حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته هوشبری سراسری ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته هوشبری سراسری ۱۴۰۰

 

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته هوشبری سراسری ۱۴۰۰ / در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی هوشبری ۹۹ می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته هوشبری در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

دوره کارشناسی هوشبری یکی از دوره‏های آموزش عالی (از شاخه‏ های پیراپزشکی) است و هدف آن تربیت نیروی انسانی کارآمدی است که هر ۱ یا ۲ نفر از آنها بتوانند به عنوان دستیار یک متخصص بیهوشی زیر نظر وی در یک بخش اتاق عمل انجام وظیفه نمایند. ادامه تحصیل فارغ‏التحصیلان کارشناسی بیهوشی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های پرستاری , آناتومی , فیزیولوژی و دیگر زیر شاخه های علوم پزشکی امکان پذیر خواهد بود که در صورت پذیرفته شدن در هر یک از رشته های کارشناسی ارشد مذکور , شرح وظایف فرد تغییر یافته و از رشته هوشبری خارج می گردد (ادامه تحصیل در این رشته تا دکترای بیهوشی امکان پذیر نمی باشد)
حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته هوشبری سراسری ۱۴۰۰ با توجه به توسعه و گسترش دامنه علوم مربوط به بیهوشی ،رشته کارشناسی هوشبری با تاکید بر یادگیری فعالانه، نوآوری ، کسب اطلاعات و مهارت های بالینی جدید و مراقبت از بیماران به مطلوبترین شکل ممکن تاسیس شد.
این دوره یکی از دوره‏های آموزش عالی (از شاخه‏های پیراپزشکی) است که دانشجویان طی دوره آموزشی با اصول جدید , روشها , تجهیزات و وسایل مورد استفاده در مراقبت از بیمار بیهوش در اعمال جراحی عمومی , تخصصی و همچنین بخشهای مراقبت های ویژه و اورژانسها آشنا شده و نحوه مراقبت از بیماران در مراحل مختلف بیهوشی را به صورت نظری و عملی فرا می گیرند.

انتخاب رشته کنکور 1400

ضرورت و اهمیت
حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته هوشبری سراسری ۱۴۰۰ با توجه به تعدد اعمال جراحی, به منظور کمک به متخصصین هوشبری تشکیل دوره کاردانی و کارشناسی هوشبری و تربیت افرادی کاردان و کارشناس در این زمینه و بکار گماردن آنها در بخشهای هوشبری زیر نظر متخصصان این رشته می‏تواند به استفاده بهینه از کار متخصصان بیهوشی بیانجامد.

آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه تهران کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی هوشبری دانشگاه تهران

 آخرین رتبه قبولی منطقه ۱  آخرین رتبه قبولی منطقه ۲  آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۶۴۰۰ ۶۷۰۰ ۶۸۰۰

آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه ایران کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی هوشبری دانشگاه ایران

 آخرین رتبه قبولی منطقه ۱  آخرین رتبه قبولی منطقه ۲  آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۵۲۰۰ ۹۱۰۰ ۷۷۰۰

آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه شهید بهشتی کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی هوشبری دانشگاه شهید بهشتی

 آخرین رتبه قبولی منطقه ۱  آخرین رتبه قبولی منطقه ۲  آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۵۵۶۳ ۸۲۱۰ ۷۳۰۰

آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه تبریز کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی هوشبری دانشگاه تبریز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۹۰۴۹ ۹۵۱۸

آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه شیراز کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی هوشبری دانشگاه شیراز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۸۲۰۰ ۱۲۰۰۰ ۸۳۶۴

آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه اصفهان کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی هوشبری دانشگاه اصفهان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۶۸۰۰ ۱۷۰۰۰ ۹۱۰۶

آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه البرز کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی هوشبری دانشگاه البرز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۷۱۰۰ ۱۵۲۴۷ ۹۹۱۳

آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه زنجان کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی هوشبری دانشگاه زنجان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰

آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه قزوین کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی هوشبری دانشگاه قزوین

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۶۶۵۰ ۱۷۰۰۰ ۱۴۰۰۰

آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه بابل کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی هوشبری دانشگاه بابل

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۰۸۰۰ ۱۷۱۲۴ ۱۱۲۷۸

آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه قم کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی هوشبری دانشگاه قم

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۸۵۶۸ ۱۹۳۶۷