برای قبولی در رشته دبیری زیست شناسی سراسری ۹۸ چه درصدها و رتبه ای لازم است ؟

درصد و رتبه قبولی دبیری زیست شناسی سراسری ۹۹ : علاقه مندان به این رشته در کنکور تجربی ۹۹ لازم است بدانند پس از فارغ التحصیلی می توانند در موسسات تحقیقاتی و آموزشی مشغول به کار شوند .

 

درصد و رتبه قبولی دبیری زیست شناسی سراسری ۹۹  »   برای رسیدن به این هدف و قبولی در کنکور سراسری ۹۹ می بایست برنامه ریزی کنکور ۹۹ را به درستی انجام دهید . در این مقاله سعی کرده ایم حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته زیست شناسی در دانشگاه دولتی روزانه در کنکور ۹۹ – ۹۸ بر اساس انتخاب رشته ۹۸ را در اختیار شما قرار دهیم . اگر می خواهید رتبه و کارنامه های سایر رشته ها را مشاهده نمایید تا آمادگی بیشتری برای انتخاب رشته ۹۹ داشته باشید ، توصیه می کنیم با تیم یک شو تماس بگیرید .درصد و رتبه قبولی دبیری زیست شناسی سراسری ۹۸ /

” میانگین ۳۵ درصد عمومی = قبولی در رشته زیست شناسی دانشگاه دولتی روزانه “

” میانگین ۱۰ درصد اختصاصی = قبولی در رشته زیست شناسی دانشگاه دولتی روزانه “سازمان سنجش- زمان اعلام نتایج کنکور۹۹- کلید زیست ۱۳۹۹- 

انتخاب رشته کنکور 1400

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته زیست شناسی دانشگاه دولتی کنکور ۹۹ – ۹۸ در منطقه ۱

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته زیست شناسی دولتی روزانه کنکور ۹۹  ۹۸ در منطقه ۱

ادبیات فارسی

۳۶%

۴۳%

۲۰%

۲۳%

۳۶%

عربی

۱۹%

۴۰%

۲۳%

۱۹%

۲۰%

دین و زندگی

۳۹%

۴۰%

۸۷%

۳۵%

۱۰%

زبان انگلیسی

۳۹%

۳۵%

۲-%

۸%

۷۹%

زمین شناسی

۳%

۰%

۰%

۰%

۰%

ریاضی

۷%

۱۲%

۱۳%

۳%

۲۷%

زیست شناسی

۷%

۱۳%

۴%

۲۶%

۹%

فیزیک

۰%

۴%

۹%

۶%

۸%

شیمی

۵%

۳%

۴%

۱۳%

۶%

رتبه در منطقه ۱

۲۶۷۸۰

۲۴۸۰۸

۲۳۹۸۳

۲۲۷۱۵

۲۱۵۶۹

رتبه کشوری

۱۱۹۵۰۰

۱۰۸۷۴۱

۱۰۴۳۲۱

۹۷۱۷۰

۹۱۰۹۵

شهر محل سکونت

اصفهان

مشهد

تهران

شیراز

شیراز

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه دامغان

دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار

دانشگاه دامغان

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا( ص ) – بهبهان

دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته زیست شناسی دانشگاه دولتی کنکور ۹۹ – ۹۸ در منطقه ۲

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته زیست شناسی دولتی روزانه کنکور ۹۹  ۹۸ در منطقه ۲

ادبیات فارسی

۳۰%

۴۲%

۲۴%

       ۵۱ %

۲۲%

عربی

۱۹%

۱۱%

۲۳%

۲۰%

۸%

دین و زندگی

۴۰%

۲۷%

۳۹%

۵۸%

۴۲%

زبان انگلیسی

۰%

۲۰%

۱۵%

۲%

۲۴%

زمین شناسی

۶-%

۰%

۲-%

۰%

۰%

ریاضی

۱۰%

۲-%

۱۷%

۰%

۶%

زیست شناسی

۴%

۱۵%

۱۵%

۱۱%

۲۲%

فیزیک

۰%

۱۳%

۰%

۱۲%

۴%

شیمی

۱۳%

۶%

۰%

۳%

۳%

رتبه در منطقه ۲

۶۱۳۶۸

۵۹۸۹۷

۵۷۹۳۰

۵۶۶۷۲

۵۵۴۳۰

رتبه کشوری

۱۴۳۹۶۳

۱۴۰۲۷۳

۱۳۵۴۸۲

۱۳۲۳۸۲

۱۲۹۲۵۹

شهر محل سکونت

زاهدان

شیراز

سمنان

رشت

اسلامشهر

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه زابل

دانشگاه زابل

دانشگاه دامغان

دانشگاه گنبد

دانشگاه دامغان

 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته زیست شناسی دانشگاه دولتی کنکور ۹۹ – ۹۸ در منطقه ۳

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته زیست شناسی دولتی روزانه کنکور ۹۹ – ۹۸ در منطقه ۳

ادبیات فارسی

۴۶%

۲۶%

۲۶%

۳۸%

۳۱%

عربی

۴%

۲۷%

۱۹%

۳۸%

۱۶%

دین و زندگی

۵۵%

۱۹%

۲۲%

۵۴%

۴۲%

زبان انگلیسی

۱۲%

۷%

۲۲%

۰%

۳%

زمین شناسی

۲-%

۰%

۳-%

۰%

۰%

ریاضی

۰%

۰%

۰%

۳-%

۰%

زیست شناسی

۱۸%

۷%

۲۴%

۱۸%

۱۸%

فیزیک

۲-%

۵%

۳%

۱۵%

۸%

شیمی

۷%

۷%

۸%

۵%

۰%

رتبه در منطقه ۳

۵۱۸۶۹

۵۱۷۰۸

۴۴۶۰۴

۴۳۱۸۵

۴۱۲۸۳

رتبه کشوری

۱۵۴۷۹۱

۱۵۴۴۲۱

۱۳۶۵۳۴

۱۳۲۸۹۷

۱۲۸۰۶۰

شهر محل سکونت

آزادشهر

سیاهکل

سرباز راسک

شوش دانیال

سمنان

رشته محل قبولی دولتی روزانه

دانشگاه دامغان

دانشگاه دامغان

دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان

دانشگاه دامغان

دانشگاه دامغان

نام دانشگاه ظرفیت رشته چارک پائین رتبه منطقه ۱ چارک پائین رتبه منطقه ۲ چارک پائین رتبه منطقه ۳ چارک پائین رتبه ۵% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

۱۵ ۳۳۶۳ ۶ ۵ ۶ ۶ ۱ ۵ ۵ ۴ ۳

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

۴۰ ۶۹۲۲ ۹۸۸۴ ۵ ۴ ۵ ۴ ۱ ۵ ۴ ۴ ۴

دانشگاه تهران

۱۵ ۵ ۵ ۵ ۴ ۱ ۵ ۴ ۴ ۳

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

۲۵ ۱۳۳۱۹ ۴ ۵ ۵ ۳ ۱ ۴ ۴ ۲ ۳

دانشگاه تبریز

شبانه
۱۰ ۸۴۸۷ ۵ ۴ ۵ ۴ ۱ ۴ ۳ ۱ ۳

دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز ارومیه

۴۰ ۲۳۵۶۵ ۴ ۳ ۳ ۳ ۱ ۴ ۳ ۲ ۳

دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج)

۳۰ ۳۷۲۸ ۱۲۱۶۶ ۵ ۴ ۴ ۵ ۱ ۴ ۴ ۲ ۴

دانشگاه شهید چمران اهواز

شبانه
۵ ۲۴۲۱۴ ۳ ۳ ۴ ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ ۳

دانشگاه پیام نور کرمانشاه – مرکز کرمانشاه

۴۰ ۳۵۲۸۰ ۴ ۳ ۴ ۲ ۱ ۳ ۳ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز

۴۰ ۱۰۱۱۹ ۱۴۰۷۶ ۴ ۳ ۴ ۳ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲

دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل

۴۰ ۴۴۴۷۴ ۴۷۳۰۳ ۵ ۴ ۴ ۲ ۱ ۳ ۳ ۲ ۳

دانشگاه الزهرا(س) – تهران

۳۰ ۱۱۸۶۴ ۱۷۲۱۷ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۴ ۳ ۲ ۳

دانشگاه کردستان – سنندج

۴۰ ۳۱۹۴۴ ۲۱۲۰۹ ۴ ۲ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۱

دانشگاه یزد

۴۰ ۱۹۸۸۷ ۴ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳ ۲ ۲ ۲

دانشگاه اصفهان

۳۵ ۱۱۱۵۷ ۲۶۰۴۹ ۴ ۳ ۴ ۲ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲

دانشگاه شیراز

۲۵ ۱۰۴۶۷ ۲۶۲۴۷ ۴ ۲ ۳ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار

شبانه
۱۴ ۳ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱

دانشگاه تبریز

۳۰ ۱۳۰۷۴ ۲۹۱۵۲ ۴ ۲ ۴ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه شهید باهنر – کرمان

شبانه
۱۰ ۳۳۰۶۳ ۲ ۳ ۱ ۴ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲

دانشگاه کاشان

۱۸ ۱۵۴۴۱ ۴ ۴ ۴ ۳ ۱ ۲ ۴ ۲ ۲

دانشگاه مازندران – بابلسر

۲۰ ۲۶۴۱۸ ۴ ۲ ۴ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج)

۴۰ ۱۳۸۲۵ ۳۲۲۴۵ ۴ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج)

۴۰ ۱۸۸۲۸ ۵ ۳ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز

۴۰ ۷۶۰۱ ۶۲۶۲۵ ۴ ۳ ۴ ۳ ۱ ۳ ۴ ۳ ۳

دانشگاه فردوسی – مشهد

۲۵ ۱۴۸۳۵ ۳۶۸۴۰ ۴ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۲

دانشگاه تبریز

۴۰ ۲۰۷۹۵ ۴۳۲۷۲ ۴ ۳ ۳ ۴ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱

دانشگاه زنجان

۴۵ ۳۸۳۷۰ ۳ ۲ ۳ ۳ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه مراغه

شبانه
۵ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳ ۳ ۲ ۱

دانشگاه اصفهان

۳۵ ۱۴۰۳۵ ۳۰۷۷۳ ۴ ۲ ۴ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور البرز – مرکز کرج

۴۰ ۴۴۳۷۸ ۲۳۸۹۰ ۳ ۳ ۴ ۲ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز اصفهان

۴۰ ۳ ۳ ۴ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه تهران

۱۵ ۲۴۹۶۷ ۵ ۴ ۳ ۶ ۱ ۴ ۳ ۲ ۳

دانشگاه شهید باهنر – کرمان

۲۵ ۳۴۵۴۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه رازی کرمانشاه

۳۰ ۴ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲

دانشگاه مازندران – بابلسر

شبانه
۲۰ ۳۲۵۶۲ ۳ ۲ ۴ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲

دانشگاه تبریز

۴۰ ۱۲۸۱۱ ۱۹۴۶۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳ ۱ ۲ ۲

دانشگاه پیام نور قم – مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره ۲»)

۴۰ ۳۶۹۳۹ ۳ ۲ ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۲ ۲

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

۵۰ ۲۹۱۹۶ ۱۸۳۳۵ ۴ ۲ ۳ ۳ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱

دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل

۵۰ ۴۲۰۵۹ ۲۶۶۳۴ ۴ ۲ ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – مرکز مشهد

۴۰ ۴ ۲ ۳ ۲ ۱ ۳ ۲ ۱ ۲

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

شبانه
۳۰ ۴۹۶۱۲ ۴ ۲ ۳ ۲ ۱ ۳ ۲ ۱ ۲

دانشگاه شهید چمران اهواز

۳۵ ۱۵۱۸۰ ۳۵۱۱۱ ۲۱۱۶۹ ۴ ۲ ۴ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء – بهبهان

۳۰ ۴۲۵۰۱ ۳۲۸۷۸ ۴ ۲ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه فردوسی – مشهد

۲۵ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه تبریز

شبانه
۲۰ ۱۷۳۶۳ ۴ ۲ ۲ ۳ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲

دانشگاه رازی کرمانشاه

شبانه
۱۵ ۳۷۰۳۸ ۴ ۱ ۳ ۳ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲

دانشگاه لرستان – خرم آباد

شبانه
۱۵ ۵۶۶۹۱ ۴ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه یزد

۴۰ ۱۳۱۴۹ ۳۰۹۳۱ ۴۶۱۴۸ ۳ ۲ ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه گیلان – رشت

۴۵ ۵۰۸۴۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه گیلان – رشت

۵۰ ۳۰۸۲۲ ۳۲۴۸۵ ۴ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳ ۲ ۱ ۲

دانشگاه مراغه

۴۰ ۱۴۹۶۳ ۳۹۸۵۸ ۳۴۰۷۴ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱

دانشگاه لرستان – خرم آباد

۴۵ ۴۸۱۱۲ ۳۶۱۵۳ ۳ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه تبریز

شبانه
۱۰ ۲ ۳ ۱ ۳ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱

دانشگاه رازی کرمانشاه

۳۰ ۳۴۴۴۳ ۲۹۴۱۳ ۳ ۲ ۴ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه مازندران – بابلسر

۲۰ ۴۱۰۴۰ ۴ ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲

دانشگاه ارومیه

۶۰ ۲۴۸۴۰ ۴۲۷۶۲ ۳۶۱۵۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه ملایر

۶۰ ۴۰۷۸۶ ۳۴۶۶۳ ۴ ۲ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه الزهرا(س) – تهران

۴۵ ۲ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه شهید باهنر – کرمان

۲۵ ۵۵۹۶۱ ۳ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه گنبد

۲۵ ۴۱۶۳۲ ۲۹۹۰۶ ۴ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار

۵۶ ۴۲۰۸۱ ۳۵۸۶۸ ۳ ۲ ۳ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱

دانشگاه اراک

شبانه
۱۰ ۴ ۲ ۵ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۲

دانشگاه دامغان

۴۰ ۵۱۱۱۷ ۴ ۱ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور تهران – تهران شرق

۴۰ ۴۹۵۳۷ ۳ ۲ ۳ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲

دانشگاه شهرکرد

۳۲ ۳ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه قم

۱۱۵ ۲۶۲۷۶ ۴۴۷۰۲ ۳۹۰۱۵ ۲۱۹۹۰ ۳ ۲ ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱

دانشگاه گلستان – گرگان

۳۵ ۳۹۳۴۱ ۲۷۳۴۱ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران)

شبانه
۴۰ ۲۸۵۱۴ ۶۲۴۰۸ ۳ ۲ ۳ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء – بهبهان

۳۰ ۴۸۲۴۲ ۳ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

۲۰ ۲۵۱۴۰ ۴ ۳ ۲ ۳ ۱ ۳ ۲ ۲ ۲

دانشگاه بیرجند

شبانه
۲۰ ۴۵۵۳۳ ۳ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه دامغان

شبانه
۲۰ ۴۵۱۲۳ ۳۷۲۷۳ ۳ ۲ ۳ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز اهواز

۴۰ ۳۷۱۸۵ ۵۱۱۸۹ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲ ۳ ۱ ۲

دانشگاه شهرکرد

۳۲ ۳۴۲۹۵ ۳۹۹۷۸ ۳ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز

۵۰ ۳۰۶۳۲ ۴۵۰۲۸ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه بیرجند

۵۰ ۲۸۸۳۳ ۳ ۲ ۴ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲

دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران)

۴۵ ۵۱۹۷۳ ۳ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور قزوین – مرکز قزوین

۴۰ ۳ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه اراک

۶۰ ۲۵۴۶۲ ۶۱۳۲۷ ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان

۶۰ ۳۲۷۳۴ ۷۶۸۹۲ ۳ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهریار

۴۰ ۳۲۷۲۳ ۶۱۸۶۷ ۳ ۲ ۳ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲

دانشگاه بوعلی سینا – همدان

۷۰ ۵۸۵۲۷ ۴۲۲۸۶ ۳ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز

۴۰ ۱۸۸۶۰ ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱

دانشگاه مازندران – بابلسر

شبانه
۲۰ ۶۳۵۶۲ ۳ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه لرستان – خرم آباد

۴۵ ۵۸۴۷۳ ۴۸۱۱۴ ۴ ۲ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه گنبد

۲۵ ۴ ۱ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی البرز – قزوین

۶۰ ۳۰۱۸۲ ۷۰۵۶۶ ۳۸۱۹۱ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه یاسوج

۴۰ ۸۲۹۸۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور گیلان – مرکز رشت

۴۰ ۱۰۳۰۵۶ ۷۵۰۱۷ ۳ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل

۵۰ ۷۸۶۱۰ ۵۸۰۹۳ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان

۴۰ ۴۳۶۲۸ ۲ ۲ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه اراک

۶۰ ۴۳۸۹۶ ۴ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

دانشگاه ارومیه

۶۰ ۶۱۰۰۹ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه هرمزگان – بندرعباس

۳۰ ۶۰۵۹۵ ۳ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه شهید باهنر – کرمان

شبانه
۱۰ ۷۴۹۶۰ ۳ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲

دانشگاه لرستان – خرم آباد

شبانه
۱۵ ۸۹۳۵۲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه ملایر

۸۰ ۸۷۰۴۲ ۷۸۰۷۹ ۲ ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی کاویان – مشهد

۶۰ ۳۱۶۶۴ ۲ ۲ ۳ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه گلستان – گرگان

۳۵ ۱۴۹۶۷۰ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور هرمزگان – مرکز بندرعباس

۴۰ ۶۱۱۶۴ ۳ ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز نجف آباد

۴۰ ۵۱۰۴۶ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه غیرانتفاعی کاویان – مشهد

۶۰ ۲۶۲۶۰ ۹۷۹۷۴ ۹۴۳۳۶ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز ارومیه

۴۰ ۸۹۰۸۴ ۲ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه جیرفت

۲۰ ۱۱۲۵۷۴ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه گنبد

۲۵ ۱۲۳۵۲۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه گیلان – رشت

۴۵ ۶۹۴۲۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه زابل

۳۵ ۹۶۵۰۹ ۳ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز اهواز

۴۰ ۷۹۴۶۷ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

۳۰ ۱۲۳۴۵۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه گلستان – گرگان

شبانه
۱۰ ۲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

دانشگاه شاهد – تهران

۳۰ ۵ ۴ ۵ ۳ ۱ ۴ ۳ ۲ ۲

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء – بهبهان

شبانه
۵ ۴ ۲ ۴ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱

فقط با ۴ ماه مطالعه ؛ ۷۰% مطالب کنکور ۱۴۰۰ را بالای ۷۰% بزنید !!!

استارت برنامه ریزی رایگان تیم یک شو از اول اسفند

ما این مسیر را با موفقیت پشت سر گذاشته ایم

یک شو  ؛ تنها مجموعه مشاوره ، برنامه ریزی و انتخاب رشته سراسری در کشور که زیر نظر و فعالیت دانشجویان رشته های تاپ مهندسی و پزشکی است …

همین امروز ثبت نام کنید

همین امروز برترین منابع کنکور تجربی ۱۴۰۰ را از دانشجویان رشته های

پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، هوشبری و مامایی

دریافت کنید

فقط با شماره زیر با تیم دانشجویان پزشکی دپارتمان یک شو تماس بگیرید

انتخاب رشته کنکور 1400

 

نیم سال دوم آخرین فرصت برای قبولی در رشته های تاپ علوم پزشکی است

فرصت را دیگر از دست ندهید …

ثبت نام طرح قبولی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

آخرین فرصت داوطلبان 
ثبت نام کنکور ۱۴۰۰ آغاز شد

توجه    توجه

والدین محترم ، دانش آموزان عزیز و داوطلبان گرامی، جهت رفاه حال شما عزیزان تصمیم گرفتیم تا برای طرح های ثبت نامی شما تخفیف بسیار ویژه ای برای شما در نظر بگیریم ( ۳۰ % تخفیف برای شما ) این فرصت را از دست ندهید برای ثبت نام هر چه سریع تر تماس بگیرید.

بهترین و برترین مشاوره و برنامه ریزی کاملا فوق حرفه ای و فوق تخصصی بر اساس تفکر طراحان کنکور سراسری اخیر برای قبولی در رشته های:

پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی
جهت قبولی در رشته مورد علاقه خود اکنون تماس بگیرید و ثبت نام کنید

 

دانش آموزان و داوطلبان گرامی زمان محدود است وقت را از دست ندهید زودتر ثبت نام خود را انجام دهید. جهت ثبت نام و اطلاع از مدارک ثبت نام هرچه زودتر تماس بگیرید.

قابل توجه پدران و مادر محترم و دانش آموزان متوسطه دوم (دهم و یازدهم)

با توجه به تماس های زیاد خانواده ها و دانش آموزان دوره متوسطه دوم ( دهم و یازدهم ) مبنی بر قراردادن طرح هایی برای آنها، لذا تصمیم گرفتیم که طرح هایی نیز برای این دانش آموزان قرار بدهیم. والدین گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام تماس بگیرید.

 

طرح های ویژه مختص همه دانش آموزان و داوطلبان کنکور و کارمندانی که قصد شرکت در کنکور سراسری را دارند
جهت اطلاع از شرایط طرح ها و  ثبت نام در هر یک از طرح ها هرچه زودتر با ما تماس بگیرید.

دانش آموزان و داوطلبان گرامی توجه داشته باشند که هیچ کتاب، جزوه، DVD و یا منبعی را تهیه نکنند. زمانی که ثبت نام خود را انجام دهند بهترین منابع مورد نیاز برای قبولی آنها معرفی و ارائه خواهند شد. زمان را از دست ندهید لذا زودتر ثبت نام خود را انجام دهید.

 

توجه  توجه !!!!
فرهنگیان محترم و دانش آموزان مدارس تیزهوشان و استعداد درخشان، طرح های بسیار ویژه برای شما داریم لطفا با شماره زیر تماس بگیرید . فرصت محدود است لذا زودتر پروسه ثبت نام خود را شروع کنید.

کارمندان عزیز برای شما هم طرح ویژه ای در نظر گرفته شده است جهت ثبت نام کنکور ۱۴۰۰ از الان شروع کنید تا بتوانید وارد این رقابت بزرگ و جدی یعنی کنکور سراسری شوید و از دیگر داوطلبان کنکور عقب نمانید. جهت ثبت نام هرچه زودتر تماس بگیرید.

دانش آموزان و داوطلبین محترم برای ثبت نام در طرح قبولی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با ما تماس بگیرید.

 

کم کم داریم به زمان ثبت نام کنکور سراسری ۱۴۰۰می رسیم ؛

نکاتی که باید قبل از ثبت نام بدانید و سوالاتی که پاسخشونو نمی دنید و هر اشکال دیگه ای که داری ؛ همین الان به تیم مشاوره و برنامه ریزی تخصصی ” یک شو ” تماس بگیر و اشکالاتتو رفع کن تا ثبت نامی مطمئن داشته باشی …

سامانه “یک شو  ” در موضوعات زیر به شما مشاوره می‌ دهد:

 

زمان ثبت نام کنکور سراسری ۹۹ و زمان برگزاری چه تاریخی است؟(تاریخ شروع ثبت نام 
تفاوت ثبت نام کنکور سراسری ۹۹ نظام جدید با نظام قدیم چیست؟
مشاوره و راهنمای مراحل گام به گام ثبت نام کنکور سراسری؟(نحوه درج سهمیه و سوابق و منطقه و کد دانش آموزی و ..)
مدارک تحصیلی و مدارک لازم برای ثبت نام کنکور ۹۸؟(با یک شو تماس بگیرید)
شرایط شرکت در کنکور سراسری ۹۸ و چه کسانی مجاز هستند؟
شرایط ثبت نام مجدد کنکور سراسری ۹۹ به چه صورتی است؟(شرایط جدید اعلام شد!)
تعیین وضعیت نظام وظیفه در کنکور سراسری ۹۹ چگونه است؟
آیا امکان ویرایش و تصحیح فرم ثبت نام کنکور سراسری ۹۹ وجود دارد؟(بله)
لینک دانلود دفترچه کنکور سراسری ۹۹؟(به محض منتشر شدن دفترچه درج خواهد شد)
و … ؟؟

پیش به سوی ثبت نام کنکور سراسری ۱۴۰۰

برای موفقیت در کنکور ۹۹ باید چه کار کرد؟
چطور برای کنکور ۱۴۰۰برنامه ریزی کنیم؟
برای قبولی در کنکور ریاضی چه درس هایی را باید بیشتر بخوانیم؟
کدام درس های عمومی در کنکور ۹۹ ضریب بالاتری دارند؟
چگونه برای درس خواندن تمرکز کنیم؟
چه کار کنیم موقع درس خواندن حواسمان پرت نشود؟
چند روش مطالعه برای کنکور وجود دارد؟
مناسب ترین روش برای کسانی که زمان کافی برای مطالعه ندارند چیست؟
چه روش مطالعه ای را در پیش بگیریم که مطالب خوانده شده را فراموش نکنیم؟
روش مطالعه برای کنکور تجربی با کنکور ریاضی متفاوت است؟
آیا نقاط قوت و ضعف داوطلب در تعیین روش مطالعه صحیح و کاربردی مؤثر است؟
بهترین شیوه برای مطالعه دروس حفظی چیست؟
آیا استفاده از فلش کارت شیوه مناسبی برای خواندن دروس حفظی است؟

کدام گرایش زیست شناسی بهتر است؟ زیست شناسی سلولی مولکولی ؟ جزوه رتبه برتر – آینده شغلی زیست – برنامه راهبردی -بودجه بندی کنکور تجربی ۱۳۹۹