تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته آموزش ابتدایی

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته آموزش ابتدایی در شهرهای مختلف کنکور

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته آموزش ابتدایی : آموزش ابتدایی یکی از رشته هایی است که در زیر مجموعه کنکور ریاضی قرار دارد و داوطلبان کنکور ریاضی می توانند در فرایند انتخاب رشته ریاضی این رشته را در دانشگاههای سراسری، آزاد و پردیس های بین الملل انتخاب نمایند.

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته آموزش ابتدایی    :  رتبه قبولی آموزش ابتدایی در دانشگاههای مختلف متفاوت است و هر فرد می تواند بر اساس هدف خود برای قبولی در یکی از این کد رشته محل ها تخمین رتبه قبولی آموزش ابتدایی را انجام دهد.

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته آموزش ابتدایی   : یکی از معیارهایی که به انتخاب رشته داوطلبان کمک زیادی می نماید تخمین رشته یا رتبه قبولی آموزش ابتدایی با توجه به درصدهای کسب شده در کنکور سراسری می باشد. داوطلبان بعد از گذراندن کنکور سراسری در ابتدا با استفاده از درصدهای کسب شده در کنکور سراسری تخمین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد را انجام می دهند و سپس با استفاده از رتبه مورد نظر تخمین کد رشته محل قبولی را مورد بررسی قرار می دهند.

 تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته آموزش ابتدایی  :  در تخمین رتبه قبولی آموزش ابتدایی داوطلبان می توانند آمار قبولی های آموزش ابتدایی سال های گذشته را ملاک پذیرش خود قرار دهند. اما همواره باید به این نکته توجه کرد که آمار قبولی های رشته آموزش ابتدایی در سال های مختلف با یکدیگر متفاوت است و نمیتوان صرفا بر اساس رتبه های قبولی آموزش ابتدایی در سال گذشته از انتخاب رشته امسال خود مطمئن شویم.

انتخاب رشته کنکور 1400

رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه سراسری

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته آموزش ابتدایی  : همواره در کنکور سراسری اولویت اول داوطلبان برای قبولی دانشگاههای سراسری می باشند که رقابت برای پذیرش در این کد رشته محل ها بسیار بالاتر از سایر سهمیه های دانشگاهی است. در جدول زیر می توانید رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاههای دولتی را مشاهده کنید و سپس بر اساس این رتبه های قبولی آموزش ابتدایی تخمین رشته مناسبی را با توجه به رتبه خود در کنکور سراسری انجام دهید.

 

نام دانشگاه چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه ۱ چارک پائین رتبه منطقه ۲ چارک پائین رتبه ۵%
پردیس شهید رجایی – ارومیه

بومی آذربایجان غربی

۵۹۷۷
پردیس علامه طباطبایی – ارومیه

بومی آذربایجان غربی

۵۷۶۶
پردیس شهید رجایی – ارومیه

بومی آذربایجان غربی

۵۶۱۷
پردیس امام جعفر صادق – بجنورد

بومی خراسان شمالی

۵۸۶۰
پردیس علامه طباطبایی – ارومیه

بومی آذربایجان غربی

۵۷۱۵
پردیس علامه طباطبایی – ارومیه

بومی آذربایجان غربی

۵۹۸۱ ۹۴۶۶
پردیس شهید باهنر – شیراز

بومی فارس

۵۶۶۲ ۵۷۲۶
پردیس شهید هاشمی نژاد – مشهد

بومی خراسان رضوی

۵۷۷۲
پردیس امام سجاد – بیرجند

بومی خراسان جنوبی

۵۴۰۹
پردیس امام جعفر صادق – بجنورد

بومی خراسان شمالی

۵۶۸۷ ۸۲۹۱
پردیس شهید بهشتی – مشهد

بومی خراسان رضوی

۵۶۳۳
پردیس امام خمینی – گرگان

بومی گلستان

۵۷۰۵ ۸۷۸۷
پردیس شهید رجایی – ارومیه

بومی آذربایجان غربی

۵۸۹۴
پردیس شهید هاشمی نژاد – مشهد

بومی خراسان رضوی

۵۲۳۷
پردیس امام محمد باقر – بجنورد

بومی خراسان شمالی

۵۶۷۴
پردیس امام جعفر صادق – بجنورد

بومی خراسان شمالی

۵۴۷۴
پردیس آیت الله خامنه ای – گرگان

بومی گلستان

۵۵۴۶
پردیس علامه طباطبایی – ارومیه

بومی آذربایجان غربی

۵۲۴۰
پردیس علامه طباطبایی – ارومیه

بومی آذربایجان غربی

۵۳۳۷
پردیس شهید باهنر – شیراز

بومی فارس

۵۴۵۳ ۸۷۸۴
پردیس کوثر – یاسوج

بومی کهگیلویه وبویراحمد

۵۶۰۳
پردیس شهید باهنر – شیراز

بومی فارس

۵۴۶۳
پردیس امام سجاد – بیرجند

بومی خراسان جنوبی

۵۸۲۲ ۹۵۴۸
پردیس علامه امینی – تبریز

بومی آذربایجان شرقی

۵۸۲۹
پردیس شهید باهنر – همدان

بومی استان همدان

۵۶۷۶ ۹۵۹۹
پردیس فاطمه الزهرا (س) – اصفهان

بومی استان اصفهان

۵۶۰۶
پردیس فاطمه الزهرا (س) – اصفهان

بومی استان اصفهان

۵۵۵۶ ۱۰۲۵۹
پردیس فاطمه الزهرا (س) – یزد

بومی استان یزد

۵۶۷۵ ۱۱۰۵۱
پردیس خواجه نصیرالدین طوسی – کرمان

بومی استان کرمان

۵۱۵۱
پردیس شهید رجایی – ارومیه

بومی آذربایجان غربی

۵۵۸۰
پردیس فاطمه الزهرا (س) – یزد

بومی استان یزد

۵۶۳۴ ۱۴۶۹۶ ۴۶۰۸
پردیس علامه طباطبایی – اردبیل

بومی استان اردبیل

۵۷۳۷ ۱۱۳۸۸
پردیس امام محمد باقر – بجنورد

بومی خراسان شمالی

۵۳۷۶
پردیس فاطمه الزهرا (س) – یزد

بومی استان یزد

۵۵۴۹ ۱۳۲۷۶
پردیس آیت الله خامنه ای – گرگان

بومی گلستان

۵۴۴۹
پردیس شهید باهنر – بیرجند

بومی خراسان جنوبی

۵۰۰۰
پردیس حضرت معصومه – قم

بومی استان قم

۵۳۸۹ ۱۹۲۱۹
پردیس نسیبه – تهران

بومی استان تهران

۵۱۶۴ ۱۴۰۲۵
پردیس آیت الله خامنه ای – گرگان

بومی گلستان

۴۹۳۲ ۱۶۳۶۱
پردیس حضرت معصومه – قم

بومی استان قم

۵۵۷۸ ۱۶۰۲۰
پردیس نسیبه – تهران

بومی استان تهران

۴۹۲۶ ۱۳۹۹۹
پردیس حضرت رسول اکرم – اهواز

بومی خوزستان

۵۲۸۲ ۳۰۷۳۵
پردیس شهید بهشتی – مشهد

بومی خراسان رضوی

۵۶۸۲ ۱۳۶۷۹
پردیس شهید رجایی – شیراز

بومی فارس

۵۰۷۴ ۱۳۶۸۴
پردیس شهید باهنر – اصفهان

بومی استان اصفهان

۴۹۳۵ ۱۴۳۲۹
پردیس فاطمه الزهرا (س) – اصفهان

بومی استان اصفهان

۵۱۱۲ ۱۴۷۲۳
پردیس فاطمه الزهرا (س) – یزد

بومی استان یزد

۵۲۳۰
پردیس فاطمه الزهرا (س) – زنجان

بومی استان زنجان

۵۶۰۴ ۱۹۱۸۹
پردیس شهید باهنر – همدان

بومی استان همدان

۵۶۰۶ ۱۷۰۵۰
پردیس امام علی – رشت

بومی گیلان

۵۰۶۶
پردیس شهید باهنر – اصفهان

بومی استان اصفهان

۴۶۴۵ ۱۵۶۲۶
پردیس حضرت معصومه – قم

بومی استان قم

۵۳۳۹ ۱۸۲۰۹
پردیس فاطمه الزهرا (س) – سمنان

بومی استان سمنان

۵۰۶۹ ۲۴۹۸۹
پردیس امام علی – رشت

بومی گیلان

۴۸۸۷
پردیس زینبیه – پیشوا (ورامین)

بومی استان تهران

۴۸۸۵
پردیس شهید باهنر – اصفهان

بومی استان اصفهان

۴۹۶۷
پردیس فاطمه الزهرا (س) – اهواز

بومی خوزستان

۵۰۶۵ ۱۸۹۹۵
پردیس فاطمه الزهرا (س) – اهواز

بومی خوزستان

۵۲۴۵ ۱۹۲۰۳
پردیس شهید باهنر – اصفهان

بومی استان اصفهان

۵۲۱۴ ۱۹۶۱۷
پردیس شهید پاک نژاد – یزد

بومی استان یزد

۴۷۵۶
پردیس امام علی – رشت

بومی گیلان

۵۳۸۵
پردیس شهید بهشتی – زنجان

بومی استان زنجان

۴۴۵۹
پردیس حضرت معصومه – قم

بومی استان قم

۵۱۱۸ ۲۰۶۹۶
پردیس شهید مقصودی – همدان

بومی استان همدان

۵۲۲۷ ۲۱۲۸۲
پردیس فاطمه الزهرا (س) – بندرعباس

بومی هرمزگان

۴۸۴۱
پردیس شهید باهنر – بیرجند

بومی خراسان جنوبی

۵۳۹۹ ۲۵۶۲۹
پردیس فاطمه الزهرا(س) ساری

بومی البرز

۵۰۷۹
پردیس فاطمه الزهرا (س) – زنجان

بومی استان زنجان

۵۱۴۱
پردیس فاطمه الزهرا (س) – بندرعباس

بومی هرمزگان

۴۷۵۴
پردیس شهید بهشتی – زنجان

بومی استان زنجان

۴۹۱۸ ۲۳۰۴۳
پردیس شهید پاک نژاد – یزد

بومی استان یزد

۴۸۹۹ ۳۲۰۴۴
پردیس شهید بهشتی – بندرعباس

بومی هرمزگان

۴۸۳۱
پردیس شهید مدرس – ایلام

بومی استان ایلام

۴۶۷۴
پردیس شهید بهشتی – زنجان

بومی استان زنجان

۵۱۳۶ ۲۳۸۸۰
پردیس امام محمد باقر – بجنورد

بومی خراسان شمالی

۴۸۳۴
پردیس فاطمه الزهرا (س) – بندرعباس

بومی هرمزگان

۴۶۷۳
پردیس آیت اله طالقانی – قم

بومی استان قم

۵۰۹۰ ۳۲۸۱۳
پردیس فاطمه الزهرا (س) – سمنان

بومی استان سمنان

۴۹۴۱ ۲۶۷۱۶
پردیس شهید مقصودی – همدان

بومی استان همدان

۴۶۹۵ ۴۰۰۱۴
پردیس شهید مقصودی – همدان

بومی استان همدان

۴۸۳۷
پردیس خواجه نصیرالدین طوسی – کرمان

بومی استان کرمان

۴۳۶۲
پردیس حضرت رسول اکرم – اهواز

بومی خوزستان

۴۶۴۰
پردیس امام علی – رشت

بومی گیلان

۴۹۰۶ ۲۸۳۰۹
پردیس شهید باهنر – اصفهان

بومی استان اصفهان

۴۸۷۷ ۳۲۲۱۷
پردیس شهید پاک نژاد – یزد

بومی استان یزد

۵۱۱۱ ۳۳۴۳۱
پردیس حضرت رسول اکرم – اهواز

بومی خوزستان

۴۴۶۱
پردیس حضرت رسول اکرم – اهواز

بومی خوزستان

۴۹۳۶
پردیس فاطمه الزهرا (س) – اهواز

بومی خوزستان

۴۸۳۳ ۳۰۳۰۱
پردیس شهید مطهری – زاهدان

بومی سیستان وبلوچستان

۴۴۸۶
پردیس خواجه نصیرالدین طوسی – کرمان

بومی استان کرمان

۵۰۰۵ ۳۱۴۰۵
پردیس شهید مفتح – شهرری

بومی استان تهران

۴۷۰۹ ۳۲۰۱۲
پردیس شهید مفتح – شهرری

بومی استان تهران

۴۸۲۴
پردیس شهید باهنر – اصفهان

بومی استان اصفهان

۴۹۱۰
پردیس شهید بهشتی – بندرعباس

بومی هرمزگان

۵۱۰۱
پردیس آیت اله طالقانی – قم

بومی استان قم

۴۸۲۳ ۴۵۴۷۷
پردیس خواجه نصیرالدین طوسی – کرمان

بومی استان کرمان

۴۷۵۰
پردیس شهید پاک نژاد – یزد

بومی استان یزد

۴۵۵۴ ۵۰۱۹۷
پردیس آیت اله طالقانی – قم

بومی استان قم

۴۹۵۰ ۴۴۳۲۴
پردیس آیت اله طالقانی – قم

بومی استان قم

۴۷۸۲ ۴۴۳۹۴
پردیس شهید چمران – تهران

بومی استان تهران

۴۸۱۲ ۴۱۵۲۱
پردیس حضرت رسول اکرم – اهواز

بومی خوزستان

۴۹۰۲ ۴۵۳۰۵
پردیس شهید باهنر – اراک

بومی مرکزی

۴۸۴۶ ۴۰۷۰۲
پردیس شهید مفتح – شهرری

بومی استان تهران

۴۷۰۴ ۴۳۹۰۶
پردیس حضرت رسول اکرم – اهواز

بومی خوزستان

۴۷۸۵ ۴۴۳۶۱
پردیس حضرت رسول اکرم – اهواز

بومی خوزستان

۴۷۴۸ ۵۰۰۴۵
پردیس شهید بهشتی – زنجان

بومی استان زنجان

۴۶۰۳ ۵۳۰۱۱