021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری عمومی دامپزشکی کنکور 1400

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری عمومی دامپزشکی : رشته دامپزشکی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته دامپزشکی در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .

” میانگین 57 درصد عمومی = قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین 30 درصد اختصاصی = قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه “

مشاهده کارنامه های کنکور 1401 
تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری عمومی دامپزشکی :   دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته دامپزشکی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند .تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری عمومی دامپزشکی  
به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 پذیرش دارند را مشاهده کنند .  

انتخاب رشته کنکور 1400

فرصت شغلی رشته ی دامپزشکی

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری عمومی دامپزشکی   : فارغ التحصیلان در رشته ی دامپزشکی می توانند در سازمان دامپزشکی، موسسه ی تحقیقات و تولید واکسن، واحد های دامپروری خصوصی و دولتی، شرکت های تولید فراورده های دامی، آزمایشگاه های تشخیص بیماری های دامی و انسانی، شرکت تولید دارو های دامپزشکی،تدریس در دانشکده های دامپزشکی، تاسیس مطب های دامپزشکی خصوصی و به عنوان ناظر در کشتارگاه های دامی.

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1401 – 1400 در سهمیه منطقه 1

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1401 – 1400 در سهمیه منطقه 1
ادبیات فارسی 70 70   50
عربی 40 70   60
دین و زندگی 30 50   60
زبان انگلیسی 50 30   20
زمین شناسی  10 10   10
ریاضی 30 40   30
زیست شناسی 50 50   60
فیزیک  30 20   30
شیمی 40 40   50
رتبه در منطقه 1 6492 4806 4782 4688
رتبه کشوری 26132 18645 18518 18085
شهر محل سکونت  تبريز تبريز شيراز شيراز
رشته محل قبولی ( روزانه ) دامپزشکی|دانشگاه ارومیه  دامپزشکی|دانشگاه زابل  دامپزشکی|دانشگاه شهیدچمران -اهواز

 

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1401 – 1400 در سهمیه منطقه 2

 
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 2
ادبیات فارسی 20 50 30
عربی 30 50 60
دین و زندگی 20 60 40
زبان انگلیسی 30 60 70
زمین شناسی  10 10 10
ریاضی 10 50 60
زیست شناسی 20 50 50
فیزیک  10 60 30
شیمی 10 30 30
رتبه در منطقه 2 33953 8374 8207
رتبه کشوری 87188 20650 2011401
شهر محل سکونت  بابلسر اهواز كرمانشاه
رشته محل قبولی ( روزانه ) دامپزشکی|دانشگاه تهران دامپزشکی|دانشگاه شهیدچمران -اهواز دامپزشکی|دانشگاه رازی -کرمانشاه
 

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشتهدامپزشکیدانشگاه دولتی روزانه کنکور 1401 – 1400 در منطقه 3 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1401 – 1400 در سهمیه منطقه 3
ادبیات فارسی 30 * 20
عربی 20 * 20
دین و زندگی 40 * 50
زبان انگلیسی 10 * 10
زمین شناسی  10 * -10
ریاضی 30 * 20
زیست شناسی 20 * 40
فیزیک  10 * 10
شیمی 30 * 50
رتبه در منطقه 3 18793 15540 14630
رتبه کشوری 74433 63708 60591
شهر محل سکونت  دورود اليگودرز بوكان
رشته محل قبولی ( روزانه ) دامپزشکی|دانشگاه لرستان -خرم اباد دامپزشکی|دانشگاه لرستان -خرم اباد دامپزشکی|دانشگاه ارومیه
 
 
انتخاب رشته کنکور 1400
 
 
 

مشاهده کارنامه های کنکور 1401