حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته علوم کامپیوتر کنکور ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته علوم کامپیوتر کنکور ۱۴۰۰

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته علوم کامپیوتر کنکور ۱۴۰۰ / در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی علوم کامپیوتر ۹۹ می پردازیم، و آخرین نفراتی که در رشته مهندسی علوم کامپیوتر در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

رشته علوم کامپیوتر از زیر گزو های ریاضی و فنی است که بخاطر ارتباط بین کامپیوتر و ریاضی تاسیس شده است و مهمترین هدف آن پیدا کردن بهترین الگوریتم های موجود برای حل مسائل در کمترین زمان و با کمترین خطا می باشد. در واقع این رشته قصد دارد افراد متخصصی که دید ریاضی و منطقی به حل مسائل دارد تربیت کند. این‌ رشته‌ در مقطع‌ کارشناسی‌ ۴ گرایش‌ محاسبات‌ علمی‌، نظریه‌ الگوریتم‌ها، سخت‌افزار‌ و سیستم‌های‌ اطلاعاتی‌ را شامل می شود.

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته علوم کامپیوتر کنکور ۱۴۰۰

گرایش محاسبات علمی در زمینه برنامه‌ریزی خطی، غیرخطی، آنالیز عددی و نرم‌افزار در ریاضی است؛ یعنی در این گرایش کاربرد ریاضیات در کامپیوتر مطالعه خواهد شد. گرایش نظریه الگوریتم‌ها به بررسی راه‌های مختلف حل مسئله به یاری روش‌های بهینه‌تر، سریع‌تر و بهتر می‌پردازد. به عبارت دیگر هدف این گرایش پیاده‌سازی و بهینه کردن الگوریتم است. در گرایش سخت‌افزار نیز معماری یا ساختار کامپیوتر مطالعه می‌شود و گرایش سیستم‌های اطلاعاتی نیز به مدیریت پروژه‌های نرم‌ افزاری و سیستم‌های اطلاعاتی می‌پردازد. تفاوت‌ این‌ رشته‌ با مهندسی‌ کامپیوتر گرایش‌ نرم‌ افزار در این‌ است‌ که‌ رشته‌ علوم‌ کامپیوتر برخلاف‌ مهندسی کامپیوتر دروس‌ آزمایشگاهی‌ ندارد و بیشتر جنبه‌ تحقیقات‌ نظری‌ دارد.

بازار کار

بازار کار کسانی که در رشته علوم کامپیوتر فارغ التحصیل می‌شوند بسیار مشابه با فارغ التحصیلان مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار است اما نقش فارغ التحصیل علوم کامپیوتر تحت عنوان مدیر و هماهنگ کننده خیلی مهم و قابل توجه است و کسی که مسئول انتخاب راه حل مسائل و حل آنها با استفاده از الگوریتم ها بین مهندسی نرم افزار و غیر می‌شود این افراد هستند.

درآمد و حقوق

در زمینه کامپیوتر یک پژوهشگری که در شرکت ها و سازمان ها فعالیت می کند می‌تواند درآمدهای متفاوتی داشته باشد این افراد با توجه به سابقه کار میزان تحصیلات و مقدار مهارتشان به صورت میانگین درآمد ۶۲۰۰۰۰ تومان، حداکثر درآمد ۲۰۰۰۰۰۰ تومان و متوسط درآمد ماهیانه ۱۱۰۰۰۰۰ تومان را دارند.

آخرین رتبه قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۳۱ ۱۰۴ ۳۵

آخرین رتبه قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه تهران کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۰۱ ۳۲۱ ۷۲

آخرین رتبه قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۶۳۳ ۳۶۴ ۱۵۰

آخرین رتبه قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه بهشتی کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه بهشتی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۵۸۱ ۲۹۵

آخرین رتبه قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۱۰۷ ۱۷۹۶ ۷۴۵

آخرین رتبه قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه شاهد کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه شاهد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۰۸۷

آخرین رتبه قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه الزهرا کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه الزهرا

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۰۶۶ ۴۱۰

آخرین رتبه قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۹۰۸۹ ۴۲۰۰ ۲۰۶۲

آخرین رتبه قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه مشهد کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه مشهد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۸۰۰ ۲۸۹۹ ۲۸۹۹

آخرین رتبه قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه یزد کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی مهندسی علوم کامپیوتر دانشگاه یزد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۰۳۴۲ ۹۰۵۳ ۷۴۰۱