۰
نفر تا امروز موسسه یک شو را برای انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۰ انتخاب کرده اند

نتایج انتخاب رشته موسسه یک شو را در کلیپ زیر ببینید