حداقل درصدهای لازم برای قبولی رشته بینایی سنجی پردیس خودگردان بین الملل کنکور ۹۸

حداقل درصدهای لازم برای قبولی رشته بینایی سنجی پردیس خودگردان بین الملل کنکور ۹۸

رتبه قبولی لازم دندانپزشکی ۹۸  : رشته بینایی سنجی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته بینایی سنجی در دانشگاه پردیس خودگردان صورت می گیرد . 

دانشگاه های پذیرنده رشته بینایی سنجی در کنکور سراسری ۹۸ – ۹۷

رتبه قبولی لازم دندانپزشکی ۹۸  »  رشته بینایی سنجی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته بینایی سنجی در دانشگاه پردیس خودگردان صورت می گیرد . دانشگاه های سراسری معروف که در رشته بینایی سنجی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان ، علوم پزشکی البرز ( کرج ) ، علوم پزشکی ایران ، علوم پزشکی بقیه اله ( عج ) ( تهران ) ، علوم پزشکی تبریز ، علوم پزشکی تهران ، علوم پزشکی شهید بهشتی ( تهران ) ، علوم پزشکی شیراز و … می باشند .رتبه قبولی لازم دندانپزشکی ۹۸ /
مشاهده کارنامه های کنکور ۹۹ 

رتبه قبولی لازم دندانپزشکی ۹۸   »  به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ پذیرش دارند را مشاهده کنند .رتبه قبولی لازم دندانپزشکی ۹۸ /

انتخاب رشته کنکور 1400

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه دولتی پردیس خودگردان کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۱

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۷ در منطقه ۱
رتبه در سهمیه ۳۲۳۰ ۲۶۵۴
محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان ) بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان

 

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۲

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۷ در منطقه ۲
رتبه در سهمیه ۴۳۷۴ ۳۹۹۷ ۳۸۹۷ ۳۸۷۸ ۳۸۵۹ ۳۸۲۹
محل قبولی ( دوره پردیس خود گردان ) بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – پردیس خودگردان

 

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه دولتی پردیس خودگردان کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۳

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۷ در منطقه ۳
رتبه در سهمیه ۲۶۷۰ ۲۶۱۵ ۲۵۴۰ ۲۴۲۲ ۲۳۹۱ ۲۲۷۲
محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان) بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – پردیس خودگردان

 

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه ۵ درصدی ایثارگران

رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه ۵ درصدی ایثارگران
رتبه در سهمیه ۱۷۰۷ ۱۴۰۴
محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان) بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – پردیس خودگردان بینایی سنجی – دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – پردیس خودگردان

 

انتخاب رشته کنکور 1400

در صورت تمایل به ارتباط با مشاورین موسسه یک شو اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید

مشاهده کارنامه های کنکور ۹۹