ثبت نام کلاس take off

  • کیبورد را روی حالت انگلیسی قرار دهید.