021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر کنکور 1400

 

کارنامه قبولی مهندسی کامپیوتر 1400

مهندسی کامپیوتر , همچنان که علم و فناوری ها پیشرفت می کند روز به روز نیز بر علاقمندان رشته مهندسی کامپیوتر نیز افزوده می شود از این رو داوطلبان زیادی در کنکور ریاضی به هدف قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر انتخاب رشته می کنند.

انتخاب رشته اصولی با موسسه یکشو – زمان اعلام نتایج کنکور 1401 – دریافت کارنامه سبز کنکور 1401

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر کنکور 1400

مهندسی کامپیوتر , توجه داشته باشید که صرفا پیگیری و اتکا به حداقل دروس و آخرین رتبه لازم در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه در کنکور 1400-1401 برای متقاضیان این رشته در کنکور سراسری 1401 کافی نیست و به هیچ عنوان توصیه نمی شود چرا که قبولی در رشته ی مد نظر نیازمند برنامه ریزی اصولی و هدفمند می باشد به گونه ای که در جهت رسیدن به رشته و یا حتی دانشگاه مورد علاقه باید پیاده سازی شود تا داوطلب بدون هیچ ابهام و نگرانی ، مسیر را طی کند و مطالعه ای باکیفیت و نتیجه بخش داشته باشد.

مهندسی کامپیوتر , اما با این حال و تنها برای اینکه داوطلب یک اطلاع و یک دید کلی نسبت به میانگین رتبه لازم برای قبولی مهندسی پزشکی داشته باشد ، در اینجا آرشیوی کامل از تمام

رتبه قبولی های کنکور سراسری ، دانشگاه آزاد ، پردیس خودگران و نیز واحدهای دانشگاهی غیر انتفاعی و پیام نور  آورده شده اند .

 

انتخاب رشته کنکور 1400

میانگین درصدهای لازم برای قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر

براساس کارنامه های قبولی 1400

میانگین 14 درصد عمومی = قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه
میانگین 5 درصد اختصاصی = قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه

نام دانشگاه :دانشگاه صنعتی شریف – تهران نرم افزار
ظرفیت رشته :20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 56
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 29
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه :دانشگاه صنعتی شریف – تهران فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 146
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 90
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف – تهران معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 105
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 83
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 87

نام دانشگاه : دانشگاه تهران نرم افزار
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 234
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه تهران فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 342
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه تهران معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 393
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 263
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 11400

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران نرم افزار
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 492
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 314
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 800
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 503
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 278

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 741
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 447
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه شهید بهشتی – تهران نرم افزار
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1074
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 800
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران نرم افزار
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 934
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 545
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی اصفهان نرم افزار
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1307
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1436
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1465
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1166
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 582

نام دانشگاه : دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1410
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 738
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 532

نام دانشگاه :دانشگاه شهید بهشتی – تهران معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1776
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1218
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه :دانشگاه صنعتی اصفهان فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 2341
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 141401
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل كرج) نرم افزار–
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 2624
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه اصفهان نرم افزار
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 2940
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 2103
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی اصفهان معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3203
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1776
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1079

نام دانشگاه : دانشگاه شیراز نرم افزار
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3734
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 2148
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1254

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد نرم افزار
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3154
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 2175
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 867

ایجاد تغییرات بزرگ زندگی تا حدی ترسناک است؛
اما میدانید ترسناکتر از آن چیست؟
” حسرت “

ما میتونیم…

نام دانشگاه :دانشگاه الزهرا(س) – تهران نرم افزار
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3000
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه الزهرا(س) – تهران فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3261
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 2078
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد معماري سيستم هاي كامپيوتري–نوبت دو
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4691
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) معماري سيستم هاي كامپيوتري–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3007
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه اصفهان فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3814
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 2525
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین نرم افزار
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4741
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 281400
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) نرم افزار–
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4000
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 2731
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : دانشگاه شاهد – تهران معماري سيستم هاي كامپيوتري

نام دانشگاه : دانشگاه شاهد – تهران معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4552
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دكتر شریعتی) نرم افزار
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4574
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 2731
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4741
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 3523
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1193

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) نرم افزار–بومي استان فارس
ظرفیت رشته : 3
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 3512
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3210
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 331400
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1236

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4516
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل نرم افزار
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4146
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه اصفهان معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4446
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 3186
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2120

نام دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3410
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 18
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5974
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 3371
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف – تهران فناوري اطلاعات–پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4925
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12155
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5232
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی قم نرم افزار
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6820
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه گیلان – رشت نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 18
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7408
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 5938
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1764

نام دانشگاه : دانشگاه گیلان – رشت معماري سيستم هاي كامپيوتري ، نرم افزار
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9795
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7277
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2362

نام دانشگاه : دانشگاه شیراز معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4954
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 3392
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2269

نام دانشگاه : دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران (دكتر شریعتی) نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5532
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5779
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7939
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه یزد نرم افزار
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6598
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4745
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه یزد فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6570
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4771
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر

نام دانشگاه : دانشگاه قم نرم افزار
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7729
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6109
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شیراز فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5511
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 3574
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1906

نام دانشگاه : دانشگاه اراک نرم افزار–
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10149
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7923
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه كاشان نرم افزار
ظرفیت رشته : 38
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7480
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 5009
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9537
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه بوعلی سینا – همدان
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7975
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 5868
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه تهران (محل تحصیل فومن گیلان) فناوري اطلاعات–
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8025
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6283
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1952

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز فناوري اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8124
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9287
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 614005
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7535
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8473
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی قم معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8308
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4140

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – كرمان نرم افزار
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6476
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3194

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر نرم افزار
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10309
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7493
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان نرم افزار
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8762
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6348
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه كاشان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 7
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8498
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه اراک نرم افزار– –نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12427
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 10602
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه زنجان نرم افزار
ظرفیت رشته : 70
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12078
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 10257
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2827

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر فناوري اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9461
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – كرمان فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9519
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4523

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود نرم افزار
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12258
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 10162
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3284

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8563
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه شهید چمران اهواز نرم افزار
ظرفیت رشته : 32
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10652
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9613
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3311

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9740
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7643
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – تهران شمال نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 16479
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز نرم افزار
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13365
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3625

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان فناوري اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12832
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر 1401

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12270
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12289
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه گلستان – گرگان نرم افزار
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12675
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4500

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز معماري سيستم هاي كامپيوتري–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10447
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه ارومیه نرم افزار
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 15290
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13930
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 5049

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13772
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 25938
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه اردکان نرم افزار
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12556
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11449
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه شهرکرد نرم افزار
ظرفیت رشته : 29
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9287
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7583
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13052
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 23518
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13496
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11669
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی همدان فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11665
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9656
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه گیلان – رشت (محل تحصیل رودسر) نرم افزار
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13567
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11519
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3672

نام دانشگاه : دانشگاه شیراز معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4954
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 3392
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2269

نام دانشگاه : دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران (دكتر شریعتی) نرم افزار–نوبت دوم 30
ظرفیت رشته :
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5532
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5779
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7939
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه یزد نرم افزار
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6594
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4745
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه یزد فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 6570
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4771
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه قم نرم افزار
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7729
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6109
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شیراز فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5511
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 3574
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1906

نام دانشگاه :دانشگاه اراک نرم افزار–
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10149
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7923
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه كاشان نرم افزار
ظرفیت رشته : 38
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7480
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 5009
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9537
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه بوعلی سینا – همدان
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 714005
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 5868
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه تهران (محل تحصیل فومن گیلان) فناوري اطلاعات–
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8025
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6283
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1952

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز فناوري اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8124
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9287
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6905
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7535
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8473
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی قم معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8308
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4140

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – كرمان نرم افزار
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6476
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3194

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر نرم افزار
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10309
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7493
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان نرم افزار
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8762
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 6348
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر 1401

نام دانشگاه : دانشگاه كاشان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 7
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8495
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه اراک نرم افزار– –نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12427
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 10602
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه زنجان نرم افزار
ظرفیت رشته : 70
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12078
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 10257
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2827

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر فناوري اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9461
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – كرمان فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9519
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4523

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود نرم افزار
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12258
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 10162
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3284

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 8563
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه شهید چمران اهواز نرم افزار
ظرفیت رشته : 32
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10652
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9613
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3311

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8940
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7643
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – تهران شمال نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 16479
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز نرم افزار
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13365
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3625

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان فناوري اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12832
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12270
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12289
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه گلستان – گرگان نرم افزار
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12675
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4500

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز معماري سيستم هاي كامپيوتري–نوبت دوم
ظرفیت رشته :12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 10447
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه ارومیه نرم افزار
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 15290
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13930
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 5049

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) نرم افزار–
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13772
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 25938
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه اردکان نرم افزار
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12556
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11449
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه شهرکرد نرم افزار
ظرفیت رشته : 29
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9287
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7583
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13052
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 23518
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13493
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11669
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی همدان فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11665
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9656
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه گیلان – رشت (محل تحصیل رودسر) نرم افزار–
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13567
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11519
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3672

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران) نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12270
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 20091
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6822

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود فناوري اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 17406
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13549
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12289
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4839

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین – تهران (ویژه برادران) فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12795
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 23671
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10250

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15287
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13269
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4458

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بابل معماري سيستم هاي كامپيوتري–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13387
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 10961
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی ارومیه فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 15344
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 14193
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی همدان معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11708
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 5435

نام دانشگاه : دانشگاه خلیج فارس – بوشهر نرم افزار
ظرفیت رشته : 44
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 14941
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 14783
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7143

نام دانشگاه : دانشگاه اردکان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر 1401

نام دانشگاه : دانشگاه بیرجند نرم افزار
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 15645
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 14321
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6244

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – تهران شمال فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 20276
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 19315
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16696
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر نرم افزار
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 13259
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6412

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی ارومیه فناوري اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 16962
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15255
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 14472
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 10648
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1759

نام دانشگاه : دانشگاه آیت اله حایری – میبد فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 32
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11844
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه رازی کرمانشاه نرم افزار
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13430
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12384
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4604

نام دانشگاه : دانشگاه كردستان – سنندج نرم افزار
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15788
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4585

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – كرمان معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12628
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13621
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11628
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4939

نام دانشگاه : دانشگاه دامغان نرم افزار
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 17446
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15275
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه لرستان – خرم آباد نرم افزار
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 19430
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18576
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6115

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود رايانش امن
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 17643
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18090
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 5026

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین – تهران (ویژه برادران) نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11566
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22645
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ابرار – تهران (ویژه خواهران) فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13891
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 25916
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل نرم افزار
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12571
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4328

نام دانشگاه : دانشگاه حكیم سبزواری – سبزوار معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 32
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 19839
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 16664
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 12766
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه بجنورد نرم افزار
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 19524
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 21621
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9319

نام دانشگاه : مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 16858
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15050
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6027

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شیراز فناوري اطلاعات–بومي استان بوشهر –مناطق محروم
ظرفیت رشته : 3
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه بوعلی سینا – همدان (محل تحصیل تویسركان) فناوري اطلاعات–
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 20156
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18700
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7879

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 17491
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7090

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی ارومیه نرم افزار
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 17407
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15389
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 5864

نام دانشگاه : دانشگاه آیت اله حایری – میبد نرم افزار
ظرفیت رشته : 32
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 15011
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16086
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ابرار – تهران (ویژه خواهران) نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 14400
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 24410
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه سمنان معماري سيستم هاي كامپيوتري–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 2414017
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان نرم افزار
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 19607
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7834

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ابرار – تهران (ویژه خواهران) معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 15385
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 26162
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری – مرکز شهركرد نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 60662
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) نرم افزار
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 18314
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18269
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9063

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل دماوند) فناوري اطلاعات–
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 20306
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 36624
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد نرم افزار–محل تحصيل يزد –غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 25042
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر 1401

نام دانشگاه : دانشگاه بناب نرم افزار
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 19169
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 19185
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 8078

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء – بهبهان نرم افزار
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه تربت حیدریه نرم افزار
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 26708
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 11856

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 23423
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه هرمزگان – بندرعباس معماري سيستم هاي كامپيوتري–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 8
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه فسا فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه گلستان – گرگان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15024
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز (محل تحصیل میانه) فناوري اطلاعات–
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 19524
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18773
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7913

نام دانشگاه : دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر معماري سيستم هاي كامپيوتري–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18715
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراك فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 45138
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه هرمزگان – بندرعباس معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 22
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 17847
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : مركز اموزش عالی محلات نرم افزار
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 21658
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 20702
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه رازی کرمانشاه معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15125
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7913

نام دانشگاه : دانشگاه ملایر نرم افزار
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 18923
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16893
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6874

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی كرمانشاه فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 17529
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18283
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6879

نام دانشگاه : دانشگاه گلستان – گرگان (محل تحصیل علی آباد كتول) نرم افزار–
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 17469
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی تعالی – قم فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 40472
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی – اسدآباد همدان فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 20150
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی – اسدآباد همدان نرم افزار
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 19315
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9540

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 20853
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 30896
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 30889

نام دانشگاه : دانشگاه فسا فناوري اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 25334
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی ارومیه نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16127
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 21765
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 7778

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز (محل تحصیل میانه) فناوري اطلاعات– –نوبت دوم
ظرفیت رشته : 21
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 22156
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 20960
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 8918

نام دانشگاه : مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا فناوري اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 21769
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18234
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان معماري سيستم هاي كامپيوتري–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد نرم افزار
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 17661
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 20483
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 8590

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی گناباد نرم افزار
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 17901

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل دماوند) نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 20208
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 44435
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بیرجند نرم افزار
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 21537
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 25683
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10129

نام دانشگاه : دانشگاه گنبد (محل تحصیل مینودشت) نرم افزار–
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 21663
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9006

نام دانشگاه : دانشگاه بیرجند معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 22188
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 26173
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9046

نام دانشگاه : دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان نرم افزار
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18953
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 8327

نام دانشگاه : دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (محل تحصیل میناب) نرم افزار–
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 28383
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 17367
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18151
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 6822

نام دانشگاه : دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 29263
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 30483
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 13429

نام دانشگاه : دانشگاه جهرم نرم افزار
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 22800
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22179
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بیرجند فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 22515
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 26514
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 11346

نام دانشگاه : مركز آموزش عالی شهید مدرس – شهرضا نرم افزار
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 19548
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18345
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 12
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 17770
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16478
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهر جدید پردیس نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 34545
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف – تهران (محل تحصیل كیش) فناوري اطلاعات–پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 28834
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء – بهبهان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22854
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه زابل نرم افزار
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه ایلام نرم افزار
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 20176
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10416

نام دانشگاه : دانشگاه شاهرود رايانش امن–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 26660
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه كوثر بجنورد (ویژه خواهران) نرم افزار
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 33780
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 16167

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش محمدیه قزوین نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 52083
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه فسا نرم افزار
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 20552
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه دامغان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 18566
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 33596
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی كرمانشاه معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 21702
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9394

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد ری نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 28247
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 34564
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ایوانکی نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 24910
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 37926
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه سلمان فارسی – كازرون فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 22379
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 20341
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 140142

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – تهران شمال معماري سيستم هاي كامپيوتري–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 27504
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان نرم افزار
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 26922
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 28183
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 12626

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اكباتان – قزوین نرم افزار
ظرفیت رشته :60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 42286
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 50479
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 21808
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه ایلام فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13165
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 23277
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 11509

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ایوانکی فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 25623
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 49303
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 23354

نام دانشگاه : دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی – اسدآباد همدان فناوري اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 29245
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16052
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور قم – مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2») نرم افزار–محل تحصيل خواهران (پرديسان) و برادران (ساختمان شماره 2) –پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :20630
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه خلیج فارس – بوشهر نرم افزار–بومي استان بوشهر –مناطق محروم
ظرفیت رشته : 6
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصیل الشتر) فناوري اطلاعات–
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 26935
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 13077

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهریار فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 32041
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر 1401

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد فناوري اطلاعات–محل تحصيل يزد –غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 35148
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه حكیم سبزواری – سبزوار معماري سيستم هاي كامپيوتري–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 8
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 20265
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 27779
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 16258

نام دانشگاه : دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) فناوري اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 31194
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 33960
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهریار نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 31485
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 38896
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 56736
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : مركز آموزش عالی شهید مدرس – شهرضا نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 23496
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 24024
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور قزوین – مرکز قزوین نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :13773

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 40656
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان نرم افزار
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 28400
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 12237

نام دانشگاه : دانشگاه تهران (محل تحصیل كیش) نرم افزار–پرديس خودگردان
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 20911
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 56224
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 22518

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بیرجند فناوري اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 41657
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد رباط كریم نرم افزار–محل تحصيل پرند –پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 29580
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور فناوري اطلاعات–غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 37850
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی گناباد فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 24922
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنكابن فناوري اطلاعات–غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 38688
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی تعالی – قم نرم افزار–غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 43403
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 27323
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 26041
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 39344
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 13128

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 48790
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 23222

نام دانشگاه : دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) نرم افزار–
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 28849
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 14398

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – مرکز دماوند فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 35154
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 31826
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 17478

نام دانشگاه : دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (محل تحصیل جم) نرم افزار–
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 25056
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10759

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد رباط كریم (محل تحصیل پرند) فناوري اطلاعات–
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 27574
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 32802

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 43941
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 47408
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد معماري سيستم هاي كامپيوتري–غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 42286
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز اصفهان نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 32346
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 26405
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اوج – آبیك نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 38931
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 33800
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 18433

نام دانشگاه : دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصیل الشتر) نرم افزار–
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 27684
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه جهرم فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 23621
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 10270

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – مرکز دماوند نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 42776
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جام نرم افزار
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 33875
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 19372

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهر جدید پردیس فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 34090
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان فناوري اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 33038
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 33894
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 37143
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 19294

نام دانشگاه : مرکز آموزش عالی لار فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 29191
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیر انتفاعی مجازی فاران – تهران فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 120
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 47834
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 33967
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 46726
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 27302

نام دانشگاه : دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) فناوري اطلاعات–
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 32631
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 17393

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور كردستان – مرکز سنندج نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد لواسانات فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 48891
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز ارومیه نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 45925
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی پویش – قم نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 49173
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز خوی فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 28740
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه بزگمهر قاینات شبانه
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 30305
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 14695

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 37645
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 44435
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز خوی نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 51136
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد لواسانات نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 43728
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 35470
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه فسا نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیر انتفاعی مجازی رایانه ای – تهران فناوري اطلاعات–دوره مجازي
ظرفیت رشته : 120
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 41378
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 40469
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 61858
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی دارالفنون – قزوین نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 43643
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 53627
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : مركز آموزش عالی كاشمر
ظرفیت رشته : 70
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 36215
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 18561

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 33842
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 39018
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 47383
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر 1401

نام دانشگاه : مركز اموزش عالی محلات نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 31078
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان فناوري اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 18290

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور گیلان – مرکز رشت نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 42645
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی سراوان فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور البرز – مرکز كرج فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 34346
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 16002

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد ری فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 31904
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 43568
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه بزگمهر قاینات
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 26078
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 38163
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 16465

نام دانشگاه : دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی – اسدآباد همدان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 24858
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 13265

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 32692
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 57930
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور البرز – واحد هشتگرد فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 50453
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 55275
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی بم فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 33069
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 15781

نام دانشگاه : دانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جام نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی آپادانا – شیراز نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 48694
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – مرکز ورامین فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 47502
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 31173
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی – قزوین نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 52870
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 64027
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 44385
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (محل تحصیل خاش) نرم افزار–
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 30937
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 15104

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز آران و بیدگل نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 37417
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد معماري سيستم هاي كامپيوتري–غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه بوعلی سینا – همدان (محل تحصیل تویسركان) فناوري اطلاعات– –نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 23959
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه زابل فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا- گرمسار نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 42437
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (محل تحصیل میناب) نرم افزار– –نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 32204
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور البرز – مرکز كرج نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 23187
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 26209
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 35535
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار – حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 17936

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4371401
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 60768
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان معماري سيستم هاي كامپيوتري
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 45549
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 53686
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد فناوري اطلاعات–محل تحصيل پرديس خواهران رضوان
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 41064
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی سیرجان رايانش امن
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 34564
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 18166

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد نرم افزار–غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4591400
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 42276
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی دارالفنون – قزوین فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 46153
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 56279
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – مرکز ورامین نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 24483
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد نرم افزار–محل تحصيل رضوان –غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 47166
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور البرز – واحد هشتگرد نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 48551
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 48711
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور ایلام – مرکز ایلام فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 28447

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا – قزوین فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 46842
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 53732
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی اكباتان – قزوین فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 45875
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه زابل فناوري اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 45449
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی غزالی – قزوین نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 47707
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد فیروزكوه نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 46360
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 35221
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 43902
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی بیرجند نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 34300
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 21777

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 18490
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 51119
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 32878

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی – خوزستان نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 47904
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور همدان – مرکز ملایر نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 63209
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 39118
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیر انتفاعی مجازی ایرانیان – تهران فناوري اطلاعات–دوره مجازي
ظرفیت رشته : 120
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 50387
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 50876
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 16335

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – مرکز پاکدشت نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 45566
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه شیراز فناوري اطلاعات–سوابق تحصيلي مجازي
ظرفیت رشته : 120
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 44005
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 51186
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 31734

نام دانشگاه : دانشگاه ولایت – ایرانشهر نرم افزار
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 20858

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد – شیراز فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 48705
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور البرز – واحد گرمدره فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 39644
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز اصفهان فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 38163
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور كرمان – مرکز كرمان فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی پویش – قم فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 51256
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 63222
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور كرمانشاه – مرکز كرمانشاه فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 60263
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی پارسیان – قزوین بیدستان نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 50954
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 35908

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی مهراستان – آستانه اشرفیه نرم افزار–غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 24383

نام دانشگاه : دانشگاه ولایت – ایرانشهر نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 25381

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی – گرگان نرم افزار–غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 52685
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور كرمانشاه – مرکز كرمانشاه نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز مراغه نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 51153
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز ارومیه معماري سيستم هاي كامپيوتري–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 50683
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی طبرستان – چالوس نرم افزار–غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر 1401

نام دانشگاه : دانشگاه شیراز نرم افزار–سوابق تحصيلي مجازي
ظرفیت رشته : 120
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 46068
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 64962
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 16559

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد ملارد نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 46421
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی رشدیه – تبریز نرم افزار–غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 33119
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور زنجان – مرکز زنجان نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 53475
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز نطنز نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 40446
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور گیلان – مرکز صومعه سرا فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 32341

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز ارومیه فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 34283
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی پارسیان – قزوین بیدستان فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 52476
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 47312
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد رايانش امن–غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 46068
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 52470
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور همدان – مرکز تویسركان فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 66373
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی مولانا – آبیک فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 48156
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 47464
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 52925
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 37327
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 47761
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 16620

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی مهراستان – آستانه اشرفیه فناوري اطلاعات–غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی – خوزستان فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 56805
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز اهواز نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 64267
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز بناب نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی – رشت فناوري اطلاعات
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 45523
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 63955
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور هرمزگان – مرکز بندرعباس فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 56894
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 55466
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیك نرم افزار
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 45391
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی کامپیوتر 1401

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی بم فناوري اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 22123

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراك نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 46195
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی احرار – رشت نرم افزار–غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 32785
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 33608

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر – شیراز نرم افزار–غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 50645
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز دزفول نرم افزار–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 38981
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری – مرکز شهركرد فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی آفرینش – بروجرد نرم افزار–غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 41682
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی ایمان واندیشه- ملایر نرم افزار–غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور نرم افزار–غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : مجتمع آموزش عالی سراوان فناوري اطلاعات–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز دزفول فناوري اطلاعات–پيام نور-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 66662
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی بهار – مشهد نرم افزار–غيرانتفاعي-سوابق تحصيلي
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 40608
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

نام دانشگاه : دانشگاه زابل نرم افزار–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 :
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :