0
نفر تا امروز موسسه یک شو را برای انتخاب رشته کنکور 1400 انتخاب کرده اند

نتایج انتخاب رشته موسسه یک شو را در کلیپ زیر ببینید