بودجه بندی کنکور ۹۹
بودجه بندی کنکور ۹۹
5 (100%) 2 vote[s]

بودجه بندی کنکور ۹۹
۵ (۱۰۰%) ۲ vote[s]

بودجه بندی کنکور ۹۹

یکی از پر اهمیت ترین موارد در زمینه مطالعه هدفمند و برنامه ریزی درسی یک داوطلب کنکور توجه به بودجه بندی مباحث در کنکور سراسری می باشد و دانش آموز می تواند با پی بردن به اهمیت مطالب زمان خود را مدیریت نموده و انرژی لازم را برای مباحثی که در آن ها مهارت و توانایی بیشتری دارد صرف کند و در نتیجه رتبه بهتری را در کنکور سراسری به دست آورد.

 

دروس عمومی

در ابتدای بحث سعی داریم ، با تفکیک سازی تعداد سوالات سال های گذشته کنکور از نظر موضوع دید بهتری از مباحث دروس نظام قدیم پیدا کنیم. ابتدا دروس عمومی ( زبان و ادبیات فارسی – عربی – دین و زندگی – زبان انگلیسی ) را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 بودجه بندی کنکور زبان و ادبیات فارسی

در دروس عمومی نخستین درس دفترچه کنکور زبان و ادبیات فارسی می باشد که شامل ۲۵ عدد سوال است . همانطور که در جدول زیر قابل رویت است در بودجه بندی درس ادبیات و زبان فارسی بیشترین سهم را بحث مهم قرابت معنایی از آن خود ساخته است که هر سال به طور میانگین بین هشت الی ده سوال به صورت مستقیم از این بخش توسط طراحان مطرح شده است. لذا انتظار می رود در بودجه بندی کنکور ۹۹ نیز همین رویه توسط طراحان کنکور اتخاذ شود.

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور

مبحث ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۳ ۲ ۲ ۲ ۲
زبان فارسی ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۱ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه های ادبی ۴ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنایی ۹ ۹ ۹ ۹ ۹

 بودجه بندی کنکور زبان عربی

دومین درس دفترچه عمومی کنکور ؛ درس زبان عربی میباشد که دارای ۲۵ سوال است. این درس به طور کلی از دو بخش ترجمه و قواعد تشکیل شده و دسته بندی تمامی سوالات به نوعی زیر مجموعه این دو مبحث پایه ای و مهم می باشد . در بودجه بندی درس زبان عربی بیشترین سهم را قسمت قواعد و ترجمه و تعریب دارد که در تمام سال های ۸۸ تا ۹۶ یعنی کنکور نه سال اخیر ، روی هم رفته ۱۶ سوال را در هر کنکور به خود اختصاص داده است. پس از آن درک مطلب متن های عربی سالانه ۴ سوال را به خود اختصاص داده است. در نمودار زیر به تفکیک هر مبحث بودجه بندی کنکور درس زبان عربی برای شما گردآوری گردیده شده است.

بودجه بندی عربی کنکور (نظام قدیم)

مبحث ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴
ترجمه و تعریب ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
حرکت گذاری ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸

بودجه بندی عربی کنکور (نظام جدید)

مبحث ۹۸
ترجمه و مفاهیم ۱۰
مفهوم لغات ۱
درک مطلب ۴
تحلیل صرفی ۳
حرکت گذاری ۱
جمع مکسر-متضاد-مترادف ۱
قواعد ۵

 بودجه بندی کنکور دین و زندگی

درس دین و زندگی نیز مانند بقیه دروس عمومی هر ساله ۲۵ سوال از دفترچه عمومی را به خود اختصاص میدهد که این ۲۵ سال به سه قسمت قابل دسته بندی می باشد . در طی کنکور های داخل و خارج کشور نه سال اخیر ، از کتاب دین و زندگی سال دوم ۹ سوال ، سال سوم ۹ سوال و دین زندگی سال چهارم/پیش دانشگاهی ۷ سوال مطرح شده است. شما در جدول زیر نیز به تفکیک میتوانید بودجه بندی مباحث دین زندگی کنکور را مشاهده نمایید.

بودجه بندی دینی کنکور (نظام جدید)

مبحث ۹۸
دهم ۹
یازدهم ۸
دوازدهم ۸

بودجه بندی مبحثی دینی کنکور (نظام جدید)

مبحث ۹۸
آیات و روایات ۱۱
متن ۹
اشعار و حدیث ۵

 بودجه بندی کنکور زبان انگلیسی

پرونده دفترچه دروس عمومی تمام رشته ها با درس زبان انگلیسی بسته میشود . این درس نیز تعداد ۲۵ سوال از ۱۰۰ سوال دفترچه عمومی را به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم در میان مباحث زبان انگلیسی را قسمت درک مطلب یا Reading به خود اختصاص داده است که در طی ده سال اخیر بین ۸ تا ۱۰ سوال توسط طراحان مطرح شده است. در جدول زیر نیز به تفکیک سال و مباحث نیز تعداد سوالات قابل مشاهده است.(شایان ذکر است بودجه بندی زبان انگلیسی نظام قدیم و نظام جدید یکی می باشد.)

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور ( نظام قدیم و جدید )

مبحث ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴
واژگان ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
گرامر ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
درک مطلب (Reading) ۸ ۸ ۸ ۸ ۸

 

بودجه بندی دروس اختصاصی رشته ی تجربی

بودجه بندی ریاضی تجربی در کنکور ۹۸

بعضی از دانش‌آموزان گروه تجربی به دلیل سخت بودن درس ریاضی و ضریب پایین آن نسبت به دو درس زیست و شیمی وقت کم‌تری را برای این درس در برنامه‌ی مطالعاتی خود قرار می‌دهند و همین مطلب باعث عدم موفقیت دانش‌آموزان این گروه در درس ریاضی شده است؛ اما باید توجه کرد که از نظر محاسباتی که برای تعیین نمره‌ی تراز صورت می‌گیرد ارزش یک تست زیست‌شناسی به دلیل وجود انحراف معیار در درس ریاضی برابر ارزش دو تست ریاضی نیست؛ بنابراین باید فرض اشتباهی را که در مورد این درس وجود دارد از ذهن دانش‌آموزان پاک کرد. هم‌چنین این درس در تعیین رشته در دانشگاه‌های خوب کشور بسیار تأثیرگذار است.

نام فصل

تعداد سوالات ریاضی در کنکور ۹۸

الگو ودنباله ۱
توان های گویا و عبارت های جبری ۰
معادله و نامعادله ۳
هندسه ۴
تابع ۲
مثلثات ۴
توابع نمایی و لگاریتم ۲
حد وپیوستگی ۴
مشتق ۴
کاربرد مشتق ۲
شمارش ، بدون شمردن ۱
احتمال ۲
آمار ۱

 

بودجه بندی فیزیک تجربی در کنکور ۹۸

اینکه از نظر بسیاری از داوطلبان رشته تجربی، فیزیک در درجه اهمیت کمتری در مقایسه با به دو درس زیست شناسی و شیمی قرار دارد، اما به دلیل ضعف تعداد زیادی از دانش آموزان در درس فیزیک، پاسخگویی بیشتر به سوالات این درس باعث می شود تا داوطلب در مقایسه با افرادی که به سوالات کمتری از این درس پاسخ داده اند، موقعیت بهتر و رتبه و تراز بالاتری کسب کند. این موضوع آن قدر اهمیت دارد که مشاوران ما معتقدند که اگر یک داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی بتواند به تعداد متوسطی از سوالات ریاضی و فیزیک پاسخ گوید. حتما در یکی از رشته های علوم پزشکی در یک دانشگاه خوب قبول خواهد شد.

 

نام فصل

تعداد سوالات فیزیک در کنکور ۹۸

فیزیک و اندازه گیری ۱
کار و انرژی و توان ۲
ویژگی های فیزیک مواد ۲
دما و گرما ۳
الکتریسیته ساکن ۳
جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم ۳
مغناطیس و القای الکترومغناطیس ۳
حرکت بر خط راست ۳
دینامیک ۳
نوسان و امواج ۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای ۳

 

بودجه بندی شیمی تجربی در کنکور۹۸

درس شیمی در کنکور سراسری ۹۸ و سال‌های اخیر جزء سخت‌ترین و مفهومی‌ترین درس‌ها شناخته شده است درس شیمی شامل ۲ بخش حفظیات و مسائل است. در چند سال اخیر توجه طراحان کنکور در این درس نسبت به سؤال‌های تیپ مسئله بیش‌تر شده است و ۵۰ درصد سؤال‌های کنکور درس شیمی را مسائل تشکیل می‌دهند. معمولاً مسائل این درس با اعداد بزرگ و تقریب اعشاری طرح می‌شوند و ظاهری مشکل و پیچیده دارند اما در واقع به‌راحتی حل می‌شوند. اگر دانش‌آموزان به حل تمرین و تست زیاد در این بخش بپردازند و چندین بار سؤال‌های کنکور را حل کنند به‌راحتی می‌توانند به سؤال‌های تیپ مسئله پاسخ دهند.

نام فصل

تعداد سوالات شیمی در کنکور ۹۸

کیهان زادگاه الفبای هستی ۳
ردپای گازها در زندگی ۳
آب ، آهنگ زندگی ۲
قدر هدایای زمینی را بدانیم ۴
در پی غذای سالم ۴
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر ۶
مولکول ها در خدمت تندرستی ۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی ۴
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری ۴
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر ۲

 

بودجه بندی زیست تجربی در کنکور۹۸

اگر دانش آموز رشته ی تجربی باشید ، بدون شک از اهمیت این درس در تعیین سرنوشت خود آگاه هستید.درس اصلی رشته ی تجربی که هر تست آن می تواند تعداد زیادی داوطلب را در رتبه ی کل شما جا به جا کند. بحث بودجه بندی در درس زیست شناسی کمی دشوار است چرا که بیشتر سوالات این درس به صورت ترکیبی مطرح میشوند پس توجه به تمام نکات زیست شناسی اهمیت دارد.

نام فصل

تعداد سوالات درس زیست شناسی در کنکور ۹۸

زیست شناسی دیروز، امروز ، فردا ۰
گوارش و جذب مواد ۳
تبادلات گازی ۲
گردش مواد در بدن ۳
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ۳
از یاخته تا گیاه ۳
جذب و انتقال مواد درگیاهان ۲
تنظیم عصبی ۳
حواس ۳
دستگاه حرکتی ۲
تنظیم شیمیایی ۰
ایمنی ۳
تنظیم یاخته ۱
تولید مثل ۳
تولید مثل نهاندانگان ۲
پاسخ گیاهان به محرک ها ۱
مولکول های اطلاعاتی ۲
جریان اطلاعات در یاخته ۳
انتقال اطلاعات در نسل ها ۳
تغییر در اطلاعات وراثتی ۲
ازماده به انرژی ۱
از انرژی به ماده ۲
فناوری های نوین زیستی ۱
رفتارهای جانوران ۲

بودجه بندی دروس اختصاصی رشته ریاضی

بودجه بندی ریاضی رشته ریاضی کنکور۹۸

ریاضیات شامل چند درس می شود از جمله دیفرانسیل و ریاضی پایه ، هندسه پایه ، هندسه تحلیلی، حسابان ، درس گسسته ، جبر و احتمال و آمار مدل سازی این بخش در کنکور دارای ۵۵ سوال و میزان پاسخگویی ۸۵ دقیقه است .

 بودجه بندی هندسه و گسسته کنکور ۹۸

درس هندسه و گسسته معمولا برای دانش آموزان سخت می باشد و اغلب افراد به دلیل سختی هندسه و گسسته را رها می کنند در حالی که بخش قابل توجهی از سوالات درس ریاضی را دروس هندسه و گسسته تشکیل می دهد . توصیه ما به شما این است که با توجه به بودجه بندی مطرح شده مباحث ساده تر را انتخاب کنید و با تمرکز ویژه روی این مطالب و حل تست های بیشتر به بخش قابل توجهی در کنکور سراسری پاسخ دهید.

نام فصل

تعداد سوالات هندسه و گسسته در کنکور۹۸

ترسیم های هندسی و استدلال ۰
قضیه تالس و تشابه ۲
چند ضلعی ها ۱
تجسم فضایی ۲
دایره ۳
تبدیل های هندسی ۲
رابطه طولی با مثلث ۱
ماتریس ۳
مقاطع مخروطی ۳
بردارها ۱
مبانی ریاضیات ۳
احتمال ۲
آمار توصیفی ۲
آمار استنباطی ۰
نظریه اعداد ۴
گراف ۲
ترکیبات ۴

 

بودجه بندی حسابان  در کنکور ۹۸

درس حسابان در کنکور ۹۸ از درس هایی است که باید به صورت مفهومی یادگیری شود در غیر این صورت فهم و درک آن سخت می شود. در صورت یاد گرفتن مفاهیم درسی حسابان، می توانیم از این مفاهیم برای حل مسئله های مختلف استفاده کنیم. حسابان از جمله درس هایی است که نقش مهمی در نتایج کنکور دارد و افرادی که در رشته ریاضی درس می خوانند و در حال آماده شدن برای کنکور هستند باید این درس را جدی بگیرند. حسابان از درس های سخت است و حجم بالایی دارد و باید از همان سال های اولیه دبیرستان با تلاش و جدیت بیشتری مطالعه شود.  بعترین روش برای یادگیری درس حسابان، تمرین مکررو دوره است. برای درک و فهم بهتر مفاهیم درسی حسابان، دانش آموزان باید در هر جلسه مطالب خلاصه نویسی شده خود را مرور کرده و با حل تست های متنوع خود را برای کنکور و آزمون ها آماده کنند.

عنوان فصل

تعداد سوالات درس حسابان در کنکور ۹۸ ریاضی

مجموعه الگو و دنباله ۲
مثلثات ۳
توان های گویا و عبارات جبری ۱
معادله و نامعادله ۱
شمارش بدون شمردن ۰
هندسه تحلیلی ۰
توابع ۲
بخش پذیری و تقسیم ۰
تابع نمایی و لگاریتم ۱
حد و پیوستگی ۳
حد نامتناهی و حد در بینهایت ۱
مشتق ۳
کاربرد مشتق ۲

 

بودجه بندی درس شیمی در کنکور ریاضی ۹۸

درس شیمی در کنکور سراسری ۹۸ و سال‌های اخیر جزء سخت‌ترین و مفهومی‌ترین درس‌ها شناخته شده است درس شیمی شامل ۲ بخش حفظیات و مسائل است. در چند سال اخیر توجه طراحان کنکور در این درس نسبت به سؤال‌های تیپ مسئله بیش‌تر شده است و ۵۰ درصد سؤال‌های کنکور درس شیمی را مسائل تشکیل می‌دهند. معمولاً مسائل این درس با اعداد بزرگ و تقریب اعشاری طرح می‌شوند و ظاهری مشکل و پیچیده دارند اما در واقع به‌راحتی حل می‌شوند. اگر دانش‌آموزان به حل تمرین و تست زیاد در این بخش بپردازند و چندین بار سؤال‌های کنکور را حل کنند به‌راحتی می‌توانند به سؤال‌های تیپ مسئله پاسخ دهند.

نام فصل

تعداد سوالات درس شیمی در کنکور ۹۸

کیهان زادگاه الفبای هستی ۳
ردپای گازها در زندگی ۳
آب ، آهنگ زندگی ۲
قدر هدایای زمینی را بدانیم ۴
در پی غذای سالم ۴
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر ۶
مولکول ها در خدمت تندرستی ۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی ۴
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری ۴
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر ۲

 

 بودجه بندی فیزیک در کنکور ریاضی ۹۸

درس فیزیک نیز مانند درس ریاضی باید در یادگیری آن به دنبال یادگیری مفهومی بود و با تمرین و تکرار و تمرکز روی مفاهیم مسائل مهارت خود در حل سوالات را بالا برد نکته حائز اهمیت اینجاست که از پرداختن به مباحث پیچیده و سخت خودداری کنید و به دنبال مفاهیمی که برای شما به نظر راحت تر می آید را مطالعه کرده و بعد از خلاصه نویسی مناسب به حل سوالات اقدام کنید . به هیچ وجه از سوالات کنکور های سراسری سال های گذشته غافل نشوید و با حل مستمر این سوالات تسلط خود در این درس را افزایش دهید.

نام فصل

تعداد سوالات فیزیک در کنکور ۹۸

برهم کنش های موج ۲
فیزیک و اندازه گیری ۰
کار و انرژی و توان ۲
ویژگی های فیزیک مواد ۳
دما و گرما ۴
الکتریسیته ساکن ۳
جریان الکتریکی ۴
مغناطیس ۲
خازن ۱
حرکت بر خط راست ۴
دینامیک ۶
نوسان و امواج ۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای ۴
ترمودینامیک ۳

امیدواریم مطالب بالا برای شما مفید بوده باشد و همچنین می توانید برای دروس ذکر شده منابع مناسب برای دوازدهم تجربی را از اینجا مطالعه بفرمایید.

amirsoheil.gh

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

جدیدترین محصولات

مشاهده تمام محصولات