تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در شهرهای مختلف کنکور ۹۸

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی :  رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی از زیرمجموعه های گروه علوم تجربی است که در سال های اخیر برای برطرف نمودن بن بست هایی که کاردان های دامپزشکی به آن دچار بودند ایجاد شده است .

 

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی : رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در دانشگاههای مختلف متفاوت است و هر فرد می تواند بر اساس هدف خود برای قبولی در یکی از این کد رشته محل ها تخمین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی را انجام دهد. هدف از این رشته تربیت کارشناسانی است که به انجام آزمایشات مختلف زیر نظر دامپزشکان عمومی و متخصص می پردازند .

” میانگین ۳۵ درصد عمومی = قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین ۱۵ درصد اختصاصی = قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه “

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی :  یکی از معیارهایی که به انتخاب رشته داوطلبان کمک زیادی می نماید تخمین رشته یا رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با توجه به درصدهای کسب شده در کنکور سراسری می باشد. داوطلبان بعد از گذراندن کنکور سراسری در ابتدا با استفاده از درصدهای کسب شده در کنکور سراسری تخمین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد را انجام می دهند و سپس با استفاده از رتبه مورد نظر تخمین کد رشته محل قبولی را مورد بررسی قرار می دهند.

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی :  در تخمین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی داوطلبان می توانند آمار قبولی های علوم آزمایشگاهی دامپزشکی سال های گذشته را ملاک پذیرش خود قرار دهند. اما همواره باید به این نکته توجه کرد که آمار قبولی های رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در سال های مختلف با یکدیگر متفاوت است و نمیتوان صرفا بر اساس رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در سال گذشته از انتخاب رشته امسال خود مطمئن شویم.تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی /

انتخاب رشته کنکور 1400

این اطلاعات براساس قبولی های  کنکور ۹۹ می باشد .
نام دانشگاه چارک پائین رتبه منطقه ۱ چارک پائین رتبه منطقه ۲ چارک پائین رتبه منطقه ۳ چارک پائین رتبه ۵% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

۲۴۱۱۳ ۲۱۰۰۲ ۴ ۴ ۴ ۲ ۱ ۲ ۳ ۲ ۳

دانشگاه فردوسی – مشهد

۳۰۴۵۰ ۱۳۰۳۳ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲

دانشگاه لرستان – خرم آباد

۲۶۲۶۱ ۴ ۴ ۴ ۲ ۱ ۱ ۴ ۱ ۲

دانشگاه زابل

۴ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه کردستان – سنندج

۴۰۲۰۳ ۲۴۱۲۰ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه بوعلی سینا – همدان

۴ ۴ ۴ ۲ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه رازی کرمانشاه

۳۴۲۳۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲

دانشگاه رازی کرمانشاه

شبانه
۲۰۰۷۲ ۳ ۳ ۴ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه سمنان

۳۶۶۵۶ ۲۹۰۱۵ ۴ ۴ ۳ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

شبانه
۳۲۱۹۷ ۳ ۴ ۳ ۴ ۱ ۳ ۲ ۲ ۲

دانشگاه ایلام

۵ ۴ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه سمنان

شبانه
۵۸۹۴۳ ۴ ۵ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۱

دانشگاه لرستان – خرم آباد

شبانه
۳ ۲ ۴ ۲ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه دولتی کنکور ۹۹ – ۹۸ در منطقه ۱

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دولتی روزانه کنکور۹۵  ۹۸  در منطقه ۱

ادبیات فارسی

۳۱%

۴۴%

۲۸%

۴۰%

۲۶%

عربی

۴۸%

۲۳%

۳۵%

۳۲%

۴۴%

دین و زندگی

۳۲%

۴۶%

۶۰%

۵۹%

۵۰%

زبان انگلیسی

۴۲%

۳۲%

۲۰%

۲۷%

۶%

زمین شناسی

۰%

۰%

۲-%

۰%

۲-%

ریاضی

۱۷%

۷%

۱۴%

۱۰%

۴%

زیست شناسی

۳۴%

۳۷%

۲۰%

۳۲%

۴۳%

فیزیک

۵%

۳%

۶%

۱۹%

۱۳%

شیمی

۶%

۱۱%

۱۰%

۵%

۲۵%

رتبه در منطقه ۱

۱۸۸۴۶

۱۸۳۲۴

۱۷۵۷۸

۱۶۳۹۹

۱۳۸۵۹

رتبه کشوری

۷۶۸۱۵

۷۴۲۱۰

۷۰۶۰۰

۶۴۹۴۶

۵۳۲۵۹

شهر محل سکونت

تهران

شیراز

تهرانسر

تهران

مشهد

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

دانشگاه بوعلی سینا – همدان

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

دانشگاه فردوسی مشهد

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه دولتی کنکور ۹۹ – ۹۸ در منطقه ۲

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دولتی روزانه کنکور ۹۹ –۹۸ در منطقه ۲

ادبیات فارسی

۴۴%

۳۵%

۳۸%

      ۴۰%

۴۲%

عربی

۲۴%

۱۱%

۳۸%

۲۶%

۱۸%

دین و زندگی

۵۵%

۴۳%

۴۲%

۵۸%

۲۷%

زبان انگلیسی

۵۸%

۴۷%

۸%

۵۴%

۱۱%

زمین شناسی

۴%

۰%

۰%

۰%

۰%

ریاضی

۴%

۳۰%

۰%

۵%

۱۹%

زیست شناسی

۱۵%

۳۰%

۳۷%

۱۷%

۱۵%

فیزیک

۹%

۲%

۱۴%

۳%

۸%

شیمی

۱۲%

۶%

۷%

۱۶%

۲۰%

رتبه در منطقه ۲

۳۴۹۷۲

۳۴۶۵۶

۳۴۱۶۹

۳۳۷۲۰

۳۳۵۳۵

رتبه کشوری

۷۹۰۲۸

۷۸۳۴۸

۷۷۱۷۶

۷۶۰۵۰

۷۵۵۸۵

شهر محل سکونت

جهرم

بابل

سمنان

خرم آباد

نور

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه سمنان

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

دانشگاه سمنان

دانشگاه بوعلی سینا – همدان

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه دولتی کنکور ۹۹ – ۹۸ در منطقه ۳

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دولتی روزانه کنکور ۹۹ – ۹۸ در منطقه ۳

ادبیات فارسی

۳۵%

۵۱%

۴۳%

۵۰%

۵۱%

عربی

۲۰%

۲۷%

۸%

۲۳%

۲۲%

دین و زندگی

۶۳%

۴۲%

۵۹%

۴۰%

۷۰%

زبان انگلیسی

۱۱%

۳۵%

۰%

۱۴%

۱۰%

زمین شناسی

۰%

۰%

۰%

۰%

۶%

ریاضی

۰%

۸%

۰%

۰%

۴%

زیست شناسی

۲۶%

۱۳%

۵۶%

۲۲%

۳۹%

فیزیک

۸%

۳%

۰%

۱۵%

۱۹%

شیمی

۵%

۱۴%

۱۳%

۱۳%

۱-%

رتبه در منطقه ۳

۳۰۲۷۶

۲۶۵۰۱

۲۶۱۲۷

۲۵۹۸۵

۲۳۸۹۹

رتبه کشوری

۹۸۹۹۶

۸۸۶۵۱

۸۷۶۱۵

۸۷۲۱۱

۸۱۵۴۹

شهر محل سکونت

ارکوازملکشاهی

طبس

کلاله

علی آباد کتول

اسلام آباد غرب

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه ایلام

دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

دانشگاه ایلام

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه سراسری

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی :  همواره در کنکور سراسری اولویت اول داوطلبان برای قبولی دانشگاههای سراسری می باشند که رقابت برای پذیرش در این کد رشته محل ها بسیار بالاتر از سایر سهمیه های دانشگاهی است. در جدول زیر می توانید رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاههای دولتی را مشاهده کنید و سپس بر اساس این رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی تخمین رشته مناسبی را با توجه به رتبه خود در کنکور سراسری انجام دهید.

دانشگاه دوره رتبه در منطقه ۱ رتبه در منطقه ۲ رتبه در منطقه ۳
دانشگاه ایلام روزانه ۳۳۷۱۴ ۳۴۹۴۹
دانشگاه فردوسی  مشهد روزانه ۱۲۰۹۴ ۲۴۶۳۳
دانشگاه سمنان روزانه ۱۵۶۸۰ ۳۷۶۸۲ ۲۶۹۳۵
دانشگاه سمنان شبانه ۲۲۹۲۲ ۶۵۱۶۵ ۳۵۵۷۲
دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل روزانه ۳۲۲۳۷ ۲۴۴۱۵
دانشگاه بوعلی سینا  همدان روزانه ۱۷۱۵۸ ۳۴۷۳۵ ۲۹۱۶۵

تخمین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  :  یکی دیگر از انواع تخمین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، تخمین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در انتخاب رشته دانشگاه آزاد است که پس از دانشگاه سراسری مورد نظر بسیاری از داوطلبان می باشد. رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد نسبت به رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه دولتی حد نصاب های پایین تری داشته اما بازهم در برخی کدرشته محل ها در دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد مانند دانشگاههای آزاد تهران و یا برخی از دانشگاههای با رنکینگ بالا در رتبه بندی دانشگاههای آزاد، رقابت بالایی برای پذیرش وجود دارد.تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی /

انتخاب رشته کنکور 1400

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  : رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی بین الملل نیز از دیگر انتخاب های موجود در انتخاب رشته کنکور سراسری و یا انتخاب رشته دانشگاه آزاد می باشد که داوطلبان می توانند در آنها انتخاب کد رشته محل را انجام دهند. معمولا دانشگاه بین الملل دارای شهریه بالاتری نسبت به دانشگاه آزاد می باشد و خود واحد های دانشگاه آزاد نیز در بسیاری از مواقع دارای پردیس های بین الملل می باشند. معمولا حدود هزینه در پردیس های بین الملل در رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی بین ۶ تا ۱۰ میلیون تومان است که البته این رقم ها سال به سال متفاوت می شود.تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  /

درصد مورد نیاز و کارنامه رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در سال های گذشته

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  : داوطلبان می توانند بر اساس اطلاعات کارنامه رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در دانشگاههای مختلف کشور دید مناسبی از تخمین رتبه و تخمین رشته قبولی خود بدست آورند.

این اطلاعات بر اساس سهمیه های آزاد، سهمیه های ۵% و یا سهمیه های ۲۵% کنکور قرار داده شده اند. همواره در کنکور سال های مختلف بازه درصد مورد نیاز قبولی متفاوت بوده که در برخی از رشته ها این درصد و رتبه قبولی پایین تر آمده و در برخی از رشته ها این رتبه و درصد قبولی بالاتر رفته.

که معمولا در رشته های پزشکی و پیراپزشکی همواره میانگین رتبه قبولی پایین آمده یعنی رتبه های بهتری در سال های اخیر وارد دانشگاه شده اند و بر عکس در رشته های علوم انسانی و ریاضی و فنی رتبه های بالاتری وارد دانشگاه شده اند که دلیل این موضوع تقاضای بسیار زیاد برای شرکت در کنکور تجربی و قبولی در رشته های علوم پزشکی است.تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی