حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی صنایع سراسری ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی صنایع سراسری ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی صنایع سراسری ۱۴۰۰ / در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع ۹۹ می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی صنایع در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

رشته مهندسی صنایع که با استفاده از آزمون سراسری گروه ریاضی می توان وارد آن شد و ادامه تحصیل داد، شامل کاربرد اصول و تکنیک هایی است که باعث طراحی و نصب سیستمهایی می‌شود که شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژی و تجهیزات مختلف برای فراهم کردن شرایط تولید کالا و ارائه خدمات به شکل مناسب می باشد. برای این که بتوانیم سیستم ها را ارزیابی کنیم و کاربردشان را بدانیم لازم است که به علوم ریاضی و فیزیکی و اجتماعی به همراه تکنیک ها و فن های طراحی مهندسی مسلط باشیم. در واقع کار مهندسی صنایع مانند یک پل رابطه بین اهداف مدیریت و عملکرد عملیاتی سازمان ها را به هم متصل می کند.

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی صنایع سراسری ۱۴۰۰ / وظیفه مهندسان صنایع این است که بهره وری در مدیریت منابع انسانی و تکنولوژی را بهبود بدهند ولی برخی رشته های مهندسی کارشان مرتبط با ماهیت فنی فرایندها و فراورده ها است. یعنی مهندسی صنایع تنها رشته مهندسی است که مولفه اصلی آن عامل انسان می باشد. مهندسان صنایع برای امور برنامه ریزی، نصب و کنترل و بهبود فعالیتهای موسسات در بین رشته ها کار می کنند. فعالیتهایی که این افراد در ارتباط با آن کار می کنند شامل: تولید، نوآوری در محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل و جریان اطلاعات سازمانی است. بنابراین مهندسان صنایع راه را برای تعامل تخصص های مختلف و کار گروهی فراهم می کنند و باعث می شوند کارها بطور منظم انجام شوند.

این افراد همیشه به دنبال یافتن بهترین راه برای تولید محصول و حل مسائل و مشکلات یک واحد صنعتی یا خدماتی هستند و هنگام‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ اداره‌ کارخانه‌ای‌ که‌ دارای‌ کارگران‌ زیاد و ماشین‌ آلات‌ بسیار است‌ به این فکر میکنند که چطور می شود بیکاری‌ ماشین‌آلات‌ را به‌ حداقل‌ رساند و از نیروی‌ انسانی‌ هم بهترین‌ استفاده‌ را کرد و باعث شد محصول‌ کارخانه‌ کمترین‌ ضایعات‌ را داشته‌ باشد.

انتخاب رشته کنکور 1400

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه شریف کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع دانشگاه شریف

 آخرین رتبه قبولی منطقه ۱  آخرین رتبه قبولی منطقه ۲  آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۰۴ ۳۰۸ ۱۴۴

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه تهران کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

 آخرین رتبه قبولی منطقه ۱  آخرین رتبه قبولی منطقه ۲  آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۵۸۸ ۴۹۹ ۱۶۲

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۸۸۵ ۶۶۷ ۲۳۰

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۰۹۹ ۸۷۱ ۴۸۱

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۴۴۰ ۱۱۶۰ ۶۶۶

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۱۹۷ ۱۱۶۳

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر پردیس کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر پردیس

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۵۶ ۴۶۲

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۰۸۷ ۲۱۵۵

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه اصفهان کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع دانشگاه اصفهان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۶۰۰ ۱۹۹۱ ۱۲۷۵

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه شیراز کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع دانشگاه شیراز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۷۹۱ ۲۶۰۵

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه مشهد کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع دانشگاه مشهد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۲۰۰ ۳۳۱۴۰۰ ۱۲۴۰

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه تبریز کنکور ۱۴۰۰

رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع دانشگاه تبریز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۷۶۰۰ ۳۱۰۰ ۳۶۰۰