تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری عمومی دامپزشکی کنکور ۹۸

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری عمومی دامپزشکی : رشته دامپزشکی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته دامپزشکی در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .

” میانگین ۵۷ درصد عمومی = قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین ۳۰ درصد اختصاصی = قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه “

مشاهده کارنامه های کنکور ۹۹ 
تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری عمومی دامپزشکی :   دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته دامپزشکی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند .تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری عمومی دامپزشکی  
به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ پذیرش دارند را مشاهده کنند .  

انتخاب رشته کنکور 1400

فرصت شغلی رشته ی دامپزشکی

تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی دکتری عمومی دامپزشکی   : فارغ التحصیلان در رشته ی دامپزشکی می توانند در سازمان دامپزشکی، موسسه ی تحقیقات و تولید واکسن، واحد های دامپروری خصوصی و دولتی، شرکت های تولید فراورده های دامی، آزمایشگاه های تشخیص بیماری های دامی و انسانی، شرکت تولید دارو های دامپزشکی،تدریس در دانشکده های دامپزشکی، تاسیس مطب های دامپزشکی خصوصی و به عنوان ناظر در کشتارگاه های دامی.

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۹ – ۹۸ در سهمیه منطقه ۱

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۹ – ۹۸ در سهمیه منطقه ۱
ادبیات فارسی ۷۰ ۷۰ ۵۰
عربی ۴۰ ۷۰ ۶۰
دین و زندگی ۳۰ ۵۰ ۶۰
زبان انگلیسی ۵۰ ۳۰ ۲۰
زمین شناسی  ۱۰ ۱۰ ۱۰
ریاضی ۳۰ ۴۰ ۳۰
زیست شناسی ۵۰ ۵۰ ۶۰
فیزیک  ۳۰ ۲۰ ۳۰
شیمی ۴۰ ۴۰ ۵۰
رتبه در منطقه ۱ ۶۴۹۲ ۴۸۰۶ ۴۷۸۲ ۴۶۸۸
رتبه کشوری ۲۶۱۳۲ ۱۸۶۴۵ ۱۸۵۱۸ ۱۸۰۸۵
شهر محل سکونت  تبریز تبریز شیراز شیراز
رشته محل قبولی ( روزانه ) دامپزشکی|دانشگاه ارومیه  دامپزشکی|دانشگاه زابل  دامپزشکی|دانشگاه شهیدچمران -اهواز

 

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۹ – ۹۸ در سهمیه منطقه ۲

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸ – ۹۹ در سهمیه منطقه ۲
ادبیات فارسی ۲۰ ۵۰ ۳۰
عربی ۳۰ ۵۰ ۶۰
دین و زندگی ۲۰ ۶۰ ۴۰
زبان انگلیسی ۳۰ ۶۰ ۷۰
زمین شناسی  ۱۰ ۱۰ ۱۰
ریاضی ۱۰ ۵۰ ۶۰
زیست شناسی ۲۰ ۵۰ ۵۰
فیزیک  ۱۰ ۶۰ ۳۰
شیمی ۱۰ ۳۰ ۳۰
رتبه در منطقه ۲ ۳۳۹۵۳ ۸۳۷۴ ۸۲۰۷
رتبه کشوری ۸۷۱۸۸ ۲۰۶۵۰ ۲۰۱۹۹
شهر محل سکونت  بابلسر اهواز کرمانشاه
رشته محل قبولی ( روزانه ) دامپزشکی|دانشگاه تهران دامپزشکی|دانشگاه شهیدچمران -اهواز دامپزشکی|دانشگاه رازی -کرمانشاه

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشتهدامپزشکیدانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۹ – ۹۸ در منطقه ۳ 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۹ – ۹۸ در سهمیه منطقه ۳
ادبیات فارسی ۳۰ * ۲۰
عربی ۲۰ * ۲۰
دین و زندگی ۴۰ * ۵۰
زبان انگلیسی ۱۰ * ۱۰
زمین شناسی  ۱۰ * -۱۰
ریاضی ۳۰ * ۲۰
زیست شناسی ۲۰ * ۴۰
فیزیک  ۱۰ * ۱۰
شیمی ۳۰ * ۵۰
رتبه در منطقه ۳ ۱۸۷۹۳ ۱۵۵۴۰ ۱۴۶۳۰
رتبه کشوری ۷۴۴۳۳ ۶۳۷۰۸ ۶۰۵۹۱
شهر محل سکونت  دورود الیگودرز بوکان
رشته محل قبولی ( روزانه ) دامپزشکی|دانشگاه لرستان -خرم اباد دامپزشکی|دانشگاه لرستان -خرم اباد دامپزشکی|دانشگاه ارومیه
انتخاب رشته کنکور 1400

مشاهده کارنامه های کنکور ۹۹