حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی عمران سراسری ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی عمران سراسری ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی عمران سراسری ۱۴۰۰ / در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی عمران ۹۹ می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته عمران در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

یکی از پرطرفدارترین رشته هایی که از طریق کنکور ریاضی و فیزیک میتوان به آن راه یافت رشته مهندسی عمران است که داوطلبان گروه ریاضی و فنی می توانند با موفقیت در کنکور سراسری و انتخاب این رشته در صورت قبولی در کنکور این رشته را در دانشگاه ادامه دهد.

خیلی از مردم این رشته را با نام را و ساختما می شناسند و به خاطر اهمیت مسکن در ذهن افراد این رشته تقریباً شناخته شده است و در کشور انگلیس رشته هایی که با آبادانی و تمدن سازی مرتبط باشند با عنوان مهندسی عمران یاد میشوند.

در کشور ما هم کارهایی که با سازه های ساختمانی غیر ساختمانی مرتبط باشند و در دو رشته مهندسی عمران خواهند بود. از جمله کارهایی که مهندس عمران را انجام می دهد می توان به مواردی از جمله ساختمان سازی، سدسازی، کارهای جاده و مجاری انتقال آب یا فاضلاب نام برد. گرایش راه و ساختمان و گرایش آب و نقشه برداری از گرایش‌های مهم این رشته هستند.

به طور کلی می‌توان گفت که هر چیزی که به نوسازی مربوط باشد در زمینه فعالیت مهندس عمران است. مهندسی عمران در واقع به کاربرد علم برای عمران و سازندگی کشور مربوط است و هر چیزی که به آبادی کشور مربوط شود مثل سد، فرودگاه‌، جاده‌، برج‌، تونل‌، دکل‌های‌ مخابرات‌، ساختمان‌های‌ مقاوم‌ در مقابل‌ زلزله‌، سیل‌ و آتش‌، نیروگاه‌های‌ برق‌ و مصالح‌ سبک‌، ارزان‌ و با کیفیت‌ مناسب‌ برای‌ ساخت‌ و ساز، در دایره فعالیت های این افراد است. این افراد از نظر فنی‌ و اجرایی‌، اقتصادی‌ هم کارامد هستند چون اقتصادی بودن از اهداف کار این افراد است.

انتخاب رشته کنکور 1400

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه شریف کنکور ۹۸

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه شریف

رتبه در سهمیه منطقه ۱ رتبه در سهمیه منطقه ۲ رتبه در سهمیه منطقه ۳
۷۷۷ ۶۶۱ ۲۵۲

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه تهران کنکور ۹۸

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه تهران

رتبه در سهمیه منطقه ۱ رتبه در سهمیه منطقه ۲ رتبه در سهمیه منطقه ۳
۱۰۲۴ ۸۴۵ ۴۲۱

 

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه امیرکبیر کنکور ۹۸

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه امیرکبیر

رتبه در سهمیه منطقه ۱ رتبه در سهمیه منطقه ۲ رتبه در سهمیه منطقه ۳
۱۴۰۰ ۱۰۸۸ ۵۱۵

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه شهید بهشتی کنکور ۹۸

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه شهید بهشتی

رتبه در سهمیه منطقه ۱ رتبه در سهمیه منطقه ۲ رتبه در سهمیه منطقه ۳
۲۳۱۹ ۱۶۴۰ ۷۹۴

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه علم و صنعت کنکور ۹۸

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه علم و صنعت 

رتبه در سهمیه منطقه ۱ رتبه در سهمیه منطقه ۲ رتبه در سهمیه منطقه ۳
۱۹۱۲ ۱۳۵۲ ۶۷۰

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه خواجه نصیر کنکور ۹۸

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه خواجه نصیر 

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۱۶۶ ۱۵۵۹ ۸۲۷

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه الزهرا کنکور ۹۸

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه الزهرا

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۵۶۰ ۱۹۷۲ ۱۴۱۹

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه اصفهان کنکور ۹۸

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه اصفهان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۷۳۹ ۲۹۳۳ ۱۸۸۱

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه شیراز کنکور ۹۸

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه شیراز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۶۵۸ ۸۸۱

 

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه قزوین کنکور ۹۸

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه قزوین

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۵۲۳۹ ۲۸۴۸ ۱۲۰۹

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه خوارزمی کنکور ۹۸

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه خوارزمی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۰۱۳ ۱۸۰۰

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه بابل کنکور ۹۸

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه بابل

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۵۶۶ ۸۲۰ ۵۷۳