021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته روانشناسی در شهرهای مختلف کنکور

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته روانشناسی  : روانشناسی جزو علوم زیستی میباشد که علاوه بر مطالعه درباره رفتاراهای عینی و قابل مشاهده افراد ، به درک و فهم رفتارهای ذهنی که قابل مشاهده نیستند نیز میپردازد .

 

 تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته روانشناسی  :   این رشته برای بسیاری از شرکت کنندگان کنکور انسانی 98 جذاب بوده و تمایل به ادامه تحصیل در این رشته را دارند . اما آنچه که لازمه موفقیت در کنکور سراسری 1400 و کسب رتبه قبولی این رشته میباشد ، داشتن برنامه ریزی کنکور 1400میباشد . برای آنکه دید بهتری برای شرکت در انتخاب رشته 99 داشته باشید ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته روانشناسی و بر اساس آمار انتخاب رشته 98 را در اختیارتان قرار داده ایم . تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته روانشناسی/

انتخاب رشته کنکور 1400

” میانگین 15 درصد عمومی = قبولی در رشته روانشناسی دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین 30 درصد اختصاصی = قبولی در رشته روانشناسی دانشگاه دانشگاه دولتی روزانه “

زمان اعلام نتایج کنکور  1400

دریافت کارنامه کنکور 1400

سازمان سنجش

این اطلاعات براساس قبولی هایدر کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه فردوسي – مشهد

شبانه
5714 3454 6 7 6 6 1 3 6 4 5

دانشگاه تبريز

5972 3721 7 7 6 9 1 5 4 4 4

دانشگاه تهران

6241 3800 6 8 6 6 1 6 6 5 5

دانشگاه شيراز

5897 3827 7 8 7 8 1 4 5 3 4

دانشگاه شهيد بهشتي – تهران

6085 2548 4787 6 7 6 6 1 4 6 4 5

دانشگاه تبريز

شبانه
5196 4187 6 8 6 5 1 4 5 3 4

دانشگاه فردوسي – مشهد

5914 6 7 5 6 1 4 5 3 5

دانشگاه پيام نور فارس – مرکز شيراز

4927 5 5 4 4 1 3 4 3 3

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي – مرکز تبريز

5382 6226 8964 4 5 4 4 1 4 3 4 3

دانشگاه اصفهان

5664 3354 6870 8082 5 7 5 6 1 4 5 5 4

دانشگاه خوارزمي – تهران (محل تحصيل كرج)

5969 3979 8504 5 7 6 6 1 4 6 3 4

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان – تبريز

5547 7767 5 7 5 6 1 3 4 3 3

دانشگاه گيلان – رشت

5804 4 6 5 7 1 4 5 4 3

دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل

5340 4 5 5 3 1 3 6 3 2

دانشگاه مازندران – بابلسر

5649 5 7 5 6 1 4 4 4 4

دانشگاه اروميه

5538 5 5 4 5 1 3 4 3 3

دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر)

5591 5 6 6 4 1 4 4 3 4

دانشگاه اراک

5318 9950 5 6 5 4 1 4 4 2 3

دانشگاه شهيد چمران اهواز

5529 6 7 5 5 1 3 5 2 3

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ – تهران

5427 6655 17256 5 6 5 5 1 4 5 4 3

دانشگاه حكيم سبزواري – سبزوار

5192 11016 15220 4 6 5 3 1 3 5 2 3

دانشگاه سلمان فارسي – كازرون

5295 4 6 5 4 1 3 4 3 3

دانشگاه مراغه

5324 11075 4 7 4 4 1 3 3 2 3

دانشگاه بجنورد

5284 9719 5 5 4 5 1 3 4 2 3

دانشگاه يزد

5201 13183 4 6 6 5 1 4 5 3 3

دانشگاه غيرانتفاعي بهار – مشهد

5172 3 5 4 3 1 3 3 2 2

دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي – مشهد

4824 12677 4 6 4 3 1 2 4 2 2

دانشگاه شهيد باهنر – كرمان

5097 12089 4 5 5 4 1 3 4 3 3

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي – مرکز مشهد

5144 14649 4 5 5 5 1 2 5 2 3

دانشگاه شهيد باهنر – كرمان

شبانه
5519 13346 4 7 5 4 1 4 5 4 4

دانشگاه بيرجند

5299 4 5 5 5 1 2 4 2 2

دانشگاه رازي کرمانشاه

5460 14886 4 4 5 4 1 3 5 2 4

دانشگاه غيرانتفاعي زند – شيراز

5028 13684 30173 3 4 4 3 1 2 3 2 2

دانشگاه بوعلي سينا – همدان

5239 15265 5 6 5 4 1 2 5 3 3

دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز)

شبانه
4885 23753 4 5 5 4 1 2 3 2 3

دانشگاه پيام نور اصفهان – مرکز اصفهان

5072 7885 4 4 4 3 1 2 4 2 3

دانشگاه خليج فارس – بوشهر

5291 4 6 4 3 1 2 4 1 2

دانشگاه پيام نور البرز – مرکز كرج

4640 16627 4 4 5 2 1 3 4 2 2

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
4969 4 4 5 4 1 2 4 2 3

دانشگاه مازندران – بابلسر

شبانه
4926 17812 5 7 6 4 1 3 4 2 4

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

4858 17395 4 4 4 3 1 2 3 1 2

دانشگاه كردستان – سنندج

5244 18717 4 6 4 6 1 3 3 3 4

دانشگاه زنجان

شبانه
5469 21378 4 5 4 4 1 3 4 3 3

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني – اصفهان

4743 14941 23624 4 5 5 4 1 2 3 3 2

دانشگاه پيام نور تهران – مرکز دماوند

4436 3 4 3 4 1 2 2 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه – تهران (ويژه خواهران)

5105 22336 5 5 4 3 1 3 3 1 4

دانشگاه گنبد

5127 4 5 5 2 1 3 3 3 3

دانشگاه ملاير

4516 4 4 4 3 1 2 4 2 2

دانشگاه غيرانتفاعي شانديز – مشهد

4725 21902 3 4 4 2 1 2 2 1 2

دانشگاه غيرانتفاعي خيام – مشهد

5061 26128 4 5 5 3 1 2 4 3 2

دانشگاه غيرانتفاعي سلمان – مشهد

4504 4 5 5 3 1 1 3 1 1

دانشگاه پيام نور تهران – مرکز ورامين

5074 22322 5 5 5 5 1 2 2 2 2

دانشگاه غيرانتفاعي رسام – كرج

4785 4 5 5 3 1 3 3 2 3

دانشگاه پيام نور كردستان – مرکز سنندج

5233 27051 4 5 4 4 1 3 5 1 3

دانشگاه كردستان – سنندج

شبانه
4965 4 4 4 4 1 2 4 2 2

دانشگاه غيرانتفاعي راغب اصفهاني – اصفهان

4707 18255 3 4 4 2 1 1 3 1 2

دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) – تبريز

4412 28572 3 3 3 2 1 2 2 1 1

دانشگاه پيام نور كرمانشاه – مرکز كرمانشاه

4736 26757 4 4 4 2 1 2 3 2 2

دانشگاه پيام نور قم – مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

4669 34058 3 4 4 3 1 2 3 2 2

دانشگاه پيام نور اردبيل – مرکز اردبيل

5108 32114 3 3 4 3 1 2 2 1 2

دانشگاه غيرانتفاعي اقبال لاهوري – مشهد

5068 14555 3 3 3 3 1 2 2 1 2

دانشگاه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان – تبريز

4418 29326 4 3 3 3 1 1 2 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي رجا – قزوين

4869 33615 4 4 4 3 1 2 3 2 2

دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)

4794 28110 3 5 5 1 1 1 3 2 2

دانشگاه غيرانتفاعي بصير – آبيك

4794 3 6 5 2 1 2 2 1 2

دانشگاه پيام نور يزد – مرکز يزد

4963 32413 4 5 4 3 1 2 2 2 2

دانشگاه پيام نور كرمان – مرکز كرمان

4730 32456 3 3 3 3 1 2 3 1 2

دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد (محل تحصيل يزد)

4921 31493 21928 4 4 4 3 1 2 3 1 2

دانشگاه پيام نور خوزستان – مرکز اهواز

4992 32642 53328 3 5 4 3 1 2 3 2 2

دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي – خوزستان

4857 37414 4 6 4 4 1 3 3 2 3

دانشگاه پيام نور تهران – واحد شهريار

4659 31866 4 3 4 2 1 2 2 2 2

دانشگاه پيام نور اصفهان – مرکز دولت آباد

4434 29739 3 3 3 1 1 1 2 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي رشديه – تبريز

4529 26402 81248 3 3 3 2 1 2 2 1 1

دانشگاه پيام نور همدان – مرکز همدان

4836 32912 3 3 3 3 1 2 2 2 2

دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)

4828 3 3 5 2 1 1 3 1 2

دانشگاه پيام نور اصفهان – مرکز زرين شهر

4599 37275 4 4 5 3 1 1 4 1 2

دانشگاه پيام نور تهران – تهران جنوب

4589 41879 4 4 4 3 1 2 3 1 1

دانشگاه پيام نور تهران – واحد پيشوا

4570 40501 4 4 4 3 1 1 2 1 1

دانشگاه پيام نور لرستان – مرکز خرم آباد

4505 4 2 4 2 1 1 3 1 2

دانشگاه پيام نور زنجان – مرکز زنجان

4589 3 3 4 2 1 1 2 1 1

دانشگاه پيام نور اصفهان – واحد بهارستان

4766 2 4 4 2 1 2 3 1 2

دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي – قزوين

4504 3 3 3 2 1 1 2 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي ميزان – تبريز

4383 36520 98754 3 2 2 2 1 1 1 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي اسوه معاصر- تبريز

4677 3 4 3 2 1 2 2 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي فرزانگان – اصفهان

4556 29051 64759 3 4 3 2 1 2 2 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل

4473 37187 4 5 3 3 1 3 3 1 1

دانشگاه پيام نور اصفهان – مرکز نجف آباد

4536 26231 43537 64673 3 3 4 3 1 1 2 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس – تبريز

4365 42036 104714 3 3 3 3 1 1 2 1 1

دانشگاه پيام نور گلستان – مرکز گرگان

4794 48241 3 3 4 3 1 2 2 1 2

دانشگاه پيام نور گيلان – واحد آستانه اشرفيه

4744 42263 3 4 4 2 1 1 3 1 2

دانشگاه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد

4537 39017 3 4 1 1 1 3 2 1 2

دانشگاه غيرانتفاعي امين – فولادشهر (اصفهان)

4426 39423 77509 2 3 3 2 1 1 2 1 1

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي – مرکز سبزوار

4505 41598 3 4 4 2 1 2 3 1 2

دانشگاه غيرانتفاعي المهدي مهر – اصفهان (ويژه خواهران)

4642 3 3 3 2 1 1 2 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري – نور

4616 49713 3 2 3 4 1 2 2 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان – اصفهان

4323 3 3 3 2 1 1 2 1 2

دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان

4754 45632 3 4 3 2 1 2 3 1 2

دانشگاه غيرانتفاعي احرار – رشت

4874 48270 3 2 3 2 1 1 2 1 1

دانشگاه پيام نور اصفهان – مرکز شهرضا

4623 3 3 3 2 1 1 2 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي سراج – تبريز

4691 3 3 4 2 1 2 2 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي كاويان – مشهد

4413 4 4 4 2 1 2 3 1 2

دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه – شيراز (ويژه خواهران)

4729 51112 4 4 4 3 1 1 2 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي خراسان – مشهد

4593 19868 53470 3 3 4 2 1 2 2 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال – رشت

4557 47862 4 3 3 3 1 1 2 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر – مشهد

4662 4 3 3 2 1 2 2 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) – يزد

4691 57868 3 3 3 2 1 2 2 1 2

دانشگاه پيام نور خوزستان – مرکز آبادان

4520 2 3 3 2 1 2 3 1 2

دانشگاه پيام نور گيلان – واحد شفت

4593 3 4 3 5 1 1 1 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي روزبهان – ساري

4538 67302 3 3 3 3 1 1 2 1 2

دانشگاه پيام نور اصفهان – واحد كاشان

4434 3 1 3 1 1 1 2 1 1

دانشگاه پيام نور تهران – واحد لواسانات

5071 3 4 3 2 1 2 3 2 1

دانشگاه پيام نور كرمان – مرکز سيرجان

4047 3 3 4 1 1 1 2 1 2

دانشگاه غيرانتفاعي تاکستان – تاکستان استان قزوين

4543 34738 79168 3 3 3 2 1 2 1 1 1

دانشگاه پيام نور لرستان – مرکز بروجرد

4537 2 2 3 1 1 1 2 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي كوشيار – رشت

4458 60867 4 2 3 2 1 1 2 1 2

دانشگاه غيرانتفاعي راه دانش – بابل

4459 78064 3 3 3 2 1 1 2 1 1

دانشگاه پيام نور اصفهان – واحد خوراسگان

4234 4 4 4 2 1 2 3 1 2

دانشگاه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو – ساوه

4262 70285 3 2 3 3 1 1 2 1 1

دانشگاه پيام نور تهران – مرکز حسن آباد

4426 79731 3 2 2 2 1 1 2 1 2

دانشگاه غيرانتفاعي اديب مازندران – ساري

4319 100289 3 3 3 1 1 1 1 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت

4317 94772 2 2 2 1 1 1 1 1 1

دانشگاه غيرانتفاعي انوارالعلوم- بندرانزلي

4244 131047 2 1 2 2 1 1 1 1 1

مرکز آموزش عالي اقليد

4 6 4 4 1 2 2 2 2

دانشگاه پيام نور قزوين – مرکز قزوين

3 4 3 1 1 1 2 1 1

دانشگاه لرستان – خرم آباد

شبانه
4 4 5 5 1 2 3 1 2

دانشگاه كاشان

4 5 5 3 1 4 5 2 3

دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر)

شبانه
4 5 3 4 1 4 3 3 2

دانشگاه شاهد – تهران

5 6 6 4 1 4 5 4 4

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) – قزوين

5634 4 7 5 5 1 4 4 4 4

دانشگاه اصفهان

شبانه
6 8 6 6 1 4 5 4 4

دانشكده غيرانتفاعي رفاه – تهران ويژه خواهران

3 5 5 2 1 2 2 1 2

دانشگاه ملاير

شبانه
4 4 4 4 1 2 4 2 2

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی کنکور 99 – 98 در منطقه 1

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته روانشناسی دولتی کنکور 99  98  در منطقه 1

ادبیات فارسی

20%

38%

23%

23%

11%

عربی

18%

14%

22%

20%

51%

دین و زندگی

26%

23%

34%

47%

48%

زبان انگلیسی

2-%

0%

0%

0%

6%

ریاضی

4%

4%

9%

5%

0%

اقتصاد

45%

49%

34%

87%

43%

ادبیات تخصصی

15%

20%

40%

24%

28%

عربی تخصصی

10%

15%

50%

10%

59%

تاریخ وجغرافیا

25%

19%

2%

23%

0%

علوم اجتماعی

52%

24%

19%

25%

54%

فلسفه و منطق

16%

18%

8%

4%

4%

روانشناسی

62%

77%

72%

65%

84%

رتبه در منطقه 1

3388

3320

2778

2594

2528

رتبه کشوری

11240

10992

8730

7867

7572

شهر محل سکونت

مشهد

اصفهان

شیراز

اصفهان

اصفهان

رشته محل قبولی

 ( روزانه )

دانشگاه بجنورد

مرکزاموزش عالي اقليد

دانشگاه خليج فارس -بوشهر

مرکزاموزش عالي اقليد

دانشگاه ملاير

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی کنکور 99 – 98 در منطقه 2

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته روانشناسی دولتی کنکور 99  98  در منطقه 2

ادبیات فارسی

30%

18%

28%

28%

35%

عربی

19%

27%

12%

46%

30%

دین و زندگی

26%

30%

12%

48%

38%

زبان انگلیسی

3%

2%

8%

0%

0%

ریاضی

2%

5%

0%

5%

0%

اقتصاد

58%

58%

27%

34%

67%

ادبیات تخصصی

25%

16%

10%

10%

34%

عربی تخصصی

29%

30%

10%

37%

19%

تاریخ و جغرافیا

14%

16%

7%

3%

14%

علوم اجتماعی

39%

25%

34%

12%

24%

فلسفه و منطق

11%

3%

7%

22%

16%

روانشناسی

34%

79%

74%

84%

70%

رتبه در منطقه 2

4865

4747

4430

4300

4186

رتبه کشوری

13150

12848

11976

11602

11287

شهر محل سکونت

آباده

سیرجان

شهرکرد

رفسنجان

تربت حیدریه

رشته محل قبولی

 ( روزانه )

مرکزاموزش عالي اقليد

دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان

دانشگاه سلمان فارسي -کازرون

دانشگاه سلمان فارسي -کازرون

دانشگاه بجنورد

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی کنکور 99 – 98 در منطقه 3

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته روانشناسی دولتی کنکور 95  96  در منطقه 3

ادبیات فارسی

11%

24%

26%

16%

10%

عربی

3-%

8%

11%

8%

6%

دین و زندگی

2%

28%

22%

23%

18%

زبان انگلیسی

0%

0%

20%

6-%

0%

ریاضی

0%

0%

2%

0%

5%

اقتصاد

47%

63%

25%

65%

47%

ادبیات تخصصی

22%

15%

36%

22%

4%

عربی تخصصی

4%

5%

15%

4-%

5%

تاریخ و جغرافیا

28%

23%

7%

16%

28%

علوم اجتماعی

24%

19%

29%

37%

34%

فلسفه و منطق

7%

0%

3%

23%

31%

روانشناسی

4%

75%

62%

75%

57%

رتبه در منطقه 3

11318

7533

6149

5885

5501

رتبه کشوری

30472

21509

18241

17614

16632

شهر محل سکونت

کوهدشت

یاسوج

زابل

بندر گناوه

بندر گناوه

رشته محل قبولی

 ( روزانه )

دانشگاه لرستان -خرم اباد

دانشگاه لرستان -خرم اباد

دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان

دانشگاه خليج فارس -بوشهر

دانشگاه خليج فارس -بوشهر

رتبه ی آخرین فرد قبولی روانشناسی

روانشناسی

رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در تهران

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۲ ۴ منطقه ۲ دختر قم روانشناسی – دانشگاه تهران – روزانه
۶۰۵ ۶۲ منطقه ۳ دختر آمل روانشناسی – دانشگاه تهران – روزانه
۹۵ ۵۶ منطقه ۱ دختر تهران روانشناسی – دانشگاه شهیدبهشتی -تهران – روزانه
۱۷۴ ۴۹ منطقه ۲ دختر یزد روانشناسی – دانشگاه شهیدبهشتی -تهران – روزانه
۸۶۲ ۱۰۱ منطقه ۳ دختر چابکسر روانشناسی – دانشگاه شهیدبهشتی -تهران – روزانه
۳۷۱ ۱۹۶ منطقه ۱ دختر اصفهان روانشناسی – دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – روزانه
۵۹۵ ۲۰۹ منطقه ۲ پسر زنچان روانشناسی – دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – روزانه
۱۳۷۴ ۱۸۷ منطقه ۳ دختر آمل روانشناسی – دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – روزانه
۱۳۰۶ ۶۰۸ منطقه ۱ دختر تهران روانشناسی – دانشگاه شاهد-تهران – روزانه
۶۱۵ ۳۱۱ منطقه ۱ دختر تهران روانشناسی – دانشگاه الزهرا(س)-تهران – روزانه
۹۵۱ ۳۵۰ منطقه ۲ دختر قزوین روانشناسی – دانشگاه الزهرا(س)-تهران – روزانه
۲۵۹۰ ۴۵۸ منطقه ۳ دختر قم روانشناسی – دانشگاه الزهرا(س)-تهران – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در اصفهان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۲۷۹ ۵۹۶ منطقه ۱ دختر شیراز روانشناسی – دانشگاه اصفهان – روزانه
۷۶۲ ۲۸۱ منطقه ۲ دختر شاهین شهر روانشناسی – دانشگاه اصفهان – روزانه
۱۷۸۶ ۲۷۰ منطقه ۳ دختر یزد روانشناسی – دانشگاه اصفهان – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در مشهد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۰۶۱ ۵۰۴ منطقه ۱ دختر مشهد روانشناسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
۳۷۲ ۱۲۵ منطقه ۲ دختر سیرجان روانشناسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
۲۲۹۷ ۳۸۵ منطقه ۳ دختر جیرفت روانشناسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در شیراز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۰۸ ۳۹۱ منطقه ۱ دختر شیراز روانشناسی – دانشگاه شیراز – روزانه
۲۴۸۸ ۹۳۲ منطقه ۲ پسر کاشان روانشناسی – دانشگاه شیراز – روزانه
۲۷۶۱ ۴۹۸ منطقه ۳ دختر بستک روانشناسی – دانشگاه شیراز – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در همدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۶۰۴ ۷۲۳ منطقه ۱ دختر شیراز روانشناسی – دانشگاه بوعلی سینا-همدان – روزانه
۴۱۱۳ ۱۵۳۹ منطقه ۲ دختر همدان روانشناسی – دانشگاه بوعلی سینا-همدان – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در تبریز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۳۰۶ ۹۸۰ منطقه ۱ دختر تبریز روانشناسی – دانشگاه تبریز – روزانه
۳۱۹۹ ۱۱۹۵ منطقه ۲ دختر بناب روانشناسی – دانشگاه تبریز – روزانه
۲۴۶۷ ۴۲۶ منطقه ۳ دختر بستان آباد روانشناسی – دانشگاه تبریز – روزانه
۶۱۸۰ ۲۱۶۸ منطقه ۱ دختر تبریز روانشناسی – دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – روزانه
۵۹۵۰ ۲۲۲۰ منطقه ۲ دختر خوی روانشناسی – دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – روزانه
۴۷۶۷ ۱۰۵۵ منطقه ۳ دختر آذرشهر روانشناسی – دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در کرمانشاه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۹۷۴۹ ۳۶۸۰ منطقه ۲ دختر کرمانشاه روانشناسی – دانشگاه رازی -کرمانشاه – روزانه
۶۸۱۳ ۱۷۲۵ منطقه ۳ پسر ملایر روانشناسی – دانشگاه رازی -کرمانشاه – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در کردستان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۰۸۱۴ ۴۰۲۶ منطقه ۲ دختر سنندج روانشناسی – دانشگاه کردستان -سنندج – روزانه
۱۱۶۰۲ ۳۵۱۵ منطقه ۳ دختر پاوه روانشناسی – دانشگاه کردستان -سنندج – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در مازندران-بابلسر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۹۲۳ ۱۰۹۷ منطقه ۲ دختر ساری روانشناسی – دانشگاه مازندران -بابلسر – روزانه
۲۲۷۸ ۳۸۰ منطقه ۳ دختر آمل روانشناسی – دانشگاه مازندران -بابلسر – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در کرج

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۷۶ ۳۷۳ منطقه ۱ دختر تهران روانشناسی – دانشگاه خوارزمی -تهران(محل تحصیل کرج) – روزانه
۱۱۳۵ ۴۱۳ منطقه ۲ دختر تویسرکان روانشناسی – دانشگاه خوارزمی -تهران(محل تحصیل کرج) – روزانه
۴۰۵۸ ۸۴۸ منطقه ۳ پسر هشتگرد روانشناسی – دانشگاه خوارزمی -تهران(محل تحصیل کرج) – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در اردکان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۲۹۳ ۱۹۸۰ منطقه ۲ پسر یزد روانشناسی – دانشگاه اردکان – روزانه
۹۴۷۵ ۲۶۹۱ منطقه ۳ پسر دهاقان روانشناسی – دانشگاه اردکان – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در یزد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۹۰۲ ۷۰۱ منطقه ۲ دختر لار روانشناسی – دانشگاه یزد – روزانه
۲۱۵۹ ۳۵۸ منطقه ۳ دختر زارچ روانشناسی – دانشگاه یزد – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در سمنان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۴۳۶ ۱۶۶۰ منطقه ۲ دختر شاهرود روانشناسی – دانشگاه سمنان – روزانه
۵۶۸۴ ۱۳۴۴ منطقه ۳ پسر کلاله روانشناسی – دانشگاه سمنان – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در قزوین

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۰۹۰ ۱۲۴۴ منطقه ۱ دختر تهران روانشناسی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین – روزانه
۳۷۸۷ ۱۴۲۷ منطقه ۲ دختر کرج روانشناسی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در گیلان-رشت 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۳۳۵۰ ۱۲۶۱ منطقه ۲ دختر رشت روانشناسی – دانشگاه گیلان -رشت – روزانه
۴۲۰۷ ۸۸۳ منطقه ۳ دختر صومعه سرا روانشناسی – دانشگاه گیلان -رشت – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در کاشان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۰۶۸ ۸۸۶ منطقه ۱ دختر تهران روانشناسی – دانشگاه کاشان – روزانه
۱۵۲۷ ۵۵۹ منطقه ۲ دختر کاشان روانشناسی – دانشگاه کاشان – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در بجنورد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۱۲۴۰ ۳۳۸۸ منطقه ۱ دختر مشهد روانشناسی – دانشگاه بجنورد – روزانه
۱۱۲۸۷ ۴۱۸۶ منطقه ۲ پسر تربت حیدریه روانشناسی – دانشگاه بجنورد – روزانه
۱۰۳۲۵ ۳۰۱۹ منطقه ۳ پسر مینودشت روانشناسی – دانشگاه بجنورد – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در شهرکرد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۰۵۴ ۱۵۵۴ منطقه ۱ دختر اصفهان روانشناسی – دانشگاه شهرکرد – روزانه
۳۷۹۰ ۱۴۳۰ منطقه ۲ دختر فلاورجان روانشناسی – دانشگاه شهرکرد – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در اهواز

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۸۹۸ ۲۹۷۴ منطقه ۲ دختر بروجن روانشناسی – دانشگاه شهیدچمران -اهواز – روزانه
۸۰۰۶ ۲۱۳۸ منطقه ۳ دختر دورود روانشناسی – دانشگاه شهیدچمران -اهواز – روزانه

رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در لرستان-خرم آباد

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۸۱۹ ۳۳۲۹ منطقه ۲ دختر گلپایگان روانشناسی – دانشگاه لرستان -خرم اباد – روزانه
۸۷۱۸ ۲۴۱۱ منطقه ۳ دختر دره شهر روانشناسی – دانشگاه لرستان -خرم اباد – روزانه
۲۱۵۰۹ ۷۵۳۳ منطقه ۳ پسر یاسوج روانشناسی – دانشگاه لرستان -خرم اباد(محل تحصیل نور آباد دلفان) – روزانه
۳۰۴۷۲ ۱۱۳۱۸ منطقه ۳ پسر کوهدشت روانشناسی – دانشگاه لرستان -خرم اباد(محل تحصیل پلدختر) – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در کرمان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۲۵۲۶ ۹۴۸ منطقه ۲ دختر کرمان روانشناسی – دانشگاه شهیدباهنر-کرمان – روزانه
۳۳۷۳ ۶۵۲ منطقه ۳ پسر شهربابک روانشناسی – دانشگاه شهیدباهنر-کرمان – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در زنجان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۳۲۶ ۱۹۴۶ منطقه ۱ پسر تهران روانشناسی – دانشگاه زنجان – روزانه
۷۸۰۲ ۲۹۲۶ منطقه ۲ دختر قزوین روانشناسی – دانشگاه زنجان – روزانه
۷۸۵۱ ۲۰۹۳ منطقه ۳ پسر مراوه تپه روانشناسی – دانشگاه زنجان – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در هرمزگان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۸۶۷ ۲۹۵۷ منطقه ۲ دختر بندرعباس روانشناسی – دانشگاه هرمزگان -بندرعباس – روزانه
۵۶۹۵ ۱۳۵۰ منطقه ۳ دختر رودان روانشناسی – دانشگاه هرمزگان -بندرعباس – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در بیرجند

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۵۳۹۰ ۲۰۱۷ منطقه ۲ دختر تربت حیدریه روانشناسی – دانشگاه بیرجند – روزانه
۵۳۸۲ ۱۲۴۳ منطقه ۳ دختر نهبندان روانشناسی – دانشگاه بیرجند – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در ملایر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۵۷۲ ۲۵۲۸ منطقه ۱ دختر اصفهان روانشناسی – دانشگاه ملایر – روزانه
۱۰۶۶۴ ۳۹۷۸ منطقه ۲ دختر ملایر روانشناسی – دانشگاه ملایر – روزانه
۱۰۲۶۹ ۳۰۰۰ منطقه ۳ دختر مریوان روانشناسی – دانشگاه ملایر – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در اردبیل

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۹۷۴۰ ۳۶۷۶ منطقه ۲ دختر زرین شهر روانشناسی – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل – روزانه
۱۰۴۶۳ ۳۰۶۹ منطقه ۳ پسر مشکین شهر روانشناسی – دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در مراغه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۰۴۹۲ ۳۹۲۳ منطقه ۲ دختر مراغه روانشناسی – دانشگاه مراغه – روزانه
۱۱۱۳۹ ۳۳۳۲ منطقه ۳ دختر آذرشهر روانشناسی – دانشگاه مراغه – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در اراک

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۴۵۹۱ ۱۷۳۰ منطقه ۱ دختر تهران روانشناسی – دانشگاه اراک – روزانه
۵۳۰۱ ۱۹۸۳ منطقه ۲ دختر اردستان روانشناسی – دانشگاه اراک – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در یاسوج

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۹۵۰۷ ۳۵۸۳ منطقه ۲ پسر یزد روانشناسی – دانشگاه یاسوج – روزانه
۱۴۰۶۰ ۴۴۷۷ منطقه ۳ دختر یاسوج روانشناسی – دانشگاه یاسوج – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در زاهدان

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۲۸۴۸ ۴۷۴۷ منطقه ۲ دختر سیرجان روانشناسی – دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان – روزانه
۱۸۲۴۱ ۶۱۴۹ منطقه ۳ دختر زابل روانشناسی – دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در ارومیه

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۹۱۷۹ ۳۴۶۷ منطقه ۲ دختر بناب روانشناسی – دانشگاه ارومیه – روزانه
۷۸۱۴ ۲۰۸۴ منطقه ۳ دختر بوکان روانشناسی – دانشگاه ارومیه – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در بوشهر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۷۳۰ ۲۷۷۸ منطقه ۱ دختر شیراز روانشناسی – دانشگاه خلیج فارس -بوشهر – روزانه
۱۷۶۱۴ ۵۸۸۵ منطقه ۳ دختر بندرگناوه روانشناسی – دانشگاه خلیج فارس -بوشهر – روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در اقلید

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۰۹۹۲ ۳۳۲۰ منطقه ۱ دختر اصفهان روانشناسی / مرکزاموزش عالی اقلید / روزانه
۱۳۱۵۰ ۴۸۶۵ منطقه ۲ دختر آباده روانشناسی / مرکزاموزش عالی اقلید / روزانه
۱۴۳۸۰ ۴۶۰۵ منطقه ۳ دختر قائمیه روانشناسی / مرکزاموزش عالی اقلید / روزانه

 رتبه ی آخرین فرد  قبولی روانشناسی در کازرون

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۱۱۹۷۶ ۴۴۳۰ منطقه ۲ دختر شهرکرد روانشناسی – دانشگاه سلمان فارسی -کازرون – روزانه
۸۰۴۱ ۲۱۵۳ منطقه ۳ دختر شیراز روانشناسی – دانشگاه سلمان فارسی -کازرون – روزانه