021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی
your-alt
your-alt

برنامه کلاس آنلاین

درس روز  استاد ساعت
علوم متوسطه اول 27 اردیبهشت 

29 اردیبهشت 

30 اردیبهشت 

دکتر منتظری 15:30 الی 17
ریاضی متوسطه اول 25 اردیبهشت

28 اردیبهشت

دکتر آذین 15:30 الی 17
زیست یازدهم  

28 اردیبهشت

 

دکتر مقدم تا دقایقی دیگر
حسابان یازدهم  

25 اردیبهشت

30 اردیبهشت

 

دکتر درگی 17 الی 18:30
هندسه یازدهم 27 اردیبهشت مهندس پیام  17 الی 18:30
ریاضی تجربی یازدهم 26 اردیبهشت

31 اردیبهشت

دکتر درگی 17 الی 18:30
فیزیک یازدهم 6 اردیبهشت  مهندس پرندوست 17 الی 18:30
شیمی یازدهم  29 اردیبهشت

2 خرداد

3 خرداد

دکتر نعمانی 17 الی 18:30
زیست دوازدهم حضوری در موسسه دکتر سهرابی
فیزیک دوازدهم حضوری در موسسه مهندس سادات

 

 

 

 

دقت داشته باشید فقط در زمان مشخص شده مناسب با مقطع خود وارد کلاس شوید

برای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید