با این درصدها و تراز کنکور ۹۸ ” رشته اعضای مصنوعی ” قبول می شوید …

درصد و تراز کنکور ۹۸ : رشته اعضای مصنوعی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته اعضای مصنوعی در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .

 

دانشگاه های دولتی روزانه پذیرنده رشته اعضای مصنوعی در کنکور سراسری ۹۶ – ۹۷

 درصد و تراز کنکور ۹۸  »  دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته اعضای مصنوعی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند .درصد و تراز کنکور ۹۸ /

درصد و تراز کنکور ۹۸  »   به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته ۹۸ دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند .درصد و تراز کنکور ۹۸ /

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۱

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۱
نام درس  نمره از صد نمره از صد نمره از صد
ادبیات فارسی ۴۰ * ۶۰
عربی ۵۰ * ۳۰
دین و زندگی ۵۰ * ۵۰
زبان انگلیسی ۶۰ * ۷۰
زمین شناسی  ۱۰ * ۱۰
ریاضی ۶۰ * ۵۰
زیست شناسی ۵۰ * ۶۰
فیزیک  ۴۰ * ۶۰
شیمی ۲۰ * ۳۰
رتبه در منطقه ۱ ۵۵۰۶ ۵۲۸۳ ۳۳۸۳
رتبه کشوری ۲۱۶۷۴ ۲۰۷۸۰ ۱۲۸۱۹
شهر محل سکونت  شیراز شیراز اصفهان
رشته محل قبولی ( روزانه ) اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم پزشکی 

 

کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۲

درس نمره از صد نمره از صد نمره از صد نمره از صد
ادبیات فارسی ۶۰ * * ۶۰
عربی ۶۰ * * ۶۰
دین و زندگی ۲۰ * * ۷۰
زبان انگلیسی ۵۰ * * ۶۰
زمین شناسی  ۱۰ * * ۱۰
ریاضی ۵۰ * * ۶۰
زیست شناسی ۴۰ * * ۴۰
فیزیک  ۳۰ * * ۲۰
شیمی ۴۰ * * ۴۰
رتبه در منطقه ۲ ۷۹۹۵ ۷۸۸۲ ۷۳۷۶ ۶۷۷۰
رتبه کشوری ۱۹۶۶۶ ۱۹۳۹۵ ۱۸۰۴۱ ۱۶۴۸۵
شهر محل سکونت  بابل گرگان ارومیه کرج
رشته محل قبولی ( روزانه ) اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران  اعضای مصنوعی|موسسه اموزش عالی علمی -کاربردی هلال ایران اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران

 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۳

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی روزانه کنکور ۹۸ – ۹۷ در سهمیه منطقه ۳
نام درس نمره از صد نمره از صد نمره از صد نمره از صد
ادبیات فارسی ۵۰ * ۷۰ ۴۰
عربی ۳۰ * ۱۰ ۵۰
دین و زندگی ۴۰ * ۷۰ ۴۰
زبان انگلیسی ۳۰ * ۱۰ ۲۰
زمین شناسی  ۱۰ * ۱۰ ۱۰
ریاضی ۴۰ * ۳۰ ۴۰
زیست شناسی ۲۰ * ۵۰ ۴۰
فیزیک  ۴۰ * ۲۰ ۲۰
شیمی ۴۰ * ۳۰ ۴۰
رتبه در منطقه ۳ ۶۹۸۳ ۶۳۸۸ ۵۸۳۴ ۵۸۰۸
رتبه کشوری ۳۳۳۵۹ ۳۰۹۱۷ ۲۸۶۶۲ ۲۸۵۷۸
شهر محل سکونت  خواف قشم آبدانان اسفراین
رشته محل قبولی ( روزانه ) اعضای مصنوعی|موسسه اموزش عالی علمی -کاربردی هلال ایران اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم پزشکی همدان اعضای مصنوعی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران

 

در صورت تمایل به ارتباط با مشاورین موسسه یک شو اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید