حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته میکروبیولوژی کنکور ۹۹

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته میکروبیولوژی کنکور ۹۹

علم میکروبیولوژی گرایشی از علم زیست شناسی است که وظیفه بررسی و مطالعه میکروارگانیسم ها را بر عهده دارد و در این علم ارتباط میکروارگانیسم ها با خودشان و همچنین با موجودات عالی تر مانند انسان، حیوانات و گیاهان مورد بررسی قرار می گیرد. گرایش های مختلف این علم شامل مواردی است که در ادامه به شما خواهیم گفت.

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته میکروبیولوژی کنکور ۹۹

 گرایش میکروبیولوژی پزشکی

در این گرایش میکروبهایی که برای انسان بیماری زا هستند و چگونگی فغالیت آنها بررسی می شود. البته این گرایش قسمت کوجکی از علم میکروبیولوژی را برای خود اختصاص می دهد چرا که از میان میکروبهای شناخته شده فقط حدود ۱۷۰ نوع میکروب، بیماری زا هستند و بقیه میکروبها تا کنون شناخته شده اند، میکروبهای مفید می باشند.

گرایش میکروبیولوژی غذایی

 بسیاری از مواد غذایی مثل ماست یا پنیر به یاری میکروبها تولید می شوند.

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته میکروبیولوژی کنکور ۹۹

گرایش میکروبیولوژی صنعتی

از میکروبهای مفید برای تولید مواد صنعتی مانند اسیدها و کمپوست میکروبی ( تهیه کود به یاری مواد زاید و زباله ها) استفاده می شود و از میکروبها در رفع آلودگی های محیط زیست استفاده میشود. دسته میکروبیولوژی که با میکروارگانیسم ها (موجودات ریز ذره بینی) سر و کار دارد، دو جنبه مهم دارد، یکی مبارزه با میکروارگانیسم های خطرناک و بیماری زا که حیاط انسانها، حیوانات و گیاهان را به خطر می اندازند و میکروبیولوژیست با شناسایی روش و مسیر ایجاد بیماریها می تواند این مسیر را متوقف کرده و از چرخه و سیر بیماری جلوگیری کند و جنبه دیگر استفاده بهینه و مناسب از میکروارگانیسم ها برای تولید مواد غذایی و تبدیل بهینه صنایع غذایی مثل تهیه پنیر، ماست و یا حتی نان و همچنین تولید داروهای پزشکی و دامپزشکی می باشد. علم میکروبیولوژی در مورد چگونگی استفاده بهینه از میکروارگانیسم ها و جلوگیری از ضرر و زیان هایی که میکروارگانیسم ها می توانند به حیات انسان ها، دام ها و نباتات وارد کنند، بحث می کند.

میکروبیولوژی یا زیست شناسی سلولی  مولکولی

بعضا رشته میکروبیولوژی را با عنوان زیست شناسی سلولی مولکولی نام میبرند و حتی در بعضی از قسمت های دفترچه های آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور از این رشته با عنوان زیست شناسی سلولی مولکولی یاد شده است و به همین خاطر تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری فکر می کنند که رشته میکروبیولوژی همان رشته علوم سلولی مولکولی است و موقع انتخاب رشته با مشکلاتی روبرو می شوند.

علم میکروبیولوژی مادر علوم سلولی مولکولی است زیرا وقتی در مورد فیزیولوژی سلول ( به اصطلاح چگونگی کار کردن و سوخت و ساز بدن سلول) صحبت می شود، در واقع ساختار سلول به عنوان یک میکروارگانیسم مورد بررسی قرار می گیرد، اما این باعث نمی شود که دو رشته فوق را یکی بدانیم چون علوم سلولی مولکولی از حیطه فعالیتهای بیرونی میکروب خارج شده و وارد فعالیتهای درونی آن می شود، در حالیکه در علم میکروبیولوژی تأثیرات بیرونی میکروارگانیسم ها مطالعه می شود. مثلا در علم میکروبیولوژی نگاه می کنید که میکروارگانیسم مورد نظر شما چه نوع بیماری ایجاد کرده و از روی آثار بیماری حدس می زنید میکروارگانیسمی را که بررسی می کنید چه نوع میکروبی است .

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته میکروبیولوژی کنکور ۹۹

بازار کار

میکروبیولوژیست می تواند در سازمان ها و مراکزی مانند سازمان های حوزه بهداشت و درمان، آزمایشگاه های پاتولوژی و میکروب شناسی بیمارستان ها، پژوهشگاه های نفت و در بخش های تحقیقاتی صنایع غذایی و دارویی، کشاورزی، محیط زیست و … استخدام شود.بخاطر ارتباط زیاد میکروبیولوژی با صنایع مختلف و کاربردش، موقعیت های شغلی متنوع و زیادی برای میکروبیولوژیست ها وجود دارد. البته آنهایی که تحصیلات عالی داشته باشند، از وضعیت بهتری در این بازار کار برخوردار خواهند بود.

آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی دانشگاه تهران کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی میکروبیولوژی دانشگاه تهران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۳۲۳ ۹۷۷۷ ۱۲۴۳۸

آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی دانشگاه شهید بهشتی کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی میکروبیولوژی دانشگاه شهید بهشتی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۵۵۴ ۱۱۰۲۵ ۱۴۰۹۶

آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۷۲۸۰ ۱۷۲۴۰ ۱۷۶۱۲

 

آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی دانشگاه علم و فرهنگ کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی میکروبیولوژی دانشگاه علم و فرهنگ

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۴۱۲۹ ۳۴۶۷۷ ۲۰۸۵۸

آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۷۸۵۴ ۲۱۸۶۴ ۱۵۹۴۲

آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی دانشگاه مازندران کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی میکروبیولوژی دانشگاه مازندران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۲۲۳۹ ۲۶۱۹۰ ۲۲۴۱۹