاه محل تحصیل شما چیست؟ آیا مزایای خاصی نسبت به سایر دانشگاه ها دارد؟

از لحاظ علمی دانشگاه شهید بهشتی جزو برترین دانشگاه‌های سطح کشور است و از حضور اساتید به نام و با تجربه‌ی کشور برخوردار است.

اما شاید از نظر امکانات و تجهیزات  تفاوت چندانی با سایر دانشگاه های کشور نداشته باشد.