021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی
your-alt
your-alt

حداقل رتبه لازم برای قبولی مهندسی کامپیوتر 1401

حداقل رتبه لازم برای قبولی مهندسی کامپیوتر 1401 ( 60 کارنامه قبولی کنکور 1400 )

رتبه مهندسی کامپیوتر  1401

رتبه لازم برای قبولی مهندسی کامپیوتر  1401  : رشته مهندسی کامپیوتر از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .

انتخاب رشته اصولی با موسسه یکشو – زمان اعلام نتایج کنکور 1401 – دریافت کارنامه سبز کنکور 1401

دانشگاه های دولتی روزانه پذیرنده رشته مهندسی کامپیوتر در کنکور سراسری 1400 – 1401

رتبه لازم برای قبولی مهندسی کامپیوتر  1400  »   دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته مهندسی کامپیوتر پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه های آیت اله بروجردی ( بروجرد ) , تبریز , اروميه , شیراز , تهران , صنعتی شريف ( تهران ) , شهيد باهنر ( كرمان ) و … می باشند .

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر سراسری و آزاد
درصد و رتبه لازم برای قبولی مهندسی کامپیوتر
تراز و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی کامپیوتر کنکور سراسری
تراز و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد
مشاوره و برنامه ریزی دقیق کنکور برای کسب درصدهای لازم جهت قبولی رشته مهندسی کامپیوتر
مشاوره تلفنی و برنامه ریزی کنکور پیرامون تمامی سؤالات شما
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر 1401 در دانشگاه آزاد و دولتی؟
انتخاب رشته مهندسی کامپیوتر در کنکور سراسری 1401؟
تراز نمره قبولی مهندسی کامپیوتر  دانشگاه آزاد 1401؟
بازار کار رشته مهندسی کامپیوتر؟
شرایط پذیرش و انتخاب رشته مهندسی کامپیوتر در کنکور 1400؟

 

 

انتخاب رشته کنکور 1400

 

مهندسی کامپیوتر

تهران
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
۲۳۶ ۱۵۴ منطقه ۱ شیراز مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه فناوری اطلاعات
۴۵۳ ۱۳۰ منطقه ۲ گرمسار مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه فناوری اطلاعات
۲۹۳۸ ۲۰۹ منطقه ۳ قرچک مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه فناوری اطلاعات
۶۶۰ ۴۱۵ منطقه ۱ تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه تهران-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۹۶۰ ۳۰۶ منطقه ۲ ساری مهندسی کامپیوتر-دانشگاه تهران-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۳۸۲۸ ۲۷۳ منطقه ۳ شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه مهندسی کامپیوتر-دانشگاه تهران-روزانه فناوری اطلاعات
۱۳۶۶ ۸۱۶ منطقه ۱ تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۱۵۵۳ ۵۰۳ منطقه ۲ تویسرکان مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۵۴۵۵ ۴۲۶ منطقه ۳ اسلام‌شهر مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه نرم افزار
۲۴۳۸ ۱۴۱۰ منطقه ۱ تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۲۲۴۲ ۷۳۸ منطقه ۲ کرمان مهندسی کامپیوتر-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۶۹۰۲ ۵۹۱ منطقه ۳ سمنان مهندسی کامپیوتر-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۲۶۲۰ ۱۴۹۷ منطقه ۱ تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه
۳۳۶۶ ۱۱۶۶ منطقه ۲ قزوین مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه
۶۸۵۹ ۵۸۲ منطقه ۳ شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه
۳۱۷۰ ۱۷۸۷ منطقه ۱ تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۳۵۴۳ ۱۲۲۲ منطقه ۲ ارومیه مهندسی کامپیوتر-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۹۶۳۱ ۸۷۱ منطقه ۳ فردیس مهندسی کامپیوتر-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
البرز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
۴۹۲۵ ۲۷۴۶ منطقه ۱ تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه خوارزمی -تهران-روزانه نرم افزار–
۴۸۸۵ ۱۶۷۷ منطقه ۲ کرج مهندسی کامپیوتر-دانشگاه خوارزمی -تهران-روزانه نرم افزار-
۹۹۶۰ ۹۱۲ منطقه ۳ پیشوا مهندسی کامپیوتر-دانشگاه خوارزمی -تهران-روزانه نرم افزار–
اصفهان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
۸۵۳۶ ۴۵۶۵ منطقه ۱ مکاتبه‌ای مهندسی کامپیوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۹۲۶۷ ۳۲۸۱ منطقه ۲ اراک مهندسی کامپیوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۱۹۱۴۲ ۲۲۱۲ منطقه ۳ باغ بهادران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۵۹۸۹ ۳۲۸۴ منطقه ۱ تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۶۰۱۲ ۲۰۸۲ منطقه ۲ قائم شهر مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۱۲۸۹۹ ۱۲۸۳ منطقه ۳ ایلام مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
مشهد
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
۹۸۶۰ ۵۲۲۷ منطقه ۱ مشهد مهندسی کامپیوتر-دانشگاه فردوسی مشهد-نوبت دوم معماری سیستم های کامپیوتری–نوبت دوم
۹۹۴۲ ۳۵۲۳ منطقه ۲ قم مهندسی کامپیوتر-دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۱۲۴۵۷ ۱۲۲۸ منطقه ۳ قائن مهندسی کامپیوتر-دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
شیراز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
۹۳۱۵ ۴۹۵۴ منطقه ۱ شیراز مهندسی کامپیوتر-دانشگاه شیراز-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۱۰۳۶۷ ۳۶۹۲ منطقه ۲ شاهین شهر مهندسی کامپیوتر-دانشگاه شیراز-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۲۲۲۲۷ ۲۶۹۹ منطقه ۳ شهربابک مهندسی کامپیوتر-دانشگاه شیراز-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
تبریز
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
۲۳۱۸۹ ۱۱۱۰۶ منطقه ۱ تبریز مهندسی کامپیوتر-دانشگاه تبریز-نوبت دوم معماری سیستم های کامپیوتری–نوبت دوم
۱۶۶۹۴ ۶۰۹۹ منطقه ۲ بندرعباس مهندسی کامپیوتر-دانشگاه تبریز-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۳۵۰۲۷ ۵۰۷۱ منطقه ۳ شبستر مهندسی کامپیوتر-دانشگاه تبریز-نوبت دوم معماری سیستم های کامپیوتری–نوبت دوم
قم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
۱۷۱۰۰ ۸۵۴۸ منطقه ۱ تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی قم-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۱۶۰۳۸ ۵۸۴۶ منطقه ۲ قم مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی قم-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۳۲۵۳۳ ۴۵۵۸ منطقه ۳ آبیک مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی قم-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
بابل
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
۳۰۹۳۵ ۱۴۱۲۰ منطقه ۱ تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی بابل-نوبت دوم معماری سیستم های کامپیوتری–نوبت دوم
۲۹۱۶۹ ۱۱۱۰۳ منطقه ۲ بابل مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی بابل-نوبت دوم معماری سیستم های کامپیوتری–نوبت دوم
۴۳۱۴۶ ۶۸۱۷ منطقه ۳ بهنمیر مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی بابل-نوبت دوم معماری سیستم های کامپیوتری–نوبت دوم
همدان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
۱۶۳۳۲ ۸۱۹۷ منطقه ۱ تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه بوعلی سینا-همدان-روزانه
۱۸۲۲۴ ۶۶۹۸ منطقه ۲ همدان مهندسی کامپیوتر-دانشگاه بوعلی سینا-همدان-روزانه
۲۳۷۴۰ ۲۹۷۲ منطقه ۳ علی آبادکتول مهندسی کامپیوتر-دانشگاه بوعلی سینا-همدان-روزانه
زاهدان
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
۲۵۹۲۸ ۱۲۱۷۱ منطقه ۱ اصفهان مهندسی کامپیوتر-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۶۴۴۴۰ ۲۵۸۹۹ منطقه ۲ زاهدان مهندسی کامپیوتر-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری
۶۶۷۲۸ ۱۲۳۲۳ منطقه ۳ بندر کنگ و چارک مهندسی کامپیوتر-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه معماری سیستم های کامپیوتری

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 1

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 1
ادبیات فارسی 10 30 10
عربی 10 10 10
معارف 10 20 10
زبان انگلیسی 50 10 10
ریاضیات 10 10 10
فیزیک  10 10 10
شیمی 10 10 10
رتبه در منطقه 1 33961 29408 28206
رتبه کشوری 1400228 8291401 78649
شهر محل سکونت  تهرانسر شيراز مشهد
رشته محل قبولی ( روزانه ) مهندسی کامپیوتر|مرکزاموزش عالی کاشمر / روزانه مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي لار مهندسی کامپیوتر|دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 2

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 2
ادبیات فارسی 20 10 10
عربی 10 10 10
معارف 10 10 10
زبان انگلیسی 30 10 20
ریاضیات 10 10 10
فیزیک  10 10 10
شیمی 10 10 10
رتبه در منطقه 2 36292 34371 34088
رتبه کشوری 1401755 9291401 92294
شهر محل سکونت  كازرون بندرعباس كرمان
رشته محل قبولی ( روزانه ) مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی بم مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی کاشمر مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی بم

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در منطقه 3 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 3
ادبیات فارسی 10 10 10
عربی 10 10 30
معارف 10 10 40
زبان انگلیسی 10 10 10
ریاضیات 10 10 10
فیزیک  10 10 10
شیمی 10 10 10
رتبه در منطقه 3 26730 24546 22260
رتبه کشوری 128354 119416 1014011400
شهر محل سکونت  دورود فهرج رودان
رشته محل قبولی ( روزانه ) مهندسی کامپیوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی سراوان مهندسی کامپیوتر|مرکزاموزش عالی کاشمر