رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر کنکور ۹۸

مهندسی کامپیوتر , همچنان که علم و فناوری ها پیشرفت می کند روز به روز نیز بر علاقمندان رشته مهندسی کامپیوتر نیز افزوده می شود از این رو داوطلبان زیادی در کنکور ریاضی به هدف قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر انتخاب رشته می کنند.

کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر ۹۸

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر کنکور ۹۸

مهندسی کامپیوتر , توجه داشته باشید که صرفا پیگیری و اتکا به حداقل دروس و آخرین رتبه لازم در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه در کنکور ۹۷-۹۸ برای متقاضیان این رشته در کنکور سراسری ۹۹ کافی نیست و به هیچ عنوان توصیه نمی شود چرا که قبولی در رشته ی مد نظر نیازمند برنامه ریزی اصولی و هدفمند می باشد به گونه ای که در جهت رسیدن به رشته و یا حتی دانشگاه مورد علاقه باید پیاده سازی شود تا داوطلب بدون هیچ ابهام و نگرانی ، مسیر را طی کند و مطالعه ای باکیفیت و نتیجه بخش داشته باشد.

مهندسی کامپیوتر , اما با این حال و تنها برای اینکه داوطلب یک اطلاع و یک دید کلی نسبت به میانگین رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی داشته باشد ، در اینجا آرشیوی کامل از تمام

رتبه قبولی های کنکور سراسری ، دانشگاه آزاد ، پردیس خودگران و نیز واحدهای دانشگاهی غیر انتفاعی و پیام نور  آورده شده اند .

انتخاب رشته کنکور 1400

میانگین درصدهای لازم برای قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر

براساس کارنامه های قبولی ۹۷

میانگین ۱۴ درصد عمومی = قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه
میانگین ۵ درصد اختصاصی = قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه

نام دانشگاه :دانشگاه صنعتی شریف – تهران نرم افزار
ظرفیت رشته :۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه :دانشگاه صنعتی شریف – تهران فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف – تهران معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۷

نام دانشگاه : دانشگاه تهران نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۳۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه تهران فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۴۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه تهران معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۹۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۶۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۹۷

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۹۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۱۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۰۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۰۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۷۸

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۴۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۴۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه شهید بهشتی – تهران نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۷۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۰۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۳۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی اصفهان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۰۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۳۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۶۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۶۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۸۲

نام دانشگاه : دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۳۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۳۲

نام دانشگاه :دانشگاه شهید بهشتی – تهران معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۷۷۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه :دانشگاه صنعتی اصفهان فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۳۴۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج) نرم افزار–
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۶۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه اصفهان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۹۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۱۰۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۲۰۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۷۷۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۰۷۹

نام دانشگاه : دانشگاه شیراز نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۷۳۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۱۴۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۲۵۴

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۱۵۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۱۷۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۶۷

ایجاد تغییرات بزرگ زندگی تا حدی ترسناک است؛
اما میدانید ترسناکتر از آن چیست؟
” حسرت “

ما میتونیم…

نام دانشگاه :دانشگاه الزهرا(س) – تهران نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۰۰۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه الزهرا(س) – تهران فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۲۶۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۰۷۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد معماری سیستم های کامپیوتری–نوبت دو
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۶۹۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) معماری سیستم های کامپیوتری–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۹۸۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه اصفهان فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۸۱۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۵۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۷۴۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۸۹۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) نرم افزار–
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۰۰۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۷۳۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : دانشگاه شاهد – تهران معماری سیستم های کامپیوتری

نام دانشگاه : دانشگاه شاهد – تهران معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۵۵۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دکتر شریعتی) نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۵۷۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۷۳۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۷۴۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۵۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۱۹۳

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) نرم افزار–بومی استان فارس
ظرفیت رشته : ۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۵۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۲۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۳۹۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۲۳۶

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۵۱۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۱۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۴۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۱۸۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۱۲۰

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۴۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۹۸۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۳۷۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف – تهران فناوری اطلاعات–پردیس خودگردان
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۹۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۱۵۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۲۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی قم نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۸۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه گیلان – رشت نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۴۰۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۹۳۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۷۶۴

نام دانشگاه : دانشگاه گیلان – رشت معماری سیستم های کامپیوتری ، نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۷۹۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۲۷۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۳۶۲

نام دانشگاه : دانشگاه شیراز معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۹۵۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۳۹۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۲۶۹

نام دانشگاه : دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دکتر شریعتی) نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۵۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۷۷۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۹۳۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه یزد نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۵۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۷۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه یزد فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۵۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۷۷۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر

نام دانشگاه : دانشگاه قم نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۷۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۱۰۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شیراز فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۵۱۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۵۷۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۹۰۶

نام دانشگاه : دانشگاه اراک نرم افزار–
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۱۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۹۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه کاشان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۴۸۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۰۰۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۵۳۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه بوعلی سینا – همدان
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۹۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۸۶۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه تهران (محل تحصیل فومن گیلان) فناوری اطلاعات–
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۰۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۲۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۹۵۲

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز فناوری اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۱۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۲۸۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۹۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۵۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۴۷۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی قم معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۳۰۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۱۴۰

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – کرمان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۴۷۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۱۹۴

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۳۰۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۴۹۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۷۶۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۳۴۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه کاشان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۴۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه اراک نرم افزار– –نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۴۲۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۶۰۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه زنجان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۰۷۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۲۵۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۸۲۷

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر فناوری اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۴۶۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – کرمان فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۵۱۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۵۲۳

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۲۵۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۱۶۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۲۸۴

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۵۶۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه شهید چمران اهواز نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۶۵۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۶۱۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۳۱۱

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۸۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۶۴۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – تهران شمال نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۶۴۷۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۳۶۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۶۲۵

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان فناوری اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۸۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر ۹۹

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۲۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۲۸۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه گلستان – گرگان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۶۷۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۵۰۰

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز معماری سیستم های کامپیوتری–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۴۴۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه ارومیه نرم افزار
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۵۲۹۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۹۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۰۴۹

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۷۷۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۵۹۳۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه اردکان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۵۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۴۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه شهرکرد نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۲۸۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۵۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۰۵۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۳۵۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۴۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۶۶۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی همدان فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۱۶۶۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۶۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه گیلان – رشت (محل تحصیل رودسر) نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۵۶۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۵۱۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۶۷۲

نام دانشگاه : دانشگاه شیراز معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۹۵۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۳۹۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۲۶۹

نام دانشگاه : دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران (دکتر شریعتی) نرم افزار–نوبت دوم ۳۰
ظرفیت رشته :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۵۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۷۷۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۹۳۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه یزد نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۵۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۷۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه یزد فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۶۵۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۷۷۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه قم نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۷۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۱۰۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شیراز فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۵۱۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۵۷۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۹۰۶

نام دانشگاه :دانشگاه اراک نرم افزار–
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۱۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۹۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه کاشان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۴۸۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۰۰۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۵۳۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه بوعلی سینا – همدان
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۹۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۸۶۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه تهران (محل تحصیل فومن گیلان) فناوری اطلاعات–
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۰۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۲۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۹۵۲

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز فناوری اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۱۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۲۸۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۹۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۷۵۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۴۷۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی قم معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۳۰۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۱۴۰

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – کرمان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۴۷۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۱۹۴

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۳۰۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۴۹۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۷۶۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۳۴۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر ۹۹

نام دانشگاه : دانشگاه کاشان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۸۴۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه اراک نرم افزار– –نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۴۲۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۶۰۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه زنجان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۰۷۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۲۵۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۸۲۷

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر فناوری اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۴۶۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – کرمان فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۵۱۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۵۲۳

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۲۵۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۱۶۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۲۸۴

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۸۵۶۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه شهید چمران اهواز نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۶۵۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۶۱۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۳۱۱

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۸۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۶۴۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – تهران شمال نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۶۴۷۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۳۶۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۶۲۵

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان فناوری اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۸۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۲۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۲۸۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه گلستان – گرگان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۶۷۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۵۰۰

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز معماری سیستم های کامپیوتری–نوبت دوم
ظرفیت رشته :۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۰۴۴۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه ارومیه نرم افزار
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۵۲۹۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۹۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۰۴۹

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) نرم افزار–
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۷۷۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۵۹۳۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه اردکان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۵۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۴۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه شهرکرد نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۲۸۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۷۵۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۰۵۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۳۵۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۴۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۶۶۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی همدان فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۱۶۶۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۹۶۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه گیلان – رشت (محل تحصیل رودسر) نرم افزار–
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۵۶۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۵۱۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۶۷۲

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران) نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۲۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۰۰۹۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۸۲۲

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود فناوری اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۷۴۰۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۵۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۲۹۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۸۳۹

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین – تهران (ویژه برادران) فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۷۹۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۳۶۷۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۰۲۵۰

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۲۸۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۲۶۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۴۵۸

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل معماری سیستم های کامپیوتری–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۳۹۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۹۶۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی ارومیه فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۵۳۴۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۱۹۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی همدان معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۷۰۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۴۳۵

نام دانشگاه : دانشگاه خلیج فارس – بوشهر نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۹۴۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۷۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۱۴۳

نام دانشگاه : دانشگاه اردکان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر ۹۹

نام دانشگاه : دانشگاه بیرجند نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۵۶۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۴۳۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۲۴۴

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – تهران شمال فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۰۲۷۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۹۳۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۶۹۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۳۲۵۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۴۱۲

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی ارومیه فناوری اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۶۹۶۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۲۵۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۴۷۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۰۶۴۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۷۵۹

نام دانشگاه : دانشگاه آیت اله حایری – میبد فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۸۴۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه رازی کرمانشاه نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۴۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۳۸۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۶۰۴

نام دانشگاه : دانشگاه کردستان – سنندج نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۷۸۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۵۸۵

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – کرمان معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۶۲۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۶۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۱۶۲۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۹۹۹

نام دانشگاه : دانشگاه دامغان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۷۴۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۲۷۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه لرستان – خرم آباد نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۹۴۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۵۷۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۱۱۵

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود رایانش امن
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۷۶۴۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۰۹۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۰۲۶

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین – تهران (ویژه برادران) نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۱۵۶۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۲۶۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ابرار – تهران (ویژه خواهران) فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۸۹۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۵۹۹۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۵۷۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۳۲۸

نام دانشگاه : دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۹۷۳۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۶۶۶۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۲۷۶۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه بجنورد نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۹۵۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۱۶۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۳۱۹

نام دانشگاه : مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۶۸۵۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۰۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۰۲۷

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شیراز فناوری اطلاعات–بومی استان بوشهر –مناطق محروم
ظرفیت رشته : ۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه بوعلی سینا – همدان (محل تحصیل تویسرکان) فناوری اطلاعات–
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۰۱۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۷۰۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۸۷۹

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۷۴۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۰۹۰

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی ارومیه نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۷۴۰۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۳۸۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۸۶۴

نام دانشگاه : دانشگاه آیت اله حایری – میبد نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۵۰۱۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۰۸۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ابرار – تهران (ویژه خواهران) نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۴۰۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۴۴۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان معماری سیستم های کامپیوتری–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۴۹۹۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۹۶۰۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۸۳۴

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ابرار – تهران (ویژه خواهران) معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۵۳۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۶۱۶۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری – مرکز شهرکرد نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۰۶۶۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۹۷۱۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۲۶۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۰۶۳

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل دماوند) فناوری اطلاعات–
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۰۳۰۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۶۶۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد نرم افزار–محل تحصیل یزد –غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۵۰۴۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر ۹۹

نام دانشگاه : دانشگاه بناب نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۹۱۶۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۹۱۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۰۷۸

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء – بهبهان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه تربت حیدریه نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۶۷۰۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۱۸۵۶

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۳۴۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه هرمزگان – بندرعباس معماری سیستم های کامپیوتری–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه فسا فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه گلستان – گرگان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۰۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز (محل تحصیل میانه) فناوری اطلاعات–
ظرفیت رشته : ۳۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۹۵۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۷۷۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۹۱۳

نام دانشگاه : دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر معماری سیستم های کامپیوتری–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۷۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۵۱۳۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه هرمزگان – بندرعباس معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۷۸۴۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : مرکز اموزش عالی محلات نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۱۶۵۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۰۷۰۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه رازی کرمانشاه معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۱۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۹۱۳

نام دانشگاه : دانشگاه ملایر نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۸۹۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۸۹۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۸۷۴

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی کرمانشاه فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۷۵۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۲۹۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۸۷۹

نام دانشگاه : دانشگاه گلستان – گرگان (محل تحصیل علی آباد کتول) نرم افزار–
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۷۴۶۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی تعالی – قم فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۰۴۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی – اسدآباد همدان فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۰۱۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی – اسدآباد همدان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۹۳۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۵۴۰

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۰۸۵۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۰۸۹۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۰۸۸۹

نام دانشگاه : دانشگاه فسا فناوری اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۵۳۳۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی ارومیه نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۱۲۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۱۷۶۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۷۷۸

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز (محل تحصیل میانه) فناوری اطلاعات– –نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۲۱۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۰۹۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۹۱۸

نام دانشگاه : مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا فناوری اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۱۷۶۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۲۹۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان معماری سیستم های کامپیوتری–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد نرم افزار
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۷۶۶۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۰۴۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۵۹۰

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی گناباد نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۷۹۰۱

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل دماوند) نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۰۲۰۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۴۴۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بیرجند نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۱۵۳۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۵۶۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۰۱۲۹

نام دانشگاه : دانشگاه گنبد (محل تحصیل مینودشت) نرم افزار–
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۱۶۶۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۰۰۶

نام دانشگاه : دانشگاه بیرجند معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۲۱۸۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۶۱۷۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۷۴۶

نام دانشگاه : دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۹۵۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۳۲۷

نام دانشگاه : دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (محل تحصیل میناب) نرم افزار–
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۸۳۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۷۳۶۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۱۵۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۸۲۲

نام دانشگاه : دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۹۲۶۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۰۴۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۳۴۲۹

نام دانشگاه : دانشگاه جهرم نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۲۸۰۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۲۱۷۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بیرجند فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۲۵۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۶۵۱۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۱۳۴۶

نام دانشگاه : مرکز آموزش عالی شهید مدرس – شهرضا نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۹۵۴۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۳۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۷۷۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۴۷۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهر جدید پردیس نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۴۵۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف – تهران (محل تحصیل کیش) فناوری اطلاعات–پردیس خودگردان
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۸۸۳۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء – بهبهان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۲۸۵۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه زابل نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه ایلام نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۰۱۷۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۰۴۱۶

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود رایانش امن–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۶۶۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران) نرم افزار
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۳۷۸۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۶۱۶۷

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش محمدیه قزوین نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۲۰۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه فسا نرم افزار
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۰۵۵۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه دامغان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۸۵۶۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۳۵۹۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی کرمانشاه معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۱۷۰۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۳۹۴

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد ری نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۸۲۴۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۴۵۶۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ایوانکی نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۴۹۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۷۹۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه سلمان فارسی – کازرون فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۲۳۷۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۰۹۹۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۹۴۲

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – تهران شمال معماری سیستم های کامپیوتری–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۷۵۰۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۶۹۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۸۱۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۲۶۲۶

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اکباتان – قزوین نرم افزار
ظرفیت رشته :۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۲۲۸۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۰۴۷۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۱۸۰۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه ایلام فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۹۷۶۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۳۲۷۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۱۵۰۹

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ایوانکی فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۵۶۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۹۳۰۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۳۳۵۴

نام دانشگاه : دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی – اسدآباد همدان فناوری اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۹۲۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۰۵۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور قم – مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره ۲») نرم افزار–محل تحصیل خواهران (پردیسان) و برادران (ساختمان شماره ۲) –پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :۲۰۶۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه خلیج فارس – بوشهر نرم افزار–بومی استان بوشهر –مناطق محروم
ظرفیت رشته : ۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصیل الشتر) فناوری اطلاعات–
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۶۹۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۳۰۷۷

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهریار فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۲۰۴۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر ۹۹

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد فناوری اطلاعات–محل تحصیل یزد –غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۵۱۴۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار معماری سیستم های کامپیوتری–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۰۲۶۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۷۷۷۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۶۲۵۸

نام دانشگاه : دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) فناوری اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۱۱۹۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۳۹۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهریار نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۱۴۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۸۸۹۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۶۷۳۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : مرکز آموزش عالی شهید مدرس – شهرضا نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۳۴۹۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۴۰۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور قزوین – مرکز قزوین نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :۱۳۷۷۳

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۰۶۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۸۴۰۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۲۲۳۷

نام دانشگاه : دانشگاه تهران (محل تحصیل کیش) نرم افزار–پردیس خودگردان
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۰۹۱۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۶۲۲۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۲۵۱۸

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بیرجند فناوری اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۱۶۵۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد رباط کریم نرم افزار–محل تحصیل پرند –پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۹۵۸۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور فناوری اطلاعات–غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۷۸۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی گناباد فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۴۹۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن فناوری اطلاعات–غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۸۶۸۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی تعالی – قم نرم افزار–غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۳۴۰۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۷۳۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۶۰۴۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۹۳۴۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۳۱۲۸

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۸۷۹۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۳۲۲۲

نام دانشگاه : دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) نرم افزار–
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۸۸۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۴۳۹۸

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – مرکز دماوند فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۵۱۵۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۱۸۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۷۴۹۷

نام دانشگاه : دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (محل تحصیل جم) نرم افزار–
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۵۰۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۰۷۵۹

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد رباط کریم (محل تحصیل پرند) فناوری اطلاعات–
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۷۵۹۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۲۸۰۲

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۳۹۴۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۹۷۰۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد معماری سیستم های کامپیوتری–غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۲۲۸۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز اصفهان نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۲۳۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۶۴۰۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اوج – آبیک نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۸۹۳۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۳۸۰۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۸۴۳۳

نام دانشگاه : دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصیل الشتر) نرم افزار–
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۷۶۸۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه جهرم فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۳۶۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۰۲۷۰

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – مرکز دماوند نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۲۷۷۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۳۸۷۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۹۳۷۲

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهر جدید پردیس فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۴۰۹۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان فناوری اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۳۰۳۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۳۸۹۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۷۱۴۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۹۲۹۴

نام دانشگاه : مرکز آموزش عالی لار فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۹۱۹۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیر انتفاعی مجازی فاران – تهران فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۱۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۷۸۳۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۹۹۶۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۶۷۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۷۳۰۲

نام دانشگاه : دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) فناوری اطلاعات–
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۲۶۳۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۷۳۹۳

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور کردستان – مرکز سنندج نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد لواسانات فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۸۹۸۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز ارومیه نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۵۹۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی پویش – قم نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۹۱۷۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز خوی فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۸۷۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه بزگمهر قاینات شبانه
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۰۳۰۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۴۶۹۵

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۷۶۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۴۴۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز خوی نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۱۱۳۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد لواسانات نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۳۷۲۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۵۴۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه فسا نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیر انتفاعی مجازی رایانه ای – تهران فناوری اطلاعات–دوره مجازی
ظرفیت رشته : ۱۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۱۳۷۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۰۴۶۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۱۸۵۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی دارالفنون – قزوین نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۳۶۴۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۳۶۲۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : مرکز آموزش عالی کاشمر
ظرفیت رشته : ۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۶۲۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۸۵۶۱

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۳۸۴۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۹۷۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۷۳۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر ۹۹

نام دانشگاه : مرکز اموزش عالی محلات نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۱۰۷۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان فناوری اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۸۲۹۹

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور گیلان – مرکز رشت نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۲۶۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی سراوان فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور البرز – مرکز کرج فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۴۳۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۶۰۰۲

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد ری فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۱۹۰۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۳۵۶۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه بزگمهر قاینات
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۶۰۷۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۸۱۶۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۶۴۶۵

نام دانشگاه : دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی – اسدآباد همدان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۴۸۵۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۳۲۶۵

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۲۶۹۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۷۹۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور البرز – واحد هشتگرد فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۰۴۵۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۵۲۷۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی بم فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۳۰۶۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۵۷۸۱

نام دانشگاه : دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی آپادانا – شیراز نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۸۶۹۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – مرکز ورامین فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۷۵۰۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۱۱۷۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی – قزوین نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۲۸۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۴۰۲۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۴۳۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (محل تحصیل خاش) نرم افزار–
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۰۹۳۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۵۱۰۴

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز آران و بیدگل نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۷۴۱۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد معماری سیستم های کامپیوتری–غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه بوعلی سینا – همدان (محل تحصیل تویسرکان) فناوری اطلاعات– –نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۳۹۵۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه زابل فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا- گرمسار نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۲۴۳۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (محل تحصیل میناب) نرم افزار– –نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۲۲۰۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور البرز – مرکز کرج نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۳۱۸۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۶۲۰۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۵۵۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار – حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۷۹۳۶

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۳۷۹۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۰۷۶۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۵۵۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۳۶۸۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد فناوری اطلاعات–محل تحصیل پردیس خواهران رضوان
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۱۰۶۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان رایانش امن
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۴۵۶۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۸۱۶۶

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد نرم افزار–غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۵۹۹۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۲۲۹۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی دارالفنون – قزوین فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۶۱۵۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۶۲۷۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – مرکز ورامین نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۴۴۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد نرم افزار–محل تحصیل رضوان –غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۷۱۶۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور البرز – واحد هشتگرد نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۸۵۵۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۸۷۱۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور ایلام – مرکز ایلام فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۸۴۴۷

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا – قزوین فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۶۸۴۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۳۷۳۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اکباتان – قزوین فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۵۸۷۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه زابل فناوری اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۵۴۴۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی غزالی – قزوین نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۷۷۰۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد فیروزکوه نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۶۳۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۵۲۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۳۹۰۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بیرجند نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۴۳۰۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۱۷۷۷

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۸۴۹۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۱۱۱۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۲۸۷۸

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی – خوزستان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۷۹۷۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور همدان – مرکز ملایر نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۳۲۰۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۹۱۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیر انتفاعی مجازی ایرانیان – تهران فناوری اطلاعات–دوره مجازی
ظرفیت رشته : ۱۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۰۳۸۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۰۸۷۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۶۳۳۵

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – مرکز پاکدشت نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۵۹۷۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه شیراز فناوری اطلاعات–سوابق تحصیلی مجازی
ظرفیت رشته : ۱۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۴۰۰۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۱۱۸۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۱۷۳۴

نام دانشگاه : دانشگاه ولایت – ایرانشهر نرم افزار
ظرفیت رشته : ۳۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۰۸۵۸

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد – شیراز فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۸۷۰۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور البرز – واحد گرمدره فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۹۶۴۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز اصفهان فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۸۱۶۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور کرمان – مرکز کرمان فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی پویش – قم فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۱۲۹۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۳۲۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور کرمانشاه – مرکز کرمانشاه فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۰۲۶۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی پارسیان – قزوین بیدستان نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۰۹۵۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۵۹۰۸

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی مهراستان – آستانه اشرفیه نرم افزار–غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۴۳۸۳

نام دانشگاه : دانشگاه ولایت – ایرانشهر نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۵۳۸۱

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی – گرگان نرم افزار–غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۲۶۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور کرمانشاه – مرکز کرمانشاه نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز مراغه نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۱۱۵۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز ارومیه معماری سیستم های کامپیوتری–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۰۶۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی طبرستان – چالوس نرم افزار–غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر ۹۹

نام دانشگاه : دانشگاه شیراز نرم افزار–سوابق تحصیلی مجازی
ظرفیت رشته : ۱۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۶۰۶۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۴۹۶۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۶۵۵۹

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد ملارد نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۶۴۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی رشدیه – تبریز نرم افزار–غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۳۱۱۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور زنجان – مرکز زنجان نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۳۴۷۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز نطنز نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۰۴۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور گیلان – مرکز صومعه سرا فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۲۳۴۱

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز ارومیه فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۴۲۸۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی پارسیان – قزوین بیدستان فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۲۴۷۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۷۳۱۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد رایانش امن–غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۶۰۶۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۲۴۷۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور همدان – مرکز تویسرکان فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۶۳۷۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی مولانا – آبیک فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۸۱۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۷۴۶۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۲۹۲۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۷۳۲۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۷۷۶۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۶۶۲۰

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی مهراستان – آستانه اشرفیه فناوری اطلاعات–غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی – خوزستان فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۶۸۰۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز اهواز نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۴۲۶۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز بناب نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی – رشت فناوری اطلاعات
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۵۵۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۳۹۵۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور هرمزگان – مرکز بندرعباس فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۶۸۹۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۵۵۴۶۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک نرم افزار
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۵۳۹۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر ۹۹

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی بم فناوری اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۲۱۲۳

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۵۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۶۱۹۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی احرار – رشت نرم افزار–غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۲۹۸۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۳۳۶۰۸

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر – شیراز نرم افزار–غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۰۶۴۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز دزفول نرم افزار–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۹۸۸۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری – مرکز شهرکرد فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی آفرینش – بروجرد نرم افزار–غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۱۶۸۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ایمان واندیشه- ملایر نرم افزار–غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور نرم افزار–غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی سراوان فناوری اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۳۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز دزفول فناوری اطلاعات–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۶۶۶۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی بهار – مشهد نرم افزار–غیرانتفاعی-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : ۶۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۴۰۶۰۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :

نام دانشگاه : دانشگاه زابل نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : ۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ :
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ :