با این درصدها و تراز کنکور ۹۸ ” رشته اعضای مصنوعی ” قبول می شوید …

درصد و تراز کنکور ۹۸ : رشته اعضای مصنوعی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته اعضای مصنوعی در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .

مشاهده کارنامه های کنکور ۹۹ 

انتخاب رشته کنکور 1400
 

دانشگاه های دولتی روزانه پذیرنده رشته اعضای مصنوعی در کنکور سراسری ۹۶ – ۹۷

 درصد و تراز کنکور ۹۸  »  دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته اعضای مصنوعی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند .درصد و تراز کنکور ۹۸ /
مشاهده کارنامه های کنکور ۹۹ 

درصد و تراز کنکور ۹۸  »   به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته ۹۸ دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند .درصد و تراز کنکور ۹۸ /

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۱

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۱
نام درس  نمره از صد نمره از صد نمره از صد
ادبیات فارسی ۴۰ * ۶۰
عربی ۵۰ * ۳۰
دین و زندگی ۵۰ * ۵۰
زبان انگلیسی ۶۰ * ۷۰
زمین شناسی  ۱۰ * ۱۰
ریاضی ۶۰ * ۵۰
زیست شناسی ۵۰ * ۶۰
فیزیک  ۴۰ * ۶۰
شیمی ۲۰ * ۳۰
رتبه در منطقه ۱ ۵۵۰۶ ۵۲۸۳ ۳۳۸۳
رتبه کشوری ۲۱۶۷۴ ۲۰۷۸۰ ۱۲۸۱۹
شهر محل سکونت  شیراز شیراز اصفهان
رشته محل قبولی ( روزانه ) اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم پزشکی 

 

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۲

درس نمره از صد نمره از صد نمره از صد نمره از صد
ادبیات فارسی ۶۰ * * ۶۰
عربی ۶۰ * * ۶۰
دین و زندگی ۲۰ * * ۷۰
زبان انگلیسی ۵۰ * * ۶۰
زمین شناسی  ۱۰ * * ۱۰
ریاضی ۵۰ * * ۶۰
زیست شناسی ۴۰ * * ۴۰
فیزیک  ۳۰ * * ۲۰
شیمی ۴۰ * * ۴۰
رتبه در منطقه ۲ ۷۹۹۵ ۷۸۸۲ ۷۳۷۶ ۶۷۷۰
رتبه کشوری ۱۹۶۶۶ ۱۹۳۹۵ ۱۸۰۴۱ ۱۶۴۸۵
شهر محل سکونت  بابل گرگان ارومیه کرج
رشته محل قبولی ( روزانه ) اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران  اعضای مصنوعی|موسسه اموزش عالی علمی -کاربردی هلال ایران اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران

 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۳

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۳
نام درس نمره از صد نمره از صد نمره از صد نمره از صد
ادبیات فارسی ۵۰ * ۷۰ ۴۰
عربی ۳۰ * ۱۰ ۵۰
دین و زندگی ۴۰ * ۷۰ ۴۰
زبان انگلیسی ۳۰ * ۱۰ ۲۰
زمین شناسی  ۱۰ * ۱۰ ۱۰
ریاضی ۴۰ * ۳۰ ۴۰
زیست شناسی ۲۰ * ۵۰ ۴۰
فیزیک  ۴۰ * ۲۰ ۲۰
شیمی ۴۰ * ۳۰ ۴۰
رتبه در منطقه ۳ ۶۹۸۳ ۶۳۸۸ ۵۸۳۴ ۵۸۰۸
رتبه کشوری ۳۳۳۵۹ ۳۰۹۱۷ ۲۸۶۶۲ ۲۸۵۷۸
شهر محل سکونت  خواف قشم آبدانان اسفراین
رشته محل قبولی ( روزانه ) اعضای مصنوعی|موسسه اموزش عالی علمی -کاربردی هلال ایران اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم پزشکی همدان اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران

 

انتخاب رشته کنکور 1400

در صورت تمایل به ارتباط با مشاورین موسسه یک شو اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید


مشاهده کارنامه های کنکور ۹۹