021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی

حداقل درصدهای لازم برای قبولی رشته بینایی سنجی پردیس خودگردان بین الملل کنکور 98

حداقل درصدهای لازم برای قبولی رشته بینایی سنجی پردیس خودگردان بین الملل کنکور 1401

رتبه قبولی لازم دندانپزشکی 1401  : رشته بینایی سنجی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته بینایی سنجی در دانشگاه پردیس خودگردان صورت می گیرد . 

دانشگاه های پذیرنده رشته بینایی سنجی در کنکور سراسری 1401 – 1400

رتبه قبولی لازم دندانپزشکی 1401  »  رشته بینایی سنجی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته بینایی سنجی در دانشگاه پردیس خودگردان صورت می گیرد . دانشگاه های سراسری معروف که در رشته بینایی سنجی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه های علوم پزشكی اصفهان ، علوم پزشكی البرز ( كرج ) ، علوم پزشكی ایران ، علوم پزشكی بقیه اله ( عج ) ( تهران ) ، علوم پزشكی تبریز ، علوم پزشكی تهران ، علوم پزشكی شهید بهشتی ( تهران ) ، علوم پزشكی شیراز و … می باشند .رتبه قبولی لازم دندانپزشکی 1401 /
مشاهده کارنامه های کنکور 99 

رتبه قبولی لازم دندانپزشکی 1401   »  به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 پذیرش دارند را مشاهده کنند .رتبه قبولی لازم دندانپزشکی 1401 /

انتخاب رشته کنکور 1400

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه دولتی پردیس خودگردان کنکور 1401 – 1400 در سهمیه منطقه 1

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 1401 – 1400 در منطقه 1
رتبه در سهمیه 3230 2654
محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان ) بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان

 

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) 1401 – 1400 در سهمیه منطقه 2

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 1401 – 1400 در منطقه 2
رتبه در سهمیه 4374 391400 381400 3878 3859 3829
محل قبولی ( دوره پردیس خود گردان ) بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – پردیس خودگردان

 

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه دولتی پردیس خودگردان کنکور 1401 – 1400 در سهمیه منطقه 3

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 1401 – 1400 در منطقه 3
رتبه در سهمیه 2670 2615 2540 2422 2391 2272
محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان) بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – پردیس خودگردان

 

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 1401 – 1400 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 1401 – 1400 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران
رتبه در سهمیه 1707 1404
محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان) بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – پردیس خودگردان

 

انتخاب رشته کنکور 1400

در صورت تمایل به ارتباط با مشاورین موسسه یک شو اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید

[Form id=”7″]
 

مشاهده کارنامه های کنکور 99