021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی عمران سراسری 1400

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی عمران سراسری 1400

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی عمران سراسری 1400 / در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی عمران 99 می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته عمران در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

یکی از پرطرفدارترین رشته هایی که از طریق کنکور ریاضی و فیزیک میتوان به آن راه یافت رشته مهندسی عمران است که داوطلبان گروه ریاضی و فنی می توانند با موفقیت در کنکور سراسری و انتخاب این رشته در صورت قبولی در کنکور این رشته را در دانشگاه ادامه دهد.

خیلی از مردم این رشته را با نام را و ساختما می شناسند و به خاطر اهمیت مسکن در ذهن افراد این رشته تقریباً شناخته شده است و در کشور انگلیس رشته هایی که با آبادانی و تمدن سازی مرتبط باشند با عنوان مهندسی عمران یاد میشوند.

در کشور ما هم کارهایی که با سازه های ساختمانی غیر ساختمانی مرتبط باشند و در دو رشته مهندسی عمران خواهند بود. از جمله کارهایی که مهندس عمران را انجام می دهد می توان به مواردی از جمله ساختمان سازی، سدسازی، کارهای جاده و مجاری انتقال آب یا فاضلاب نام برد. گرایش راه و ساختمان و گرایش آب و نقشه برداری از گرایش‌های مهم این رشته هستند.

به طور کلی می‌توان گفت که هر چیزی که به نوسازی مربوط باشد در زمینه فعالیت مهندس عمران است. مهندسی عمران در واقع به کاربرد علم برای عمران و سازندگی کشور مربوط است و هر چیزی که به آبادی کشور مربوط شود مثل سد، فرودگاه‌، جاده‌، برج‌، تونل‌، دکل‌های‌ مخابرات‌، ساختمان‌های‌ مقاوم‌ در مقابل‌ زلزله‌، سیل‌ و آتش‌، نیروگاه‌های‌ برق‌ و مصالح‌ سبک‌، ارزان‌ و با کیفیت‌ مناسب‌ برای‌ ساخت‌ و ساز، در دایره فعالیت های این افراد است. این افراد از نظر فنی‌ و اجرایی‌، اقتصادی‌ هم کارامد هستند چون اقتصادی بودن از اهداف کار این افراد است.

انتخاب رشته کنکور 1400

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه شریف کنکور 98

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه شریف

رتبه در سهمیه منطقه 1 رتبه در سهمیه منطقه 2 رتبه در سهمیه منطقه 3
777 661 252

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه تهران کنکور 98

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه تهران

رتبه در سهمیه منطقه 1 رتبه در سهمیه منطقه 2 رتبه در سهمیه منطقه 3
1024 845 421

 

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه امیرکبیر کنکور 98

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه امیرکبیر

رتبه در سهمیه منطقه 1 رتبه در سهمیه منطقه 2 رتبه در سهمیه منطقه 3
1400 1088 515

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه شهید بهشتی کنکور 98

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه شهید بهشتی

رتبه در سهمیه منطقه 1 رتبه در سهمیه منطقه 2 رتبه در سهمیه منطقه 3
2319 1640 794

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه علم و صنعت کنکور 98

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه علم و صنعت 

رتبه در سهمیه منطقه 1 رتبه در سهمیه منطقه 2 رتبه در سهمیه منطقه 3
1912 1352 670

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه خواجه نصیر کنکور 98

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه خواجه نصیر 

آخرین رتبه قبولی منطقه 1 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 آخرین رتبه قبولی منطقه 3
2166 1559 827

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه الزهرا کنکور 98

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه الزهرا

آخرین رتبه قبولی منطقه 1 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 آخرین رتبه قبولی منطقه 3
3560 1972 1419

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه اصفهان کنکور 98

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه اصفهان

آخرین رتبه قبولی منطقه 1 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 آخرین رتبه قبولی منطقه 3
4739 2933 1881

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه شیراز کنکور 98

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه شیراز

آخرین رتبه قبولی منطقه 1 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 آخرین رتبه قبولی منطقه 3
4658 881

 

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه قزوین کنکور 98

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه قزوین

آخرین رتبه قبولی منطقه 1 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 آخرین رتبه قبولی منطقه 3
5239 2848 1209

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه خوارزمی کنکور 98

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه خوارزمی

آخرین رتبه قبولی منطقه 1 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 آخرین رتبه قبولی منطقه 3
3013 1800

آخرین رتبه قبولی رشته عمران دانشگاه بابل کنکور 98

رتبه لازم برای قبولی رشته عمران دانشگاه بابل

آخرین رتبه قبولی منطقه 1 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 آخرین رتبه قبولی منطقه 3
566 820 573