تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی زیست شناسی مولکولی در شهرهای مختلف کنکور ۹۸

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی زیست شناسی مولکولی : رشته زیست شناسی سلولی مولکولی با رشته های شیمی و زیست شناسی و علم ژنتیک وجه اشتراک فراوانی دارد به همین خاطر شما داوطلبان بایستی در این رشته ها توانمندی بالایی را کسب نمایید.

 

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی زیست شناسی مولکولی  :  زیست شناسی مولکولی به تربیت افرادی برای انجام تحقیقاتی در رشته های پزشکی ، بیوشیمی ، ژنتیک ، بیوتکنولوژی ، مهندسی ژنتیک ، اصلاح نباتات ، شیلات و دام می پردازد که به دلیل اینکه گرایش های متفاوت و متنوعی دارد ، همواره مورد توجه و انتخاب داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری بوده است.
اگر در طول سال برنامه ریزی درست و هدفمندی داشته باشید ، قبولی در رشته زیست مولکولی کار دشواری نخواهد بود.تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی زیست شناسی مولکولی/

” میانگین ۳۵ درصد عمومی = قبولی در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین ۱۰ درصد اختصاصی = قبولی در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه دولتی روزانه “

انتخاب رشته کنکور 1400

این اطلاعات براساس  کنکور ۹۸ می باشد .
نام دانشگاه چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه ۱ چارک پائین رتبه منطقه ۲ چارک پائین رتبه منطقه ۳ چارک پائین رتبه ۵% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

۶۰۱۹ ۵۶۴۹ ۵ ۶ ۶ ۷ ۱ ۴ ۶ ۵ ۴

دانشگاه فردوسی – مشهد

شبانه
۵۸۱۲ ۵۲۰۶ ۶ ۷ ۶ ۷ ۱ ۴ ۶ ۳ ۴

دانشگاه اصفهان

شبانه
۶۲۵۴ ۵ ۷ ۵ ۶ ۱ ۴ ۵ ۴ ۵

دانشگاه شیراز

۵۷۷۰ ۵۷۸۳ ۱۱۵۹۵ ۴۳۷۱ ۵ ۷ ۵ ۶ ۱ ۴ ۵ ۳ ۴

دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز

۵۹۷۸ ۸۲۳۲ ۱۸۹۵۳ ۴ ۵ ۴ ۴ ۱ ۳ ۳ ۳ ۳

دانشگاه تبریز

۵۴۶۲ ۸۰۵۶ ۱۳۳۳۲ ۱۹۵۱۷ ۵ ۵ ۵ ۵ ۱ ۳ ۵ ۳ ۳

دانشگاه شهرکرد

۴۸۹۰ ۴ ۵ ۵ ۴ ۱ ۳ ۴ ۲ ۳

دانشگاه اصفهان

۵۵۰۹ ۳۹۳۳ ۱۱۰۵۱ ۱۸۴۵۹ ۵ ۶ ۴ ۵ ۱ ۴ ۵ ۳ ۳

دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج)

۵۴۶۳ ۴۱۲۲ ۱۱۹۹۰ ۱۲۵۰۲ ۵ ۵ ۵ ۵ ۱ ۳ ۵ ۴ ۴

دانشگاه فردوسی – مشهد

۵۶۹۸ ۱۵۲۷۹ ۱۵۲۷۱ ۵ ۶ ۵ ۵ ۱ ۴ ۴ ۳ ۳

دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران

۴۸۷۴ ۱۰۶۸۴ ۲۶۱۵۵ ۴ ۵ ۴ ۶ ۱ ۳ ۳ ۲ ۳

دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز اصفهان

۴۷۷۹ ۲۵۵۴۲ ۲۳۸۰۸ ۳ ۵ ۴ ۳ ۱ ۲ ۴ ۲ ۳

دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز

۴۴۷۸ ۱۲۰۷۸ ۴۶۶۲۳ ۴ ۵ ۴ ۴ ۱ ۳ ۴ ۳ ۳

دانشگاه گیلان – رشت

۵۱۲۱ ۶۶۴۰ ۱۸۷۶۷ ۴ ۵ ۴ ۴ ۱ ۳ ۴ ۳ ۳

دانشگاه شهید باهنر – کرمان

شبانه
۵۱۸۳ ۱۴۱۱۸ ۴ ۵ ۵ ۵ ۱ ۳ ۵ ۳ ۳

دانشگاه شهید باهنر – کرمان

۵۴۵۴ ۱۳۹۰۳ ۴ ۵ ۵ ۴ ۱ ۳ ۴ ۲ ۳

دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار

۵۱۲۳ ۱۴۵۲۲ ۳۸۲۵۹ ۴ ۵ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه پیام نور تهران – تهران شرق

۴۹۴۷ ۱۳۴۳۰ ۳ ۴ ۳ ۴ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲

دانشگاه مازندران – بابلسر

۵۱۴۰ ۹۹۳۶ ۲۰۵۰۸ ۱۱۸۲۲ ۵ ۵ ۵ ۴ ۱ ۳ ۴ ۲ ۳

دانشگاه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران)

۴۶۸۴ ۱۷۰۵۱ ۵۵۲۴۸ ۴ ۵ ۴ ۴ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه تبریز

شبانه
۵۰۸۹ ۴ ۷ ۵ ۵ ۱ ۴ ۳ ۳ ۳

دانشگاه مازندران – بابلسر

شبانه
۵۲۵۹ ۲۰۳۲۷ ۵ ۶ ۴ ۶ ۱ ۴ ۳ ۲ ۳

دانشگاه شهید چمران اهواز

۵۲۰۷ ۲۱۹۴۱ ۱۰۴۴۱ ۴ ۴ ۵ ۴ ۱ ۲ ۴ ۲ ۳

دانشگاه یزد

۵۰۳۳ ۱۲۴۴۰ ۲۲۹۲۱ ۲۷۹۹۷ ۱۱۶۵۸ ۴ ۵ ۴ ۳ ۱ ۳ ۴ ۲ ۳

دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل

۴۹۷۹ ۱۴۱۹۰ ۲۸۹۰۲ ۲۶۹۸۳ ۱۹۴۱۸ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۲ ۴ ۱ ۲

دانشگاه سمنان

۴۹۲۱ ۲۴۴۲۶ ۲۷۴۹۴ ۴ ۵ ۴ ۴ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز

۴۹۳۸ ۹۷۹۲ ۲۷۹۷۰ ۲۷۳۱۵ ۴ ۵ ۵ ۴ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲

مرکز آموزش عالی استهبان

۴۸۹۴ ۱۳۹۱۵ ۳۸۴۸۰ ۴ ۳ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲ ۳

دانشگاه گنبد

۴۸۵۴ ۲۷۵۱۷ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

شبانه
۵۰۵۹ ۲۶۴۸۶ ۵ ۴ ۳ ۴ ۱ ۲ ۴ ۲ ۳

دانشگاه زنجان

۵۰۱۳ ۲۷۸۲۷ ۴ ۵ ۴ ۳ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲

دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان

۴۷۷۰ ۲۶۰۲۳ ۴ ۵ ۴ ۲ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

۴۸۵۲ ۳۰۴۴۳ ۳ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۲ ۳

دانشگاه زنجان

شبانه
۴۷۳۵ ۳ ۵ ۵ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه دامغان

۵۰۴۵ ۳۱۹۵۹ ۴ ۴ ۳ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان

۴۶۵۳ ۲۲۳۲۲ ۴۸۶۱۱ ۲۱۱۱۳ ۳ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه کردستان – سنندج

۴۹۹۵ ۳۱۵۶۲ ۲۹۱۹۵ ۳ ۴ ۴ ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ ۳

دانشگاه رازی کرمانشاه

۴۹۳۴ ۳۳۵۸۶ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهریار

۴۷۰۱ ۵۴۷۹۲ ۴۴۵۵۰ ۲ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – مرکز مشهد

۴۸۲۳ ۷۲۰۶ ۶۶۳۹۱ ۴ ۵ ۴ ۳ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲

دانشگاه سمنان

شبانه
۴۶۳۴ ۱۳۶۸۴ ۴۸۳۵۵ ۳ ۵ ۳ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-آبیک

۴۵۷۹ ۳ ۳ ۴ ۲ ۱ ۳ ۲ ۱ ۲

دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران)

۴۵۲۳ ۶۲۰۷۷ ۴۳۹۱۹ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل

۴۵۸۳ ۵۰۴۸۳ ۳۹۴۸۰ ۴ ۴ ۳ ۳ ۱ ۲ ۴ ۲ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی کاویان – مشهد

۴۵۴۳ ۱۲۰۰۸ ۵۳۵۴۱ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور قم – مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره ۲»)

۴۵۱۷ ۵۵۲۴۸ ۳۶۸۱۶ ۳ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه زابل

۴۴۶۷ ۵۰۴۲۶ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه زابل

۴۶۱۴ ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران)

۴۵۳۳ ۴۸۲۴۱ ۵۹۹۹۷ ۳ ۳ ۴ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز نجف آباد

۴۵۱۶ ۴ ۴ ۴ ۲ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز اهواز

۴۵۵۷ ۵۷۶۳۷ ۳۲۰۴۳ ۴ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران)

۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۴۸۷۸ ۲۰۷۵ منطقه ۲ پسر قم زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه تهران / روزانه
۱۰۴۵۸ ۴۳۵۰ منطقه ۲ پسر قزوین زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه تهران / روزانه
۲۶۲۷۸ ۵۲۷۵ منطقه ۳ دختر قائمیه زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه تهران / روزانه
۲۹۷۰۷ ۶۰۸۷ منطقه ۳ دختر پیشوا زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه تهران / روزانه
۱۰۳۱۲ ۲۷۸۶ منطقه ۱ دختر شیراز زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران / روزانه
۱۱۰۱۴ ۴۵۸۱ منطقه ۲ دختر اردستان زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران / روزانه
۱۱۷۳۰ ۴۸۹۳ منطقه ۲ دختر سمنان زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران / روزانه
۱۳۳۴۰ ۵۵۳۷ منطقه ۲ پسر سبزوار زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران / روزانه
۳۱۲۸۳ ۶۴۷۸ منطقه ۳ دختر شهر قدس زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران / روزانه
۴۴۱۳۲ ۹۹۰۷ منطقه ۳ دختر تاکستان زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران / روزانه
۱۰۸۵۷ ۲۹۳۶ منطقه ۱ دختر اصفهان زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه اصفهان / روزانه
۱۷۹۳۱ ۴۶۴۷ منطقه ۱ دختر اصفهان زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه اصفهان / روزانه
۱۸۶۴۵ ۷۶۰۳ منطقه ۲ دختر کرمان زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه اصفهان / روزانه
۳۵۱۸۰ ۱۴۱۰۲ منطقه ۲ دختر شاهین شهر زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه اصفهان / روزانه
۶۵۰۹۹ ۱۵۹۷۸ منطقه ۳ پسر مریوان زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه اصفهان / روزانه
۱۲۰۰۳ ۳۱۹۵ منطقه ۱ پسر بهشهر زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه فردوسی مشهد / روزانه
۳۱۰۷۸ ۱۲۴۵۸ منطقه ۲ دختر بجنورد زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه فردوسی مشهد / روزانه
۶۱۷۱۳ ۱۴۹۵۸ منطقه ۳ دختر فیض آبادتربت حیدریه زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه فردوسی مشهد / روزانه
۱۶۶۷۰ ۴۳۱۲ منطقه ۱ دختر شیراز زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه خوارزمی -تهران / روزانه
۲۲۴۴۴ ۹۰۷۳ منطقه ۲ دختر ساری زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه خوارزمی -تهران / روزانه
۴۷۲۰۳ ۱۰۷۵۶ منطقه ۳ دختر گنبد زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه خوارزمی -تهران / روزانه
۵۶۳۵۹ ۱۳۳۹۲ منطقه ۳ دختر دهدشت زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه خوارزمی -تهران / روزانه
۱۴۰۴۵ ۳۶۶۸ منطقه ۱ دختر تهران زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه
۱۲۶۲۰۵ ۲۵۳۹۶ منطقه ۱ پسر شهریار زیست شناسی سلولی ومولکولی|موسسه غیرانتفاعی سنا-ساری / غیر انتفاعی
۸۴۱۸۲ ۳۲۸۲۷ منطقه ۲ دختر ساری زیست شناسی سلولی ومولکولی|موسسه غیرانتفاعی سنا-ساری / غیر انتفاعی
۲۱۷۶۴۳ ۸۲۴۰۰ منطقه ۲ دختر ورامین زیست شناسی سلولی ومولکولی|موسسه غیرانتفاعی سنا-ساری / غیر انتفاعی
۳۹۶۳۳۳ ۱۴۸۵۰۳ منطقه ۲ دختر فریدون کنار زیست شناسی سلولی ومولکولی|موسسه غیرانتفاعی سنا-ساری / غیر انتفاعی
۱۶۹۶۴۳ ۵۱۱۵۳ منطقه ۳ پسر بندر کنگ و چارک زیست شناسی سلولی ومولکولی|موسسه غیرانتفاعی سنا-ساری / غیر انتفاعی
۲۳۷۶۰۳ ۷۶۸۸۰ منطقه ۳ دختر اسفراین زیست شناسی سلولی ومولکولی|موسسه غیرانتفاعی سنا-ساری / غیر انتفاعی
۳۷۱۹۶۳ ۱۳۰۷۵۲ منطقه ۳ پسر بابلسر زیست شناسی سلولی ومولکولی|موسسه غیرانتفاعی سنا-ساری / غیر انتفاعی
۶۶۱۶۳ ۱۴۶۵۶ منطقه ۱ دختر تهران زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-قزوین / غیر انتفاعی
۵۵۰۴۹ ۲۱۶۳۹ منطقه ۲ دختر کرج زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-قزوین / غیر انتفاعی
۱۳۸۲۷۱ ۵۳۱۱۳ منطقه ۲ دختر کرج زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-قزوین / غیر انتفاعی
۸۴۲۳۸ ۲۱۸۱۱ منطقه ۳ دختر نظرآباد زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-قزوین / غیر انتفاعی
۱۵۵۳۹۷ ۴۵۸۴۸ منطقه ۳ دختر محمد شهر زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-قزوین / غیر انتفاعی
۲۵۵۴۳ ۶۳۶۳ منطقه ۱ دختر تهران زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه
۴۲۴۸۰ ۱۰۰۴۱ منطقه ۱ دختر تهران زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم
۳۷۱۵۲ ۱۴۸۲۱ منطقه ۲ دختر کرج زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم
۶۱۷۶۲ ۲۴۲۵۹ منطقه ۲ پسر آمل زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم
۷۰۹۳۹ ۱۷۷۷۰ منطقه ۳ دختر کرج زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه
۲۴۰۱۴ ۶۰۲۱ منطقه ۱ دختر اصفهان زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان / غیر انتفاعی
۱۱۰۷۹۵ ۲۲۷۷۲ منطقه ۱ دختر اصفهان زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان / غیر انتفاعی
۹۷۸۲۵ ۳۷۹۰۶ منطقه ۲ دختر خمینی شهر زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان / غیر انتفاعی
۱۴۵۶۲۸ ۵۵۸۳۶ منطقه ۲ دختر شهرکرد زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان / غیر انتفاعی
۱۵۲۹۵۰ ۴۴۹۹۷ منطقه ۳ دختر باغ بهادران زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان / غیر انتفاعی
۴۷۲۸۷ ۱۰۹۹۱ منطقه ۱ پسر شیراز زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه شهیدچمران -اهواز / روزانه
۵۳۳۹۷ ۲۱۰۱۷ منطقه ۲ دختر بهبهان زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه شهیدچمران -اهواز / روزانه
۸۴۷۳۲ ۲۱۹۶۲ منطقه ۳ دختر اندیمشک زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه شهیدچمران -اهواز / روزانه
۳۶۰۶۷ ۱۴۴۱۱ منطقه ۲ پسر کرمانشاه زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه رازی -کرمانشاه / روزانه
۵۹۱۸۴ ۲۳۲۶۲ منطقه ۲ دختر کرمانشاه زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه رازی -کرمانشاه / روزانه
۶۷۳۹۸ ۲۶۳۸۴ منطقه ۲ دختر کرمانشاه زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه رازی -کرمانشاه / نوبت دوم
۱۲۷۷۰۹ ۳۶۱۱۰ منطقه ۳ دختر کرمانشاه زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه رازی -کرمانشاه / نوبت دوم
۳۹۴۷۸ ۹۴۳۹ منطقه ۱ پسر تهران زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه سمنان / روزانه
۱۶۴۱۴۴ ۳۱۵۰۸ منطقه ۱ دختر تهران زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه سمنان / روزانه
۵۰۱۲۷ ۱۹۷۶۵ منطقه ۲ پسر ساری زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه سمنان / روزانه
۹۷۲۵۹ ۳۷۶۸۴ منطقه ۲ دختر سمنان زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه سمنان / نوبت دوم
۱۲۹۶۴۸ ۴۹۸۳۳ منطقه ۲ دختر سمنان زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه سمنان / نوبت دوم
۸۳۳۶۱ ۲۱۵۲۲ منطقه ۳ دختر پاکدشت زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه سمنان / روزانه
۷۸۹۱۱ ۱۷۰۴۹ منطقه ۱ دختر مشهد زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه کوثر-بجنورد/ویژه خواهران / / روزانه
۹۴۱۲۳ ۳۶۵۲۲ منطقه ۲ دختر کرمان زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه کوثر-بجنورد/ویژه خواهران / / روزانه
۱۱۶۴۰۴ ۴۴۸۹۶ منطقه ۲ دختر مرودشت زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه کوثر-بجنورد/ویژه خواهران / / روزانه
۹۵۴۷۲ ۲۵۴۴۳ منطقه ۳ دختر فردوس زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه کوثر-بجنورد/ویژه خواهران / / روزانه
۱۴۴۷۲۵ ۴۲۱۰۷ منطقه ۳ دختر خرم‌بید زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه کوثر-بجنورد/ویژه خواهران / / روزانه
۳۱۵۳۷ ۷۷۲۰ منطقه ۱ دختر تهران زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه گیلان -رشت / روزانه
۲۳۶۷۰ ۹۵۲۳ منطقه ۲ پسر زنجان زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه گیلان -رشت / روزانه
۳۷۱۲۱ ۱۴۸۱۱ منطقه ۲ دختر تنکابن زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه گیلان -رشت / روزانه
۷۲۵۰۱ ۱۸۲۰۸ منطقه ۳ دختر نظرآباد زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه گیلان -رشت / روزانه
۲۴۸۵۵ ۶۲۱۵ منطقه ۱ دختر اصفهان زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه شهرکرد / روزانه
۷۰۹۹۱ ۲۷۷۱۴ منطقه ۲ دختر بروجن زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه شهرکرد / روزانه
۹۹۲۶۷ ۲۶۶۵۴ منطقه ۳ دختر بروجن زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه شهرکرد / روزانه

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه دولتی کنکور ۹۸ – ۹۹ در منطقه ۱

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دولتی روزانه کنکور ۹۹  ۹۸  در منطقه ۱

ادبیات فارسی

۳۲%

۴۶%

۱۱%

۲۷%

۳۵%

عربی

۲۶%

۴۲%

۳۶%

۴۶%

۳۵%

دین و زندگی

۷۶%

۴۸%

۴۴%

۶۲%

۴۸%

زبان انگلیسی

۳۹%

۳۴%

۰%

۲۶%

۳۸%

زمین شناسی

۰%

۰%

۰%

۰%

۰%

ریاضی

۴%

۱۹%

۷%

۲۰%

۱۴%

زیست شناسی

۲۸%

۳%

۴۰%

۱۹%

۱۸%

فیزیک

۰%

۱۲%

۲۳%

۲۰%

۳%

شیمی

۳%

۲۱%

۱۵%

۵%

۱۱%

رتبه در منطقه ۱

۱۹۲۳۳

۱۸۲۱۹

۱۷۶۰۴

۱۷۴۲۰

۱۷۲۲۸

رتبه کشوری

۷۸۸۲۳

۷۳۷۶۹

۷۰۷۴۳

۶۹۸۹۳

۶۸۹۱۲

شهر محل سکونت

تهران

شیراز

مشهد

تبریز

تبریز

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه گنبد

مرکز آموزش عالی استهبان

دانشگاه گنبد

دانشگاه مراغه

دانشگاه مراغه

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه دولتی کنکور ۹۹ – ۹۸ در منطقه ۲

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دولتی روزانه کنکور ۹۹  ۹۸ در منطقه ۲

ادبیات فارسی

۵۸%

۶۴%

۳۲%

        ۵۱%

۴۳%

عربی

۱۵%

۴۷%

۱۶%

۲۰%

۲۰%

دین و زندگی

۵۵%

۳۴%

۳۱%

۵۵%

۱۰%

زبان انگلیسی

۳۰%

۳۵%

۲۸%

۳۹%

۶۸%

زمین شناسی

۰%

۲-%

۰%

۰%

۴-%

ریاضی

۷%

۹%

۱۹%

۲۲%

۱۴%

زیست شناسی

۲۰%

۲۷%

۱۶%

۱۶%

۳۰%

فیزیک

۳%

۶%

۹%

۴%

۵%

شیمی

۱۱%

۱%

۱۷%

۱۰%

۱۳%

رتبه در منطقه ۲

۳۶۶۹۹

۳۶۳۰۹

۳۴۶۵۶

۳۳۷۲۰

۳۳۱۷۴

رتبه کشوری

۸۳۱۹۸

۸۲۲۸۵

۷۸۳۴۸

۷۶۰۵۰

۷۴۶۹۸

شهر محل سکونت

مراغه

مراغه

بناب

کاشمر

نوشهر

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه مراغه

دانشگاه مراغه

دانشگاه مراغه

دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار

دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه دولتی کنکور ۹۹ – ۹۸ در منطقه ۳

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دولتی روزانه کنکور ۹۹ – ۹۸ در منطقه ۳

ادبیات فارسی

۶۰%

۳۹%

۳۹%

۲۸%

۳۱%

عربی

۱۶%

۱۱%

۲۰%

۳۴%

۱۶%

دین و زندگی

۴۸%

۵۰%

۴۴%

۲۶%

۶۳%

زبان انگلیسی

۱۶%

۳%

۲۶%

۱۸%

۴%

زمین شناسی

۰%

۳%

۰%

۳-%

۰%

ریاضی

۰%

۰%

۱۴%

۴%

۱۴%

زیست شناسی

۲۰%

۱۴%

۱۵%

۱۲%

۹%

فیزیک

۴%

۹%

۵%

۲۳%

۰%

شیمی

۷%

۱۹%

۴%

۸%

۱۰%

رتبه در منطقه ۳

۳۳۸۷۶

۳۲۰۲۰

۳۱۶۵۹

۲۹۶۰۶

۲۹۵۸۴

رتبه کشوری

۱۰۸۶۷۲

۱۰۳۷۲۸

۱۰۲۸۲۸

۹۷۱۰۶

۹۷۰۴۴

شهر محل سکونت

گرگان

خرم بید

مهاباد

رودان

شهر جدید پرند

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه گنبد

دانشگاه ملایر

دانشگاه ملایر

دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان

دانشگاه دامغان

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور ۹۹-۹۸

نام دانشگاه : دانشگاه تهران میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۷۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۸۱۸

نام دانشگاه : دانشگاه اصفهان ژنتیک
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۷۵۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۷۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۱۴۵

نام دانشگاه : دانشگاه شهید بهشتی – تهران میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۳۲۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۳۹۷

نام دانشگاه : دانشگاه شاهد – تهران ژنتیک
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۵۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۵۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه اصفهان میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۶۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۳۲۰

نام دانشگاه : دانشگاه تهران علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۷۶۸

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – کرمان ژنتیک–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۲۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه شهید چمران اهواز ژنتیک
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۳۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۵۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۰۷۹۴

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – کرمان ژنتیک
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۹۳۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۶۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۳۳۷۳

نام دانشگاه : دانشگاه شیراز علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۴۰۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۹۵۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۴۸۱۱

نام دانشگاه : دانشگاه شهرکرد ژنتیک
ظرفیت رشته : ۳۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۳۵۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۰۹۵۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۳۰۵۸

نام دانشگاه : دانشگاه الزهرا(س) – تهران میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۹۶۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۹۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۰۶۷۵

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۲۵۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۴۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۳۲۰۷

نام دانشگاه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۳۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۹۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۵۶۳۵

نام دانشگاه : دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج) علوم سلولی مولکولی–
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۴۶۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۶۸۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۲۳۹۴

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر میکروبیولوژی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۴۹۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۵۵۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور ۹۸-۹۹

نام دانشگاه : دانشگاه رازی کرمانشاه علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۱۶۰۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۲۰۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۸۴۵۶

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۸۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۹۲۰۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۹۳۲۷

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۶۹۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۳۹۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۸۱۶۹

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد علوم سلولی مولکولی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۶۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

همچنین برای مشاوره حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه دولتی روزانه در کنکور ۹۸-۹۹

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید

 

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور ۹۸-۹۹

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۱۷۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۷۶۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۳۶۳۵

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر علوم سلولی مولکولی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۹۸۹۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران) ژنتیک
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۴۰۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۹۲۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۲۵۶۱

نام دانشگاه : دانشگاه گیلان – رشت علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۷۱۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۴۰۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۹۳۰۱

نام دانشگاه : دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار بیوشیمی
ظرفیت رشته : ۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۵۰۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۴۶۱۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۵۳۱۶

نام دانشگاه : دانشگاه مراغه میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۳۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۲۱۷۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۵۱۱۱

نام دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۸۰۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۴۸۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۹۹۵۰

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد ژنتیک
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۵۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۰۲۶۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۱۲۴۷

نام دانشگاه : دانشگاه ملایر میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۷۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۵۰۰۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۸۴۵۶

نام دانشگاه : دانشگاه مراغه میکروبیولوژی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۰۶۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۳۷۶۴

نام دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل علوم سلولی مولکولی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۵۵۹۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور ۹۸-۹۹

نام دانشگاه : دانشگاه دامغان علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۲۰۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۰۲۸۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۳۹۹۸

نام دانشگاه : دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان ژنتیک–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۶۷۸۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه گنبد علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۷۲۴۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۵۸۷۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۴۱۶۷

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران) علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۱۳۰۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۸۹۴۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۸۵۴۹

نام دانشگاه : مرکز آموزش عالی استهبان علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۹۱۳۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۵۷۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۷۵۷۲

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان علوم سلولی مولکولی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۱۹۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۰۶۸۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی نور دانش – میمه ژنتیک
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۱۹۰۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۸۰۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان ژنتیک
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۲۰۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۴۰۸۵

نام دانشگاه : دانشگاه دامغان علوم سلولی مولکولی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۷۲۴۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۴۵۴۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی کاویان – مشهد علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۲۰۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۱۱۶۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۰۰۴۱

نام دانشگاه : دانشگاه ملایر میکروبیولوژی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۸۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۵۱۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور ۹۹-۹۸

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی سنا – ساری ژنتیک
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۸۹۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۱۳۴۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۱۵۶۳

نام دانشگاه : دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار بیوشیمی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۵۹۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۰۰۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۰۲۱۱

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۵۸۳۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۱۰۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۹۴۲۴

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز ژنتیک
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۹۶۹۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۴۲۳۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۸۲۱۹

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۵۹۷۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۵۵۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۰۴۳۲

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی نور دانش – میمه میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۹۹۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۸۳۸۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۸۷۳۳

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز بیوشیمی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۱۲۷۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۶۳۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۱۹۳۶

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی صبا – ارومیه ژنتیک
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۰۹۹۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۸۰۳۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۳۵۷۴

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۰۱۷۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۰۰۹۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۶۹۹۶

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اروندان – خرمشهر ژنتیک ، علوم سلولی مولکولی ، میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۱۱۸۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۰۰۵۵

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان – نکا ژنتیک
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۴۸۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۰۲۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۵۴۳۲

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی سنا – ساری علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۳۸۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۶۸۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۰۶۳۲۵

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان – نکا میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۹۴۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۵۱۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۰۷۳۱

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۲۵۹۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۱۷۳۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۴۶۹۸

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی سنا – ساری بیوشیمی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۵۴۵۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۹۵۵۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۲۰۸۹۳

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی صبا – ارومیه میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۱۰۸۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۳۱۳۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۶۳۱۴

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی خرد – بوشهر میکروبیولوژی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۴۳۴۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۶۱۷۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۳۷۶۶

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان – نکا علوم سلولی مولکولی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۷۲۸۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۶۲۵۸

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی نور دانش – میمه بیوشیمی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۴۹۰۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۷۰۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۲۰۲۵

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان – نکا بیوشیمی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۰۶۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۸۹۵۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۱۶۴۴۴

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی نور دانش – میمه زیست فناوری
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۵۸۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۰۳۶۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :   ۱۰۴۵۳۹

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی سراسری ۹۸ – ۹۷ با تیم مشاوره ای و کارشناسان انتخاب رشته مرکزیک شو تماس حاصل نمایید .

انتخاب رشته کنکور 1400

 

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور ۹۹-۹۸

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته زیست شناسی مولکولی دانشگاه دولتی کنکور ۹۸در منطقه ۱

رتبه کشوری :۷۸۸۲۳
رتبه در منطقه ۱ :۱۹۲۳۳
شهر محل سکونت :تهران
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه گنبد
ادبیات فارسی :۳۲%
%عربی :۲۶
دین و زندگی :۷۶%
زبان انگلیسی :۳۹%
زمین شناسی :۰%
ریاضی :۴%
زیست شناسی :۲۸%
فیزیک :۰%
شیمی :۳%

رتبه کشوری :۷۳۷۶۹
رتبه در منطقه ۱ :۱۸۲۱۹
شهر محل سکونت :شیراز
رشته محل قبولی دولتی روزانه :مرکز آموزش عالی استهبان
ادبیات فارسی :۴۶%
عربی :۴۲%
دین و زندگی :۴۸%
زبان انگلیسی :۳۴%
زمین شناسی :۰%
ریاضی :۱۹%
زیست شناسی :۳%
فیزیک :۱۲%
شیمی :۲۱%

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور ۹۹-۹۸

رتبه کشوری :۷۰۷۴۳
رتبه در منطقه ۱ :۱۷۶۰۴
شهر محل سکونت :مشهد
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه گنبد
ادبیات فارسی :۱۱%
عربی :۳۶%
دین و زندگی :۴۴%
زبان انگلیسی :۰%
زمین شناسی :۰%
ریاضی :۷%
زیست شناسی :۴۰%
فیزیک :۲۳%
شیمی :۱۵%

رتبه کشوری :۶۹۸۹۳
رتبه در منطقه ۱ :۱۷۴۲۰
شهر محل سکونت :تبریز
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه مراغه
ادبیات فارسی :۲۷%
عربی :۴۶%
دین و زندگی :۶۲%
زبان انگلیسی :۲۶%
زمین شناسی :۰%
ریاضی :۲۰%
زیست شناسی :۱۹%
فیزیک :۲۰%
شیمی :۵%

با عضویت در کانال تلگرام یک شو از آخرین اخبار و رتبه قبولی های درج شده در سایت با خبر شوید.

 

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور ۹۹-۹۸

رتبه کشوری :۶۸۹۱۲
رتبه در منطقه ۱ :۱۷۲۲۸
شهر محل سکونت :تبریز
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه مراغه
ادبیات فارسی :۳۵%
عربی :۳۵%
دین و زندگی :۴۸%
زبان انگلیسی :۳۸%
زمین شناسی :۰%
ریاضی :۱۴%
زیست شناسی :۱۸%
فیزیک :۳%
شیمی :۱۱%

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته زیست شناسی مولکولی دانشگاه دولتی کنکور ۹۸ در منطقه ۲

رتبه کشوری :۱۰۸۶۷۲
رتبه در منطقه ۳ :۳۶۶۹۹
شهر محل سکونت :گرگان
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه گنبد
ادبیات فارسی :۶۰%
عربی :۶۰%
دین و زندگی :۴۸%
زبان انگلیسی :۱۶%
زمین شناسی :۰%
ریاضی :۰%
زیست شناسی :۲۰%
فیزیک :۴%
شیمی :۷%

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور۹۹-۹۸

رتبه کشوری :۱۰۳۷۲۸
رتبه در منطقه ۲ :۳۲۰۲۰
شهر محل سکونت :خرم بید
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه ملایر
ادبیات فارسی :۳۹%
عربی :۱۱%
دین و زندگی :۵۰%
زبان انگلیسی :۳%
زمین شناسی: ۳%
ریاضی :۳%
زیست شناسی :۱۴%
فیزیک :۹%
شیمی :۱۹%

رتبه کشوری :۱۰۲۸۲۸
رتبه در منطقه ۲ :۳۱۶۵۹
شهر محل سکونت :مهاباد
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه ملایر
ادبیات فارسی :۳۹%
عربی :۲۰%
دین و زندگی :۴۴%
زبان انگلیسی :۲۶%
زمین شناسی :۰%
ریاضی :۱۴%
زیست شناسی :۱۵%
فیزیک :۵%
شیمی :۴%

رتبه کشوری :۹۷۱۰۶
رتبه در منطقه ۲ :۲۹۶۰۶
شهر محل سکونت :رودان
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
ادبیات فارسی :۲۸%
عربی :۳۴%
دین و زندگی :۲۶%
زبان انگلیسی :۱۸%
زمین شناسی :-۳%
ریاضی :۴%
زیست شناسی :۱۲%
فیزیک :۲۳%
شیمی :۸%

رتبه کشوری :۹۷۰۴۴
رتبه در منطقه ۲ :۲۹۵۸۴
شهر محل سکونت :شهر جدید پرند
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه دامغان
ادبیات فارسی :۳۱%
عربی :۱۶%
دین و زندگی :۶۳%
زبان انگلیسی : ۴%
زمین شناسی : ۰ %
ریاضی :۱۴%
زیست شناسی :۹%
فیزیک :۰%
شیمی :۱۰%

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته زیست شناسی مولکولی دانشگاه دولتی کنکور ۹۸ در منطقه۳

 
رتبه کشوری :۷۸۸۲۳
رتبه در منطقه ۱ :۱۹۲۳۳
شهر محل سکونت :تهران
رشته محل قبولی دولتی روزانه :دانشگاه گنبد
ادبیات فارسی :۳۲%
عربی :۲۶
دین و زندگی :۷۶%
زبان انگلیسی :۳۹%
زمین شناسی :۰%
ریاضی :۴%
زیست شناسی :۲۸%
فیزیک :۰%
شیمی :۳%

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی کنکور ۹۹-۹۸

یه قانونی هستش اگر کسی رتبه خوبی کسب کنه

بدون علم و شناخت برنامه ریزی ، مشاور میشه
برای رسیدن به موفقیت از افرادی کمک بگیرید

که از علم مشاوره و برنامه ریزی آگاهی کامل داشته باشن…

مشاوره تلفنی ویژه کنکور تجربی توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره زیر تماس بگیرید

sanjesh.org

برای اینکه بفهمید این رشته بدرد شما می خوره یا نه بهتره با مشاورین  یک شوو دانشجویان رشته های علوم پزشکی تماس بگیرید تا بصورت مطمئن انتخاب رشته ای موفق داشته باشید …

برنامه ریزی کنکور برای قبولی رشته زیست شناسی مولکولی دانشگاه دولتی

با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمی‌توانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیم‌گیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال ۹۸ است و فقط می‌تواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود می‌توانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشدکارشناسان مرکز ” یک شو ” آماده اند همه روزه از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی ، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما پیرامون برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۰ ، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران ، تاثیر سهمیه ۵ درصدی ایثارگران ، تاثیر بومی گزینی ، نحوه صحیح انتخاب رشته ۹۹ و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری باشند .

رتبه های قبولی رشته های دانشگاهی

برای فهمیدن رتبه قبولی رشته های دانشگاهی نیاز به مجموعه ای است که:
کلیه رتبه های داوطلبان پذیرفته شده در رشته ها و دانشگاه های مختلف را گردآوری کرده باشد.
در این صورت بررسی این موضوع را ساده تر خواهد کرد.
یکشو این مجموعه را بصورت جامع و کامل در اختیارتان قرار داده است .
در حالی که برخی  مؤسسات به صورتی ناقص رتبه های برخی دانش آموزان را طبقه بندی کرده اند.
برای دریافت ساده تر رتبه قبولی رشته های دانشگاهی به مشاوران تحصیلی مربوطه رجوع کنید تا شما را راهنمایی کنند.

 

آخرین تراز و رتبه های قبولی در رشته های مختلف دانشگاهی را از ما بپرسید:

رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد
رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد
رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد
رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد
رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد
رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد
نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
آخرین رتبه قبولی پزشکی
آخرین رتبه و قبولی دندانپزشکی
آخرین رتبه قبولی داروسازی
آخرین رتبه قبولی دامپزشکی
آخرین رتبه قبولی زیست شناسی
آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی
آخرین رتبه قبولی هوشبری
آخرین رتبه قبولی پرستاری
آخرین رتبه قبولی مامایی
آخرین رتبه قبولی بهداشت محیط
آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی
آخرین رتبه قبولی اتاق عمل
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه
آخرین رتبه قبولی صنایع غذایی
آخرین رتبه قبولی مهندسی کشاورزی
آخرین رتبه قبولی شیمی
آخرین رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی
آخرین رتبه قبولی کاردانی
راهنمای جامع تکمیل ظرفیت آزاد برای رشته تجربی

ناگفته نماند که سالانه برخی از جزئیات کنکور سراسری تغییر می کند.
برای مثال ظرفیت بعضی دانشگاه ها در بعضی رشته ها کم یا زیاد می شود.
و این موضوع سبب می شود که نتوان بر اساس کنکورهای سال گذشته رتبه قبولی رشته های دانشگاهی را به طور کاملاً دقیق تعیین کرد.
اما دانستن حدود آن نیز برای داوطلبان سودمند خواهد بود.
پر تکرارترین سؤالات رتبه و تراز قبولی در کنکور

رتبه قبولی رشته معماری در دانشگاه های تهران چند است؟
آخرین رتبه قبولی داروسازی چند است؟
لیست رتبه های قبولی دانشگاه آزاد را چگونه می توان جستجو کرد؟
آیا با رتبه سه رقمی می توان در رشته پزشکی قبول شد؟
رتبه آخرین فرد پذیرفته شده در گروه انسانی دانشگاه تهران چند است؟
میانگین درصدهای لازم برای رتبه مورد نظر خود را چگونه به دست آوریم؟

مشاوره و پاسخ به سؤالات کنکوری

شما دوستان عزیز از طریق این شماره ها با مشاوران متخصص و مجرب “یک شو ” تماس بگیرید
تا با یک مکالمه کوتاه و مؤثر در مورد رتبه قبولی رشته های دانشگاهی اطلاعات لازم را به دست آورید.

سوالات تخصصی خود را از تنها مجموعه حرفه ای کشور ؛ و از تیم یک شو پرسید …

اشکالت چیه؟ سوالات چیه؟

بپرس یک شو  جواب میده …

 

رتبه من ۲ هزار منطقه دو شده است.
آیا شانس قبولی در رشته پزشکی در دانشگاه روزانه را دارم؟
برای اینکه رتبه سه رقمی کسب کنم، باید دروس اختصاصی و عمومی رشته تجربی را چند درصد بزنم؟
برای قبول شدن در رشته پزشکی، حداکثر باید چه رتبه و ترازی داشته باشیم؟
زمان ثبت نام در رشته علوم آزمایشگاهی بدون آزمون چه تاریخی است؟
شرایط ثبت نام در رشته علوم آزمایشگاهی بدون آزمون چیست؟
برای ثبت نام در رشته علوم آزمایشگاهی بدون آزمون باید چه کار کنیم؟
من متولد ۷۳ و ساکن خوی هستم. آیا می توانم در رشته علوم آزمایشگاهی بدون آزمون پذیرفته شوم؟
اگر در حین سربازی دانشگاه قبول شویم، می توانیم ادامه تحصیل دهیم؟
من ۱۸ ماه خدمت هستم و امسال کنکور دادم. اگر دانشگاه قبول شوم می توانم معافیت تحصیلی بگیرم؟
آیا قبولی دانشگاه حین خدمت باعث معافیت تحصیلی کامل می شود؟
آیا معافیت تحصیلی فقط برای قبول شدن در دانشگاه های دولتی صادر می شود؟
آیا معافیت تحصیلی برای قبول شدن در دانشگاه آزاد هم صادر می شود؟
شرایط ورود به دانشگاه افسری برای بانوان چست؟
آیا مجرد بودن جزء شرایط ورود به دانشگاه افسری برای بانوان است؟
آیا دانشگاه افسری بدون کنکور هم پذیرش دارد؟
برای قبولی در دانشگاه افسری چه رتبه و ترازی باید بیارم؟

و…