تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته بهداشت مواد غذایی کنکور

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته بهداشت مواد غذایی :  بهداشت مواد غذایی یکی از رشته هایی است که در زیر مجموعه کنکور تجربی قرار دارد و داوطلبان کنکور تجربی می توانند در فرایند انتخاب رشته تجربی این رشته را در دانشگاههای سراسری، آزاد و پردیس های بین الملل انتخاب نمایند.

بهداشت مواد غذایی یک شو

 

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته بهداشت مواد غذایی :   رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی در دانشگاههای مختلف متفاوت است و هر فرد می تواند بر اساس هدف خود برای قبولی در یکی از این کد رشته محل ها تخمین رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی را انجام دهد.

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته بهداشت مواد غذایی :  یکی از معیارهایی که به انتخاب رشته داوطلبان کمک زیادی می نماید تخمین رشته یا رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی با توجه به درصدهای کسب شده در کنکور سراسری می باشد. داوطلبان بعد از گذراندن کنکور سراسری در ابتدا با استفاده از درصدهای کسب شده در کنکور سراسری تخمین رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد را انجام می دهند و سپس با استفاده از رتبه مورد نظر تخمین کد رشته محل قبولی را مورد بررسی قرار می دهند.
مشاهده کارنامه های کنکور ۹۹ 

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته بهداشت مواد غذایی :  در تخمین رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی داوطلبان می توانند آمار قبولی های بهداشت مواد غذایی سال های گذشته را ملاک پذیرش خود قرار دهند. اما همواره باید به این نکته توجه کرد که آمار قبولی های رشته بهداشت مواد غذایی در سال های مختلف با یکدیگر متفاوت است و نمیتوان صرفا بر اساس رتبه های قبولی بهداشت مواد غذایی در سال گذشته از انتخاب رشته امسال خود مطمئن شویم.

انتخاب رشته کنکور 1400

رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی دانشگاه سراسری

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته بهداشت مواد غذایی :  همواره در کنکور سراسری اولویت اول داوطلبان برای قبولی دانشگاههای سراسری می باشند که رقابت برای پذیرش در این کد رشته محل ها بسیار بالاتر از سایر سهمیه های دانشگاهی است. در جدول زیر می توانید رتبه قبولی بهداشت مواد غذایی دانشگاههای دولتی را مشاهده کنید و سپس بر اساس این رتبه های قبولی بهداشت مواد غذایی تخمین رشته مناسبی را با توجه به رتبه خود در کنکور سراسری انجام دهید.

” میانگین ۲۵ درصد عمومی = قبولی در رشته بهداشت مواد غذایی دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین ۱۵ درصد اختصاصی = قبولی در رشته بهداشت مواد غذایی دانشگاه دولتی روزانه “

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته بهداشت مواد غذایی دانشگاه دولتی کنکور ۹۵ – ۹۶ در منطقه ۱

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته بهداشت مواد غذایی دولتی روزانه کنکور ۹۵  96  در منطقه ۱

ادبیات فارسی

۴۴%

۳۹%

۴۷%

عربی

۲۰%

۳۸%

۴۶%

دین و زندگی

۵۸%

۳۴%

۳۹%

زبان انگلیسی

۲%

۳۰%

۲۴%

زمین شناسی

۰%

۳-%

۰%

ریاضی

۲%

۳۰%

۱۳%

زیست شناسی

۹%

۲۰%

۳۵%

فیزیک

۱۳%

۲۷%

۳۹%

شیمی

۱۱%

۸%

۱۲%

رتبه در منطقه ۱

۲۲۱۶۱

۱۳۷۹۷

۱۲۰۰۱

رتبه کشوری

۹۴۲۳۹

۵۲۹۶۵

۴۴۶۵۸

شهر محل سکونت

اصفهان

مشهد

مشهد

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه ایلام

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته بهداشت مواد غذایی دانشگاه دولتی کنکور ۹۵ – ۹۶ در منطقه ۲

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته بهداشت مواد غذایی دولتی روزانه کنکور ۹۵  96 در منطقه ۲

ادبیات فارسی

۴۰%

۱۸%

۴۶%

      42%

عربی

۱۹%

۱۸%

۲۰%

۲۰%

دین و زندگی

۵۹%

۳۵%

۴۷%

۷۹%

زبان انگلیسی

۱۲%

۲%

۰%

۴۷%

زمین شناسی

۰%

۰%

۰%

۰%

ریاضی

۱۰%

۱۳%

۶%

۱۳%

زیست شناسی

۲۹%

۱۶%

۲۴%

۱۰%

فیزیک

۲-%

۸%

۱۴%

۴%

شیمی

۹%

۷%

۵%

۱۰%

رتبه در منطقه ۲

۴۳۸۲۰

۴۱۴۳۱

۴۰۷۱۰

۳۸۷۷۱

رتبه کشوری

۱۰۰۵۹۷

۹۴۹۴۱

۹۳۱۲۹

۸۸۳۸۲

شهر محل سکونت

تنکابن

دزفول

کرمان

قائم شهر

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه ایلام

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته بهداشت مواد غذایی دانشگاه دولتی کنکور ۹۵ – ۹۶ در منطقه ۳

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته بهداشت مواد غذایی دولتی روزانه کنکور ۹۵ – ۹۶ در منطقه ۳

ادبیات فارسی

۳۲%

۵۲%

۲۸%

عربی

۱۹%

۳۶%

۲۶%

دین و زندگی

۲۳%

۵۲%

۴۷%

زبان انگلیسی

۲۷%

۲۰%

۱۴%

زمین شناسی

۰%

۰%

۴%

ریاضی

۱۰%

۴%

۹%

زیست شناسی

۱۳%

۱۱%

۲۶%

فیزیک

۱۰%

۷%

۱۰%

شیمی

۲۰%

۱۷%

۷%

رتبه در منطقه ۳

۲۵۵۲۷

۲۴۵۰۴

۲۳۵۰۴

رتبه کشوری

۸۵۹۴۰

۸۳۲۴۱

۸۰۵۱۳

شهر محل سکونت

رزن

سرابله

سرایان

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

دانشگاه ایلام

دانشگاه فردوسی مشهد

 

انتخاب رشته کنکور 1400

در صورت تمایل به ارتباط با مشاورین موسسه یک شو اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید

مشاهده کارنامه های کنکور ۹۹