021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت 

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت  :  هدف از رشته مدیریت دولتی تربیت نیروی انسانی متخصص که با دانشی که از کاربرد روشهای علمی در مدیریت دارند ، میتوانند مورد نیاز برای سازمان ها و اداره ها و مراکز دولتی و خصوصی باشند ./ درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت

درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت

انتخاب رشته اصولی با موسسه یک شو

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت : قدرت‌ رهبری‌، اعتماد به‌ نفس‌، روابط‌ اجتماعی‌ خوب‌، توان‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ و قدرت‌ بیان‌ قوی‌ از ویژگی‌های‌ لازم‌ برای‌ دانشجوی‌ رشته‌ مدیریت‌ در تمامی‌ گرایش‌ها است‌. دانشجوی‌ این‌ رشته‌ بخصوص‌ در گرایش‌های‌ بازرگانی‌ و صنعتی‌ باید به‌ مسائل‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ و محیط‌ بازار علاقه‌مند بوده‌ و در دروس‌ ریاضی‌، زبان‌ انگلیسی‌ و ادبیات‌ فارسی‌ قوی‌ باشد.

” میانگین 40 درصد عمومی = قبولی در رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین 35 درصد اختصاصی = قبولی در رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی روزانه “

درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت

درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت

سر فصل ها

 • 1 توانایی‌های‌ لازم رشته مدیریت :
 • 2 موقعیت‌ شغلی‌ در ایران رشته مدیریت :
 • 3 دانشگاه تهران
 • 4 دانشگاه شهيد بهشتي – تهران
 • 5 دانشگاه علامه طباطبايي – تهران
 • 6 دانشگاه شهيد بهشتي – تهران
 • 7 دانشگاه علوم پزشکي تبريز
 • 8 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ – تهران
 • 9 دانشگاه علوم پزشکي شيراز
 • 10 دانشگاه قم
 • 11 دانشگاه تهران
 • 12 دانشگاه غيرانتفاعي خاتم – تهران
 • 13 دانشگاه اصفهان
 • 14 دانشگاه شيراز
 • 15 دانشگاه يزد
 • 16 دانشگاه علوم پزشکي قزوين
 • 17 دانشگاه خوارزمي تهران
 • 18 دانشگاه پيام نور اصفهان – مرکز اصفهان
 • 19 دانشگاه خليج فارس – بوشهر
 • 20 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي – مرکز تبريز
 • 21 دانشگاه كاشان
 • 22 دانشگاه پيام نور تهران – تهران غرب
 • 23 دانشگاه مازندران – بابلسر
 • 24 دانشگاه علوم پزشکي بم
 • 25 دانشگاه ميبد
 • 26 دانشگاه اروميه
 • 27 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ – تهران
 • 28 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
 • 29 دانشگاه پيام نور فارس – مرکز شيراز
 • 30 دانشگاه يزد
 • 31 دانشگاه پيام نور فارس – مرکز شيراز
 • 32 دانشگاه شهيد باهنر – كرمان
 • 33 دانشگاه علوم پزشکي يزد
 • 34 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
 • 35 دانشگاه گيلان – رشت
 • 36 دانشگاه يزد
 • 37 دانشگاه مازندران – بابلسر
 • 38 دانشگاه قم
 • 39 دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود)
 • 40 دانشگاه شهيد چمران اهواز
 • 41 دانشگاه علوم پزشکي زابل
 • 42 دانشگاه بجنورد
 • 43 دانشگاه گلستان – گرگان
 • 44 دانشگاه شهيد چمران اهواز
 • 45 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي
 • 46 دانشگاه غيرانتفاعي رجا – قزوين
 • 47 دانشگاه سمنان
 • 48 دانشگاه گيلان – رشت
 • 49 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي – مرکز تبريز
 • 50 دانشگاه غيرانتفاعي خيام – مشهد
 • 51 دانشگاه مازندران – بابلسر
 • 52 دانشگاه غيرانتفاعي زند – شيراز
 • 53 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه – تهران (ويژه خواهران)
 • 54 دانشگاه بوعلي سينا – همدان(محل تحصيل رزن)
 • 55 دانشگاه مازندران – بابلسر
 • 56 مجتمع آموزش عالي گناباد
 • 57 دانشگاه ميبد
 • 58 دانشگاه بوعلي سينا – همدان(محل تحصيل رزن)
 • 59 دانشگاه پيام نور اردبيل – مرکز اردبيل
 • 60 دانشگاه پيام نور تهران – واحد ملارد
 • 61 مجتمع آموزش عالي گناباد
 • 62 دانشگاه ولي عصر(عج) – رفسنجان
 • 63 دانشگاه پيام نور خراسان رضوي – مرکز مشهد
 • 64 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ – تهران
 • 65 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند (محل تحصيل تهران)
 • 66 دانشگاه پيام نور قم – مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)
 • 67 دانشگاه پيام نور خراسان رضوي – مرکز مشهد
 • 68 دانشگاه بوعلي سينا – همدان(محل تحصيل رزن)
 • 69 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه – تهران (ويژه خواهران)
 • 70 دانشگاه غيرانتفاعي رجا – قزوين
 • 71 دانشگاه پيام نور كرمانشاه – مرکز كرمانشاه
 • 72 دانشگاه پيام نور همدان – مرکز همدان
 • 73 دانشگاه پيام نور قم – مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)
 • 74 دانشگاه شهيد باهنر – كرمان (محل تحصيل بافت)
 • 75 دانشگاه پيام نور خوزستان – مرکز اهواز
 • 76 دانشگاه صنعتي شاهرود
 • 77 دانشگاه پيام نور كرمانشاه – مرکز كرمانشاه
 • 78 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي
 • 79 دانشگاه سمنان
 • 80 دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي
 • 81 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند (محل تحصيل تهران)
 • 82 دانشگاه پيام نور اردبيل – مرکز اردبيل
 • 83 دانشگاه پيام نور كرمان – مرکز كرمان
 • 84 دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني – آبيک
 • 85 دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي – اصفهان
 • 86 دانشگاه پيام نور گيلان – مرکز رشت
 • 87 دانشگاه پيام نور خوزستان – مرکز اهواز
 • 88 دانشگاه پيام نور گيلان – مرکز رشت
 • 89 دانشگاه غيرانتفاعي رجا – قزوين
 • 90 دانشگاه پيام نور تهران – واحد رباط كريم
 • 91 دانشگاه پيام نور تهران – واحد ري
 • 92 دانشگاه پيام نور تهران – واحد پيشوا
 • 93 دانشگاه پيام نور تهران – مرکز دماوند
 • 94 دانشگاه شهيد بهشتي – تهران
 • 95 دانشگاه پيام نور لرستان – مرکز خرم آباد
 • 96 دانشگاه پيام نور كرمانشاه – مرکز كرمانشاه
 • 97 دانشگاه پيام نور همدان – مرکز همدان
 • 98 دانشگاه پيام نور تهران – تهران غرب
 • 99 دانشگاه زنجان
 • 100 دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز)
 • 101 مرکز آموزش عالي لامرد
 • 102 دانشگاه پيام نور قم – مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)
 • 103 دانشگاه پيام نور اصفهان – مرکز اصفهان
 • 104 دانشگاه سمنان
 • 105 دانشگاه ولي عصر(عج) – رفسنجان
 • 106 دانشگاه اردکان
 • 107 دانشگاه فردوسي – مشهد
 • 108 دانشگاه اراک
 • 109 دانشگاه ولي عصر(عج) – رفسنجان
 • 110 دانشگاه تهران
 • 111 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)
 • 112 دانشگاه اصفهان
 • 113 دانشگاه پيام نور گيلان – مرکز رشت
 • 114 دانشگاه پيام نور تهران – واحد اسلام‌شهر
 • 115 دانشگاه غيرانتفاعي رسام – كرج
 • 116 دانشگاه پيام نور تهران – مرکز حسن آباد
 • 117 دانشگاه سمنان
 • 118 دانشگاه كردستان – سنندج
 • 119 دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل
 • 120 دانشگاه شيراز
 • 121 دانشگاه اروميه
 • 122 دانشگاه ولايت – ايرانشهر
 • 123 دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)
 • 124 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک
 • 125 دانشگاه سمنان
 • 126 مجتمع آموزش عالي گناباد
 • 127 رتبه ی آخرین فرد قبولی مدیریت
 • 128 مدیریت
 • 129 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در تهران
 • 130 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در اصفهان
 • 131 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در مشهد
 • 132 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در شیراز
 • 133 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در همدان
 • 134 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در کرمانشاه
 • 135 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در کردستان
 • 136 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در مازندران-بابلسر
 • 137 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در یزد
 • 138 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در سمنان
 • 139 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در قزوین
 • 140 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در گیلان-رشت
 • 141 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در قم
 • 142 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در بجنورد
 • 143 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در گنبد
 • 144 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در اهواز
 • 145 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در لرستان-خرم آباد
 • 146 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در کرمان
 • 147 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در هرمزگان
 • 148 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در رفسنجان
 • 149 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در تبریز
 • 150 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در کاشان
 • 151 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در ایلام
 • 152 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در ایرانشهر
 • 153 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در ارومیه
 • 154 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در بوشهر
 • 155 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در اردکان
 • 156 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در زاهدان
 • 157 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در شهرکرد
 • 158 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در میبد
 • 159 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در زنجان
 • 160 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در اردبیل
 • 161 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در بم
 • 162 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در گناباد
 • 163 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در لامرد
 • 164 رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در چابهار
 • درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت

درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت

توانایی‌های‌ لازم رشته مدیریت :

همچنین‌ دانشجوی‌ رشته‌ مدیریت‌ بخصوص‌ مدیریت‌ صنعتی‌ باید در دروس‌ ریاضی‌ و آمار قوی‌ باشد. دانشجوی‌ مدیریت‌ جهانگردی‌ نیز لازم‌ است‌ که‌ به‌ تاریخ‌ و فرهنگ‌ خود و به‌ درس‌ جغرافیا علاقه‌مند باشد و از روابط‌ اجتماعی‌ خوبی‌ برخوردار بوده‌ و به‌ یک‌ زبان‌ خارجی‌ مثل‌ انگلیسی‌، فرانسه‌ یا عربی‌ مسلط‌ باشد تا بتواند با جهانگردان‌ خارجی‌ به‌ راحتی‌ ارتباط‌ برقرار کند. این رشته از هر سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرد. درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت

موقعیت‌ شغلی‌ در ایران رشته مدیریت :

یک‌ فارغ‌التحصیل‌ رشته‌ مدیریت‌ نباید انتظار داشته‌ باشد که‌ از همان‌ بدو امر به‌ عنوان‌ مدیر یک‌ شرکت‌ یا کارخانه‌ مشغول‌ به‌ کار گردد. چون‌ بخشی‌ از مطالب‌ و محتوای‌ کلاس‌های‌ مدیریت‌ باید به‌ عنوان‌ تجربه‌ از محیط‌ و سازمان‌های‌ جامعه‌ گرفته‌ شود. بنابراین‌ فارغ‌التحصیل‌ این‌ رشته‌ در ابتدا باید به‌ عنوان‌ یک‌ کارشناس‌ در رده‌های‌ پایین‌تر وارد بازار کار شده‌ و سپس‌ به‌ مرور پله‌های‌ ترقی‌ را طی‌ کند. در کل‌ فارغ‌التحصیل‌ مدیریت‌ دولتی‌ می‌تواند در مؤسسات‌ دولتی‌ و عمومی‌ و خدماتی‌ مشغول‌ به‌ کار گردد.

مدیریت‌ بازرگانی‌ می‌تواند در سازمان‌های‌ اقتصادی‌ و بازرگانی‌ فعالیت‌ کند و مدیریت‌ صنعتی‌ برای‌ کار در سازمان‌های‌ صنعتی‌ و تولیدی‌ مناسبتر است‌. به‌ دلیل‌ نیاز به‌ نیروی‌ کار متخصص‌ در صنعت‌ جهانگردی‌ کشور نیز، تمامی‌ دانشجویان‌ گرایش‌ مدیریت‌ جهانگردی‌ جذب‌ بازار کار می‌شوند و می‌توانند در دفاتر خدمات‌ مسافرتی‌ به‌ عنوان‌ مدیر فنی‌ یا تورگردان‌ و یا در سازمان‌ میراث فرهنگی و گردشگری‌ وزارت‌ ارشاد و فرهنگ‌ اسلامی‌ مشغول‌ به‌ کار گردند. علاوه‌ بر شرکت‌های‌ بیمه‌ دولتی‌ که‌ به‌ متخصصان‌ رشته‌ مدیریت‌ نیاز دارند، شرکت‌های‌ بازرگانی‌ و حمل‌ و نقل‌ که‌ در ارتباط‌ با تجارت‌ بین‌المللی‌ هستند نیز فارغ‌التحصیلان‌ گرایش‌ مدیریت‌ بیمه‌ را جذب‌ می‌کنند.

خب با توجه به همه ی موارد ذکر شده سوالی مطرح می شود که کدام یک از این گرایش های مقطع کارشناسی را انتخاب کنم ؟ مدیریت صنعتی ؟ مدیریت بازرگانی ؟ مدیریت دولتی ؟

برای کسب هرگونه اطلاعات درباره بازار کار رشته مدیریت با  مشاوران مرکز یک شو تماس حاصل نمایید.

انتخاب رشته اصولی با موسسه یک شو/ درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت/ درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت

این اطلاعات براساس قبولی های  در کنکور 1401 می باشد .
نام دانشگاه چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3

دانشگاه تهران

5777
دانشگاه شهيد بهشتي – تهران

5627
دانشگاه علامه طباطبايي – تهران

5645 5214
دانشگاه شهيد بهشتي – تهران

5599 7537
دانشگاه علوم پزشکي تبريز

5255 9300
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ – تهران

5074 12198
دانشگاه علوم پزشکي شيراز

5324 11123
دانشگاه قم

4779
دانشگاه تهران

5960 12645
دانشگاه غيرانتفاعي خاتم – تهران

4889 10461
دانشگاه اصفهان

5246
دانشگاه شيراز

5068 14351
دانشگاه يزد

5459
دانشگاه علوم پزشکي قزوين

5063 14743
دانشگاه خوارزمي تهران

5104
دانشگاه پيام نور اصفهان – مرکز اصفهان

5041 15994
دانشگاه خليج فارس – بوشهر

5157
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي – مرکز تبريز

6200 17014
دانشگاه كاشان

5108
دانشگاه پيام نور تهران – تهران غرب

4654
دانشگاه مازندران – بابلسر

5158
دانشگاه علوم پزشکي بم

5222 19842
دانشگاه ميبد

5224
دانشگاه اروميه

4827
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ – تهران

4719
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

5092 24057 14885
دانشگاه پيام نور فارس – مرکز شيراز

4552
دانشگاه يزد

4965 26394
دانشگاه پيام نور فارس – مرکز شيراز

4668
دانشگاه شهيد باهنر – كرمان

4968 25505
دانشگاه علوم پزشکي يزد

5082 27342
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

5502 23062
دانشگاه گيلان – رشت

5367 25976
دانشگاه يزد

4913 32887
دانشگاه مازندران – بابلسر

شبانه

4928 39730
دانشگاه قم

4862
دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود)

4619
دانشگاه شهيد چمران اهواز

شبانه

5405 34477
دانشگاه علوم پزشکي زابل

4829 22383
دانشگاه بجنورد

4879
دانشگاه گلستان – گرگان

4902
دانشگاه شهيد چمران اهواز

4786 33642 26042
دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

4400 23478 76446
دانشگاه غيرانتفاعي رجا – قزوين

4682
دانشگاه سمنان

4707 40095
دانشگاه گيلان – رشت

شبانه

4869
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي – مرکز تبريز

4800 25320
دانشگاه غيرانتفاعي خيام – مشهد

4635
دانشگاه مازندران – بابلسر

4665 37121
دانشگاه غيرانتفاعي زند – شيراز

4158 36248
دانشگاه غيرانتفاعي آل طه – تهران (ويژه خواهران)

4641
دانشگاه بوعلي سينا – همدان(محل تحصيل رزن)

4920 37571
دانشگاه مازندران – بابلسر

شبانه

4524 40727
مجتمع آموزش عالي گناباد

4622 44247
دانشگاه ميبد

4700 39053
دانشگاه بوعلي سينا – همدان(محل تحصيل رزن)

4562
دانشگاه پيام نور اردبيل – مرکز اردبيل

4843 41029
دانشگاه پيام نور تهران – واحد ملارد

4329
مجتمع آموزش عالي گناباد

4606 45715
دانشگاه ولي عصر(عج) – رفسنجان

4872 43795
دانشگاه پيام نور خراسان رضوي – مرکز مشهد

4145
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ – تهران

4641
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند (محل تحصيل تهران)

4508
دانشگاه پيام نور قم – مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

4548 52647
دانشگاه پيام نور خراسان رضوي – مرکز مشهد

4526
دانشگاه بوعلي سينا – همدان(محل تحصيل رزن)

4514 46865
دانشگاه غيرانتفاعي آل طه – تهران (ويژه خواهران)

4511
دانشگاه غيرانتفاعي رجا – قزوين

4832
دانشگاه پيام نور كرمانشاه – مرکز كرمانشاه

4609 54662
دانشگاه پيام نور همدان – مرکز همدان

4684 52232
دانشگاه پيام نور قم – مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

4756 71211
دانشگاه شهيد باهنر – كرمان (محل تحصيل بافت)

شبانه

4478 61993
دانشگاه پيام نور خوزستان – مرکز اهواز

4494 68744
دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه

4472 64157
دانشگاه پيام نور كرمانشاه – مرکز كرمانشاه

4486 72985
دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

4472 44171
دانشگاه سمنان

شبانه

4360
دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

5066
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند (محل تحصيل تهران)

4362
دانشگاه پيام نور اردبيل – مرکز اردبيل

4389 77250
دانشگاه پيام نور كرمان – مرکز كرمان

4215
دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني – آبيک

4446
دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي – اصفهان

4374
دانشگاه پيام نور گيلان – مرکز رشت

4180
دانشگاه پيام نور خوزستان – مرکز اهواز

4292 84947
دانشگاه پيام نور گيلان – مرکز رشت

4255 86544
دانشگاه غيرانتفاعي رجا – قزوين

4177
دانشگاه پيام نور تهران – واحد رباط كريم

4261 90351
دانشگاه پيام نور تهران – واحد ري

4254

رتبه ی آخرین فرد قبولی مدیریت

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۲۵۴ ۵۸۴ منطقه ۱ دختر تهران مدیریت دولتی- دانشگاه تهران – روزانه
۱۴۰۸ ۵۱۷ منطقه ۲ پسر محمدیه مدیریت بازرگانی – دانشگاه تهران – روزانه
۵۱۰۳ ۱۱۴۵ منطقه ۳ دختر پردیس مدیریت دولتی- دانشگاه تهران – روزانه
۱۷۵۹ ۷۸۷ منطقه ۱ دختر تهران مدیریت دولتی – دانشگاه شهیدبهشتی -تهران – روزانه
۳۷۲۳ ۱۴۰۶ منطقه ۲ دختر کرج مدیریت صنعتی – دانشگاه شهیدبهشتی -تهران – روزانه
۸۴۷۰ ۲۳۲۲ منطقه ۳ دختر شهرقدس مدیریت صنعتی – دانشگاه شهیدبهشتی -تهران – روزانه
۱۰۵۳ ۵۰۲ منطقه ۱ دختر تهران مدیریت جهانگردی – دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – روزانه
۱۹۹۶ ۷۴۷ منطقه ۲ دختر میبد مدیریت بیمه – دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – روزانه
۶۰۷۰ ۱۴۷۸ منطقه ۳ پسر مهریز مدیریت بیمه – دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – روزانه
۱۱۳۷ ۴۱۵ منطقه ۲ پسر یزد مدیریت مالی – دانشگاه خوارزمی -تهران – روزانه
۴۳۶۷ ۹۳۲ منطقه ۳ پسر مهریز مدیریت مالی – دانشگاه خوارزمی -تهران – روزانه
۱۲۸۲ ۵۹۹ منطقه ۱ دختر تهران مدیریت بازرگانی – دانشگاه الزهرا (س)-تهران – روزانه
۴۴۲۷ ۱۶۵۵ منطقه ۲ دختر گرمسار مدیریت بازرگانی – دانشگاه الزهرا (س)-تهران – روزانه
۷۲۷۷ ۱۸۹۳ منطقه ۳ دختر گلستان مدیریت بازرگانی – دانشگاه الزهرا (س)-تهران – روزانه
۶۵۸۱ ۲۲۷۷ منطقه ۱ پسر تهران مدیریت صنعتی – دانشگاه شاهد-تهران – روزانه
۳۵۴۷ ۱۴۰۶ منطقه ۱ پسر تهران مدیریت بیمه اکو – دانشگاه علامه طباطبایی -تهران(محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در اصفهان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۳۵۶ ۱۹۵۲ منطقه ۱ دختر اصفهان مدیریت صنعتی – دانشگاه اصفهان – روزانه
۸۲۱۶ ۳۱۱۰ منطقه ۲ دختر شهررضا مدیریت صنعتی – دانشگاه اصفهان – روزانه
۱۵۵۸۹ ۵۰۸۳ منطقه ۳ دختر فریدونشهر مدیریت صنعتی – دانشگاه اصفهان – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در مشهد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۵۷۲ ۱۷۲۵ منطقه ۱ دختر مشهد مدیریت دولتی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
۶۲۲۵ ۲۳۲۶ منطقه ۲ دختر کاشمر مدیریت صنعتی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
۹۷۹۵ ۲۸۰۵ منطقه ۳ دختر مشهد مدیریت صنعتی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در شیراز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۳۰۴ ۲۲۰۱ منطقه ۱ دختر شیراز مدیریت صنعتی – دانشگاه شیراز – روزانه
۱۱۳۹۸ ۴۲۲۴ منطقه ۲ پسر یزد مدیریت جهانگردی – دانشگاه شیراز – روزانه
۱۵۷۲۲ ۵۱۳۵ منطقه ۳ دختر ابرکوه مدیریت جهانگردی – دانشگاه شیراز – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در همدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۷۰۹۴ ۹۸۴۸ منطقه ۲ پسر همدان مدیریت دولتی – دانشگاه بوعلی سینا-همدان(محل تحصیل رزن) – روزانه
۲۸۴۶۵ ۱۰۴۴۳ منطقه ۳ پسر سنندج مدیریت دولتی – دانشگاه بوعلی سینا-همدان(محل تحصیل رزن) – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در کرمانشاه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۶۴۵۵ ۹۶۲۵ منطقه ۲ پسر ملایر مدیریت بازرگانی – دانشگاه رازی -کرمانشاه(محل تحصیل جوانرود) – روزانه
۱۸۹۶۴ ۶۴۶۹ منطقه ۳ دختر املش مدیریت بازرگانی – دانشگاه رازی -کرمانشاه(محل تحصیل جوانرود) – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در کردستان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۵۴۸۴ ۹۲۶۹ منطقه ۲ دختر آباده مدیریت جهانگردی – دانشگاه کردستان -سنندج – روزانه
۳۰۹۶۴ ۱۱۵۴۵ منطقه ۳ دختر جوانرود مدیریت جهانگردی – دانشگاه کردستان -سنندج – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در مازندران-بابلسر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۵۴۹۶ ۵۷۱۸ منطقه ۲ دختر آمل مدیریت صنعتی – دانشگاه مازندران -بابلسر – روزانه
۱۵۶۷۸ ۵۱۱۸ منطقه ۳ پسر سوادکوه مدیریت جهانگردی – دانشگاه مازندران -بابلسر – روزانه
۲۸۲۹۷ ۱۰۲۹۳ منطقه ۲ دختر بهشهر مدیریت جهانگردی – دانشگاه مازندران -بابلسر(محل تحصیل نوشهر) – روزانه
۳۱۹۶۴ ۱۱۹۷۹ منطقه ۳ دختر تنکابن مدیریت جهانگردی – دانشگاه مازندران -بابلسر(محل تحصیل نوشهر) – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در یزد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۷۱۸ ۳۲۹۳ منطقه ۲ دختر یزد مدیریت جهانگردی – دانشگاه یزد – روزانه
۲۳۶۷۳ ۸۴۴۷ منطقه ۳ دختر یزد مدیریت جهانگردی – دانشگاه یزد – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در سمنان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۴۲۴۹ ۴۰۷۲ منطقه ۱ دختر تهران مدیریت جهانگردی – دانشگاه سمنان – روزانه
۱۰۰۰۷ ۳۷۶۲ منطقه ۲ دختر سمنان مدیریت بازرگانی – دانشگاه سمنان – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در قزوین

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۵۰۸ ۲۵۰۷ منطقه ۱ پسر تهران مدیریت صنعتی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین – روزانه
۷۰۳۴ ۲۶۳۶ منطقه ۲ دختر کرج مدیریت صنعتی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین – روزانه
۱۱۳۲۵ ۳۴۱۳ منطقه ۳ دختر نظرآباد مدیریت صنعتی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در گیلان-رشت

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۶۶۸۱ ۶۱۴۹ منطقه ۲ دختر رشت مدیریت صنعتی – دانشگاه گیلان -رشت – روزانه
۱۳۳۱۵ ۴۲۰۱ منطقه ۳ دختر ساری مدیریت جهانگردی – دانشگاه گیلان -رشت – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در قم

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۶۶۳ ۱۴۳۹ منطقه ۱ دختر تهران مدیریت مالی – دانشگاه تهران(محل تحصیل قم) – روزانه
۷۲۴۶ ۲۷۱۳ منطقه ۲ پسر اسلام شهر مدیریت دولتی – دانشگاه تهران(محل تحصیل قم) – روزانه
۱۰۲۵۲ ۲۹۹۴ منطقه ۳ پسر قم مدیریت دولتی – دانشگاه تهران(محل تحصیل قم) – روزانه
۱۳۰۹۷ ۴۸۴۶ منطقه ۲ دختر ساوه مدیریت بازرگانی – دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه (س) -ویژه خواهران -قم – روزانه
۱۶۷۲۰ ۵۵۳۹ منطقه ۳ دختر هشتگرد مدیریت بازرگانی – دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه (س) -ویژه خواهران -قم – روزانه
۱۱۹۹۷ ۳۵۶۹ منطقه ۱ پسر تهران مدیریت صنعتی – دانشگاه قم – روزانه
۱۵۶۹۳ ۵۷۹۱ منطقه ۲ پسر قم مدیریت صنعتی – دانشگاه قم – روزانه
۱۸۲۱۵ ۶۱۳۶ منطقه ۳ پسر هشتگرد مدیریت صنعتی – دانشگاه قم – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در بجنورد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۷۶۵۳ ۶۵۱۰ منطقه ۲ دختر قوچان مدیریت بازرگانی – دانشگاه بجنورد – روزانه
۲۰۶۶۷ ۷۱۷۷ منطقه ۳ پسر تایباد مدیریت بازرگانی – دانشگاه بجنورد – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در گنبد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۱۵۱۷ ۱۵۰۴۲ منطقه ۲ دختر گرگان مدیریت صنعتی – دانشگاه گنبد(محل تحصیل آزاد شهر) – روزانه
۲۷۲۸۳ ۹۹۵۶ منطقه ۳ دختر ملارد مدیریت بازرگانی – دانشگاه گنبد(محل تحصیل آزاد شهر) – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در اهواز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۰۲۲ ۲۶۳۲ منطقه ۲ پسر نورآباد ممسنی مدیریت بازرگانی – دانشگاه شهیدچمران -اهواز – روزانه
۱۷۷۷۰ ۵۹۴۵ منطقه ۳ پسر بدره مدیریت بازرگانی – دانشگاه شهیدچمران -اهواز – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در لرستان-خرم آباد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۱۴۰۵ ۱۱۷۳۱ منطقه ۳ پسر بدره مدیریت بازرگانی – دانشگاه لرستان -خرم اباد(محل تحصیل نور آباد دلفان) – روزانه
۲۶۲۱۸ ۹۵۳۰ منطقه ۲ دختر دزفول مدیریت بازرگانی – دانشگاه لرستان -خرم اباد(محل تحصیل الشتر) – روزانه
۶۴۷۳۰ ۲۶۵۸۹ منطقه ۳ دختر جوانرود مدیریت صنعتی – دانشگاه لرستان -خرم اباد(محل تحصیل الشتر) – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در کرمان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۷۰۱۳ ۶۲۷۲ منطقه ۲ پسر کرمان مدیریت بازرگانی – دانشگاه شهیدباهنر-کرمان – روزانه
۱۴۲۹۹ ۴۵۷۲ منطقه ۳ دختر جیرفت مدیریت بازرگانی – دانشگاه شهیدباهنر-کرمان – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در هرمزگان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۵۱۵۶ ۹۱۵۴ منطقه ۲ دختر بندرعباس مدیریت امورگمرکی – دانشگاه هرمزگان -بندرعباس – روزانه
۲۴۷۱۷ ۸۸۷۷ منطقه ۳ پسر بندرعباس مدیریت صنعتی – دانشگاه هرمزگان -بندرعباس – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در رفسنجان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۵۷۶۲ ۹۳۶۲ منطقه ۲ پسر میبد مدیریت صنعتی – دانشگاه ولی عصر ( عج ) -رفسنجان – روزانه
۲۹۹۷۴ ۱۱۱۱۲ منطقه ۳ دختر شهربابک مدیریت صنعتی – دانشگاه ولی عصر ( عج ) -رفسنجان – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در تبریز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۶۶۶ ۲۳۰۱ منطقه ۱ دختر تبریز مدیریت جهانگردی – دانشگاه تبریز – روزانه
۱۹۲۲۳ ۷۰۵۴ منطقه ۲ دختر خلخال مدیریت جهانگردی – دانشگاه تبریز – روزانه
۲۳۲۸۱ ۸۲۷۳ منطقه ۳ پسر ربط مدیریت جهانگردی – دانشگاه تبریز – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در کاشان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۰۷۶ ۲۶۵۲ منطقه ۲ پسر کاشان مدیریت بازرگانی – دانشگاه کاشان – روزانه
۷۲۵۶ ۱۸۸۶ منطقه ۳ پسر دهاقان مدیریت بازرگانی – دانشگاه کاشان – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در ایلام

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۴۶۶۸ ۵۴۰۹ منطقه ۲ دختر شهریار مدیریت بازرگانی – دانشگاه ایلام – روزانه
۱۸۸۴۷ ۶۴۰۸ منطقه ۳ دختر ایلام مدیریت بازرگانی – دانشگاه ایلام – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در ایرانشهر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۶۸۶۶ ۱۴۰۴۳ منطقه ۳ پسر میناب مدیریت دولتی – دانشگاه ولایت -ایرانشهر – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در ارومیه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۷۰۱۳ ۴۶۵۶ منطقه ۱ پسر تبریز مدیریت بازرگانی – دانشگاه ارومیه – روزانه
۱۸۰۰۲ ۶۶۳۸ منطقه ۲ پسر ارومیه مدیریت دولتی – دانشگاه ارومیه – روزانه
۲۰۳۵۳ ۷۰۵۶ منطقه ۳ دختر پاوه مدیریت دولتی – دانشگاه ارومیه – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در بوشهر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۳۳۳۷ ۵۹۱۴ منطقه ۱ دختر شیراز مدیریت صنعتی – دانشگاه خلیج فارس -بوشهر – روزانه
۱۰۷۷۹ ۳۱۹۵ منطقه ۳ پسر لامرد مدیریت صنعتی – دانشگاه خلیج فارس -بوشهر – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در اردکان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۹۱۱۵ ۷۰۱۸ منطقه ۲ پسر یزد مدیریت دولتی – دانشگاه اردکان – روزانه
۵۲۳۲ ۱۱۸۶ منطقه ۳ دختر مهریز مدیریت دولتی – دانشگاه اردکان – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در زاهدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۱۹۱۶ ۸۰۲۰ منطقه ۲ پسر بیرجند مدیریت دولتی / دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه
۲۴۲۷۵ ۸۷۰۰ منطقه ۳ پسر سیب سوران و مهرستان مدیریت دولتی / دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در شهرکرد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۴۹۱۹ ۵۵۰۲ منطقه ۲ دختر فلاورجان مدیریت جهانگردی – دانشگاه شهرکرد – روزانه
۱۶۹۰۴ ۵۶۱۰ منطقه ۳ دختر دورود مدیریت جهانگردی – دانشگاه شهرکرد – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در میبد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۴۰۸۱ ۴۰۳۵ منطقه ۱ دختر اصفهان مدیریت صنعتی – دانشگاه ایت اله حایری -میبد – روزانه
۱۷۳۲۰ ۶۳۹۵ منطقه ۲ پسر یزد مدیریت مالی – دانشگاه ایت اله حایری -میبد – روزانه
۴۳۱۴۰ ۱۶۷۷۲ منطقه ۳ پسر ابرکوه مدیریت صنعتی – دانشگاه ایت اله حایری -میبد – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در زنجان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۸۷۶۹ ۶۸۹۷ منطقه ۲ دختر تنکابن مدیریت صنعتی – دانشگاه زنجان – روزانه
۱۷۰۸۲ ۵۶۸۲ منطقه ۳ دختر خرمدره مدیریت صنعتی – دانشگاه زنجان – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در اردبیل

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۷۰۰۳ ۶۲۶۶ منطقه ۲ پسر گرمی مدیریت بازرگانی – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل – روزانه
۲۹۸۳۲ ۱۱۰۳۹ منطقه ۳ پسر فومن مدیریت جهانگردی – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در بم

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۹۳۶۲ ۷۰۹۵ منطقه ۲ دختر یزد مدیریت جهانگردی – مجتمع اموزش عالی بم – روزانه
۵۰۵۲۵ ۲۰۰۳۴ منطقه ۳ پسر سقز مدیریت جهانگردی – مجتمع اموزش عالی بم – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در گناباد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۵۳۶۴ ۶۳۳۱ منطقه ۱ دختر مشهد مدیریت صنعتی – مجتمع اموزش عالی گناباد – روزانه
۲۷۴۹۰ ۹۹۹۱ منطقه ۲ پسر گناباد مدیریت بازرگانی – مجتمع اموزش عالی گناباد – روزانه
۲۶۳۲۰ ۹۵۴۰ منطقه ۳ دختر بجستان مدیریت صنعتی – مجتمع اموزش عالی گناباد – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در لامرد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۰۹۱۴ ۱۱۲۰۶ منطقه ۲ پسر سعادت شهر مدیریت صنعتی – مرکزاموزش عالی لامرد – روزانه
۳۱۱۷۰ ۱۱۶۳۶ منطقه ۳ دختر سعادت شهر مدیریت صنعتی – مرکزاموزش عالی لامرد – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در چابهار

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۶۴۹۴ ۱۸۲۳۵ منطقه ۳ پسر مکاتبه ای مدیریت بازرگانی – دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار – روزانه