تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته روانشناسی در شهرهای مختلف کنکور

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته روانشناسی  : روانشناسی جزو علوم زیستی میباشد که علاوه بر مطالعه درباره رفتاراهای عینی و قابل مشاهده افراد ، به درک و فهم رفتارهای ذهنی که قابل مشاهده نیستند نیز میپردازد .

 

 تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته روانشناسی  :   این رشته برای بسیاری از شرکت کنندگان کنکور انسانی ۹۸ جذاب بوده و تمایل به ادامه تحصیل در این رشته را دارند . اما آنچه که لازمه موفقیت در کنکور سراسری ۱۴۰۰ و کسب رتبه قبولی این رشته میباشد ، داشتن برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۰میباشد . برای آنکه دید بهتری برای شرکت در انتخاب رشته ۹۹ داشته باشید ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته روانشناسی و بر اساس آمار انتخاب رشته ۹۸ را در اختیارتان قرار داده ایم . تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته روانشناسی/

انتخاب رشته کنکور 1400

” میانگین ۱۵ درصد عمومی = قبولی در رشته روانشناسی دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین ۳۰ درصد اختصاصی = قبولی در رشته روانشناسی دانشگاه دانشگاه دولتی روزانه “

زمان اعلام نتایج کنکور  ۱۴۰۰

دریافت کارنامه کنکور ۱۴۰۰

سازمان سنجش

این اطلاعات براساس قبولی هایدر کنکور ۹۸ می باشد .
نام دانشگاه چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه ۱ چارک پائین رتبه منطقه ۲ چارک پائین رتبه منطقه ۳ چارک پائین رتبه ۵% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه فردوسی – مشهد

شبانه
۵۷۱۴ ۳۴۵۴ ۶ ۷ ۶ ۶ ۱ ۳ ۶ ۴ ۵

دانشگاه تبریز

۵۹۷۲ ۳۷۲۱ ۷ ۷ ۶ ۹ ۱ ۵ ۴ ۴ ۴

دانشگاه تهران

۶۲۴۱ ۳۸۰۰ ۶ ۸ ۶ ۶ ۱ ۶ ۶ ۵ ۵

دانشگاه شیراز

۵۸۹۷ ۳۸۲۷ ۷ ۸ ۷ ۸ ۱ ۴ ۵ ۳ ۴

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

۶۰۸۵ ۲۵۴۸ ۴۷۸۷ ۶ ۷ ۶ ۶ ۱ ۴ ۶ ۴ ۵

دانشگاه تبریز

شبانه
۵۱۹۶ ۴۱۸۷ ۶ ۸ ۶ ۵ ۱ ۴ ۵ ۳ ۴

دانشگاه فردوسی – مشهد

۵۹۱۴ ۶ ۷ ۵ ۶ ۱ ۴ ۵ ۳ ۵

دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز

۴۹۲۷ ۵ ۵ ۴ ۴ ۱ ۳ ۴ ۳ ۳

دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز

۵۳۸۲ ۶۲۲۶ ۸۹۶۴ ۴ ۵ ۴ ۴ ۱ ۴ ۳ ۴ ۳

دانشگاه اصفهان

۵۶۶۴ ۳۳۵۴ ۶۸۷۰ ۸۰۸۲ ۵ ۷ ۵ ۶ ۱ ۴ ۵ ۵ ۴

دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج)

۵۹۶۹ ۳۹۷۹ ۸۵۰۴ ۵ ۷ ۶ ۶ ۱ ۴ ۶ ۳ ۴

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز

۵۵۴۷ ۷۷۶۷ ۵ ۷ ۵ ۶ ۱ ۳ ۴ ۳ ۳

دانشگاه گیلان – رشت

۵۸۰۴ ۴ ۶ ۵ ۷ ۱ ۴ ۵ ۴ ۳

دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل

۵۳۴۰ ۴ ۵ ۵ ۳ ۱ ۳ ۶ ۳ ۲

دانشگاه مازندران – بابلسر

۵۶۴۹ ۵ ۷ ۵ ۶ ۱ ۴ ۴ ۴ ۴

دانشگاه ارومیه

۵۵۳۸ ۵ ۵ ۴ ۵ ۱ ۳ ۴ ۳ ۳

دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی مهدی شهر)

۵۵۹۱ ۵ ۶ ۶ ۴ ۱ ۴ ۴ ۳ ۴

دانشگاه اراک

۵۳۱۸ ۹۹۵۰ ۵ ۶ ۵ ۴ ۱ ۴ ۴ ۲ ۳

دانشگاه شهید چمران اهواز

۵۵۲۹ ۶ ۷ ۵ ۵ ۱ ۳ ۵ ۲ ۳

دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران

۵۴۲۷ ۶۶۵۵ ۱۷۲۵۶ ۵ ۶ ۵ ۵ ۱ ۴ ۵ ۴ ۳

دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار

۵۱۹۲ ۱۱۰۱۶ ۱۵۲۲۰ ۴ ۶ ۵ ۳ ۱ ۳ ۵ ۲ ۳

دانشگاه سلمان فارسی – کازرون

۵۲۹۵ ۴ ۶ ۵ ۴ ۱ ۳ ۴ ۳ ۳

دانشگاه مراغه

۵۳۲۴ ۱۱۰۷۵ ۴ ۷ ۴ ۴ ۱ ۳ ۳ ۲ ۳

دانشگاه بجنورد

۵۲۸۴ ۹۷۱۹ ۵ ۵ ۴ ۵ ۱ ۳ ۴ ۲ ۳

دانشگاه یزد

۵۲۰۱ ۱۳۱۸۳ ۴ ۶ ۶ ۵ ۱ ۴ ۵ ۳ ۳

دانشگاه غیرانتفاعی بهار – مشهد

۵۱۷۲ ۳ ۵ ۴ ۳ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی حکمت رضوی – مشهد

۴۸۲۴ ۱۲۶۷۷ ۴ ۶ ۴ ۳ ۱ ۲ ۴ ۲ ۲

دانشگاه شهید باهنر – کرمان

۵۰۹۷ ۱۲۰۸۹ ۴ ۵ ۵ ۴ ۱ ۳ ۴ ۳ ۳

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – مرکز مشهد

۵۱۴۴ ۱۴۶۴۹ ۴ ۵ ۵ ۵ ۱ ۲ ۵ ۲ ۳

دانشگاه شهید باهنر – کرمان

شبانه
۵۵۱۹ ۱۳۳۴۶ ۴ ۷ ۵ ۴ ۱ ۴ ۵ ۴ ۴

دانشگاه بیرجند

۵۲۹۹ ۴ ۵ ۵ ۵ ۱ ۲ ۴ ۲ ۲

دانشگاه رازی کرمانشاه

۵۴۶۰ ۱۴۸۸۶ ۴ ۴ ۵ ۴ ۱ ۳ ۵ ۲ ۴

دانشگاه غیرانتفاعی زند – شیراز

۵۰۲۸ ۱۳۶۸۴ ۳۰۱۷۳ ۳ ۴ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه بوعلی سینا – همدان

۵۲۳۹ ۱۵۲۶۵ ۵ ۶ ۵ ۴ ۱ ۲ ۵ ۳ ۳

دانشگاه یزد(محل تحصیل شهرستان مهریز)

شبانه
۴۸۸۵ ۲۳۷۵۳ ۴ ۵ ۵ ۴ ۱ ۲ ۳ ۲ ۳

دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز اصفهان

۵۰۷۲ ۷۸۸۵ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۲ ۴ ۲ ۳

دانشگاه خلیج فارس – بوشهر

۵۲۹۱ ۴ ۶ ۴ ۳ ۱ ۲ ۴ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور البرز – مرکز کرج

۴۶۴۰ ۱۶۶۲۷ ۴ ۴ ۵ ۲ ۱ ۳ ۴ ۲ ۲

دانشگاه رازی کرمانشاه

شبانه
۴۹۶۹ ۴ ۴ ۵ ۴ ۱ ۲ ۴ ۲ ۳

دانشگاه مازندران – بابلسر

شبانه
۴۹۲۶ ۱۷۸۱۲ ۵ ۷ ۶ ۴ ۱ ۳ ۴ ۲ ۴

دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

۴۸۵۸ ۱۷۳۹۵ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه کردستان – سنندج

۵۲۴۴ ۱۸۷۱۷ ۴ ۶ ۴ ۶ ۱ ۳ ۳ ۳ ۴

دانشگاه زنجان

شبانه
۵۴۶۹ ۲۱۳۷۸ ۴ ۵ ۴ ۴ ۱ ۳ ۴ ۳ ۳

دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان

۴۷۴۳ ۱۴۹۴۱ ۲۳۶۲۴ ۴ ۵ ۵ ۴ ۱ ۲ ۳ ۳ ۲

دانشگاه پیام نور تهران – مرکز دماوند

۴۴۳۶ ۳ ۴ ۳ ۴ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران)

۵۱۰۵ ۲۲۳۳۶ ۵ ۵ ۴ ۳ ۱ ۳ ۳ ۱ ۴

دانشگاه گنبد

۵۱۲۷ ۴ ۵ ۵ ۲ ۱ ۳ ۳ ۳ ۳

دانشگاه ملایر

۴۵۱۶ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۲ ۴ ۲ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد

۴۷۲۵ ۲۱۹۰۲ ۳ ۴ ۴ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد

۵۰۶۱ ۲۶۱۲۸ ۴ ۵ ۵ ۳ ۱ ۲ ۴ ۳ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی سلمان – مشهد

۴۵۰۴ ۴ ۵ ۵ ۳ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور تهران – مرکز ورامین

۵۰۷۴ ۲۲۳۲۲ ۵ ۵ ۵ ۵ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی رسام – کرج

۴۷۸۵ ۴ ۵ ۵ ۳ ۱ ۳ ۳ ۲ ۳

دانشگاه پیام نور کردستان – مرکز سنندج

۵۲۳۳ ۲۷۰۵۱ ۴ ۵ ۴ ۴ ۱ ۳ ۵ ۱ ۳

دانشگاه کردستان – سنندج

شبانه
۴۹۶۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱ ۲ ۴ ۲ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان

۴۷۰۷ ۱۸۲۵۵ ۳ ۴ ۴ ۲ ۱ ۱ ۳ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص ) – تبریز

۴۴۱۲ ۲۸۵۷۲ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور کرمانشاه – مرکز کرمانشاه

۴۷۳۶ ۲۶۷۵۷ ۴ ۴ ۴ ۲ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه پیام نور قم – مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره ۲»)

۴۶۶۹ ۳۴۰۵۸ ۳ ۴ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل

۵۱۰۸ ۳۲۱۱۴ ۳ ۳ ۴ ۳ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی اقبال لاهوری – مشهد

۵۰۶۸ ۱۴۵۵۵ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان – تبریز

۴۴۱۸ ۲۹۳۲۶ ۴ ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی رجا – قزوین

۴۸۶۹ ۳۳۶۱۵ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصیل پلدختر)

۴۷۹۴ ۲۸۱۱۰ ۳ ۵ ۵ ۱ ۱ ۱ ۳ ۲ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی بصیر – آبیک

۴۷۹۴ ۳ ۶ ۵ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور یزد – مرکز یزد

۴۹۶۳ ۳۲۴۱۳ ۴ ۵ ۴ ۳ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲

دانشگاه پیام نور کرمان – مرکز کرمان

۴۷۳۰ ۳۲۴۵۶ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد (محل تحصیل یزد)

۴۹۲۱ ۳۱۴۹۳ ۲۱۹۲۸ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز اهواز

۴۹۹۲ ۳۲۶۴۲ ۵۳۳۲۸ ۳ ۵ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی – خوزستان

۴۸۵۷ ۳۷۴۱۴ ۴ ۶ ۴ ۴ ۱ ۳ ۳ ۲ ۳

دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهریار

۴۶۵۹ ۳۱۸۶۶ ۴ ۳ ۴ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲

دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز دولت آباد

۴۴۳۴ ۲۹۷۳۹ ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی رشدیه – تبریز

۴۵۲۹ ۲۶۴۰۲ ۸۱۲۴۸ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان

۴۸۳۶ ۳۲۹۱۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲

دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصیل نورآباددلفان)

۴۸۲۸ ۳ ۳ ۵ ۲ ۱ ۱ ۳ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز زرین شهر

۴۵۹۹ ۳۷۲۷۵ ۴ ۴ ۵ ۳ ۱ ۱ ۴ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور تهران – تهران جنوب

۴۵۸۹ ۴۱۸۷۹ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور تهران – واحد پیشوا

۴۵۷۰ ۴۰۵۰۱ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور لرستان – مرکز خرم آباد

۴۵۰۵ ۴ ۲ ۴ ۲ ۱ ۱ ۳ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور زنجان – مرکز زنجان

۴۵۸۹ ۳ ۳ ۴ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور اصفهان – واحد بهارستان

۴۷۶۶ ۲ ۴ ۴ ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین

۴۵۰۴ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی میزان – تبریز

۴۳۸۳ ۳۶۵۲۰ ۹۸۷۵۴ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی اسوه معاصر- تبریز

۴۶۷۷ ۳ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی فرزانگان – اصفهان

۴۵۵۶ ۲۹۰۵۱ ۶۴۷۵۹ ۳ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل

۴۴۷۳ ۳۷۱۸۷ ۴ ۵ ۳ ۳ ۱ ۳ ۳ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز نجف آباد

۴۵۳۶ ۲۶۲۳۱ ۴۳۵۳۷ ۶۴۶۷۳ ۳ ۳ ۴ ۳ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی علم و فناوری شمس – تبریز

۴۳۶۵ ۴۲۰۳۶ ۱۰۴۷۱۴ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور گلستان – مرکز گرگان

۴۷۹۴ ۴۸۲۴۱ ۳ ۳ ۴ ۳ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور گیلان – واحد آستانه اشرفیه

۴۷۴۴ ۴۲۲۶۳ ۳ ۴ ۴ ۲ ۱ ۱ ۳ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی حکیم طوس مشهد

۴۵۳۷ ۳۹۰۱۷ ۳ ۴ ۱ ۱ ۱ ۳ ۲ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی امین – فولادشهر (اصفهان)

۴۴۲۶ ۳۹۴۲۳ ۷۷۵۰۹ ۲ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – مرکز سبزوار

۴۵۰۵ ۴۱۵۹۸ ۳ ۴ ۴ ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی المهدی مهر – اصفهان (ویژه خواهران)

۴۶۴۲ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور

۴۶۱۶ ۴۹۷۱۳ ۳ ۲ ۳ ۴ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان – اصفهان

۴۳۲۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا- اصفهان

۴۷۵۴ ۴۵۶۳۲ ۳ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی احرار – رشت

۴۸۷۴ ۴۸۲۷۰ ۳ ۲ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز شهرضا

۴۶۲۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی سراج – تبریز

۴۶۹۱ ۳ ۳ ۴ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی کاویان – مشهد

۴۴۱۳ ۴ ۴ ۴ ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی فاطمیه – شیراز (ویژه خواهران)

۴۷۲۹ ۵۱۱۱۲ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی خراسان – مشهد

۴۵۹۳ ۱۹۸۶۸ ۵۳۴۷۰ ۳ ۳ ۴ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت

۴۵۵۷ ۴۷۸۶۲ ۴ ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر – مشهد

۴۶۶۲ ۴ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی امام جواد(ع) – یزد

۴۶۹۱ ۵۷۸۶۸ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز آبادان

۴۵۲۰ ۲ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور گیلان – واحد شفت

۴۵۹۳ ۳ ۴ ۳ ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی روزبهان – ساری

۴۵۳۸ ۶۷۳۰۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور اصفهان – واحد کاشان

۴۴۳۴ ۳ ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور تهران – واحد لواسانات

۵۰۷۱ ۳ ۴ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۲ ۱

دانشگاه پیام نور کرمان – مرکز سیرجان

۴۰۴۷ ۳ ۳ ۴ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین

۴۵۴۳ ۳۴۷۳۸ ۷۹۱۶۸ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور لرستان – مرکز بروجرد

۴۵۳۷ ۲ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی کوشیار – رشت

۴۴۵۸ ۶۰۸۶۷ ۴ ۲ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی راه دانش – بابل

۴۴۵۹ ۷۸۰۶۴ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور اصفهان – واحد خوراسگان

۴۲۳۴ ۴ ۴ ۴ ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو – ساوه

۴۲۶۲ ۷۰۲۸۵ ۳ ۲ ۳ ۳ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور تهران – مرکز حسن آباد

۴۴۲۶ ۷۹۷۳۱ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲

دانشگاه غیرانتفاعی ادیب مازندران – ساری

۴۳۱۹ ۱۰۰۲۸۹ ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی سیمای دانش -رشت

۴۳۱۷ ۹۴۷۷۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی انوارالعلوم- بندرانزلی

۴۲۴۴ ۱۳۱۰۴۷ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

مرکز آموزش عالی اقلید

۴ ۶ ۴ ۴ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲

دانشگاه پیام نور قزوین – مرکز قزوین

۳ ۴ ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه لرستان – خرم آباد

شبانه
۴ ۴ ۵ ۵ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه کاشان

۴ ۵ ۵ ۳ ۱ ۴ ۵ ۲ ۳

دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی مهدی شهر)

شبانه
۴ ۵ ۳ ۴ ۱ ۴ ۳ ۳ ۲

دانشگاه شاهد – تهران

۵ ۶ ۶ ۴ ۱ ۴ ۵ ۴ ۴

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین

۵۶۳۴ ۴ ۷ ۵ ۵ ۱ ۴ ۴ ۴ ۴

دانشگاه اصفهان

شبانه
۶ ۸ ۶ ۶ ۱ ۴ ۵ ۴ ۴

دانشکده غیرانتفاعی رفاه – تهران ویژه خواهران

۳ ۵ ۵ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه ملایر

شبانه
۴ ۴ ۴ ۴ ۱ ۲ ۴ ۲ ۲

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی کنکور ۹۹ – ۹۸ در منطقه ۱

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته روانشناسی دولتی کنکور ۹۹  ۹۸  در منطقه ۱

ادبیات فارسی

۲۰%

۳۸%

۲۳%

۲۳%

۱۱%

عربی

۱۸%

۱۴%

۲۲%

۲۰%

۵۱%

دین و زندگی

۲۶%

۲۳%

۳۴%

۴۷%

۴۸%

زبان انگلیسی

۲-%

۰%

۰%

۰%

۶%

ریاضی

۴%

۴%

۹%

۵%

۰%

اقتصاد

۴۵%

۴۹%

۳۴%

۸۷%

۴۳%

ادبیات تخصصی

۱۵%

۲۰%

۴۰%

۲۴%

۲۸%

عربی تخصصی

۱۰%

۱۵%

۵۰%

۱۰%

۵۹%

تاریخ وجغرافیا

۲۵%

۱۹%

۲%

۲۳%

۰%

علوم اجتماعی

۵۲%

۲۴%

۱۹%

۲۵%

۵۴%

فلسفه و منطق

۱۶%

۱۸%

۸%

۴%

۴%

روانشناسی

۶۲%

۷۷%

۷۲%

۶۵%

۸۴%

رتبه در منطقه ۱

۳۳۸۸

۳۳۲۰

۲۷۷۸

۲۵۹۴

۲۵۲۸

رتبه کشوری

۱۱۲۴۰

۱۰۹۹۲

۸۷۳۰

۷۸۶۷

۷۵۷۲

شهر محل سکونت

مشهد

اصفهان

شیراز

اصفهان

اصفهان

رشته محل قبولی

 ( روزانه )

دانشگاه بجنورد

مرکزاموزش عالی اقلید

دانشگاه خلیج فارس -بوشهر

مرکزاموزش عالی اقلید

دانشگاه ملایر

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی کنکور ۹۹ – ۹۸ در منطقه ۲

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته روانشناسی دولتی کنکور ۹۹  ۹۸  در منطقه ۲

ادبیات فارسی

۳۰%

۱۸%

۲۸%

۲۸%

۳۵%

عربی

۱۹%

۲۷%

۱۲%

۴۶%

۳۰%

دین و زندگی

۲۶%

۳۰%

۱۲%

۴۸%

۳۸%

زبان انگلیسی

۳%

۲%

۸%

۰%

۰%

ریاضی

۲%

۵%

۰%

۵%

۰%

اقتصاد

۵۸%

۵۸%

۲۷%

۳۴%

۶۷%

ادبیات تخصصی

۲۵%

۱۶%

۱۰%

۱۰%

۳۴%

عربی تخصصی

۲۹%

۳۰%

۱۰%

۳۷%

۱۹%

تاریخ و جغرافیا

۱۴%

۱۶%

۷%

۳%

۱۴%

علوم اجتماعی

۳۹%

۲۵%

۳۴%

۱۲%

۲۴%

فلسفه و منطق

۱۱%

۳%

۷%

۲۲%

۱۶%

روانشناسی

۳۴%

۷۹%

۷۴%

۸۴%

۷۰%

رتبه در منطقه ۲

۴۸۶۵

۴۷۴۷

۴۴۳۰

۴۳۰۰

۴۱۸۶

رتبه کشوری

۱۳۱۵۰

۱۲۸۴۸

۱۱۹۷۶

۱۱۶۰۲

۱۱۲۸۷

شهر محل سکونت

آباده

سیرجان

شهرکرد

رفسنجان

تربت حیدریه

رشته محل قبولی

 ( روزانه )

مرکزاموزش عالی اقلید

دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان

دانشگاه سلمان فارسی -کازرون

دانشگاه سلمان فارسی -کازرون

دانشگاه بجنورد

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی کنکور ۹۹ – ۹۸ در منطقه ۳

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته روانشناسی دولتی کنکور ۹۵  ۹۶  در منطقه ۳

ادبیات فارسی

۱۱%

۲۴%

۲۶%

۱۶%

۱۰%

عربی

۳-%

۸%

۱۱%

۸%

۶%

دین و زندگی

۲%

۲۸%

۲۲%

۲۳%

۱۸%

زبان انگلیسی

۰%

۰%

۲۰%

۶-%

۰%

ریاضی

۰%

۰%

۲%

۰%

۵%

اقتصاد

۴۷%

۶۳%

۲۵%

۶۵%

۴۷%

ادبیات تخصصی

۲۲%

۱۵%

۳۶%

۲۲%

۴%

عربی تخصصی

۴%

۵%

۱۵%

۴-%

۵%

تاریخ و جغرافیا

۲۸%

۲۳%

۷%

۱۶%

۲۸%

علوم اجتماعی

۲۴%

۱۹%

۲۹%

۳۷%

۳۴%

فلسفه و منطق

۷%

۰%

۳%

۲۳%

۳۱%

روانشناسی

۴%

۷۵%

۶۲%

۷۵%

۵۷%

رتبه در منطقه ۳

۱۱۳۱۸

۷۵۳۳

۶۱۴۹

۵۸۸۵

۵۵۰۱

رتبه کشوری

۳۰۴۷۲

۲۱۵۰۹

۱۸۲۴۱

۱۷۶۱۴

۱۶۶۳۲

شهر محل سکونت

کوهدشت

یاسوج

زابل

بندر گناوه

بندر گناوه

رشته محل قبولی

 ( روزانه )

دانشگاه لرستان -خرم اباد

دانشگاه لرستان -خرم اباد

دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان

دانشگاه خلیج فارس -بوشهر

دانشگاه خلیج فارس -بوشهر

رتبه ی آخرین فرد قبولی روانشناسی

روانشناسی

رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۲ ۴ منطقه ۲ دختر قم روانشناسی – دانشگاه تهران – روزانه
۶۰۵ ۶۲ منطقه ۳ دختر آمل روانشناسی – دانشگاه تهران – روزانه
۹۵ ۵۶ منطقه ۱ دختر تهران روانشناسی – دانشگاه شهیدبهشتی -تهران – روزانه
۱۷۴ ۴۹ منطقه ۲ دختر یزد روانشناسی – دانشگاه شهیدبهشتی -تهران – روزانه
۸۶۲ ۱۰۱ منطقه ۳ دختر چابکسر روانشناسی – دانشگاه شهیدبهشتی -تهران – روزانه
۳۷۱ ۱۹۶ منطقه ۱ دختر اصفهان روانشناسی – دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – روزانه
۵۹۵ ۲۰۹ منطقه ۲ پسر زنچان روانشناسی – دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – روزانه
۱۳۷۴ ۱۸۷ منطقه ۳ دختر آمل روانشناسی – دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – روزانه
۱۳۰۶ ۶۰۸ منطقه ۱ دختر تهران روانشناسی – دانشگاه شاهد-تهران – روزانه
۶۱۵ ۳۱۱ منطقه ۱ دختر تهران روانشناسی – دانشگاه الزهرا(س)-تهران – روزانه
۹۵۱ ۳۵۰ منطقه ۲ دختر قزوین روانشناسی – دانشگاه الزهرا(س)-تهران – روزانه
۲۵۹۰ ۴۵۸ منطقه ۳ دختر قم روانشناسی – دانشگاه الزهرا(س)-تهران – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در اصفهان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۲۷۹ ۵۹۶ منطقه ۱ دختر شیراز روانشناسی – دانشگاه اصفهان – روزانه
۷۶۲ ۲۸۱ منطقه ۲ دختر شاهین شهر روانشناسی – دانشگاه اصفهان – روزانه
۱۷۸۶ ۲۷۰ منطقه ۳ دختر یزد روانشناسی – دانشگاه اصفهان – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در مشهد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۰۶۱ ۵۰۴ منطقه ۱ دختر مشهد روانشناسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
۳۷۲ ۱۲۵ منطقه ۲ دختر سیرجان روانشناسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
۲۲۹۷ ۳۸۵ منطقه ۳ دختر جیرفت روانشناسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در شیراز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۰۸ ۳۹۱ منطقه ۱ دختر شیراز روانشناسی – دانشگاه شیراز – روزانه
۲۴۸۸ ۹۳۲ منطقه ۲ پسر کاشان روانشناسی – دانشگاه شیراز – روزانه
۲۷۶۱ ۴۹۸ منطقه ۳ دختر بستک روانشناسی – دانشگاه شیراز – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در همدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۶۰۴ ۷۲۳ منطقه ۱ دختر شیراز روانشناسی – دانشگاه بوعلی سینا-همدان – روزانه
۴۱۱۳ ۱۵۳۹ منطقه ۲ دختر همدان روانشناسی – دانشگاه بوعلی سینا-همدان – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در تبریز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۳۰۶ ۹۸۰ منطقه ۱ دختر تبریز روانشناسی – دانشگاه تبریز – روزانه
۳۱۹۹ ۱۱۹۵ منطقه ۲ دختر بناب روانشناسی – دانشگاه تبریز – روزانه
۲۴۶۷ ۴۲۶ منطقه ۳ دختر بستان آباد روانشناسی – دانشگاه تبریز – روزانه
۶۱۸۰ ۲۱۶۸ منطقه ۱ دختر تبریز روانشناسی – دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – روزانه
۵۹۵۰ ۲۲۲۰ منطقه ۲ دختر خوی روانشناسی – دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – روزانه
۴۷۶۷ ۱۰۵۵ منطقه ۳ دختر آذرشهر روانشناسی – دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در کرمانشاه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۹۷۴۹ ۳۶۸۰ منطقه ۲ دختر کرمانشاه روانشناسی – دانشگاه رازی -کرمانشاه – روزانه
۶۸۱۳ ۱۷۲۵ منطقه ۳ پسر ملایر روانشناسی – دانشگاه رازی -کرمانشاه – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در کردستان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۰۸۱۴ ۴۰۲۶ منطقه ۲ دختر سنندج روانشناسی – دانشگاه کردستان -سنندج – روزانه
۱۱۶۰۲ ۳۵۱۵ منطقه ۳ دختر پاوه روانشناسی – دانشگاه کردستان -سنندج – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در مازندران-بابلسر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۹۲۳ ۱۰۹۷ منطقه ۲ دختر ساری روانشناسی – دانشگاه مازندران -بابلسر – روزانه
۲۲۷۸ ۳۸۰ منطقه ۳ دختر آمل روانشناسی – دانشگاه مازندران -بابلسر – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در کرج

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۷۶ ۳۷۳ منطقه ۱ دختر تهران روانشناسی – دانشگاه خوارزمی -تهران(محل تحصیل کرج) – روزانه
۱۱۳۵ ۴۱۳ منطقه ۲ دختر تویسرکان روانشناسی – دانشگاه خوارزمی -تهران(محل تحصیل کرج) – روزانه
۴۰۵۸ ۸۴۸ منطقه ۳ پسر هشتگرد روانشناسی – دانشگاه خوارزمی -تهران(محل تحصیل کرج) – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در اردکان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۲۹۳ ۱۹۸۰ منطقه ۲ پسر یزد روانشناسی – دانشگاه اردکان – روزانه
۹۴۷۵ ۲۶۹۱ منطقه ۳ پسر دهاقان روانشناسی – دانشگاه اردکان – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در یزد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۹۰۲ ۷۰۱ منطقه ۲ دختر لار روانشناسی – دانشگاه یزد – روزانه
۲۱۵۹ ۳۵۸ منطقه ۳ دختر زارچ روانشناسی – دانشگاه یزد – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در سمنان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۴۳۶ ۱۶۶۰ منطقه ۲ دختر شاهرود روانشناسی – دانشگاه سمنان – روزانه
۵۶۸۴ ۱۳۴۴ منطقه ۳ پسر کلاله روانشناسی – دانشگاه سمنان – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در قزوین

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۰۹۰ ۱۲۴۴ منطقه ۱ دختر تهران روانشناسی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین – روزانه
۳۷۸۷ ۱۴۲۷ منطقه ۲ دختر کرج روانشناسی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در گیلان-رشت 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۳۵۰ ۱۲۶۱ منطقه ۲ دختر رشت روانشناسی – دانشگاه گیلان -رشت – روزانه
۴۲۰۷ ۸۸۳ منطقه ۳ دختر صومعه سرا روانشناسی – دانشگاه گیلان -رشت – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در کاشان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۰۶۸ ۸۸۶ منطقه ۱ دختر تهران روانشناسی – دانشگاه کاشان – روزانه
۱۵۲۷ ۵۵۹ منطقه ۲ دختر کاشان روانشناسی – دانشگاه کاشان – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در بجنورد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۱۲۴۰ ۳۳۸۸ منطقه ۱ دختر مشهد روانشناسی – دانشگاه بجنورد – روزانه
۱۱۲۸۷ ۴۱۸۶ منطقه ۲ پسر تربت حیدریه روانشناسی – دانشگاه بجنورد – روزانه
۱۰۳۲۵ ۳۰۱۹ منطقه ۳ پسر مینودشت روانشناسی – دانشگاه بجنورد – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در شهرکرد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۰۵۴ ۱۵۵۴ منطقه ۱ دختر اصفهان روانشناسی – دانشگاه شهرکرد – روزانه
۳۷۹۰ ۱۴۳۰ منطقه ۲ دختر فلاورجان روانشناسی – دانشگاه شهرکرد – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در اهواز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۸۹۸ ۲۹۷۴ منطقه ۲ دختر بروجن روانشناسی – دانشگاه شهیدچمران -اهواز – روزانه
۸۰۰۶ ۲۱۳۸ منطقه ۳ دختر دورود روانشناسی – دانشگاه شهیدچمران -اهواز – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در لرستان-خرم آباد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۸۱۹ ۳۳۲۹ منطقه ۲ دختر گلپایگان روانشناسی – دانشگاه لرستان -خرم اباد – روزانه
۸۷۱۸ ۲۴۱۱ منطقه ۳ دختر دره شهر روانشناسی – دانشگاه لرستان -خرم اباد – روزانه
۲۱۵۰۹ ۷۵۳۳ منطقه ۳ پسر یاسوج روانشناسی – دانشگاه لرستان -خرم اباد(محل تحصیل نور آباد دلفان) – روزانه
۳۰۴۷۲ ۱۱۳۱۸ منطقه ۳ پسر کوهدشت روانشناسی – دانشگاه لرستان -خرم اباد(محل تحصیل پلدختر) – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در کرمان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۵۲۶ ۹۴۸ منطقه ۲ دختر کرمان روانشناسی – دانشگاه شهیدباهنر-کرمان – روزانه
۳۳۷۳ ۶۵۲ منطقه ۳ پسر شهربابک روانشناسی – دانشگاه شهیدباهنر-کرمان – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در زنجان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۳۲۶ ۱۹۴۶ منطقه ۱ پسر تهران روانشناسی – دانشگاه زنجان – روزانه
۷۸۰۲ ۲۹۲۶ منطقه ۲ دختر قزوین روانشناسی – دانشگاه زنجان – روزانه
۷۸۵۱ ۲۰۹۳ منطقه ۳ پسر مراوه تپه روانشناسی – دانشگاه زنجان – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در هرمزگان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۸۶۷ ۲۹۵۷ منطقه ۲ دختر بندرعباس روانشناسی – دانشگاه هرمزگان -بندرعباس – روزانه
۵۶۹۵ ۱۳۵۰ منطقه ۳ دختر رودان روانشناسی – دانشگاه هرمزگان -بندرعباس – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در بیرجند

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۳۹۰ ۲۰۱۷ منطقه ۲ دختر تربت حیدریه روانشناسی – دانشگاه بیرجند – روزانه
۵۳۸۲ ۱۲۴۳ منطقه ۳ دختر نهبندان روانشناسی – دانشگاه بیرجند – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در ملایر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۵۷۲ ۲۵۲۸ منطقه ۱ دختر اصفهان روانشناسی – دانشگاه ملایر – روزانه
۱۰۶۶۴ ۳۹۷۸ منطقه ۲ دختر ملایر روانشناسی – دانشگاه ملایر – روزانه
۱۰۲۶۹ ۳۰۰۰ منطقه ۳ دختر مریوان روانشناسی – دانشگاه ملایر – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در اردبیل

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۹۷۴۰ ۳۶۷۶ منطقه ۲ دختر زرین شهر روانشناسی – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل – روزانه
۱۰۴۶۳ ۳۰۶۹ منطقه ۳ پسر مشکین شهر روانشناسی – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در مراغه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۰۴۹۲ ۳۹۲۳ منطقه ۲ دختر مراغه روانشناسی – دانشگاه مراغه – روزانه
۱۱۱۳۹ ۳۳۳۲ منطقه ۳ دختر آذرشهر روانشناسی – دانشگاه مراغه – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در اراک

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۵۹۱ ۱۷۳۰ منطقه ۱ دختر تهران روانشناسی – دانشگاه اراک – روزانه
۵۳۰۱ ۱۹۸۳ منطقه ۲ دختر اردستان روانشناسی – دانشگاه اراک – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در یاسوج

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۹۵۰۷ ۳۵۸۳ منطقه ۲ پسر یزد روانشناسی – دانشگاه یاسوج – روزانه
۱۴۰۶۰ ۴۴۷۷ منطقه ۳ دختر یاسوج روانشناسی – دانشگاه یاسوج – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در زاهدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۲۸۴۸ ۴۷۴۷ منطقه ۲ دختر سیرجان روانشناسی – دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان – روزانه
۱۸۲۴۱ ۶۱۴۹ منطقه ۳ دختر زابل روانشناسی – دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در ارومیه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۹۱۷۹ ۳۴۶۷ منطقه ۲ دختر بناب روانشناسی – دانشگاه ارومیه – روزانه
۷۸۱۴ ۲۰۸۴ منطقه ۳ دختر بوکان روانشناسی – دانشگاه ارومیه – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در بوشهر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۷۳۰ ۲۷۷۸ منطقه ۱ دختر شیراز روانشناسی – دانشگاه خلیج فارس -بوشهر – روزانه
۱۷۶۱۴ ۵۸۸۵ منطقه ۳ دختر بندرگناوه روانشناسی – دانشگاه خلیج فارس -بوشهر – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در اقلید

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۰۹۹۲ ۳۳۲۰ منطقه ۱ دختر اصفهان روانشناسی / مرکزاموزش عالی اقلید / روزانه
۱۳۱۵۰ ۴۸۶۵ منطقه ۲ دختر آباده روانشناسی / مرکزاموزش عالی اقلید / روزانه
۱۴۳۸۰ ۴۶۰۵ منطقه ۳ دختر قائمیه روانشناسی / مرکزاموزش عالی اقلید / روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در کازرون

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۱۹۷۶ ۴۴۳۰ منطقه ۲ دختر شهرکرد روانشناسی – دانشگاه سلمان فارسی -کازرون – روزانه
۸۰۴۱ ۲۱۵۳ منطقه ۳ دختر شیراز روانشناسی – دانشگاه سلمان فارسی -کازرون – روزانه