تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت 

درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت

 

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت  :  هدف از رشته مدیریت دولتی تربیت نیروی انسانی متخصص که با دانشی که از کاربرد روشهای علمی در مدیریت دارند ، میتوانند مورد نیاز برای سازمان ها و اداره ها و مراکز دولتی و خصوصی باشند ./ درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت

درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت

انتخاب رشته اصولی با موسسه یک شو

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت : قدرت‌ رهبری‌، اعتماد به‌ نفس‌، روابط‌ اجتماعی‌ خوب‌، توان‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ و قدرت‌ بیان‌ قوی‌ از ویژگی‌های‌ لازم‌ برای‌ دانشجوی‌ رشته‌ مدیریت‌ در تمامی‌ گرایش‌ها است‌. دانشجوی‌ این‌ رشته‌ بخصوص‌ در گرایش‌های‌ بازرگانی‌ و صنعتی‌ باید به‌ مسائل‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ و محیط‌ بازار علاقه‌مند بوده‌ و در دروس‌ ریاضی‌، زبان‌ انگلیسی‌ و ادبیات‌ فارسی‌ قوی‌ باشد.

” میانگین ۴۰ درصد عمومی = قبولی در رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین ۳۵ درصد اختصاصی = قبولی در رشته مدیریت دولتی دانشگاه دولتی روزانه “

درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت

درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت

سر فصل ها

 • ۱ توانایی‌های‌ لازم رشته مدیریت :
 • ۲ موقعیت‌ شغلی‌ در ایران رشته مدیریت :
 • ۳ دانشگاه تهران
 • ۴ دانشگاه شهید بهشتی – تهران
 • ۵ دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
 • ۶ دانشگاه شهید بهشتی – تهران
 • ۷ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • ۸ دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران
 • ۹ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • ۱۰ دانشگاه قم
 • ۱۱ دانشگاه تهران
 • ۱۲ دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران
 • ۱۳ دانشگاه اصفهان
 • ۱۴ دانشگاه شیراز
 • ۱۵ دانشگاه یزد
 • ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • ۱۷ دانشگاه خوارزمی تهران
 • ۱۸ دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز اصفهان
 • ۱۹ دانشگاه خلیج فارس – بوشهر
 • ۲۰ دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز
 • ۲۱ دانشگاه کاشان
 • ۲۲ دانشگاه پیام نور تهران – تهران غرب
 • ۲۳ دانشگاه مازندران – بابلسر
 • ۲۴ دانشگاه علوم پزشکی بم
 • ۲۵ دانشگاه میبد
 • ۲۶ دانشگاه ارومیه
 • ۲۷ دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران
 • ۲۸ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • ۲۹ دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز
 • ۳۰ دانشگاه یزد
 • ۳۱ دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز
 • ۳۲ دانشگاه شهید باهنر – کرمان
 • ۳۳ دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • ۳۴ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • ۳۵ دانشگاه گیلان – رشت
 • ۳۶ دانشگاه یزد
 • ۳۷ دانشگاه مازندران – بابلسر
 • ۳۸ دانشگاه قم
 • ۳۹ دانشگاه رازی کرمانشاه (محل تحصیل جوانرود)
 • ۴۰ دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ۴۱ دانشگاه علوم پزشکی زابل
 • ۴۲ دانشگاه بجنورد
 • ۴۳ دانشگاه گلستان – گرگان
 • ۴۴ دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ۴۵ دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
 • ۴۶ دانشگاه غیرانتفاعی رجا – قزوین
 • ۴۷ دانشگاه سمنان
 • ۴۸ دانشگاه گیلان – رشت
 • ۴۹ دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز
 • ۵۰ دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد
 • ۵۱ دانشگاه مازندران – بابلسر
 • ۵۲ دانشگاه غیرانتفاعی زند – شیراز
 • ۵۳ دانشگاه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران)
 • ۵۴ دانشگاه بوعلی سینا – همدان(محل تحصیل رزن)
 • ۵۵ دانشگاه مازندران – بابلسر
 • ۵۶ مجتمع آموزش عالی گناباد
 • ۵۷ دانشگاه میبد
 • ۵۸ دانشگاه بوعلی سینا – همدان(محل تحصیل رزن)
 • ۵۹ دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل
 • ۶۰ دانشگاه پیام نور تهران – واحد ملارد
 • ۶۱ مجتمع آموزش عالی گناباد
 • ۶۲ دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان
 • ۶۳ دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – مرکز مشهد
 • ۶۴ دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران
 • ۶۵ دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران)
 • ۶۶ دانشگاه پیام نور قم – مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره ۲»)
 • ۶۷ دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – مرکز مشهد
 • ۶۸ دانشگاه بوعلی سینا – همدان(محل تحصیل رزن)
 • ۶۹ دانشگاه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران)
 • ۷۰ دانشگاه غیرانتفاعی رجا – قزوین
 • ۷۱ دانشگاه پیام نور کرمانشاه – مرکز کرمانشاه
 • ۷۲ دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان
 • ۷۳ دانشگاه پیام نور قم – مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره ۲»)
 • ۷۴ دانشگاه شهید باهنر – کرمان (محل تحصیل بافت)
 • ۷۵ دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز اهواز
 • ۷۶ دانشگاه صنعتی شاهرود
 • ۷۷ دانشگاه پیام نور کرمانشاه – مرکز کرمانشاه
 • ۷۸ دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
 • ۷۹ دانشگاه سمنان
 • ۸۰ دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
 • ۸۱ دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران)
 • ۸۲ دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل
 • ۸۳ دانشگاه پیام نور کرمان – مرکز کرمان
 • ۸۴ دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک
 • ۸۵ دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان
 • ۸۶ دانشگاه پیام نور گیلان – مرکز رشت
 • ۸۷ دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز اهواز
 • ۸۸ دانشگاه پیام نور گیلان – مرکز رشت
 • ۸۹ دانشگاه غیرانتفاعی رجا – قزوین
 • ۹۰ دانشگاه پیام نور تهران – واحد رباط کریم
 • ۹۱ دانشگاه پیام نور تهران – واحد ری
 • ۹۲ دانشگاه پیام نور تهران – واحد پیشوا
 • ۹۳ دانشگاه پیام نور تهران – مرکز دماوند
 • ۹۴ دانشگاه شهید بهشتی – تهران
 • ۹۵ دانشگاه پیام نور لرستان – مرکز خرم آباد
 • ۹۶ دانشگاه پیام نور کرمانشاه – مرکز کرمانشاه
 • ۹۷ دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان
 • ۹۸ دانشگاه پیام نور تهران – تهران غرب
 • ۹۹ دانشگاه زنجان
 • ۱۰۰ دانشگاه یزد(محل تحصیل شهرستان مهریز)
 • ۱۰۱ مرکز آموزش عالی لامرد
 • ۱۰۲ دانشگاه پیام نور قم – مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره ۲»)
 • ۱۰۳ دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز اصفهان
 • ۱۰۴ دانشگاه سمنان
 • ۱۰۵ دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان
 • ۱۰۶ دانشگاه اردکان
 • ۱۰۷ دانشگاه فردوسی – مشهد
 • ۱۰۸ دانشگاه اراک
 • ۱۰۹ دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان
 • ۱۱۰ دانشگاه تهران
 • ۱۱۱ دانشگاه تهران (محل تحصیل قم)
 • ۱۱۲ دانشگاه اصفهان
 • ۱۱۳ دانشگاه پیام نور گیلان – مرکز رشت
 • ۱۱۴ دانشگاه پیام نور تهران – واحد اسلام‌شهر
 • ۱۱۵ دانشگاه غیرانتفاعی رسام – کرج
 • ۱۱۶ دانشگاه پیام نور تهران – مرکز حسن آباد
 • ۱۱۷ دانشگاه سمنان
 • ۱۱۸ دانشگاه کردستان – سنندج
 • ۱۱۹ دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل
 • ۱۲۰ دانشگاه شیراز
 • ۱۲۱ دانشگاه ارومیه
 • ۱۲۲ دانشگاه ولایت – ایرانشهر
 • ۱۲۳ دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم(ویژه خواهران)
 • ۱۲۴ دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-آبیک
 • ۱۲۵ دانشگاه سمنان
 • ۱۲۶ مجتمع آموزش عالی گناباد
 • ۱۲۷ رتبه ی آخرین فرد قبولی مدیریت
 • ۱۲۸ مدیریت
 • ۱۲۹ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در تهران
 • ۱۳۰ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در اصفهان
 • ۱۳۱ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در مشهد
 • ۱۳۲ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در شیراز
 • ۱۳۳ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در همدان
 • ۱۳۴ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در کرمانشاه
 • ۱۳۵ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در کردستان
 • ۱۳۶ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در مازندران-بابلسر
 • ۱۳۷ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در یزد
 • ۱۳۸ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در سمنان
 • ۱۳۹ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در قزوین
 • ۱۴۰ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در گیلان-رشت
 • ۱۴۱ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در قم
 • ۱۴۲ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در بجنورد
 • ۱۴۳ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در گنبد
 • ۱۴۴ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در اهواز
 • ۱۴۵ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در لرستان-خرم آباد
 • ۱۴۶ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در کرمان
 • ۱۴۷ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در هرمزگان
 • ۱۴۸ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در رفسنجان
 • ۱۴۹ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در تبریز
 • ۱۵۰ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در کاشان
 • ۱۵۱ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در ایلام
 • ۱۵۲ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در ایرانشهر
 • ۱۵۳ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در ارومیه
 • ۱۵۴ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در بوشهر
 • ۱۵۵ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در اردکان
 • ۱۵۶ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در زاهدان
 • ۱۵۷ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در شهرکرد
 • ۱۵۸ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در میبد
 • ۱۵۹ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در زنجان
 • ۱۶۰ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در اردبیل
 • ۱۶۱ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در بم
 • ۱۶۲ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در گناباد
 • ۱۶۳ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در لامرد
 • ۱۶۴ رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در چابهار
 • درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت

توانایی‌های‌ لازم رشته مدیریت :

همچنین‌ دانشجوی‌ رشته‌ مدیریت‌ بخصوص‌ مدیریت‌ صنعتی‌ باید در دروس‌ ریاضی‌ و آمار قوی‌ باشد. دانشجوی‌ مدیریت‌ جهانگردی‌ نیز لازم‌ است‌ که‌ به‌ تاریخ‌ و فرهنگ‌ خود و به‌ درس‌ جغرافیا علاقه‌مند باشد و از روابط‌ اجتماعی‌ خوبی‌ برخوردار بوده‌ و به‌ یک‌ زبان‌ خارجی‌ مثل‌ انگلیسی‌، فرانسه‌ یا عربی‌ مسلط‌ باشد تا بتواند با جهانگردان‌ خارجی‌ به‌ راحتی‌ ارتباط‌ برقرار کند. این رشته از هر سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرد. درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت

موقعیت‌ شغلی‌ در ایران رشته مدیریت :

یک‌ فارغ‌التحصیل‌ رشته‌ مدیریت‌ نباید انتظار داشته‌ باشد که‌ از همان‌ بدو امر به‌ عنوان‌ مدیر یک‌ شرکت‌ یا کارخانه‌ مشغول‌ به‌ کار گردد. چون‌ بخشی‌ از مطالب‌ و محتوای‌ کلاس‌های‌ مدیریت‌ باید به‌ عنوان‌ تجربه‌ از محیط‌ و سازمان‌های‌ جامعه‌ گرفته‌ شود. بنابراین‌ فارغ‌التحصیل‌ این‌ رشته‌ در ابتدا باید به‌ عنوان‌ یک‌ کارشناس‌ در رده‌های‌ پایین‌تر وارد بازار کار شده‌ و سپس‌ به‌ مرور پله‌های‌ ترقی‌ را طی‌ کند. در کل‌ فارغ‌التحصیل‌ مدیریت‌ دولتی‌ می‌تواند در مؤسسات‌ دولتی‌ و عمومی‌ و خدماتی‌ مشغول‌ به‌ کار گردد.

مدیریت‌ بازرگانی‌ می‌تواند در سازمان‌های‌ اقتصادی‌ و بازرگانی‌ فعالیت‌ کند و مدیریت‌ صنعتی‌ برای‌ کار در سازمان‌های‌ صنعتی‌ و تولیدی‌ مناسبتر است‌. به‌ دلیل‌ نیاز به‌ نیروی‌ کار متخصص‌ در صنعت‌ جهانگردی‌ کشور نیز، تمامی‌ دانشجویان‌ گرایش‌ مدیریت‌ جهانگردی‌ جذب‌ بازار کار می‌شوند و می‌توانند در دفاتر خدمات‌ مسافرتی‌ به‌ عنوان‌ مدیر فنی‌ یا تورگردان‌ و یا در سازمان‌ میراث فرهنگی و گردشگری‌ وزارت‌ ارشاد و فرهنگ‌ اسلامی‌ مشغول‌ به‌ کار گردند. علاوه‌ بر شرکت‌های‌ بیمه‌ دولتی‌ که‌ به‌ متخصصان‌ رشته‌ مدیریت‌ نیاز دارند، شرکت‌های‌ بازرگانی‌ و حمل‌ و نقل‌ که‌ در ارتباط‌ با تجارت‌ بین‌المللی‌ هستند نیز فارغ‌التحصیلان‌ گرایش‌ مدیریت‌ بیمه‌ را جذب‌ می‌کنند.

خب با توجه به همه ی موارد ذکر شده سوالی مطرح می شود که کدام یک از این گرایش های مقطع کارشناسی را انتخاب کنم ؟ مدیریت صنعتی ؟ مدیریت بازرگانی ؟ مدیریت دولتی ؟

برای کسب هرگونه اطلاعات درباره بازار کار رشته مدیریت با  مشاوران مرکز یک شو تماس حاصل نمایید.

انتخاب رشته اصولی با موسسه یک شو/ درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت/ درصدهای مورد نیاز قبولی رشته مدیریت

این اطلاعات براساس قبولی های  در کنکور ۹۹ می باشد .
نام دانشگاه چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه ۱ چارک پائین رتبه منطقه ۲ چارک پائین رتبه منطقه ۳ چارک پائین رتبه ۵% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

۵۷۷۷ ۶ ۷ ۶ ۶ ۱ ۶ ۴ ۵ ۳

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

۵۶۲۷ ۶ ۷ ۷ ۶ ۱ ۵ ۵ ۴ ۴

دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

۵۶۴۵ ۵۲۱۴ ۵ ۶ ۶ ۸ ۱ ۴ ۵ ۵ ۳

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

۵۵۹۹ ۷۵۳۷ ۵ ۷ ۴ ۴ ۱ ۴ ۴ ۴ ۴

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۵۲۵۵ ۹۳۰۰ ۵ ۵ ۵ ۴ ۱ ۳ ۳ ۲ ۳

دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران

۵۰۷۴ ۱۲۱۹۸ ۵ ۵ ۳ ۲ ۱ ۴ ۲ ۳ ۲

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۵۳۲۴ ۱۱۱۲۳ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه قم

۴۷۷۹ ۲ ۳ ۳ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه تهران

۵۹۶۰ ۱۲۶۴۵ ۶ ۶ ۵ ۳ ۱ ۳ ۴ ۴ ۴

دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران

۴۸۸۹ ۱۰۴۶۱ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲

دانشگاه اصفهان

۵۲۴۶ ۴ ۶ ۴ ۴ ۱ ۴ ۳ ۴ ۲

دانشگاه شیراز

۵۰۶۸ ۱۴۳۵۱ ۵ ۵ ۵ ۵ ۱ ۴ ۲ ۲ ۳

دانشگاه یزد

۵۴۵۹ ۴ ۶ ۶ ۵ ۱ ۳ ۴ ۲ ۳

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

۵۰۶۳ ۱۴۷۴۳ ۴ ۶ ۵ ۵ ۱ ۲ ۴ ۲ ۲

دانشگاه خوارزمی تهران

۵۱۰۴ ۳ ۵ ۵ ۳ ۱ ۴ ۴ ۴ ۳

دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز اصفهان

۵۰۴۱ ۱۵۹۹۴ ۳ ۳ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه خلیج فارس – بوشهر

۵۱۵۷ ۳ ۴ ۳ ۴ ۱ ۲ ۳ ۳ ۱

دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز

۶۲۰۰ ۱۷۰۱۴ ۳ ۵ ۳ ۳ ۱ ۴ ۲ ۲ ۲

دانشگاه کاشان

۵۱۰۸ ۴ ۵ ۴ ۴ ۱ ۴ ۳ ۴ ۳

دانشگاه پیام نور تهران – تهران غرب

۴۶۵۴ ۳ ۲ ۳ ۳ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲

دانشگاه مازندران – بابلسر

۵۱۵۸ ۵ ۵ ۵ ۴ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲

دانشگاه علوم پزشکی بم

۵۲۲۲ ۱۹۸۴۲ ۴ ۴ ۴ ۱ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه میبد

۵۲۲۴ ۵ ۶ ۴ ۳ ۱ ۳ ۴ ۲ ۲

دانشگاه ارومیه

۴۸۲۷ ۳ ۴ ۳ ۲ ۱ ۴ ۱ ۲ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران

۴۷۱۹ ۴ ۴ ۴ ۵ ۱ ۳ ۳ ۲ ۳

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۵۰۹۲ ۲۴۰۵۷ ۱۴۸۸۵ ۵ ۵ ۵ ۴ ۱ ۳ ۴ ۲ ۲

دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز

۴۵۵۲ ۴ ۴ ۴ ۲ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲

دانشگاه یزد

۴۹۶۵ ۲۶۳۹۴ ۴ ۴ ۵ ۳ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲

دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز

۴۶۶۸ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه شهید باهنر – کرمان

۴۹۶۸ ۲۵۵۰۵ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۳ ۳ ۱ ۲

دانشگاه علوم پزشکی یزد

۵۰۸۲ ۲۷۳۴۲ ۴ ۵ ۵ ۲ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۵۵۰۲ ۲۳۰۶۲ ۳ ۵ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه گیلان – رشت

۵۳۶۷ ۲۵۹۷۶ ۴ ۵ ۴ ۲ ۱ ۳ ۲ ۲ ۲

دانشگاه یزد

۴۹۱۳ ۳۲۸۸۷ ۳ ۴ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه مازندران – بابلسر

شبانه
۴۹۲۸ ۳۹۷۳۰ ۳ ۴ ۵ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه قم

۴۸۶۲ ۳ ۳ ۴ ۱ ۱ ۴ ۲ ۲ ۲

دانشگاه رازی کرمانشاه (محل تحصیل جوانرود)

۴۶۱۹ ۳ ۲ ۴ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲

دانشگاه شهید چمران اهواز

شبانه
۵۴۰۵ ۳۴۴۷۷ ۳ ۶ ۲ ۵ ۱ ۵ ۲ ۳ ۲

دانشگاه علوم پزشکی زابل

۴۸۲۹ ۲۲۳۸۳ ۴ ۴ ۵ ۱ ۱ ۳ ۲ ۱ ۲

دانشگاه بجنورد

۴۸۷۹ ۴ ۳ ۴ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه گلستان – گرگان

۴۹۰۲ ۳ ۴ ۴ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه شهید چمران اهواز

۴۷۸۶ ۳۳۶۴۲ ۲۶۰۴۲ ۴ ۵ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

۴۴۰۰ ۲۳۴۷۸ ۷۶۴۴۶ ۳ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی رجا – قزوین

۴۶۸۲ ۴ ۳ ۳ ۳ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه سمنان

۴۷۰۷ ۴۰۰۹۵ ۴ ۲ ۵ ۱ ۲ ۱ ۳ ۱ ۲

دانشگاه گیلان – رشت

شبانه
۴۸۶۹ ۴ ۵ ۳ ۴ ۱ ۳ ۲ ۲ ۱

دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز

۴۸۰۰ ۲۵۳۲۰ ۳ ۲ ۳ ۴ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد

۴۶۳۵ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲

دانشگاه مازندران – بابلسر

۴۶۶۵ ۳۷۱۲۱ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳ ۲ ۲ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی زند – شیراز

۴۱۵۸ ۳۶۲۴۸ ۲ ۲ ۳ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران)

۴۶۴۱ ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱

دانشگاه بوعلی سینا – همدان(محل تحصیل رزن)

۴۹۲۰ ۳۷۵۷۱ ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۳

دانشگاه مازندران – بابلسر

شبانه
۴۵۲۴ ۴۰۷۲۷ ۳ ۳ ۴ ۳ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

مجتمع آموزش عالی گناباد

۴۶۲۲ ۴۴۲۴۷ ۴ ۳ ۴ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲

دانشگاه میبد

۴۷۰۰ ۳۹۰۵۳ ۳ ۴ ۴ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۲

دانشگاه بوعلی سینا – همدان(محل تحصیل رزن)

۴۵۶۲ ۳ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل

۴۸۴۳ ۴۱۰۲۹ ۳ ۴ ۴ ۴ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه پیام نور تهران – واحد ملارد

۴۳۲۹ ۲ ۲ ۴ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

مجتمع آموزش عالی گناباد

۴۶۰۶ ۴۵۷۱۵ ۴ ۴ ۴ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان

۴۸۷۲ ۴۳۷۹۵ ۴ ۳ ۳ ۳ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – مرکز مشهد

۴۱۴۵ ۴ ۵ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۳

دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران

۴۶۴۱ ۴ ۳ ۴ ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران)

۴۵۰۸ ۳ ۲ ۳ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور قم – مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره ۲»)

۴۵۴۸ ۵۲۶۴۷ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – مرکز مشهد

۴۵۲۶ ۳ ۵ ۴ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه بوعلی سینا – همدان(محل تحصیل رزن)

۴۵۱۴ ۴۶۸۶۵ ۲ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳ ۱ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران)

۴۵۱۱ ۴ ۳ ۴ ۴ ۱ ۲ ۳ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی رجا – قزوین

۴۸۳۲ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور کرمانشاه – مرکز کرمانشاه

۴۶۰۹ ۵۴۶۶۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان

۴۶۸۴ ۵۲۲۳۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور قم – مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره ۲»)

۴۷۵۶ ۷۱۲۱۱ ۳ ۴ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲

دانشگاه شهید باهنر – کرمان (محل تحصیل بافت)

شبانه
۴۴۷۸ ۶۱۹۹۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز اهواز

۴۴۹۴ ۶۸۷۴۴ ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه صنعتی شاهرود

شبانه
۴۴۷۲ ۶۴۱۵۷ ۲ ۴ ۳ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور کرمانشاه – مرکز کرمانشاه

۴۴۸۶ ۷۲۹۸۵ ۳ ۴ ۴ ۲ ۱ ۱ ۴ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

۴۴۷۲ ۴۴۱۷۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه سمنان

شبانه
۴۳۶۰ ۳ ۲ ۴ ۲ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

۵۰۶۶ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران)

۴۳۶۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل

۴۳۸۹ ۷۷۲۵۰ ۳ ۴ ۴ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱

دانشگاه پیام نور کرمان – مرکز کرمان

۴۲۱۵ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک

۴۴۴۶ ۳ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان

۴۳۷۴ ۳ ۳ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور گیلان – مرکز رشت

۴۱۸۰ ۲ ۲ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز اهواز

۴۲۹۲ ۸۴۹۴۷ ۳ ۵ ۳ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور گیلان – مرکز رشت

۴۲۵۵ ۸۶۵۴۴ ۲ ۲ ۳ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی رجا – قزوین

۴۱۷۷ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور تهران – واحد رباط کریم

۴۲۶۱ ۹۰۳۵۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور تهران – واحد ری

۴۲۵۴ ۳ ۵ ۵ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور تهران – واحد پیشوا

۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور تهران – مرکز دماوند

۴ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

۶ ۶ ۵ ۴ ۱ ۴ ۶ ۴ ۴

دانشگاه پیام نور لرستان – مرکز خرم آباد

۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور کرمانشاه – مرکز کرمانشاه

۲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان

۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور تهران – تهران غرب

۵ ۶ ۵ ۵ ۱ ۳ ۴ ۳ ۳

دانشگاه زنجان

۳ ۳ ۴ ۳ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه یزد(محل تحصیل شهرستان مهریز)

شبانه
۳ ۲ ۵ ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ ۱

مرکز آموزش عالی لامرد

۴ ۴ ۴ ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور قم – مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره ۲»)

۲ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز اصفهان

۲ ۳ ۴ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲

دانشگاه سمنان

۳ ۴ ۴ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان

شبانه
۴ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱

دانشگاه اردکان

شبانه
۴ ۳ ۵ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱

دانشگاه فردوسی – مشهد

۴ ۴ ۲ ۳ ۱ ۳ ۲ ۳ ۳

دانشگاه اراک

۳ ۲ ۴ ۳ ۱ ۳ ۲ ۱ ۱

دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان

۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه تهران

۵ ۷ ۶ ۵ ۱ ۵ ۵ ۵ ۵

دانشگاه تهران (محل تحصیل قم)

۴ ۶ ۵ ۴ ۱ ۴ ۴ ۴ ۴

دانشگاه اصفهان

۳ ۴ ۳ ۳ ۱ ۴ ۳ ۳ ۲

دانشگاه پیام نور گیلان – مرکز رشت

۳ ۲ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور تهران – واحد اسلام‌شهر

۲ ۴ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی رسام – کرج

۴ ۵ ۳ ۱ ۱ ۳ ۱ ۲ ۲

دانشگاه پیام نور تهران – مرکز حسن آباد

۳ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه سمنان

شبانه
۴ ۲ ۲ ۳ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱

دانشگاه کردستان – سنندج

۳ ۳ ۴ ۳ ۱ ۲ ۴ ۲ ۲

دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل

۴ ۳ ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲

دانشگاه شیراز

۴ ۴ ۳ ۵ ۱ ۳ ۳ ۲ ۳

دانشگاه ارومیه

۴ ۳ ۴ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۲

دانشگاه ولایت – ایرانشهر

۴ ۲ ۳ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم(ویژه خواهران)

شبانه
۳ ۵ ۳ ۳ ۱ ۲ ۱ ۳ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-آبیک

۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه سمنان

۳ ۴ ۲ ۲ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲

مجتمع آموزش عالی گناباد

شبانه
۲ ۲ ۴ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

رتبه ی آخرین فرد قبولی مدیریت

مدیریت

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۲۵۴ ۵۸۴ منطقه ۱ دختر تهران مدیریت دولتی- دانشگاه تهران – روزانه
۱۴۰۸ ۵۱۷ منطقه ۲ پسر محمدیه مدیریت بازرگانی – دانشگاه تهران – روزانه
۵۱۰۳ ۱۱۴۵ منطقه ۳ دختر پردیس مدیریت دولتی- دانشگاه تهران – روزانه
۱۷۵۹ ۷۸۷ منطقه ۱ دختر تهران مدیریت دولتی – دانشگاه شهیدبهشتی -تهران – روزانه
۳۷۲۳ ۱۴۰۶ منطقه ۲ دختر کرج مدیریت صنعتی – دانشگاه شهیدبهشتی -تهران – روزانه
۸۴۷۰ ۲۳۲۲ منطقه ۳ دختر شهرقدس مدیریت صنعتی – دانشگاه شهیدبهشتی -تهران – روزانه
۱۰۵۳ ۵۰۲ منطقه ۱ دختر تهران مدیریت جهانگردی – دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – روزانه
۱۹۹۶ ۷۴۷ منطقه ۲ دختر میبد مدیریت بیمه – دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – روزانه
۶۰۷۰ ۱۴۷۸ منطقه ۳ پسر مهریز مدیریت بیمه – دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – روزانه
۱۱۳۷ ۴۱۵ منطقه ۲ پسر یزد مدیریت مالی – دانشگاه خوارزمی -تهران – روزانه
۴۳۶۷ ۹۳۲ منطقه ۳ پسر مهریز مدیریت مالی – دانشگاه خوارزمی -تهران – روزانه
۱۲۸۲ ۵۹۹ منطقه ۱ دختر تهران مدیریت بازرگانی – دانشگاه الزهرا (س)-تهران – روزانه
۴۴۲۷ ۱۶۵۵ منطقه ۲ دختر گرمسار مدیریت بازرگانی – دانشگاه الزهرا (س)-تهران – روزانه
۷۲۷۷ ۱۸۹۳ منطقه ۳ دختر گلستان مدیریت بازرگانی – دانشگاه الزهرا (س)-تهران – روزانه
۶۵۸۱ ۲۲۷۷ منطقه ۱ پسر تهران مدیریت صنعتی – دانشگاه شاهد-تهران – روزانه
۳۵۴۷ ۱۴۰۶ منطقه ۱ پسر تهران مدیریت بیمه اکو – دانشگاه علامه طباطبایی -تهران(محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در اصفهان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۳۵۶ ۱۹۵۲ منطقه ۱ دختر اصفهان مدیریت صنعتی – دانشگاه اصفهان – روزانه
۸۲۱۶ ۳۱۱۰ منطقه ۲ دختر شهررضا مدیریت صنعتی – دانشگاه اصفهان – روزانه
۱۵۵۸۹ ۵۰۸۳ منطقه ۳ دختر فریدونشهر مدیریت صنعتی – دانشگاه اصفهان – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در مشهد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۵۷۲ ۱۷۲۵ منطقه ۱ دختر مشهد مدیریت دولتی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
۶۲۲۵ ۲۳۲۶ منطقه ۲ دختر کاشمر مدیریت صنعتی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
۹۷۹۵ ۲۸۰۵ منطقه ۳ دختر مشهد مدیریت صنعتی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در شیراز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۳۰۴ ۲۲۰۱ منطقه ۱ دختر شیراز مدیریت صنعتی – دانشگاه شیراز – روزانه
۱۱۳۹۸ ۴۲۲۴ منطقه ۲ پسر یزد مدیریت جهانگردی – دانشگاه شیراز – روزانه
۱۵۷۲۲ ۵۱۳۵ منطقه ۳ دختر ابرکوه مدیریت جهانگردی – دانشگاه شیراز – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در همدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۷۰۹۴ ۹۸۴۸ منطقه ۲ پسر همدان مدیریت دولتی – دانشگاه بوعلی سینا-همدان(محل تحصیل رزن) – روزانه
۲۸۴۶۵ ۱۰۴۴۳ منطقه ۳ پسر سنندج مدیریت دولتی – دانشگاه بوعلی سینا-همدان(محل تحصیل رزن) – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در کرمانشاه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۶۴۵۵ ۹۶۲۵ منطقه ۲ پسر ملایر مدیریت بازرگانی – دانشگاه رازی -کرمانشاه(محل تحصیل جوانرود) – روزانه
۱۸۹۶۴ ۶۴۶۹ منطقه ۳ دختر املش مدیریت بازرگانی – دانشگاه رازی -کرمانشاه(محل تحصیل جوانرود) – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در کردستان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۵۴۸۴ ۹۲۶۹ منطقه ۲ دختر آباده مدیریت جهانگردی – دانشگاه کردستان -سنندج – روزانه
۳۰۹۶۴ ۱۱۵۴۵ منطقه ۳ دختر جوانرود مدیریت جهانگردی – دانشگاه کردستان -سنندج – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در مازندران-بابلسر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۵۴۹۶ ۵۷۱۸ منطقه ۲ دختر آمل مدیریت صنعتی – دانشگاه مازندران -بابلسر – روزانه
۱۵۶۷۸ ۵۱۱۸ منطقه ۳ پسر سوادکوه مدیریت جهانگردی – دانشگاه مازندران -بابلسر – روزانه
۲۸۲۹۷ ۱۰۲۹۳ منطقه ۲ دختر بهشهر مدیریت جهانگردی – دانشگاه مازندران -بابلسر(محل تحصیل نوشهر) – روزانه
۳۱۹۶۴ ۱۱۹۷۹ منطقه ۳ دختر تنکابن مدیریت جهانگردی – دانشگاه مازندران -بابلسر(محل تحصیل نوشهر) – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در یزد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۷۱۸ ۳۲۹۳ منطقه ۲ دختر یزد مدیریت جهانگردی – دانشگاه یزد – روزانه
۲۳۶۷۳ ۸۴۴۷ منطقه ۳ دختر یزد مدیریت جهانگردی – دانشگاه یزد – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در سمنان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۴۲۴۹ ۴۰۷۲ منطقه ۱ دختر تهران مدیریت جهانگردی – دانشگاه سمنان – روزانه
۱۰۰۰۷ ۳۷۶۲ منطقه ۲ دختر سمنان مدیریت بازرگانی – دانشگاه سمنان – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در قزوین

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۵۰۸ ۲۵۰۷ منطقه ۱ پسر تهران مدیریت صنعتی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین – روزانه
۷۰۳۴ ۲۶۳۶ منطقه ۲ دختر کرج مدیریت صنعتی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین – روزانه
۱۱۳۲۵ ۳۴۱۳ منطقه ۳ دختر نظرآباد مدیریت صنعتی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در گیلان-رشت

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۶۶۸۱ ۶۱۴۹ منطقه ۲ دختر رشت مدیریت صنعتی – دانشگاه گیلان -رشت – روزانه
۱۳۳۱۵ ۴۲۰۱ منطقه ۳ دختر ساری مدیریت جهانگردی – دانشگاه گیلان -رشت – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در قم

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۶۶۳ ۱۴۳۹ منطقه ۱ دختر تهران مدیریت مالی – دانشگاه تهران(محل تحصیل قم) – روزانه
۷۲۴۶ ۲۷۱۳ منطقه ۲ پسر اسلام شهر مدیریت دولتی – دانشگاه تهران(محل تحصیل قم) – روزانه
۱۰۲۵۲ ۲۹۹۴ منطقه ۳ پسر قم مدیریت دولتی – دانشگاه تهران(محل تحصیل قم) – روزانه
۱۳۰۹۷ ۴۸۴۶ منطقه ۲ دختر ساوه مدیریت بازرگانی – دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه (س) -ویژه خواهران -قم – روزانه
۱۶۷۲۰ ۵۵۳۹ منطقه ۳ دختر هشتگرد مدیریت بازرگانی – دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه (س) -ویژه خواهران -قم – روزانه
۱۱۹۹۷ ۳۵۶۹ منطقه ۱ پسر تهران مدیریت صنعتی – دانشگاه قم – روزانه
۱۵۶۹۳ ۵۷۹۱ منطقه ۲ پسر قم مدیریت صنعتی – دانشگاه قم – روزانه
۱۸۲۱۵ ۶۱۳۶ منطقه ۳ پسر هشتگرد مدیریت صنعتی – دانشگاه قم – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در بجنورد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۷۶۵۳ ۶۵۱۰ منطقه ۲ دختر قوچان مدیریت بازرگانی – دانشگاه بجنورد – روزانه
۲۰۶۶۷ ۷۱۷۷ منطقه ۳ پسر تایباد مدیریت بازرگانی – دانشگاه بجنورد – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در گنبد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۱۵۱۷ ۱۵۰۴۲ منطقه ۲ دختر گرگان مدیریت صنعتی – دانشگاه گنبد(محل تحصیل آزاد شهر) – روزانه
۲۷۲۸۳ ۹۹۵۶ منطقه ۳ دختر ملارد مدیریت بازرگانی – دانشگاه گنبد(محل تحصیل آزاد شهر) – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در اهواز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۰۲۲ ۲۶۳۲ منطقه ۲ پسر نورآباد ممسنی مدیریت بازرگانی – دانشگاه شهیدچمران -اهواز – روزانه
۱۷۷۷۰ ۵۹۴۵ منطقه ۳ پسر بدره مدیریت بازرگانی – دانشگاه شهیدچمران -اهواز – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در لرستان-خرم آباد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۱۴۰۵ ۱۱۷۳۱ منطقه ۳ پسر بدره مدیریت بازرگانی – دانشگاه لرستان -خرم اباد(محل تحصیل نور آباد دلفان) – روزانه
۲۶۲۱۸ ۹۵۳۰ منطقه ۲ دختر دزفول مدیریت بازرگانی – دانشگاه لرستان -خرم اباد(محل تحصیل الشتر) – روزانه
۶۴۷۳۰ ۲۶۵۸۹ منطقه ۳ دختر جوانرود مدیریت صنعتی – دانشگاه لرستان -خرم اباد(محل تحصیل الشتر) – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در کرمان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۷۰۱۳ ۶۲۷۲ منطقه ۲ پسر کرمان مدیریت بازرگانی – دانشگاه شهیدباهنر-کرمان – روزانه
۱۴۲۹۹ ۴۵۷۲ منطقه ۳ دختر جیرفت مدیریت بازرگانی – دانشگاه شهیدباهنر-کرمان – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در هرمزگان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۵۱۵۶ ۹۱۵۴ منطقه ۲ دختر بندرعباس مدیریت امورگمرکی – دانشگاه هرمزگان -بندرعباس – روزانه
۲۴۷۱۷ ۸۸۷۷ منطقه ۳ پسر بندرعباس مدیریت صنعتی – دانشگاه هرمزگان -بندرعباس – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در رفسنجان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۵۷۶۲ ۹۳۶۲ منطقه ۲ پسر میبد مدیریت صنعتی – دانشگاه ولی عصر ( عج ) -رفسنجان – روزانه
۲۹۹۷۴ ۱۱۱۱۲ منطقه ۳ دختر شهربابک مدیریت صنعتی – دانشگاه ولی عصر ( عج ) -رفسنجان – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در تبریز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۶۶۶۶ ۲۳۰۱ منطقه ۱ دختر تبریز مدیریت جهانگردی – دانشگاه تبریز – روزانه
۱۹۲۲۳ ۷۰۵۴ منطقه ۲ دختر خلخال مدیریت جهانگردی – دانشگاه تبریز – روزانه
۲۳۲۸۱ ۸۲۷۳ منطقه ۳ پسر ربط مدیریت جهانگردی – دانشگاه تبریز – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در کاشان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۰۷۶ ۲۶۵۲ منطقه ۲ پسر کاشان مدیریت بازرگانی – دانشگاه کاشان – روزانه
۷۲۵۶ ۱۸۸۶ منطقه ۳ پسر دهاقان مدیریت بازرگانی – دانشگاه کاشان – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در ایلام

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۴۶۶۸ ۵۴۰۹ منطقه ۲ دختر شهریار مدیریت بازرگانی – دانشگاه ایلام – روزانه
۱۸۸۴۷ ۶۴۰۸ منطقه ۳ دختر ایلام مدیریت بازرگانی – دانشگاه ایلام – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در ایرانشهر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۶۸۶۶ ۱۴۰۴۳ منطقه ۳ پسر میناب مدیریت دولتی – دانشگاه ولایت -ایرانشهر – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در ارومیه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۷۰۱۳ ۴۶۵۶ منطقه ۱ پسر تبریز مدیریت بازرگانی – دانشگاه ارومیه – روزانه
۱۸۰۰۲ ۶۶۳۸ منطقه ۲ پسر ارومیه مدیریت دولتی – دانشگاه ارومیه – روزانه
۲۰۳۵۳ ۷۰۵۶ منطقه ۳ دختر پاوه مدیریت دولتی – دانشگاه ارومیه – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در بوشهر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۳۳۳۷ ۵۹۱۴ منطقه ۱ دختر شیراز مدیریت صنعتی – دانشگاه خلیج فارس -بوشهر – روزانه
۱۰۷۷۹ ۳۱۹۵ منطقه ۳ پسر لامرد مدیریت صنعتی – دانشگاه خلیج فارس -بوشهر – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در اردکان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۹۱۱۵ ۷۰۱۸ منطقه ۲ پسر یزد مدیریت دولتی – دانشگاه اردکان – روزانه
۵۲۳۲ ۱۱۸۶ منطقه ۳ دختر مهریز مدیریت دولتی – دانشگاه اردکان – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در زاهدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۱۹۱۶ ۸۰۲۰ منطقه ۲ پسر بیرجند مدیریت دولتی / دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه
۲۴۲۷۵ ۸۷۰۰ منطقه ۳ پسر سیب سوران و مهرستان مدیریت دولتی / دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در شهرکرد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۴۹۱۹ ۵۵۰۲ منطقه ۲ دختر فلاورجان مدیریت جهانگردی – دانشگاه شهرکرد – روزانه
۱۶۹۰۴ ۵۶۱۰ منطقه ۳ دختر دورود مدیریت جهانگردی – دانشگاه شهرکرد – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در میبد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۴۰۸۱ ۴۰۳۵ منطقه ۱ دختر اصفهان مدیریت صنعتی – دانشگاه ایت اله حایری -میبد – روزانه
۱۷۳۲۰ ۶۳۹۵ منطقه ۲ پسر یزد مدیریت مالی – دانشگاه ایت اله حایری -میبد – روزانه
۴۳۱۴۰ ۱۶۷۷۲ منطقه ۳ پسر ابرکوه مدیریت صنعتی – دانشگاه ایت اله حایری -میبد – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در زنجان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۸۷۶۹ ۶۸۹۷ منطقه ۲ دختر تنکابن مدیریت صنعتی – دانشگاه زنجان – روزانه
۱۷۰۸۲ ۵۶۸۲ منطقه ۳ دختر خرمدره مدیریت صنعتی – دانشگاه زنجان – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در اردبیل

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۷۰۰۳ ۶۲۶۶ منطقه ۲ پسر گرمی مدیریت بازرگانی – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل – روزانه
۲۹۸۳۲ ۱۱۰۳۹ منطقه ۳ پسر فومن مدیریت جهانگردی – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در بم

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۹۳۶۲ ۷۰۹۵ منطقه ۲ دختر یزد مدیریت جهانگردی – مجتمع اموزش عالی بم – روزانه
۵۰۵۲۵ ۲۰۰۳۴ منطقه ۳ پسر سقز مدیریت جهانگردی – مجتمع اموزش عالی بم – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در گناباد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۵۳۶۴ ۶۳۳۱ منطقه ۱ دختر مشهد مدیریت صنعتی – مجتمع اموزش عالی گناباد – روزانه
۲۷۴۹۰ ۹۹۹۱ منطقه ۲ پسر گناباد مدیریت بازرگانی – مجتمع اموزش عالی گناباد – روزانه
۲۶۳۲۰ ۹۵۴۰ منطقه ۳ دختر بجستان مدیریت صنعتی – مجتمع اموزش عالی گناباد – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در لامرد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۰۹۱۴ ۱۱۲۰۶ منطقه ۲ پسر سعادت شهر مدیریت صنعتی – مرکزاموزش عالی لامرد – روزانه
۳۱۱۷۰ ۱۱۶۳۶ منطقه ۳ دختر سعادت شهر مدیریت صنعتی – مرکزاموزش عالی لامرد – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی مدیریت در چابهار

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۶۴۹۴ ۱۸۲۳۵ منطقه ۳ پسر مکاتبه ای مدیریت بازرگانی – دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار – روزانه