حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته مامایی کنکور ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته مامایی کنکور ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته مامایی کنکور ۱۴۰۰ / در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مامایی ۹۹ می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مامایی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته مامایی کنکور ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته مامایی کنکور ۱۴۰۰ یکی از پرطرفدارترین زیرمجموعه های رشته های علوم پزشکی رشته مامایی است که نقش بسیار مهم و قابل توجهی در زمینه‌های پزشکی دارد. نقش عمده ماما در ارتباط با مادر و کودک است. در واقع ما به مشاوره قبل بعد و حین ازدواج و همچنین اموزش نحوه تنظیم خانواده و مراقبت از کودک در دوران بارداری و زایمان طبیعی و سزارین و همچنین مراقبت بهداشتی مادر و کودک در زمینه های بهداشت به عهده ماما می باشد. رشته مامایی فعالیت خود را میتواند از دوران قبل از حاملگی شروع کند و حتی بعد از زایمان شش سالگی کودک نیز ادامه داشته باشد.

بازار کار و آینده شغلی رشته مامایی

برای اینکه افراد از انتخاب رشته خودشان پشیمان شوند لازم است که از بازار کار آینده شغلی رشته ای که انتخاب می‌کنند آگاهی داشته باشند پس این موضوع در نظر داشته باشید که بازار کار هر رشته به چه صورت است و بعد آن را انتخاب کنید. در رابطه با بازار کار رشته مامایی باید بدانید که ماما می تواند در مراکز بهداشتی و طرح پزشک خانواده همچنین در بیمارستانها و زایشگاه و درمانگاه ها به عنوان مربی خدمات بهداشتی و مربی بهداشت مدارس همچنین به عنوان کارشناس بهداشت خانواده می تواند استخدام شود. همچنین فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد می توانند تحت عنوان سرپرست و مدیر بخش های درمانی سوپروایزر آموزشی در بیمارستان ها و ستادهای بهداشتی درمانی فعالیت کنند.

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه تهران کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مامایی دانشگاه تهران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۷۲۶۵ ۳۳۲۰

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه شهید بهشتی کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مامایی دانشگاه شهید بهشتی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۵۷۱۳ ۸۵۰۰ ۴۸۵۰

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه ایران کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مامایی دانشگاه ایران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۰۶۸ ۹۶۴۰ ۵۳۰۰

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه تبریز کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مامایی دانشگاه تبریز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۹۲۰۰ ۶۲۷۲ ۱۰۶۷۴

 

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه کاشان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مامایی دانشگاه کاشان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۷۵۰۰ ۱۰۸۰۰

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه یزد کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مامایی دانشگاه یزد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۷۰۶۰ ۵۸۶۸

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه شیراز کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مامایی دانشگاه شیراز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۸۰۷۶ ۱۱۲۲۷ ۹۸۷۵

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه اصفهان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مامایی دانشگاه اصفهان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۳۸۹۹

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه شاهرود کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مامایی دانشگاه شاهرود

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۱۵۷۰ ۱۹۲۰۰

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه قم کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مامایی دانشگاه قم

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۸۷۷۷ ۱۷۲۲۲

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه قزوین کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مامایی دانشگاه قزوین

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۹۶۰۰ ۱۲۵۲۷ ۸۴۵۰

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه بابل کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مامایی دانشگاه بابل

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۸۸۷۲ ۱۳۹۲۵

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته مامایی کنکور ۱۴۰۰