021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته آموزش ابتدایی

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته آموزش ابتدایی در شهرهای مختلف کنکور

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته آموزش ابتدایی : آموزش ابتدایی یکی از رشته هایی است که در زیر مجموعه کنکور ریاضی قرار دارد و داوطلبان کنکور ریاضی می توانند در فرایند انتخاب رشته ریاضی این رشته را در دانشگاههای سراسری، آزاد و پردیس های بین الملل انتخاب نمایند.

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته آموزش ابتدایی    :  رتبه قبولی آموزش ابتدایی در دانشگاههای مختلف متفاوت است و هر فرد می تواند بر اساس هدف خود برای قبولی در یکی از این کد رشته محل ها تخمین رتبه قبولی آموزش ابتدایی را انجام دهد.

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته آموزش ابتدایی   : یکی از معیارهایی که به انتخاب رشته داوطلبان کمک زیادی می نماید تخمین رشته یا رتبه قبولی آموزش ابتدایی با توجه به درصدهای کسب شده در کنکور سراسری می باشد. داوطلبان بعد از گذراندن کنکور سراسری در ابتدا با استفاده از درصدهای کسب شده در کنکور سراسری تخمین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد را انجام می دهند و سپس با استفاده از رتبه مورد نظر تخمین کد رشته محل قبولی را مورد بررسی قرار می دهند.

 تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته آموزش ابتدایی  :  در تخمین رتبه قبولی آموزش ابتدایی داوطلبان می توانند آمار قبولی های آموزش ابتدایی سال های گذشته را ملاک پذیرش خود قرار دهند. اما همواره باید به این نکته توجه کرد که آمار قبولی های رشته آموزش ابتدایی در سال های مختلف با یکدیگر متفاوت است و نمیتوان صرفا بر اساس رتبه های قبولی آموزش ابتدایی در سال گذشته از انتخاب رشته امسال خود مطمئن شویم.

انتخاب رشته کنکور 1400

رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه سراسری

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته آموزش ابتدایی  : همواره در کنکور سراسری اولویت اول داوطلبان برای قبولی دانشگاههای سراسری می باشند که رقابت برای پذیرش در این کد رشته محل ها بسیار بالاتر از سایر سهمیه های دانشگاهی است. در جدول زیر می توانید رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاههای دولتی را مشاهده کنید و سپس بر اساس این رتبه های قبولی آموزش ابتدایی تخمین رشته مناسبی را با توجه به رتبه خود در کنکور سراسری انجام دهید.

 

نام دانشگاه چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه 5%
پرديس شهيد رجايي – اروميه

بومي آذربايجان غربي

5977
پرديس علامه طباطبايي – اروميه

بومي آذربايجان غربي

5766
پرديس شهيد رجايي – اروميه

بومي آذربايجان غربي

5617
پرديس امام جعفر صادق – بجنورد

بومي خراسان شمالي

5860
پرديس علامه طباطبايي – اروميه

بومي آذربايجان غربي

5715
پرديس علامه طباطبايي – اروميه

بومي آذربايجان غربي

5981 9466
پرديس شهيد باهنر – شيراز

بومي فارس

5662 5726
پرديس شهيد هاشمي نژاد – مشهد

بومي خراسان رضوي

5772
پرديس امام سجاد – بيرجند

بومي خراسان جنوبي

5409
پرديس امام جعفر صادق – بجنورد

بومي خراسان شمالي

5687 8291
پرديس شهيد بهشتي – مشهد

بومي خراسان رضوي

5633
پرديس امام خميني – گرگان

بومي گلستان

5705 8787
پرديس شهيد رجايي – اروميه

بومي آذربايجان غربي

5894
پرديس شهيد هاشمي نژاد – مشهد

بومي خراسان رضوي

5237
پرديس امام محمد باقر – بجنورد

بومي خراسان شمالي

5674
پرديس امام جعفر صادق – بجنورد

بومي خراسان شمالي

5474
پرديس آيت الله خامنه اي – گرگان

بومي گلستان

5546
پرديس علامه طباطبايي – اروميه

بومي آذربايجان غربي

5240
پرديس علامه طباطبايي – اروميه

بومي آذربايجان غربي

5337
پرديس شهيد باهنر – شيراز

بومي فارس

5453 8784
پرديس كوثر – ياسوج

بومي کهگيلويه وبويراحمد

5603
پرديس شهيد باهنر – شيراز

بومي فارس

5463
پرديس امام سجاد – بيرجند

بومي خراسان جنوبي

5822 9548
پرديس علامه اميني – تبريز

بومي آذربايجان شرقي

5829
پرديس شهيد باهنر – همدان

بومي استان همدان

5676 9599
پرديس فاطمه الزهرا (س) – اصفهان

بومي استان اصفهان

5606
پرديس فاطمه الزهرا (س) – اصفهان

بومي استان اصفهان

5556 10259
پرديس فاطمه الزهرا (س) – يزد

بومي استان يزد

5675 11051
پرديس خواجه نصيرالدين طوسي – كرمان

بومي استان کرمان

5151
پرديس شهيد رجايي – اروميه

بومي آذربايجان غربي

5580
پرديس فاطمه الزهرا (س) – يزد

بومي استان يزد

5634 14696 4608
پرديس علامه طباطبايي – اردبيل

بومي استان اردبيل

5737 11388
پرديس امام محمد باقر – بجنورد

بومي خراسان شمالي

5376
پرديس فاطمه الزهرا (س) – يزد

بومي استان يزد

5549 13276
پرديس آيت الله خامنه اي – گرگان

بومي گلستان

5449
پرديس شهيد باهنر – بيرجند

بومي خراسان جنوبي

5000
پرديس حضرت معصومه – قم

بومي استان قم

5389 19219
پرديس نسيبه – تهران

بومي استان تهران

5164 14025
پرديس آيت الله خامنه اي – گرگان

بومي گلستان

4932 16361
پرديس حضرت معصومه – قم

بومي استان قم

5578 16020
پرديس نسيبه – تهران

بومي استان تهران

4926 13999
پرديس حضرت رسول اکرم – اهواز

بومي خوزستان

5282 30735
پرديس شهيد بهشتي – مشهد

بومي خراسان رضوي

5682 13679
پرديس شهيد رجايي – شيراز

بومي فارس

5074 13684
پرديس شهيد باهنر – اصفهان

بومي استان اصفهان

4935 14329
پرديس فاطمه الزهرا (س) – اصفهان

بومي استان اصفهان

5112 14723
پرديس فاطمه الزهرا (س) – يزد

بومي استان يزد

5230
پرديس فاطمه الزهرا (س) – زنجان

بومي استان زنجان

5604 19189
پرديس شهيد باهنر – همدان

بومي استان همدان

5606 17050
پرديس امام علي – رشت

بومي گيلان

5066
پرديس شهيد باهنر – اصفهان

بومي استان اصفهان

4645 15626
پرديس حضرت معصومه – قم

بومي استان قم

5339 18209
پرديس فاطمه الزهرا (س) – سمنان

بومي استان سمنان

5069 24989
پرديس امام علي – رشت

بومي گيلان

4887
پرديس زينبيه – پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران

4885
پرديس شهيد باهنر – اصفهان

بومي استان اصفهان

4967
پرديس فاطمه الزهرا (س) – اهواز

بومي خوزستان

5065 18995
پرديس فاطمه الزهرا (س) – اهواز

بومي خوزستان

5245 19203
پرديس شهيد باهنر – اصفهان

بومي استان اصفهان

5214 19617
پرديس شهيد پاک نژاد – يزد

بومي استان يزد

4756
پرديس امام علي – رشت

بومي گيلان

5385
پرديس شهيد بهشتي – زنجان

بومي استان زنجان

4459
پرديس حضرت معصومه – قم

بومي استان قم

5118 20696
پرديس شهيد مقصودي – همدان

بومي استان همدان

5227 21282
پرديس فاطمه الزهرا (س) – بندرعباس

بومي هرمزگان

4841
پرديس شهيد باهنر – بيرجند

بومي خراسان جنوبي

5399 25629
پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري

بومي البرز

5079
پرديس فاطمه الزهرا (س) – زنجان

بومي استان زنجان

5141
پرديس فاطمه الزهرا (س) – بندرعباس

بومي هرمزگان

4754
پرديس شهيد بهشتي – زنجان

بومي استان زنجان

4918 23043
پرديس شهيد پاک نژاد – يزد

بومي استان يزد

4899 32044
پرديس شهيد بهشتي – بندرعباس

بومي هرمزگان

4831
پرديس شهيد مدرس – ايلام

بومي استان ايلام

4674
پرديس شهيد بهشتي – زنجان

بومي استان زنجان

5136 23880
پرديس امام محمد باقر – بجنورد

بومي خراسان شمالي

4834
پرديس فاطمه الزهرا (س) – بندرعباس

بومي هرمزگان

4673
پرديس آيت اله طالقاني – قم

بومي استان قم

5090 32813
پرديس فاطمه الزهرا (س) – سمنان

بومي استان سمنان

4941 26716
پرديس شهيد مقصودي – همدان

بومي استان همدان

4695 40014
پرديس شهيد مقصودي – همدان

بومي استان همدان

4837
پرديس خواجه نصيرالدين طوسي – كرمان

بومي استان کرمان

4362
پرديس حضرت رسول اکرم – اهواز

بومي خوزستان

4640
پرديس امام علي – رشت

بومي گيلان

4906 28309
پرديس شهيد باهنر – اصفهان

بومي استان اصفهان

4877 32217
پرديس شهيد پاک نژاد – يزد

بومي استان يزد

5111 33431
پرديس حضرت رسول اکرم – اهواز

بومي خوزستان

4461
پرديس حضرت رسول اکرم – اهواز

بومي خوزستان

4936
پرديس فاطمه الزهرا (س) – اهواز

بومي خوزستان

4833 30301
پرديس شهيد مطهري – زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان

4486
پرديس خواجه نصيرالدين طوسي – كرمان

بومي استان کرمان

5005 31405
پرديس شهيد مفتح – شهرري

بومي استان تهران

4709 32012
پرديس شهيد مفتح – شهرري

بومي استان تهران

4824
پرديس شهيد باهنر – اصفهان

بومي استان اصفهان

4910
پرديس شهيد بهشتي – بندرعباس

بومي هرمزگان

5101
پرديس آيت اله طالقاني – قم

بومي استان قم

4823 45477
پرديس خواجه نصيرالدين طوسي – كرمان

بومي استان کرمان

4750
پرديس شهيد پاک نژاد – يزد

بومي استان يزد

4554 50197
پرديس آيت اله طالقاني – قم

بومي استان قم

4950 44324
پرديس آيت اله طالقاني – قم

بومي استان قم

4782 44394
پرديس شهيد چمران – تهران

بومي استان تهران

4812 41521
پرديس حضرت رسول اکرم – اهواز

بومي خوزستان

4902 45305
پرديس شهيد باهنر – اراك

بومي مرکزي

4846 40702
پرديس شهيد مفتح – شهرري

بومي استان تهران

4704 43906
پرديس حضرت رسول اکرم – اهواز

بومي خوزستان

4785 44361
پرديس حضرت رسول اکرم – اهواز

بومي خوزستان

4748 50045
پرديس شهيد بهشتي – زنجان

بومي استان زنجان

4603 53011