021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی در شهرهای مختلف کنکور 98

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی  : رشته‌ بیوتكنولوژی یك‌ رشته‌ كاربردی و میان‌ رشته‌ای مهندسی ـ علوم‌ پایه است‌ كه‌ قلمرو آن‌ حداقل‌ 33 حوزه‌ تخصصی علوم‌ را در برمی گیرد . در
مشاهده کارنامه های کنکور 99 

انتخاب رشته کنکور 1400

” پذیرش در رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی در دانشگاه دولتی روزانه صورت می گیرد “

 این‌ رشته‌ در كشور ما از سال‌ 1378 در دانشكده‌ علوم‌ دانشگاه‌ تهران‌ در مقطع‌ دكترای پیوسته‌ ارائه‌ میشود و از بین‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمایشی ریاضی و فنی و علوم‌ تجربی دانشجو می پذیرد چرا كه‌ بعضی از گرایش‌ های این‌ رشته‌ به‌ علوم‌ پزشكی و بعضی دیگر از گرایش‌ ها به‌ رشته‌ های مهندسی مربوط‌ می شود .

رشته‌ بیوتكنولوژی ، یك‌ رشته‌ جدید است‌ و بی شك‌ مدتی زمان‌ خواهد برد تا فارغ‌التحصیلان‌ آن‌ ، جایگاه‌ واقعی خویش‌ را پیدا كنند اما این‌ به‌ معنای آن‌ نیست‌ كه‌ موقعیت‌ شغلی برای فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ مهیا نیست چون‌ زمینه‌ كار بیوتكنولوژی در داخل‌ كشور مساعد است‌ .

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی : نحوه پذیرش در این رشته فقط بصورت با آزمون بوده و پذیرش بدون کنکور در رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی وجود نداشته است .

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی : اگر می خواهید بدانید رتبه قبولی رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی در هر یک از دانشگاه های زیر در سال گذشته چند بوده می توانید با مشاورین ما در تیم انتخاب رشته تجربی تماس بگیرید .

تحصیل در رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی
مشاهده کارنامه های کنکور 99 

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی : رشته بیوتکنولوژی از سه مرحله کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری تشکیل شده است که دانشجویان در مرحله کارشناسی پس از گذراندن 132 واحد دروس مشترک معرفتی _ نظری، علوم پایه، پزشکی، مهندسی و مبانی بیوتکنولوژی به اضافه آموختن زبان انگلیسی در حد 550 نمره تافل و آشنایی کامل با زبان برنامه نویسی کامپیوتر در صورتی که معدل آنها در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 15 نباشد، می توانند وارد مرحله دوم؛ یعنی مقطع کارشناسی ارشد شوند که در این مقطع یکی از 5 گرایش بیوتکنولوژی میکروبی، بیوتکنولوژی پزشکی، بیوتکنولوژی محیطی و دریایی، بیوتکنولوژی مولکولی، فرآورش زیستی و بیتکنولوژی کشاورزی را انتخاب کرده و بعد از گذراندن 48 واخد یکی از گرایش های تخصصی، و انجام معادل 6 واحد پژوهش های انفرادی و ارائه 2 واحد سمینار از مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل می شوند.تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی .

” میانگین 80 درصد عمومی = قبولی در رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین 60 درصد اختصاصی = قبولی در رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه دولتی روزانه “

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی : در این مرحله در صورتی که میانگین نمرات دروس مقطع کارشناسی ارشد آنها حداقل 16 باشد، می توانند در امتحان جامع شرکت کنند و در صورت موفقیت در این امتحان، وارد مرحله دکترای تخصصی شده و رسما برای ثبت نام دکترای اقدام کنند.

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی : به عبارت دیگر دانشجویان این رشته نیز برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد و دکتری باید شرایط لازم را داشته باشند؛ یعنی باید میانگین معدل بالایی داشته و در آزمون جامع موفق شوند، اما در یک آزمون رقابتی شرکت نمی کنند.

تحصیل در رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی : رشته بیوتکنولوژی از سه مرحله کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری تشکیل شده است که دانشجویان در مرحله کارشناسی پس از گذراندن 132 واحد دروس مشترک معرفتی _ نظری، علوم پایه، پزشکی، مهندسی و مبانی بیوتکنولوژی به اضافه آموختن زبان انگلیسی در حد 550 نمره تافل و آشنایی کامل با زبان برنامه نویسی کامپیوتر در صورتی که معدل آنها در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 15 نباشد، می توانند وارد مرحله دوم؛ یعنی مقطع کارشناسی ارشد شوند که در این مقطع یکی از 5 گرایش بیوتکنولوژی میکروبی، بیوتکنولوژی پزشکی، بیوتکنولوژی محیطی و دریایی، بیوتکنولوژی مولکولی، فرآورش زیستی و بیتکنولوژی کشاورزی را انتخاب کرده و بعد از گذراندن 48 واخد یکی از گرایش های تخصصی، و انجام معادل 6 واحد پژوهش های انفرادی و ارائه 2 واحد سمینار از مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل می شوند.

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی : در این مرحله در صورتی که میانگین نمرات دروس مقطع کارشناسی ارشد آنها حداقل 16 باشد، می توانند در امتحان جامع شرکت کنند و در صورت موفقیت در این امتحان، وارد مرحله دکترای تخصصی شده و رسما برای ثبت نام دکترای اقدام کنند.

به عبارت دیگر دانشجویان این رشته نیز برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد و دکتری باید شرایط لازم را داشته باشند؛ یعنی باید میانگین معدل بالایی داشته و در آزمون جامع موفق شوند، اما در یک آزمون رقابتی شرکت نمی کنند.
کتراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی : شت بافت گیاهی و کاربردها آن، بیوتکنولوژی گیاهی زراعی، مهندسی گیاهی ژنتیک پیشرفته، اکولوژی مولکولی، مهندسی متابولیت در گیاهان، زیست شناسی مولکولی گیاهی، مباحثی نوین در بیوتکنولوژی گیاهی، بیوتکنولوژی گیاهی پیشرفته.
دروس تخصصی گرایش بیوتکنولوژی میکروبی و محیطی:

فیزیولوژی و پروکاربوت ها، پدیده ها تخمیر، زیست فناوری نفت، مدل سازی و شبیه سازی فرآیند ها، بیوتکنولوژی محیطی، مهندسی ژنتیک پیشرفته، بیوتکنولوژی میکروبی، بیوتکنولوژی محیطی پیشرفته.

توانایی های لازم:

رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی از بین داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فنی و علوم تجربی دانشجو می پذیرد؛ چرا که بعضی از گرایش های این رشته به علوم پزشکی و بعضی دیگر از گرایش ها به رشته مهندسی مربوط می شود.

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی : گفتنی است که از دوره دکترای پیوسته بیوتکنولوژی، دوره آموزشی خاصی است که با مناسب با توانایی دانشجویان سرآمد به صورت فشرده و پیوسته تنظیم شده است و با پذیرش دانشجویانی که از نظر بهره هوشی، قدرت درک و استدلال، توان نوآوری و خلاقیت، خودآموزی و استفاده مناسب از وقت، ععلاقه و انگیزه شدید به یادگیری و توانایی های ذهنی و روانی سرآمد همگنان خود هستند، آنان را برای اخذ درجه دکتری در این رشته آماده می کند.

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی :  از همین رو ظرفیت پذیرش دکترای پیوسته بیوتکنولوژی از یک سو به داوطلبانی اختصاص دارد که در مرحله ماقبل نهایی المپیادهای دانش آموزی ریاضی، فیزیک، شیمی، کامپیوترو زیست شناسی پذیرفته شده باشند و از سوی دیگر مخصوص داوطلبان است که از طریق آزمون سراری وارد شده و نمره کل ازمون سراسری انها از 10000 کمتر نباشد.

در ضمن از پذیرفته شده گه ان اینت رشته، منصاحبه علمی به عمل می آید تا دانشجویانی که واقعا علاقه مند بووده و انگیزه علمی لازم را دارند وارد این رشته شوند.

موقعیت شغلی در ایران

 دکترای پیوسته بیوتکنولوژی ، یک رشته نسبتا جدید است . بی شک مدتی زمان خواهد برد تا فارغ التحصیلان آن جایگاه واقعی خویشش را پیدا کنند اما این به معنای آن نیست که موقعیت شغلی برای فارغ التحصیلان این رشته مهیا نیست چون زمینه کار بیوتکنولوژی در داخل کشور مساعد است.

 برای مثال فارغ التحصیلان این رشته می توانند در پیشگیری، تشخیص و ارائه روش های نوین سریع و با کارایی بالا برای در مان بیماری های مختلف، اصلاح نباتات و مبارزه با بیماری و آفات گیاهی به روش های نوین و کارایی بیوتکنولوژی با صرف هزینه کمتر و کارایی بالاتر، ایجاد گیاهان و محصولات مهندسی شده با اهداف مصرف خوراکی یا درمانی، تولید دارو با به کارگیری روش های نوین تکنولوژی، تسویه پساب خاک و هوای آلوده و حذف آلاینده ها از محیط زیست فعالیت نمایند یا به عنوان نیروی انسانی متخصص برای مدیریت میانی و هدایت امور فنی خطوط تولید، مزارع و آزمایشگاه ها مشغول به فعالیت شود.

دانشگاه های پذیرنده:

تهران

رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی در مقطع دکترای پیوسته و کارشناسی در دوره های روزانه و همچنین در گرایش های پزشکی، محیطی و دریایی، مولکولی، فرآورش زیستی، کشاورزی، میکروبی دانشجو می پذیرد.

این رشته در مقطع دکترای پیوسته به صورت نیمه متمرکز دانشجو جذب می کند و توضیحات ارائه شده برای مقطع تحصیلی دکترای پیوسته می باشد.

برنامه ریزی کنکور برای قبولی رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی

با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمی‌توانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیم‌گیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال های قبل است و فقط می‌تواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود می‌توانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشد.

انتخاب رشته کنکور 1400

رتبه قبولی دکترای پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه سراسری

همواره در کنکور سراسری اولویت اول داوطلبان برای قبولی دانشگاههای سراسری می باشند که رقابت برای پذیرش در این کد رشته محل ها بسیار بالاتر از سایر سهمیه های دانشگاهی است. در جدول زیر می توانید رتبه قبولی دکترای پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاههای دولتی را مشاهده کنید و سپس بر اساس این رتبه های قبولی دکترای پیوسته بیوتکنولوژی تخمین رشته مناسبی را با توجه به رتبه خود در کنکور سراسری انجام دهید. این رشته تا کنون فقط در دانشگاه تهران پذیرش داشته و در سایر دانشگاهها پذیرش نداشته است.

رتبه قبولی دکتری بیوتکنولوژی از رشته ریاضی

دانشگاه دوره رتبه در منطقه 1 رتبه در منطقه 2 رتبه در منطقه 3
دانشگاه تهران روزانه 710

رتبه قبولی دکتری بیوتکنولوژی از رشته تجربی

دانشگاه دوره رتبه در منطقه 1 رتبه در منطقه 2 رتبه در منطقه 3
دانشگاه تهران روزانه 170

 

در صورت تمایل به ارتباط با مشاورین موسسه یک شو اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید

[Form id=”8″]