021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی

با این درصدها و تراز کنکور 1401 ” رشته اعضای مصنوعی ” قبول می شوید …

درصد و تراز کنکور 1400 : رشته اعضای مصنوعی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته اعضای مصنوعی در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .

مشاهده کارنامه های کنکور 1401 

انتخاب رشته کنکور 1400
 

دانشگاه های دولتی روزانه پذیرنده رشته اعضای مصنوعی در کنکور سراسری 98 – 1401

 درصد و تراز کنکور 1400  »  دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته اعضای مصنوعی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند .درصد و تراز کنکور 1400 /
مشاهده کارنامه های کنکور 1401 

درصد و تراز کنکور 1400  »   به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1400 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته 1400 دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند .درصد و تراز کنکور 1400 /

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 1

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 1
نام درس  نمره از صد نمره از صد نمره از صد
ادبیات فارسی 40 * 60
عربی 50 * 30
دین و زندگی 50 * 50
زبان انگلیسی 60 * 70
زمین شناسی  10 * 10
ریاضی 60 * 50
زیست شناسی 50 * 60
فیزیک  40 * 60
شیمی 20 * 30
رتبه در منطقه 1 5506 5283 3383
رتبه کشوری 21674 20780 12819
شهر محل سکونت  شيراز شيراز اصفهان
رشته محل قبولی ( روزانه ) اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم پزشکی 

 

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 2

درس نمره از صد نمره از صد نمره از صد نمره از صد
ادبیات فارسی 60 * * 60
عربی 60 * * 60
دین و زندگی 20 * * 70
زبان انگلیسی 50 * * 60
زمین شناسی  10 * * 10
ریاضی 50 * * 60
زیست شناسی 40 * * 40
فیزیک  30 * * 20
شیمی 40 * * 40
رتبه در منطقه 2 714015 7882 7376 6770
رتبه کشوری 19866 19395 18041 16485
شهر محل سکونت  بابل گرگان اروميه كرج
رشته محل قبولی ( روزانه ) اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران  اعضای مصنوعی|موسسه اموزش عالی علمی -کاربردی هلال ایران اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران

 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 3

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 3
نام درس نمره از صد نمره از صد نمره از صد نمره از صد
ادبیات فارسی 50 * 70 40
عربی 30 * 10 50
دین و زندگی 40 * 70 40
زبان انگلیسی 30 * 10 20
زمین شناسی  10 * 10 10
ریاضی 40 * 30 40
زیست شناسی 20 * 50 40
فیزیک  40 * 20 20
شیمی 40 * 30 40
رتبه در منطقه 3 614003 6388 5834 5808
رتبه کشوری 33359 30917 28662 28578
شهر محل سکونت  خواف قشم آبدانان اسفراين
رشته محل قبولی ( روزانه ) اعضای مصنوعی|موسسه اموزش عالی علمی -کاربردی هلال ایران اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي همدان اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران

 

انتخاب رشته کنکور 1400

در صورت تمایل به ارتباط با مشاورین موسسه یک شو اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید

[Form id=”7″]
مشاهده کارنامه های کنکور 1401